Issuu on Google+

ISTORIJA LEIDINI킨 IR KIT킨 MOKYMO PRIEMONI킨 KATALOGAS 2015 / 2016

ISTORIJA

1

Istorija Turinys Leidyklos „Briedis“ naujos kartos nuosekli istorijos mokymo priemonių sistema 5–12 klasėms........................2–3 E-vadovėlis 5 klasei KELIAS..............................................................4–5 Atnaujinti istorijos vadovėliai LAIKAS 9, LAIKAS 12.........................6–7 Vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai........................................8–18 Žemėlapiai..................................................................................19–27 Pagalbinės mokymo priemonės..................................................28–32

•• Gausus leidinių ir kitų mokymo

priemonių pasirinkimas; •• greita ir paprasta prekių paieška; •• leidėjo kainos; •• patogūs mokėjimo būdai; •• patikimas ir saugus pristatymas.

Leidinių užsakymo blanką rasite leidyklos e. knygyne www.briedis.lt

Specialiu Specialiu

N ženklu pažymėtos naujos mokymo priemonės. ženklu pažymėtos vienkartinės mokymo priemonės.

(8~5) 270 66 01, 270 66 94

(8~5) 270 66 27

info@briedis.lt

www.briedis.lt

2

ISTORIJA

mokymo priemonių sistema 5–12 klasėms

Istorijos mokymo komplektai 5–12 klasėms Leidykla „Briedis“ mokytojams ir mokiniams siūlo nuoseklią istorijos vadovėlių ir juos papildančių mokymo priemonių sistemą visoms pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopoms nuo 5 iki 12 klasės. Vadovėlis Užduočių sąsiuviniai Darbui su istorijos vadovėliais papildyti yra parengti užduočių sąsiuviniai, kurių temos atitinka esančias vadovėliuose.

Laiko juostos, sieniniai žemėlapiai ir mokomieji plakatai Skirti pagyvinti pamoką, palengvinti mokymą ir mokymąsi, orientaciją istoriniame laike ir erdvėje.

Istorijos žodynas Mokymo priemonė skirta ir pagrindinės mokyklos, ir gimnazijos moksleiviams, norintiems po ranka visada turėti svarbiausių istorijos sąvokų paaiškinimus ir trumpas asmenybių biografijas.

Istorijos egzamino gidas, Istorijos konspektas abiturientams, Lietuvos Respublikos Konstitucija Abiturientų ir jų mokytojų vertinamos mokymo priemonės, orientuotos į valstybinio istorijos egzamino programą ir padedančios sėkmingai jam pasiruošti.

Didysis istorijos atlasas mokyklai, atlasai-konspektai Tai universalios mokymo priemonės, turinčios vadovėlio, atlaso ir konspekto charakteristikų. Tinkamos naudoti ir kaip užduočių sąsiuviniai, nuo 7 iki 12 klasių.

Teminiai planai Nemokami ir lengvai pagal asmeninius poreikius pritaikomi mokytojo darbą lengvinantys teminiai planai. Juos rasite leidyklos „Briedis“ e. knygyne www.briedis.lt

ISTORIJA

mokymo priemonių sistema 5–12 klasėms

3

Parengti teminiai planai www.briedis.lt Klasė

Vadovėliai

5

„Kelias“

6

„Žingsniai“

7

„Laikas 7“

8

„Laikas 8“

9

Mokymo priemonės

2015 m. E-versija

Atnaujintas vadovėlis „Laikas 9“

2015 m.

10

„Laikas 10“

11

„Laikas 11“

12

Užduočių sąsiuviniai

Atnaujintas vadovėlis „Laikas 12“

2015 m.

4

ISTORIJA N AU J I E N A

E-vadovėlis 5 klasei KELIAS

N

N

2015 m. E-versija

Skaitmeninių komunikacijos ir informacinių technologijų plėtra bei poveikis visuomenei stipriai keičia mokymo ir mokymosi aplinką, taikomus metodus, raštingumo supratimą. Reaguodama į mokytojų, mokinių ir jų tėvelių pageidavimus, leidykla„Briedis“ pristato patrauklią alternatyvą analogiško formato mokymosi priemonei – skaitmeninę 5 klasės istorijos vadovėlio „Kelias“ versiją. Jos turinys visiškai atitinka mokyklose naudojamus spausdintus vadovėlius „Kelias“, todėl vadovėlio e-versija yra lengvai pritaikoma ugdymo procese. Daugiau informacijos rasite leidyklos interneto svetainėje www.e-briedis.lt. Nr. 4785 (I dalis) Nr. 4786 (II dalis)

6,80 Eur (23,48 Lt) 6,80 Eur (23,48 Lt)

Tai e-leidinys, kurį galite skaityti: •• www.e-briedis.lt platformoje kompiuteriuose; •• „Ipad“ planšetiniuose kompiuteriuose – atsisiųskite E-Briedis programėlę; •• „Android“ planšetiniuose kompiuteriuose – atsisiųskite E-Briedis programėlę.

Kodėl verta įsigyti būtent elektroninį leidinį, kokios papildomos funkcijos • Pigiau nei popierinis; • skirtingomis spalvomis galima žymėti (apvesti arba pabraukti) įsidėmėtiną tekstą (viskas išsisaugo); • rašyti ir išsisaugoti pastabas bei komentarus; • pažymėti puslapį vėlesniam skaitymui (bookmark); • lengviau rasti reikalingą informaciją – pvz., suradus nežinomą terminą, vienu paspaudimu apie jį galima perskaityti knygos gale; • lengviau ieškoti informacijos pagal raktinius žodžius; • lengviau ir greičiau keliauti per puslapius; • nieko nesveria!

