Issuu on Google+

10 mei 2012 35ste Jaargang • nr. 28 ‘Penis erect kost € 4000’ Pagina 15 Hoe vogels de wetenschap telkens weer op het verkeerde been zetten Nihilisten werden gothics: Catena wordt zestig. ‘We waren heus geen tuig’ Games zijn goed en school is een gevangenis, zegt psycholoog Peter Gray Pagina 7 Pagina 8 en 9 Pagina 11 De wereld is je spaarvarken Maar onderzoek financieren met crowdfunding is zo makkelijk nog niet Websites als Kickstarter en Rockethub werken als digitale collectebus of aandelenuitgifte. Steeds meer projecten worden gefinancierd met behulp van zogeheten crowdfunding. Maar met wetenschappelijk onderzoek schiet dat nog niet zo op. DOOR BART BRAUN Detroit krijgt zijn standbeeld van Robocop. De film van Paul Verhoeven over een cyborg-politieagent speelt in die stad, dus vroeg een inwoner aan de burgemeester van Detroit of er zo’n standbeeld kon komen. Philadelphia had ook een standbeeld van Rocky, per slot van rekening. Detroit is een van de armste steden van Amerika, en kampt met hoge werkloosheid en criminaliteit. De burgemeester had dus wel wat anders aan zijn hoofd. ‘Er zijn op dit moment geen plannen voor een Robocop-standbeeld in Detroit’, twitterde een van zijn medewerkers terug. Die mededeling werd verspreid over het internet, en ontvangen met een mengeling van ironische en echte teleurstelling. Detroit had zo’n standbeeld echt nodig! Via de website Kickstarter.com kon iedereen die het project een warm hart toedroeg geld doneren, en binnen twee weken lag er 65.000 dollar klaar - meer dan eigenlijk nodig was. Wie een beetje rondklikt op crowdfunding-websites als Kickstarter, vindt meer succesverhalen. Het idee is simpel: als je iets ziet waar je voor wilt betalen, betaal je ervoor, en zo help je het tot stand te komen. Bands regelen geld voor een studio via hun fans, fabrikanten van bord- en computerspellen krijgen de productiekosten bij elkaar dankzij gamers, enzovoort. Op zijn mooist biedt crowdfunding creatievelingen of ondernemers de kans om buiten de gebaande paden en geëigende geldschieters om te opereren, en ontstaat er iets moois dat er anders niet had kunnen zijn. Zou je dat idee ook kunnen gebruiken om wetenschappelijk onderzoek mee te financieren? Er zijn wetenschappers die hopen van wel. Rockethub, een andere crowdfunding-site, heeft een speciale afdeling voor wetenschappelijke projecten. Er staan 75 onderzoeksvoorstel- len op, met een promotiefilmpje en een korte uitleg. Veel studies naar zeldzame diersoorten, maar ook neuropsychologie en theoretische sterrenkunde. Wat opvalt zijn de lage bedragen die de wetenschappers vragen. Vijfduizend dollar voor het prototype van een apparaat dat energie opwekt uit golfbewegingen. Duizend dollar voor een recorder om kikkergeluiden mee op te nemen. En 2250 dollar om grote astronomie-congressen te kunnen bezoeken. Nederlands grootste subsidiegever, NWO, geeft lang niet iedereen een beurs, maar als je er eentje krijgt, staan er wel tenminste vijf nullen achter. Volgende week geen Mare Wie heeft de mooiste almanak? De harde knip wordt harder Blijft Frans toch zelfstandig? In verband met Hemelvaart zal er volgende week geen krant verschijnen. Mededelingen voor Mare 29 dienen voor maandag 21 mei ter redactie te zijn. Ook dit jaar beloont Mare de vereniging met de meest originele almanak met een fust bier. Inleveren voor 12 juni bij de redactie, Pieterskerkhof 6, Leiden. Studenten die net niet genoeg punten halen om aan een master te beginnen, kunnen niet meer gebruik maken van een algemene doorstroomregeling. De brede bachelor zal volgend jaar nog niet worden ingevoerd. Sommige studenten en medewerkers vieren dat, volgens anderen verandert er niets. Illustratie Michiel Walrave Pagina 4 Pagina 5 ‘Dat soort bedragen lukken je echt niet via crowdfunding’, vertelt Martine Oudenhoven. De biologe is de eerste Leidse wetenschapper die probeert om op die manier haar onderzoek gecrowdfund te krijgen. Ze wil een grootschalig communicatieproject opzetten, dat het Leidse bèta-onderzoek laat zien van groot naar klein. Beginnend met de clusters van sterrenstelsels waar de astronomen naar kijken, tot aan de kleinste elementaire deeltjes waar de natuurkundigen aan rekenen, en alles daartussenin. Dat wil ze vervolgens gebruiken om te onderzoeken hoe wetenschapscommunicatie het beste werkt, en op dat onderzoek hoopt ze uiteindelijk te promoveren. ‘Ik wil met crowdfunding werken omdat mijn ideeën niet binnen de bestaande potjes vallen’, aldus Oudenhoven. ‘Het is wel spannend om te kijken of het überhaupt kan.’ Haar idee is om het onderzoek in kleine stukjes te hakken, en die – of sommige daarvan – te laten crowdfunden. Crowdsourcing, waarbij een gedeelte van het werk door vrijwilligers wordt gedaan, is ook welkom. ‘Een belangrijk middel voor mijn project is de website. Als mensen in plaats van geld te geven, meebouwen aan die website, ben ik ook alweer verder geholpen.’ Crowdfunding-consultant Gijsbert Koren pleit ook voor bescheidenheid. ‘De projecten die veel geld ophalen, zoals dat Robocop-beeld, krijgen veel media-aandacht. Dat geeft een vertekend beeld. Het gemiddelde project op Kickstarter haalt zesduizend dollar op, en dat is dus inclusief die paar miljoenenklappers.’ Om te slagen, moet je goed netwerken. ‘Het woord crowdfunding suggereert dat er een grote, gezichtsloze massa bestaat die hard op zoek is naar dingen om hun geld aan uit te geven. Dat is natuurlijk niet zo; ik spreek liever van community funding. Bouw een netwerk op van mensen die jouw onderzoek belangrijk vinden.’ Zelfs als dat lukt, hebben wetenschappers nog een achterstand op muzikanten en spelletjesmakers. Die laatsten hebben namelijk een prima ruilhandel: jij zegt geld toe, en als genoeg mensen dat doen komt er een cd, of een doos met poppetjes jouw kant op. > Verder lezen op pagina 6 Bandirah Pagina 16


Mare 28

Related publications