Issuu on Google+

Det beste er HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (UiT) Når hvert sekund teller Studentene i Tromsø bruker moderne pasientsimulatorer når de lærer seg å redde liv, nå også en elektronisk baby. side 8–9 Maria valgte forskerlinja I TROMSØ side 2–3 Bilaget distribueres med Aftenposten april 2011


Tromso

Related publications