Ką reikėtų žinoti? Norėdami naudotis mūsų sistema planšetėse pirmą kartą, pirmiausia atsisiųskite nemokamas E-Briedis programėles (iš „Appstore“ ir „GooglePlay“); • pirmą kartą naudojantis, į jūsų el. paštą ateis du el. laiškai, kitus – vienas (nuoroda į leidinį), sekite instrukcijas; • tuo pačiu metu e-leidinį galėsite skaityti tik vienoje platformoje (norint skaityti kitoje, reikia išsiregistruoti); • galite pirkti ir kitam/kitiems (vieną arba daug leidinių vienu metu) – tėvams, vaikams, mokiniams ir pan. – įsigiję keliaukite į www.e-briedis.lt platformą ir ten įveskite skaitytojo el.paštą.

ISTORIJA N AU J I E N A

Interaktyvių funkcijų pavyzdžiai

Pažymėti puslapį vėlesniam skaitymui (bookmark)

Skirtingomis spalvomis galima žymėti (apvesti arba pabraukti) įsidėmėtiną tekstą (viskas išsisaugo)

Rodyti vadovėlio temos atvartą (tekstinę ir iliustracinę medžiagą) per projektorių klasėje

Temos ir vadovėlio teminio plano e. knygyne www.briedis.lt integracijos pavyzdys

Rašyti ir išsisaugoti pastabas bei komentarus

5

ISTORIJA

6

N AU J I E N A

Atnaujintas istorijos vadovėlis LAIKAS 9 (I ir II dalys)

N

2015 m.

•• Dermė su atnaujintomis istorijos programomis •• Naujos temos •• Patobulintas metodinis aparatas •• Pataisyti netikslumai ir klaidos •• Nauji vaizdiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai •• Patogesnė darbui skyrių struktūra •• Išbandytas ir pateisinęs mokytojų bei mokinių lūkesčius

2015 m. išleidžiame atnaujintą vadovėlį „Laikas 9“. Jo tematikos chronologinės ribos apima naujųjų ir naujausiųjų laikų pradžios pasaulyje ir Lietuvoje laikotarpius – nuo absoliutizmo įsigalėjimo Prancūzijoje, Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimo ir žlugimo iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Vadovėlio taisymus lėmė šios priežastys: pedagogų ir mokinių praktinio darbo su vadovėliu patirtis, patarimai autoriams, modernėjanti mokymosi aplinka bei 2008 m. patvirtinta istorijos pagrindinio ugdymo bendroji programa. Dėl jos dalis senojo istorijos vadovėlio „Laikas 8“ turinio perkelta į IX klasės kursą. Darbui su vadovėliu atnaujinami užduočių sąsiuviniai „Laikas 9“, koreguojami teminiai planai, pasiekiami leidyklos e. knygyne www.briedis.lt. 252 p., 200×260 mm Nr. 4675 (I dalis) Nr. 4676 (II dalis)

9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt)

Kas bus naujo? Temos Lyginant su pirmuoju vadovėlio leidimu, iki 50 padidintas temų skaičius. Formuojami didesnės apimties (nuo 5 iki 8 temų) skyriai. Vadovėlyje atsiranda naujų temų.

3. Didžioji Prancūzijos revoliucija

Sąvokos Vengiama ne istorijos sąvokų. Remiantis edukologų ir psichologų patarimais, temoje esančių sąvokų skaičius sumažintas iki optimalaus skaičiaus. 6

3

Luominė Prancūzijos visuomenė XVIII a.

1

Prancūzijos karalius Liudvikas XVI. XVIII a. pab. dailininko portretas.

2

Revoliucijos priežastys XVIII a. Prancūzjoje klestėjo absoliutinė monarchija. Karaliaus valdžios neribojo jokie įstatymai. Valdovai švaistė didžiules lėšas karaliaus rūmams ir gausybei dvariškių išlaikyti, įtraukė šalį į alinančius karus. Karalių išlaidavimas įklampino valstybę į milžiniškas skolas. Į ministrų maldavimus mažinti išlaidas valdovai nekreipė dėmesio. Liudvikas XV net pasakė: „Mano amžiui užteks – po manęs nors ir tvanas“. Šalies visuomenę sudarė trys luomai. Privilegijuotieji – dvasininkai ir kilmingieji bajorai – valdė daugiau nei pusę karalystės žemių, nemokėjo jokių mokesčių. Tik jie dažniausiai užimdavo svarbias valstybines pareigas. Neprivilegijuotieji – nuo bankininko ligi paskutinio skurdžiaus – priklausė trečiájam lúomui, kuris sudarė daugiau nei 98% šalies gyventojų. Visa mokesčių našta slėgė jokių politinių teisių neturinčio šio luomo pečius. Tokia neteisybė piktino žmones. Visuomenėje populiarėjo švietėjų idėjos, skelbiančios visų piliečių laisvę ir lygybę. Nesėkmingi karai ir dveji iš eilės nederliaus metai dar labiau padidino įtampą. Kaimuose maištavo valstiečiai, miestuose kėlė riaušes alkana prastuomenė – sankiulòtai. Karaliaus negebėjimas išvesti valstybę iš aklavietės pastūmėjo Prancūzją į krizę.

Metodinis aparatas Atsisakyta pamokose nepasiteisinusių klausimų. Pateikiama daugiau klausimų darbui su istorijos šaltiniais bei skirtų bendrųjų mokinio gebėjimų ugdymui, pvz., informacijos paieškos internete ar bibliotekoje įgūdžių lavinimui. Kiekvienoje temoje yra po klausimą kūrybiškiems pedagogams, skirtų darbui grupėmis, surengiant tam tikrą istorinės tematikos pristatymą, probleminio istorijos klausimo nagrinėjimą.

