Issuu on Google+

> Rodzina – wspólnota życia i miłości – objawiona światu str. 13 ISSN 1230-9168 > Amber Gold jak Pro Civili str. 14 > Cywilizacja życia wypowiada wojnę cywilizacji śmierci str. 16 > Raj, który pod ziemię się zapadł str. 20 © Zbyszek Nowak - Fotolia.com Dom naszej Matki i Królowej 3,50 zł (w tym 8% VAT) 2 w r z e ś n i a 2 0 1 2 r. N r 3 6 ( 5 2 6 ) / Ty g o d n i k D i e c e z j i Ł o m ż y ń s k i e j


gk_nr-35525

Related publications