Lions Clubs International MD 104 Norway

Lions Clubs International MD 104 Norway

Oslo, Norway

Lions er en frivillig hjelpeorganisasjon for folk flest som ønsker å bruke litt av sin fritid til å hjelpe andre. Vi er politisk og religiøst nøytrale. Lions Clubs International har 1.3 medlemmer i over 200 land. I Norge har vi 11.500 medlemmer som er engasjert i hjelpeprosjekter i inn- og utland. Et viktig prinsipp er at alle innsamlede midler skal gå til hjelpeprosjektene. Våre mest kjente aktiviteter er øyehelse i Afrika, Lions Røde Fjær, Lions Tulipanaksjon og Lions Førerhundskole.

www.lions.no