Dieviškoji karaliaus valdžia

Valdovui reikia paklusti, nes taip liepia tikėjimas ir sąžinė. Šventasis Paulius, pasakęs, kad valdovas yra Dievo tarnas, daro tokią išvadą: „Todėl reikia jo klausyti ne tik iš baimės, bet ir dėl sąžinės“. Štai kodėl „reikia jam tarnauti ne uoliai, kaip tarnaujame, kai norime įtikti žmonėms, bet gera valia, su baime ir pagarba širdyje, nuoširdžiai, kaip tarnaujame Jėzui Kristui“. Štai kodėl šventasis Petras sako: „Tad būkite klusnūs kiekvienai žmonių valdžiai dėl Viešpaties: tiek karaliui, kaip vyriausiajam, tiek valdytojams, kaip jo siųstiems bausti piktadarių, išaukštinti gerųjų“. Net jei jie nevykdytų šios priedermės, reikia jų asmenyje gerbti jų pareigas ir tarnybą. „Būkite klusnūs šeimininkams, ne tik geriems bei švelniems, bet ir įnoringiems bei neteisingiems“.

Ž. Bosiujė, Politika pagal Šventąjį Raštą. XVII a. pab.8

18

4

Žemės valdos Prancūzijoje 1789 m.

Trečiasis luomas sukyla

Karalius Liudvikas XVI manė, jog vienintelis būdas išgelbėti bankrutuojančią valstybę – apmokestinti dvasininkus ir bajorus. Naujų mokesčių įvedimas nebuvo galimas tik karaliaus valia, reikėjo ir luomų pritarimo. Todėl Liudvikas XVI sušaukė beveik 175 metus neposėdžiavusius Generãlinius lúomus (žr. 25 p. 14 ). Šis susirinkimas turėjo patvirtinti karaliaus sumanymą. 1789 m. į Versãlį suvažiavo apie 1200 deputatų iš visų Prancūzjos vietovių. Bet po pusantro mėnesio ginčų susitarti nepavyko. Luomų atstovai, net nesvarstę finansinių reikalų, ėmė kelti valstybės santvarkos pertvarkymo klausimus. Galiausiai ar-

5

Nacionalinio susirinkimo priesaika. 1789 m. birželio 20 d. jo deputatai prisiekė neišsiskirstyti tol, kol parengs konstituciją. Ant stalo stovi susirinkimo pirmininkas. Žmonės languose ir „revoliucijos vėjas“, plaikstantis užuolaidas, simbolizuoja deputatus palaikančią šalį. 1790 m. dailininko Žako Luji Davido paveikslas.

Prancūzijos valstybės pajamos ir išlaidos 1788 m. (livras – to meto Prancūzijos piniginis vienetas).

šiausi absoliutinės karaliaus valdžios priešininkai, trečiojo luomo deputatai, pasiskelbė visai tautai atstovaujančiu Nacionãliniu susirinkimù. Jie ir sumanymą palaikantys bajorai bei dvasininkai prisiekė neišsiskirstyti, kol bus parengta konstitucija (žr. 25 p. 14 ). Kareivių daliniams, pasiųstiems išvaikyti deputatų, buvo atsakyta: „Pasakykite savo viršininkui, kad mes čia esame tautos valia ir neišsiskirstysime net gąsdinami durtuvais“. Karalius nusileido. Bajorai ir dvasininkai prisijungė prie trečiojo luomo deputatų. Nacionãlinis susirinkmas pasiskelbė Steigiamúoju – turinčiu pakeisti valstybės santvarką.

Ar išmokai? Peržiūrėtos įsimintinos sąvokos paliekant mokiniui svarbesnių. Pakeisti nagrinėjami vaizdiniai ir rašytiniai šaltiniai. Gerokai patobulinta užduotis su kontūriniu žemėlapiu.

„Tai ne maištas, tai revoliucija“

Tuo metu Parỹžiuje pasklido gandai, kad karalius ir bajorija ruošia sąmokslą ir rengiasi sustabdyti reformas. Miestiečiai ėmė ginkluotis. 48 tūkst. savanorių įstojo į Steigiamojo susirinkimo įkurtos Nacionãlinės gvárdijos gretas. 1789 m. liepos 14 d. įtūžusi paryžiečių minia užėmė ir sugriovė monarcho valdžios galybę simbolizuojančią Bastlijos tvirtovę (žr. 25 p. 14 ). Paaiškėjo, kad liaudies jau nebaugina nei tvirtovių sienos, nei patrankos, o kareiviai nebeklauso vadų įsakymų. Prancūzjoje prasidėjo revoliucija. Kai vakare didikas karaliui pranešė žinią apie Bastlijos paėmimą, Liudvikas XVI nusistebėjo: „Bet juk tai maištas“. „Ne, Jūsų didenybe, tai revoliucija“, – atsakė didikas. Naujiena apie įvykius Parỹžiuje sklido žaibiškai. Revoliucijos jau negalėjo sustabdyti niekas: nei karalius, nei Steigiamasis susirinkimas, nei kariuomenė. Netrukus šalyje suliepsnojo „keturiasdešimt tūkstančių kitų bastlijų“. Įniršę valstiečiai degino kilmingųjų pilis, siaubė vienuolynus, miestai skelbė savivaldą. Baimindamiesi dėl gyvybės, bajorai, dvasininkai bėgo iš šalies.

7

Paryžiaus sankiulotas (pranc. sansculotte – be trumpų kelnių) ir sankiulotė. XVIII a. pab. piešinio fragmentas. Bajorai ir turtingieji miestiečiai nešiojo kelnes iki kelių, o varguomenės vyrai dėvėjo ilgas kelnes. Todėl miesto varguomenė vadinta sankiulotais. Per revoliuciją sankiulotai sudarė aršiausią revoliucionierių grupę.

19

7

ISTORIJA N AU J I E N A

Atnaujintas istorijos vadovėlis LAIKAS 12 (I ir II dalys)

N

2015 m.

