Issuu on Google+

Redakcja â&#x20AC;&#x17E;RocznikĂłwâ&#x20AC;? proponuje szerokÄ&#x2026; formuĹ&#x201A;Ä&#x2122; pisma, tj. otwarcie siÄ&#x2122; na prace z zakresu historii socjologii w ogĂłle: (1) Dzieje tzw. â&#x20AC;&#x17E;powszechnejâ&#x20AC;? socjologii, w tym i teĹź poszczegĂłlnych krÄ&#x2122;gĂłw cywilizacyjno-geograďŹ cznych, krajĂłw i szkĂłĹ&#x201A;; (2) Dzieje myĹ&#x203A;li socjologicznej tzw. badaĹ&#x201E; wspĂłĹ&#x201A;czesnoĹ&#x203A;ci (socjologii empirycznej, w tym i socjologii szczegĂłĹ&#x201A;owych) oraz procesĂłw instytucjonalizacji socjologii; (3) Dzieje innych nauk spoĹ&#x201A;ecznych, w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci etnologii, historii spoĹ&#x201A;ecznej i polityki spoĹ&#x201A;ecznej w zakresie podejmowanych przez nie tematĂłw Ĺ&#x203A;ciĹ&#x203A;le korespondujÄ&#x2026;cych z socjologiÄ&#x2026;; (4) MetodologiÄ&#x2122; i nowe techniki badaĹ&#x201E; w zakresie historii nauk spoĹ&#x201A;ecznych; (5) Opracowania dokumentĂłw i materiaĹ&#x201A;Ăłw ĹşrĂłdĹ&#x201A;owych; (6) Opinie o ksiÄ&#x2026;Ĺźkach i informacje na temat bieĹźÄ&#x2026;cego piĹ&#x203A;miennictwa i bibliograďŹ e retrospektywne; (7) Kroniki wydarzeĹ&#x201E; aktualnych i minionych.   Od redakcji (fragment) 1. Teksty naleĹźy nadsyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; pocztÄ&#x2026; elektronicznÄ&#x2026; w jednym z nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych formatĂłw: *.rtf, *.doc, *docx, lub *.odt na adres email redakcji: rhs@umk.pl oraz w formie wydruku w dwĂłch egzemplarzach na adres: â&#x20AC;&#x17E;Roczniki Historii Socjologiiâ&#x20AC;?, Instytut Socjologii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 ToruĹ&#x201E;. 2. Wymogi techniczne dotyczÄ&#x2026;ce tekstu: format A4; czcionka Times New Roman 12; odstÄ&#x2122;py miÄ&#x2122;dzy wierszami 1,5; marginesy 25 mm ze wszystkich stron; wyrĂłwnanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;a; tytuĹ&#x201A; caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci pogrubionymi literami i wyĹ&#x203A;rodkowany; podtytuĹ&#x201A;y wyrĂłwnane do lewej, wyróşnione pogrubieniem i poprzedzajÄ&#x2026;cym je, dodatkowym odstÄ&#x2122;pem. Tabele i wykresy itp. wyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznie czarno-biaĹ&#x201A;e naleĹźy doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; na koĹ&#x201E;cu tekstu. Zaleca siÄ&#x2122; nie dzieliÄ&#x2021; tekstu na sekcje i/lub podrozdziaĹ&#x201A;y. 3. TekstĂłw nie naleĹźy podpisywaÄ&#x2021;. Dane autora (imiÄ&#x2122; i nazwisko, aďŹ liacja, telefon, adres pocztowy i elektroniczny) powinny byÄ&#x2021; znane tylko redakcji i zaĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone do wiadomoĹ&#x203A;ci elektronicznej. 4. Wszystkie nadsyĹ&#x201A;ane teksty (takĹźe recenzje ksiÄ&#x2026;Ĺźek) powinny byÄ&#x2021; zatytuĹ&#x201A;owane. Do artykuĹ&#x201A;Ăłw i esejĂłw recenzyjnych naleĹźy doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; abstrakt w jÄ&#x2122;zyku polskim (ok. 150 sĹ&#x201A;Ăłw) i kilka sĹ&#x201A;Ăłw kluczowych. 5. PeĹ&#x201A;na informacja dotyczÄ&#x2026;ca m.in. zapisu bibliograďŹ cznego na znajduje siÄ&#x2122; na stronie www.rhs.umk.pl Streszczenia opublikowanych prac sÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pne â&#x20AC;&#x2DC;onlineâ&#x20AC;&#x2122; w miÄ&#x2122;dzynarodowej bazie danych â&#x20AC;&#x17E;The Central European Journal of Social Sciences and Humanitiesâ&#x20AC;? <http://cejsh.icm.edu.pl>. R  H  S   Informacje dla AutorĂłw VOL. I R HS ROCZNIKI HISTORII SOCJOLOGII I S S N    -    â&#x20AC;˘ V . I /   ArtykuĹ&#x201A;y 9 Julita PieĹ&#x201E;kosz, Ĺ ukasz M. Dominiak Kondycja historii socjologii w Polsce 27 WĹ&#x201A;odzimierz WincĹ&#x201A;awski Dorobek twĂłczy historiograďŹ i socjologii polskiej (czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; 1) 57 PaweĹ&#x201A; Ĺ uczeczko Socjologiczne badania nad kulturÄ&#x2026; a nauki etnologiczne 87 Ziemowit Socha Muzyka w koncepcjach klasykĂłw socjologii i ich recepcja w Polsce 101 MichaĹ&#x201A; GĹ&#x201A;uszkowski Socjologizm teorii badaĹ&#x201E; dwujÄ&#x2122;zycznoĹ&#x203A;ci Uriela Weinreicha 119 Krzysztof JaskuĹ&#x201A;owski Historia a socjologia. Wybrane problemy i perspektywy wspĂłĹ&#x201A;pracy PrzekĹ&#x201A;ady i dokumenty 133 Georg Simmel Problem socjologii (1908) (tĹ&#x201A;um. M. Tokarzewska) 159 Florian Znaniecki, Eileen Zanieniecka, Helena Lopata Korespondencja. Listy do JĂłzefa ChaĹ&#x201A;asiĹ&#x201E;skiego z lat 1932-1960 (przygotowaĹ&#x201A; WĹ&#x201A;odzimierz WincĹ&#x201A;awski 169 Antoni SuĹ&#x201A;ek Emil Durkheim w kwestii polskiej 177 Recenzje i omĂłwienia Nicola de Bellis, Bibliometrics and Citation Analysis: from the Science Citation Index to Cybermetrics, The Scarecrow Press 2009 (M. Kowalska) â&#x20AC;˘ JĂłzefa Hrynkiewicz, Kwestia spoĹ&#x201A;eczna w pracach Ludwika Krzywickiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010 (A. WesoĹ&#x201A;owska)


Roczniki Historii Socjologii

Related publications