Issuu on Google+

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Szanowni Państwo, Zgodnie z treścią nowej podstawy programowej (NPP) uczniowie, którzy we wrześniu 2012 roku rozpoczynają naukę w klasie IV, zakończą ten etap kształcenia sprawdzianem szóstoklasisty. Zakres tego sprawdzianu będzie obejmował m.in. ocenę nabytych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Mimo że pierwszy sprawdzian szóstoklasisty zostanie przeprowadzony dopiero za trzy lata, wiosną 2015 roku, już teraz budzi zrozumiałe emocje i rodzi pytania o przewidywany poziom trudności, zakres materiału, czy najbardziej prawdopodobne typy zadań testowych. Sytuację wydaje się komplikować fakt, że publikacja informatora o sprawdzianie zapowiadana jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dopiero na sierpień 2013 roku. Warto jednak uświadomić sobie, że – zgodnie z duchem reformy programowej – jedyną podstawą do opracowania testu szóstoklasisty jest i będzie wyłącznie Nowa Podstawa Programowa, a w szczególności opis wymagań i spodziewanych efektów pod koniec II etapu kształcenia. • Wiemy zatem z całą pewnością, że wiedza i umiejętności językowe sprawdzane będą na poziomie A1 w skali CEFR. • Wiemy też, że zakres tematyczny sprawdzianu to 12 obszarów leksykalnych wymienionych w NPP. • Możemy również z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że sprawdzian nie będzie obejmował umiejętności produktywnych – ani sprawności mówienia w języku angielskim (z prozaicznych przyczyn logistyczno-budżetowych), ani oceny umiejętności tworzenia tekstu pisanego (po części także z przyczyn organizacyjnych, a częściowo z powodu stosunkowo niskiego poziomu trudności sprawdzianu, wynikającego z NPP). • Tym samym możemy przyjąć, że (podobnie jak nowy egzamin gimnazjalny z języka obcego) sprawdzian szóstoklasisty będzie obejmował ocenę znajomości środków i funkcji językowych oraz sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych. Wynikiem takiego rozumowania jest właśnie nasz Przewodnik. Stanowi on efekt drobiazgowej analizy wymagań na koniec II etapu kształcenia, opisanych w NPP. Pragniemy podkreślić, że nie jest to próbny arkusz testowy ani tym bardziej kompletny sprawdzian. Przewodnik zawiera raczej systematyczny i różnorodny przegląd prawdopodobnych typów zadań sprawdzających, z podziałem na obszary sprawności, które wymieniliśmy powyżej, czyli: rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych. Jak sami się Państwo przekonają, zaprezentowane zadania mają wyłącznie charakter zamknięty, uzasadniony stosunkowo niskim poziomem trudności (A1 w skali CEFR). Staraliśmy się przy tym, żeby materiał był jak najbardziej przyjazny dla ucznia, stąd wykorzystanie w bardzo wielu zadaniach materiału ikonograficznego. Funkcję tytułowego przewodnika pełnią liczne wskazówki. Wskazówki wypowiadane przez sympatycznego Profesora, znanego z podręcznika Evolution, przeznaczone są dla Państwa, natomiast porady ośmiornicy Evo skierowane są do samych uczniów. Ćwiczenia o charakterze rozgrzewek językowych z pewnością ułatwią pracę z materiałem na lekcjach. Mamy nadzieję, że nasz Przewodnik okaże się dla Państwa i uczniów cennym uzupełnieniem serii podręczników wydawnictwa Macmillan, z którą Państwo na co dzień pracują. Warto dodać, że zarówno seria Hotspot, jak i Evolution opracowane zostały ściśle według wymagań NPP, co potwierdzają stosowne numery dopuszczenia, a tym samym zawierają one pełny zakres materiału i umiejętności językowych podlegających weryfikacji na końcowym sprawdzianie szóstoklasisty. dr Grzegorz Śpiewak naczelny konsultant ds. metodyki nauczania Wydawnictwo Macmillan Education


przewodnik_sprawdzian_6_klasa

Related publications