•• Atitinka naujausių istorijos egzamino ir bendrųjų programų reikalavimus •• Kiekybiškai ir kokybiškai platesnė temų įvairovė bei turinio apimtis •• Nauja medžiaga •• Patogesnė skyrių ir temos struktūra •• Istorijos egzamino programos datos, sąvokos ir asmenybės •• Įvairesnės ir sudėtingesnės žinių ir gebėjimų patikros užduotys

Atnaujintas „Laikas 12“ turinys priderintas prie esminių dabar galiojančių istorijos mokymo XI ir XII klasėje dokumentų reikalavimų, užpildant pirmojo leidimo tematikos ir istorijos faktų spragas. XII klasės vadovėlis pradedamas Paryžiaus taikos konferencija ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu 1918 m. ir užbaigiamas XXI a. pradžios Lietuvos ir Europos istorijos įvykiais bei politologinėmis temomis. Kadangi istorijos mokymas gimnazijoje pedagogų yra orientuojamas į valstybinį egzaminą, vadovėlio medžiagoje išskiriamos istorijos sąvokos, asmenybės, datos, kurios yra privalomos pagal pasirengimo brandos egzaminui programą. 288 p., 200×260 mm Nr. 4677 (I dalis) Nr. 4678 (II dalis)

9,20 Eur (31,77 Lt) 9,20 Eur (31,77 Lt)

Kas bus naujo? Temos Vadovėlyje nebelieka į atnaujintą istorijos vadovėlį „Laikas 11“ perkeltų XIX a.–XX a. pradž. Europos ir Lietuvos visuomenės istorijos temų. Skaidant ir plečiant kai kurias per daug „suspaustas“ ar pernelyg supaprastintas pirmojo vadovėlio leidimo temas, atsiranda naujų, sukurtų pagal mokymo programų reikalavimus, pavyzdžiui, skirtų išimtinai Nepriklausomybės kovoms, partizaniniam Lietuvos karui su Sovietų Sąjunga, lokaliniams Šaltojo karo konfliktams ir kt.

Istorinės asmenybės ir sąvokos Pateikiamos žodyne knygos dalių gale. Sąvokos ir istorinės asmenybės, žinotinos pagal egzamino programą, paryškinamos ir pristatomos išsamiau nei likusios.

8.5. Lietuvos Respublikos Konstitucija

Energetikos ministerija Finansų ministerija

Krašto apsaugos ministerija Kultūros ministerija Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija Švietimo ir mokslo ministerija Teisingumo ministerija Užsienio reikalų ministerija Ūkio ministerija Vidaus reikalų ministerija Žemės ūkio ministerija

20

92 straipsnis Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. Ministrus skiria ir atleidžia Ministro Pirmininko teikimu Respublikos Prezidentas. Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą. Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus Respublikos Prezidentą.

264

Konstitucinis Teismas

Lietuvos Respublikos valdžios struktūra

22

Konstitucinio Teismo teisėjai. 2011 m.

?

1. Apibūdink Lietuvos konstitucijų priėmimo istorines aplinkybes 1 . Kokios konstitucijų raidos tendencijos atsispindi lentelėje? 2. Pasidomėk, kaip Lietuvoje ir kaip Lenkijoje pažymima Gegužės 3-iosios konstitucijos priėmimo diena. Kuo ši Konstitucija reikšminga Lietuvai ir pasauliui? 3. Paaiškink, kam valstybei ir jos piliečiams reikalinga konstitucija. Kokios svarbiausios šio dokumento funkcijos? 4. Įvertink Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas 5 . Kaip tikrovėje jos yra įgyvendinamos? 5. Įvardyk pagrindines Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Vyriausybės ir Konstitucinio Teismo funkcijas pagal LR Konstituciją (tekstas, 23 ). 6. Naudokis internetu ir parenk išsamų konkrečios Lietuvos Respublikos ministerijos veiklos pristatymą. 7. Paaiškink, kaip Lietuvos Respublikos valdyme įgyvendinamas valdžių padalijimo principas 23 . Kuo šiandieninės Lietuvos Respublikos valdymas skiriasi nuo LSSR valdymo (222 p. 1 )? 8. Savarankiškai parenkite klasėje testinį egzaminą iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Jo rezultatus aptarkite klasėje.

Mini egzaminas Pagal atnaujinto vadovėlio „Laikas 11“ užduočių bloką „Ruošiuosi egzaminams“ iš esmės keičiama šio vadovėlio struktūrinio elemento sistema. Dabar ją sudaro 4 p. apimties užduočių blokas, skirtas rašytinių, vaizdinių istorijos šaltinių, kontūrinių žemėlapių nagrinėjimui. Visa tai papildo kompleksinė užduotis, skirta tam tikrai istorijos problemai ir jos vertinimui.

Teisingumą Lietuvõs Respùblikoje vykdo tik teismai: nuo žemiausių apylinkės teismų iki Lietuvõs Aukščiáusiojo tesmo. Konstitùcinis Tesmas yra aukščiausioji teisminė valstybės institucija, savotiškas šalies konstitucinės santvarkos garantas. Jis užtikrina konstitucinį teisingumą: sprendžia, ar įstatymai

Seimo Pirmininkas siūlo 3 narius

SEIMAS

Seimą sudaro tautos atstovai 141 Seimo narys. Jie renkami ketveriems metams

tvirtina Vyriausybės programą

Lietuvos Respublikos ministerijos.

21 Iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos

Vykdomosios valdžios didžiausios galios tenka Seimui atskaitingai Lietuvõs Respùblikos Vyriausybei. Ją formuoja dažniausiai poziciją Seime sudaranti partijų koalicija. Vyriausybę sudaro Ministras pirmininkas, vadovaujantis Vyriausybės veiklai, ir ministerijoms vadovaujantys, politinę atsakomybę turintys ministrai. Ministro pirmininko vaidmuo primena sporto komandos kapitono veiklą. Jis privalo derinti komandos žaidimą, kilus konfliktui, taikyti komandos narius. Dabar Lietuvojè yra 14 skirtingomis gyvenimo sritimis besirūpinančių ministerijų. Vyriausybė valstybės valdymo reikalus tvarko posėdžiuose visų narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybė tvarko šalies reikalus, saugo Lietuvõs Respùblikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką, o svarbiausia – vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo. Vyriausybės veikla labiausiai pastebima ir turi tiesioginę įtaką kiekvienam Lietuvõs gyventojui. Nuo jos politikos priklauso valstybės saugumas, žmonių gyvenimo lygis ir šalies ateities perspektyvos. Vyriausybė tiesiogiai rūpinasi valstybės finansų reikalais – mokesčių surinkimu ir šalies biudžeto formavimu. Kita vertus, atsakomybė turi savo kainą. Dėl užgriuvusių negandų žmonių akyse dažniausiai kalta lieka Vyriausybė, o tai neigiamai veikia ir Ministro pirmininko kaip politiko reitingus. Vyriausybės formavimas ir sudėtis priklauso nuo Seimo. Kuo daugiau ji turi šalininkų parlamente, tuo didesnė tikimybė ilgiau išsilaikyti valdžioje. Jeigu deputatai mano, kad Ministras pirmininkas arba kuris nors iš ministrų yra netinkamas, parlamente rengiamas balsavimas dėl nepasitikėjimo. Daugumai Seimo narių pasisakius už nepasitikėjimą, Vyriausybė ar atskiras ministras privalo atsistatydinti.

