Issuu on Google+

REVISTA DE ORTOPEDIE ªI TRAUMATOLOGIE JOURNAL OF ORTHOPAEDIC TRAUMA Al XIII-lea Congres Naþional SOROT XIIIth National Congress SOROT Rin Grand Hotel, 21–24 octombrie, Bucureºti VOLUM DE REZUMATE BOOK OF ABSTRACTS Cu ocazia Congresului Naþional SOROT conducerea societãþii a decis lansarea online a revistei de Ortopedie ºi Traumatologie a Societãþii Române de Ortopedie ºi Traumatologie. Aici veþi regãsi atât articolele propuse spre publicare cât ºi articolele publicate în revista tipãritã, precum ºi alte subiecte care nu ºi-au gãsit locul în numerele curente ale revistei. Veþi gãsi toate aceste informaþii ºi sperãm multe altele la adresa www.sorot.ro/Revista 2009 • VOLUMUL 19 NUMÃRUL 2 ISSN 1220 – 6466


Numarul 2 - 2009

Related publications