Issuu on Google+

MAZÄ° FÄ°Ä°L (GEÇMÄ°Ĺž ZAMAN) ÇEKÄ°M TABLOSU: ÇOÄžUL Ä°KÄ°LÄ° TEKÄ°L ‍َכ ŮŽ×?‏ Ů? ‍َכ ŮŽ×?‏ ŮŽ ŮŽ ŮŽ ‍َכ‏ O erkekler yazdÄąlar O iki erkek yazdÄąlar O erkek yazdÄą ŮŽ ŮŽ ‍َכ‏ Ů’ ‍َכ ŮŽ ŮŽ×?‏ ŮŽ Ů’ ŮŽ ‍َכ‏ ŮŽ O kadÄąnlar yazdÄąlar O iki kadÄąn yazdÄąlar O kadÄąn yazdÄą Ů? ŮŽ ‍َכ‏ Ů’ Ů’ ‍َכ ŮŽ Ů? ŮŽ×?‏ Ů’ ŮŽ ŮŽ ‍َכ‏ Ů’ Siz erkekler yazdÄąnÄąz Siz ikiniz yazdÄąnÄąz  Ů? ŮŽ ‍َכ‏ Ů’ ‍َכ ŮŽ Ů? ŮŽ×?‏ Ů’ Sen erkek yazdÄąn Ů? ŮŽ ‍َכ‏ Ů’ Siz kadÄąnlar yazdÄąnÄąz Siz ikiniz yazdÄąnÄąz Sen kadÄąn yazdÄąn ‍َכ ŮŽ ŮŽ×?‏ Ů’ ‍َכ ŮŽ ŮŽ×?‏ Ů’ Ů? Ů’ ŮŽ ‍َכ‏ Biz yazdÄąk Biz ikimiz yazdÄąk Ben yazdÄąm MUZARÄ° FÄ°Ä°L (ŞİMDÄ°KÄ° ZAMAN) ÇEKÄ°M TABLOSU: ÇOÄžUL ‍ن‏ ŮŽ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ Ä°KÄ°LÄ° Ů? Ů? ‍ ْכ‏ ‍×?ن‏ ŮŽ ŮŽ TEKÄ°L Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ O erkekler yazÄąyorlar O iki erkek yazÄąyorlar O erkek yazÄąyor ŮŽ Ů? ‍َ ْכ‏ Ů’ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ ‍×?ن‏ ŮŽ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ O kadÄąnlar yazÄąyorlar O iki kadÄąn yazÄąyorlar O kadÄąn yazÄąyor ‍ن‏ ŮŽ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ ‍×?ن‏ ŮŽ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ Siz erkekler yazÄąyorsunuz Siz ikiniz yazÄąyorsunuz Sen erkek yazÄąyorsun ŮŽ Ů? ‍َ ْכ‏ Ů’ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ ‍×?ن‏ ŮŽ  ŮŽ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ Siz kadÄąnlar yazÄąyorsunuz Siz ikiniz yazÄąyorsunuz Sen kadÄąn yazÄąyorsun Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ Ů? Ů? ‍َ ْכ‏ Ů? Ů? ‍َ×? ْכ‏ Biz yazÄąyoruz Biz ikimiz yazÄąyoruz Ben yazÄąyorum


ARAPÇA FİİL ÇEKİM TABLOSU

Related publications