PREZIDENTAS

Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas

siūlo 3 narius

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas siūlo 3 narius

skiria Seimo pritarimu

VYRIAUSYBĖ

Ministras Pirmininkas ir 13 ministrų: aplinkos, finansų, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, teisingumo, užsienio reikalų, ūkio, vidaus reikalų, žemės ūkio

skiria ir atleidžia Seimas Prezidento teikimu

Konstitucinis Teismas

9 nariai, skiriami Seimo 9 metams, 1 kadencija

renka

Aplinkos ministerija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis. 2010 metai.

skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką Seimo pritarimu

19

Vyriausybė

skiria ir atleidžia ministrus Ministro Pirmininko teikimu

Ministerijos

renka

18

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai Gedimino pr. Vilniuje.

ir kiti Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai, taip pat aiškina konstitucinių normų turinį. Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami Seimo devyneriems metams ir tik vienai kadencijai. Atskirą bylą šis teismas nagrinėja tik tada, kai Konstitucijoje nustatyti subjektai kreipiasi į jį su prašymu ištirti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai. Pažymėtina, kad Lietuvõs konstitucinė teisė nenumato individualaus konstitucinio skundo galimybės. Teismo sprendimai privalomi visiems ir pačiam Konstituciniam Teismui. Jis negali priimtų sprendimų pakeisti, peržiūrėti, jei tam nėra konstitucinio pagrindo. Kita vertus, pilietinėje visuomenėje teisinės institucijos ne vienintelės užtikrina Konstitucijos laikymąsi. Paisyti jos gali skatinti arba versti įvairios demokratinės institucijos arba procesai: nepriklausoma žiniasklaida, visuomenės nuomonės spaudimas. Lietuvõs Respùblikos Konstitucija padėjo demokratinius valstybės valdymo pagrindus. Ji sudaro sąlygas tolesnei demokratijos ir teisinės valstybės raidai Lietuvojè. Spalio 25-ąją švenčiama valstybinė šventė – Lietuvõs Konstitùcijos dienà.

Lietuvos apeliacinis teismas

skiria

Apygardų teismai

skiria

Apylinkių teismai

RINKĖJAI

Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų Seimo nariai renkami vienmandatėse (išrenkamas 71 narys) ir daugiamandatėse (išrenkama 70 narių) rinkimų apygardose Prezidentas renkamas penkeriems metams. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės

VALSTYBĖS VALDŽIĄ LIETUVOJE VYKDO SEIMAS, RESPUBLIKOS PREZIDENTAS IR VYRIAUSYBĖ, TEISMAS. VALDŽIOS GALIAS RIBOJA KONSTITUCIJA. VALDŽIOS ĮSTAIGOS TARNAUJA ŽMONĖMS (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis)

23

Lietuvos Respublikos valdymas pagal 1992 m. Konstituciją.

265

8

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Kelias

Naujiena! E-versija

Lietuvos istorijos vadovėlis 5 klasei (I ir II dalys) Rimvydas Laužikas, Karolis Mickevičius, Živilė TamkutonytėMikailienė, Ignas Kapleris

Atnaujintame vadovėlyje „Kelias“ apžvelgiama Lietuvos istorija nuo pirmųjų gyventojų laikų iki šių dienų. Temos gausiai iliustruotos piešiniais, nuotraukomis, žemėlapiais ir pateiktos atvartais. Kiekvienoje temoje yra laiko juosta, kurioje atspindėti svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai. Skyriai pradedami įvadiniais, o baigiami kartojimosi puslapiais„Ar išmokai?“ ir santrauka. Kiekvieno skyriaus teminę medžiagą papildo pasakojimas apie tam tikro laikotarpio kasdienį žmonių gyvenimą bei projektinės veiklos siūlymas.

Kelias

Užduočių sąsiuvinis 5 klasei (I ir II dalys) Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Ignas Kapleris

Sąsiuvinis skirtas svarbiausiems Lietuvos istorijos įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Kūrybinės ir žaidimų pobūdžio užduotys padės lavinti istorinę mokinio vaizduotę, lengviau suprasti istorijos chronologiją. Sąsiuvinio užduočių temos atitinka esančias atnaujintame istorijos vadovėlyje 5 klasei „Kelias“. 80 p., 215×290 mm Nr. 988 (I dalis) Nr. 989 (II dalis)

2,20 Eur (7,60 Lt) 2,20 Eur (7,60 Lt)

Parengti teminiai planai www.briedis.lt 180 p., 200×260 mm Nr. 986 (I dalis) Nr. 987 (II dalis) Nr. 4785 (I dalis) Elektroninė versija! Nr. 4786 (II dalis) Elektroninė versija!

