Issuu on Google+

22 maart 2012 35ste Jaargang • nr. 23 Kunst met de poten in het water Pagina 11 Blote lullen in de foyer ‘Een klassieke studentengrap’ dixit de preses Van Oort wist dat hij een van de grootste sterrenkundigen van zijn tijd was De deeltijders worden bedreigd. ‘Nu zou ik niet meer gaan studeren’ Pagina 3 Pagina 7 Pagina 8 ‘Wetenschappers zijn weerloos’ Gevluchte academici staan centraal in De verboden wetenschapsmonologen Wat als je als wetenschapper vervolgd wordt om je werk en mening? Mare sprak met twee academische bannelingen. ‘Het systeem van intimidatie is effectief.’ Door Thomas Blondeau ‘Ik vond mijn vrouw terug onder de glasscherven. In mijn straat waren drie autobommen afgegaan. Het was genoeg geweest. Mijn eerste taak is voor mijn gezin te zorgen. Mijn vrouw en twee kinderen gingen in Syrië wonen waar het toen veiliger was.’ Aan het woord is dr. Salah Al-Zuhairy, een microbioloog. Nadat Saddam Hoessein was afgezet dacht Al-Zuhairy even dat het veiliger zou worden in Irak. Die hoop kon hij niet lang koesteren. De onzekere en gevaarlijke situatie zorgde ervoor dat de koffers altijd klaar stonden. Zijn gezin onderbrengen in Syrië bleek geen goede lange- termijnoplossing. Toen hij een prijs had gewonnen en dus in de aandacht kwam, werd hem aangeraden niet te veel op te vallen. Na een aanslag op hem persoonlijk, schreef de bioloog Amerikaanse en Europese stichtingen aan om zijn werk in rustiger oorden te kunnen verder zetten. Met behulp van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF kon hij bij de TU Delft terecht. UAF heeft in het kader van het internationale Scholars at Risk-netwerk (SAR) het initiatief genomen voor de bescherming van vervolgde wetenschappers in Nederland. De samenwerking biedt wetenschappers de mogelijkheid om (tijdelijk) in Nederland hun werk voort te zetten. De verhalen van deze wetenschappers vormen de basis van een muziektoneelvoorstelling, getiteld De verboden wetenschapsmonologen. Tussen 22 maart en 3 april 2012 trekt Jonge Iraniërs laten eind 2009 hun onvrede blijken over de herverkiezing van de Ahmadinejad, de zittende president. De protesten vinden vaak plaats in en rond universiteiten. De alfa- en gammafaculteiten worden gezien als verzetshaarden en worden daarom gekort door de overheid. Met migrerende wetenschappers tot gevolg. Foto HH/Polaris > lees verder op pagina 6 Buitenlanders gaan eerder in hechtenis ‘Houding bestuur is ronduit stuitend’ Gesnapt bij tandenborstelcontrole College hield informatie achter Verdachten met een niet-Nederlands uiterlijk lopen het risico strenger bestraft te worden door politierechters, zeker als ze de Nederlandse taal niet machtig zijn. De universiteitsraad is kritisch over de manier waarop het faculteitsbestuur van geesteswetenschappen de brede bachelor wil invoeren. Van de onderzochte ‘risicostudenten’ bleek vier op de tien onterecht uitwonende-stufi te ontvangen, blijkt uit de eerste resultaten van een pilot. Het college van bestuur heeft een besluit over de verhuizing van de bachelor bestuurskunde naar Den Haag achtergehouden voor de universiteitsraad. Pagina 5 Pagina 5 Pagina 3 Pagina 4 de voorstelling met wisselende bezetting, langs vrijwel alle grote universiteitssteden. Regie is in handen van regisseur en Kamerlid John Leerdam (PvdA). Maandag wordt het stuk opgevoerd in het Leidse LAKtheater. Opmerkelijk is dat Al-Zuhairy actief is op het terrein van biotechnologie en recycling. Niet meteen politiek geladen onderwerpen, lijkt het. ‘Dat zou je denken. Maar sinds 2003 zijn er in Irak 1500 wetenschappers omgekomen. Soms als willekeurig slachtoffer op straat, soms omdat we opvallen. We zijn weerloos, we hebben geen wapens.’ Andere wetenschappers kunnen dan weer niet vrijuit publiceren. Een Iraniër, nu werkzaam in Leiden op het gebied van Midden-Oostenstudies, verliet zijn land na de verkiezingen van 2009. Toen werd de ultraconservatieve Mahmoud Ahmadinejad herverkozen waarop protesten volgden. Universiteiten, en met name sociale - en geesteswetenschappers, werden gezien als belangrijke critici van het regime. De Iranese wetenschapper wil meewerken aan een interview maar verkiest anoniem te blijven. De reden: hij wil zijn familie in het thuisland geen problemen bezorgen. ‘De maatschappelijke invloed en grootte van geesteswetenschappen in Iran is aanzienlijk. Onvergelijkbaar met die van andere landen in die regio – Turkije daargelaten. In Saoedi-Arabië bestaat het nauwelijks. De Iraanse overheid beschouwde departementen als het mijne als een belangrijke aanjager van de politieke crisis. In de collectieve processen na de opstand kwam dat duidelijk naar voren. En ik kan het daar niet volledig oneens mee zijn (glimlacht). Hoe wij daar wetenschap bedrijven, is niet naar de zin van de autoriteiten. Wie de verlichtingsfilosofie aanhangt en dus vertrekt in belangrijke mate van menselijke autonomie, rationaliteit, twijfel enzovoorts – daar heeft het regime het heel moeilijk mee.’ Bandirah Pagina 12


Mare, jaargang 35, nr. 23

Related publications