9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt) 6,80 Eur (23,48 Lt) 6,80 Eur (23,48 Lt)

Droga (Kelias)

Lietuvos istorijos vadovėlis 5 klasei lenkų kalba (I ir II dalys) Nr. 1023 (I dalis) Nr. 1024 (II dalis)

10,60 Eur (36,60 Lt) 10,60 Eur (36,60 Lt)

Lietuvos istorijos vadovėlis 5 klasei specialių poreikių mokiniams

Путь (Kelias)

Lietuvos istorijos vadovėlis 5 klasei rusų kalba (I ir II dalys) Nr. 1452 (I dalis) Nr. 1453 (II dalis)

Kelias (S versija)

10,60 Eur (36,60 Lt) 10,60 Eur (36,60 Lt)

Rimvydas Laužikas, Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Tai jau išleisto vadovėlio„Kelias“ 5 klasei versija, pritaikyta specialiųjų poreikių mokiniams. Vadovėlio maketas kaip įprasto, tačiau, atsižvelgiant į moksleivių specialiuosius poreikius, ši mokymo priemonė supaprastinta. 128 p., 210×297 mm Nr. 502

15,70 Eur (54,21 Lt)

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

9

Žingsniai

Žingsniai

Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas, Rimvydas Laužikas, Ignas Kapleris

Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Atnaujintame vadovėlyje „Žingsniai“ nagrinėjami svarbiausi Europos istorijos įvykiai nuo priešistorės iki šių laikų. Greta naujų 2008 m. istorijos programos reikalavimus atitinkančių temų pateikiama projektinės veiklos siūlymų „Gyvoji istorija“. Kiekvienas skyrius pradedamas informatyviu istorijos epochą apibūdinančiu įvadu. Moksleivių motyvacijai skatinti skirta rubrika „Istorija iš arčiau“. Pasikartoti išeitą skyriaus medžiagą galima iš „Skyriaus santraukoje“ surašytų tezių. Mokytojams parengti kontrolinį darbą, o mokiniams pasitikrinti žinias padės užduotys„Ar išmokai?“ Vadovėlio temų metodinis aparatas gerokai patobulintas. Klausimai įvairiapusiškesni, susieti su iliustracijomis ir rašytiniais šaltiniais.

Atnaujintas ir pataisytas sąsiuvinis skirtas svarbiausiems Europos istorijos įvykiams. Šioje mokymo priemonėje gausu aktyviam mokinio darbui skirtų gyvosios istorijos tipo užduočių. Paskutiniuose puslapiuose arba specialiame kartoniniame aplikacijų įdėkle mokinys ras ir išsikirps detalių, iš kurių sudės dėlionę, atliks aplikacinę užduotį, sukonstruos statinį. Užduočių sąsiuvinio temos vienodos apimties ir atitinka esančias atnaujintame istorijos vadovėlyje 6 klasei„Žingsniai“.

Vadovėlis 6 klasei (I ir II dalys)

Užduočių sąsiuvinis 6 klasei (I ir II dalys)

72 p., 215×290 mm Nr. 1460 (I dalis) Nr. 1461 (II dalis)

2,30 Eur (7,94 Lt) 2,30 Eur (7,94 Lt)

Parengti teminiai planai www.briedis.lt 184 p., 200×260 mm Nr. 1454 (I dalis) Nr. 1455 (II dalis)

9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt)

Kroki (Žingsniai)

Vadovėlis 6 klasei lenkų kalba (I ir II dalys) Nr. 1456 (I dalis) Nr. 1457 (II dalis)

10,60 Eur (36,60 Lt) 10,60 Eur (36,60 Lt)

Užduočių sąsiuvinis 5 klasei

Ступени (Žingsniai)

Rytas Šalna, Karolis Mickevičius

Vadovėlis 6 klasei rusų kalba (I ir II dalys) Nr. 2655 (I dalis) Nr. 2656 (II dalis)

Lietuvos istorija

10,60 Eur (36,60 Lt) 10,60 Eur (36,60 Lt)

Sąsiuvinis skirtas svarbiausiems Lietuvos istorijos įvykiams bei reiškiniams suprasti ir įtvirtinti. Užduotys padės lavinti istorinę mokinio vaizduotę, lengviau suprasti istorijos chronologiją. Jos parengtos taip, kad tiks su bet kuriuo kitu istorijos vadovėliu 5 klasėje dirbantiems mokytojams ir besimokantiems mokiniams. 40 p., 215×290 mm Nr. 382

2,20 Eur (7,60 Lt)

10

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Laikas 7

Laikas 7

Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Rytas Šalna, Ingrida Šotlandaitė-Juzefovičienė, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Rytas Šalna, Karolis Mickevičius, Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Vadovėlis 7 klasei (I ir II dalys)

Užduočių sąsiuvinis 7 klasei (I ir II dalys)

Pirmoje vadovėlio dalyje pristatoma pasaulio ir Lietuvos priešistorė ir Senovės Rytų civilizacijos. Antra skirta antikinių civilizacijų – senovės Graikijos ir Romos – istorijai. Vadovėlis atnaujintas ir pataisytas pagal galiojančias istorijos mokymo programas ir mokytojų, dešimtmetį dirbusių su pirmuoju „Laikas 7“ leidimu, gerąją patirtį. Lyginant su pirmuoju leidimu, labiausiai pakito turinys. Buvo atsisakyta keleto nepasiteisinusių temų arba nuosekliau perdėliotas ir sujungtas jų turinys. Gerokai patobulintas vadovėlio metodinis aparatas. Taip pat pateikta naujų iliustracijų, rašytinių šaltinių. Parengti teminiai planai www.briedis.lt 220 p., 200×260 mm Nr. 3631 (I dalis) Nr. 3632 (II dalis)

9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt)

Czas 7 (Laikas 7) Vadovėlis 7 klasei lenkų kalba (I ir II dalys) Nr. 1458 (I dalis) Nr. 1459 (II dalis)

Užduočių sąsiuvinis yra priderintas prie atnaujinto istorijos vadovėlio„Laikas 7“ temų. Jo temų eiliškumas 100 % atitinka esančias atnaujintame vadovėlyje. Pakeistas pasikartojimo atvartas, kuris dabar yra labiau orientuotas į esminių žinių iš priešistorės bei senovės istorijos pasitikrinimą. Atsisakyta dalies nepasiteisinusių užduočių. Sąsiuvinyje gausu užduočių aktyviam darbui, lavinančių įvairius moksleivių bendruosius ir specifinius istorijos dalyko gebėjimus. 96 p., 215×290 mm Nr. 4068 (I dalis) Nr. 4107 (II dalis)

2,30 Eur (7,94 Lt) 2,30 Eur (7,94 Lt)

Время 7 (Laikas 7) Vadovėlis 7 klasei rusų kalba (I ir II dalys) Nr. 1021 (I dalis) Nr. 1022 (II dalis)

10,60 Eur (36,60 Lt) 10,60 Eur (36,60 Lt)

10,60 Eur (36,60 Lt) 10,60 Eur (36,60 Lt)

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas

Laikas 7

Užduočių sąsiuvinis 7 klasei (I ir II dalys) Rytas Šalna, Karolis Mickevičius

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos vadovėlio „Laikas 7“ laida. 96 p., 215×290 mm Nr. 450 (I dalis) Nr. 451 (II dalis)

2,30 Eur (7,94 Lt) 2,30 Eur (7,94 Lt)

7 klasei Apima laikotarpį nuo svarbiausių Lietuvos ir pasaulio priešistorės įvykių iki Vakarų Romos imperijos žlugimo. Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet ir trumpi konkrečią temą apibūdinantys tekstai, svarbiausių istorinių asmenybių biografijos ir sąvokų žodynėliai. Kartografinę informaciją papildo laiko juostos, vaizdiniai istorijos šaltiniai. 24 p., 210×297 mm (A4) Nr. 973

3,50 Eur (12,08 Lt)

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Laikas 8

Laikas 8

Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Robertas Ramanauskas, Kęstutis Raškauskas, Lirija Steponavičienė, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Vadovėlis 8 klasei (I ir II dalys)

2015 m. išleidžiame atnaujintą vadovėlį„Laikas 8“. Jo tematikos chronologinės ribos apima viduramžių ir naujųjų laikų pradžios pasaulyje ir Lietuvoje laikotarpius. Vadovėlio patobulinimus lėmė šios priežastys: pedagogų ir mokinių praktinio darbo su vadovėliu patirtis, patarimai autoriams, modernėjanti mokymosi aplinka bei 2008 m. patvirtinta istorijos pagrindinio ugdymo bendroji programa. Dėl jos šiek tiek sumažėjo tematikos apimtys ir pasikeitė VIII klasės kurso chronologinės ribos. 256 p., 200×260 mm Nr. 4353 (I dalis) Atnaujintas! Nr. 4354 (II dalis) Atnaujintas! Nr. 498 (I dalis) Kiekis ribotas!

9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt)

Užduočių sąsiuvinis 8 klasei (I ir II dalys)

Sąsiuvinis yra patobulintas ir priderintas prie atnaujinto istorijos vadovėlio „Laikas 8“. Temų skaičius, išdėstymas visiškai atitinka pataisytą vadovėlį. Lyginat su senesniu užduočių sąsiuvinio variantu, daugiau dėmesio skiriama istorijos šaltinių nagrinėjimui. Dalis užduočių pakeista naujomis, kuriomis siekiama padėti moksleiviui pasirengti mokymuisi gimnazijoje. 96 p., 215×290 mm Nr. 4359 (I dalis) Nr. 4360 (II dalis)

2,30 Eur (7,94 Lt) 2,30 Eur (7,94 Lt)

Время 8 (Laikas 8) Vadovėlis 8 klasei rusų kalba (I ir II dalys) Nr. 2898 (I dalis) Nr. 2901 (II dalis)

Czas 8 (Laikas 8)

11

10,60 Eur (36,60 Lt) 10,60 Eur (36,60 Lt)

Vadovėlis 8 klasei lenkų kalba (I ir II dalys) Nr. 2397 (I dalis) Kiekis ribotas! Nr. 2398 (II dalis)

11,80 Eur (40,74 Lt) 11,80 Eur (40,74 Lt)

Viduramžiai: atlasas, konspektas, žodynas Laikas 8

Užduočių sąsiuvinis 8 klasei (I ir II dalys) Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos vadovėlio „Laikas 8“ laida. 96 p., 215×290 mm Nr. 496 (I dalis) Nr. 497 (II dalis)

2,30 Eur (7,94 Lt) 2,30 Eur (7,94 Lt)

8 klasei Atlasas skirtas pasaulio ir Lietuvos istorijai nuo viduramžių iki naujųjų laikų imtinai. Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet ir trumpos, konkrečią temą atspindinčios tezės, svarbiausių istorinių asmenybių biografijos ir sąvokų žodynėliai. Kartografinę medžiagą papildo laiko juostos, schemos, vaizdiniai istorijos šaltiniai. Atlasas tinka tiek aštuntokams, tiek abiturientams, besirengiantiems istorijos egzaminui. 56 p., 210×297 mm (A4) Nr. 2632

3,50 Eur (12,08 Lt)

12

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

N

N

Laikas 9

Laikas 9

Ignas Kapleris, Andželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Robertas Ramanauskas, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius

Vadovėlis 9 klasei (I ir II dalys)

Užduočių sąsiuvinis 9 klasei (I ir II dalys)

„Laikas 9“ – trečiasis naujos kartos istorijos mokymo priemonių projekto „Laikas“ vadovėlis 9 klasei. Jame apžvelgiami įvykiai nuo Absoliutizmo epochos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Iš 50 temų net pusė skiriama Lietuvos istorijai. Skyriuose pateikiama rubrikų istorijos tyrimo metodams ugdyti, projektams vykdyti, papildomos skaitinių pobūdžio medžiagos, žinių patikros puslapiai. Parengti teminiai planai www.briedis.lt 252 p., 200×260 mm Nr. 4675 (I dalis) Atnaujintas! Nr. 4676 (II dalis) Atnaujintas! Nr. 272 (I dalis) Nr. 273 (II dalis)

Prie atnaujinto istorijos vadovėlio „Laikas 9“ turinio priderintame užduočių sąsiuvinyje yra daugiau užduočių, skirtų darbui su istorijos šaltiniais. Taip pat gausu atviro tipo klausimų, į kuriuos mokinys ne ras lengvų atsakymų internete, o bus priverstas savo nuomonę ar vertinimą pagrįsti faktais. Kiekvieno užduočių sąsiuvinio gale yra žinių pasikartojimo ir gebėjimų patikrinimo blokas „Ar išmokai?“. 80 p., 215×290 mm Nr. 4679 (I dalis) Nr. 4680 (II dalis)

2,30 Eur (7,94 Lt) 2,30 Eur (7,94 Lt)

9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt)

Naujieji laikai: atlasas, konspektas, žodynas

Laikas 9

Užduočių sąsiuvinis 9 klasei (I ir II dalys) Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos vadovėlio „Laikas 9“ laida. 80 p., 215×290 mm Nr. 3680 (I dalis) Nr. 3681 (II dalis)

2,30 Eur (7,94 Lt) 2,30 Eur (7,94 Lt)

9 klasei Atlasas skirtas Lietuvos ir pasaulio istorijai nuo Apšvietos epochos, JAV ir Didžiosios Prancūzijos revoliucijų, Abiejų Tautų Respublikos žlugimo iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet ir trumpos, konkrečią temą atspindinčios tezės, svarbiausių istorinių asmenybių biografijos ir sąvokų žodynėliai. Kartografinę medžiagą papildo laiko juostos, schemos, vaizdiniai istorijos šaltiniai. Atlasas tinka ir abiturientams, besirengiantiems istorijos egzaminui. 56 p., 210×297 mm (A4) Nr. 2657

3,50 Eur (12,08 Lt)

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

13

Laikas 10

Laikas 10

Ignas Kapleris, Andželika Laužikienė, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Živilė TamkutonytėMikailienė

Ketvirtajame naujos kartos istorijos mokymo priemonių projekto„Laikas“ vadovėlyje nagrinėjami įvykiai po Pirmojo pasaulinio karo iki dabartinių laikų aktualijų. Iš 47 temų 19 skirta Lietuvos istorijai. Vadovėlyje yra papildomų rubrikų, skirtų išeitai medžiagai įtvirtinti, skatinti mokinius domėtis istorija, patarimų darbui su istorijos šaltiniais, projektinės veiklos siūlymų.

Užduočių sąsiuvinis pasižymi užduočių įvairove: išeitos medžiagos įtvirtinimas, testai, rašytinių šaltinių ir iliustracijų nagrinėjimas, darbas su kontūriniais žemėlapiais, kryžiažodžiai, kūrybiškumą bei savarankišką mąstymą skatinantys klausimai, projektinės veiklos siūlymai. Užduočių sąsiuvinyje pateikiamos temos eiliškumu ir tematika atitinka esančias vadovėlyje.

Parengti teminiai planai www.briedis.lt

80 p., 215×290 mm Nr. 348 (I dalis) Nr. 349 (II dalis)

Vadovėlis 10 klasei (I ir II dalys)

288 p., 200×260 mm Nr. 346 (I dalis) Nr. 347 (II dalis)

9,00 Eur (31,08 Lt) 9,00 Eur (31,08 Lt)

Užduočių sąsiuvinis 10 klasei (I ir II dalys)

2,30 Eur (7,94 Lt) 2,30 Eur (7,94 Lt)

Czas 10 (Laikas 10)

Vadovėlis 10 klasei lenkų kalba (I ir II dalys) Nr. 2635 (I dalis) Nr. 2636 (II dalis)

11,80 Eur (40,74 Lt) 11,80 Eur (40,74 Lt)

Naujausiųjų laikų istorijos atlasas

10 klasei Apima laikotarpį nuo Versalio konferencijos iki šių dienų. Ypatingas dėmesys skiriamas Lietuvos istorijai, valstybingumui atkurti, rezistencijos kovoms, gyventojų genocidui. Kiekvienoje temoje yra trumpas konkretų istorinį laikotarpį pristatantis tekstas, istorinių sąvokų bei asmenybių žodynėliai. Kartografinę informaciją papildo laiko juosta, nuotraukos, schemos, diagramos. 48 p., 210×297 mm (A4) Nr. 430

3,50 Eur (12,08 Lt)

14

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

N

N

Laikas 11

Laikas 11

Ignas Kapleris, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas, Rimvydas Laužikas, Mindaugas Žolynas

Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Vadovėlis 11 klasei (I ir II dalys)

11 klasei skirtame istorijos vadovėlyje nagrinėjami svarbiausi Europos ir Lietuvos istorijos įvykiai nuo Antikos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. „Skyriaus santraukos“ tezės padeda įsisavinti išeitą medžiagą. „Metode“ rasite siūlymų bei patarimų specifiniams istoriniams gebėjimams ugdyti. Savikontrolei skirtas užduočių blokas „Ruošiuosi egzaminams“. Parengti teminiai planai www.briedis.lt 288 p., 200×260 mm Nr. 4355 (I dalis) Atnaujintas! Nr. 4356 (II dalis) Atnaujintas! Nr. 2631 (II dalis) Kiekis ribotas!

9,20 Eur (31,77 Lt) 9,20 Eur (31,77 Lt) 9,20 Eur (31,77 Lt)

Užduočių sąsiuvinis 11 klasei (I ir II dalys) Vadovėlį „Laikas 11“ papildančioje mokymo priemonėje pateikiama tipinių istorijos abitūros egzamino užduočių: testų, rašytinių šaltinių ir iliustracijų nagrinėjimo, kontūrinio žemėlapio analizės. Užduočių sąsiuvinio temos atitinka esančias vadovėlyje. Be jų, rasite ir atskirų visą vadovėlio medžiagą apimančių užduočių blokų. Užduočių sąsiuvinis atnaujintas pagal patobulintą vadovėlį „Laikas 11“. Gerokai išplėstos jo chronologinės tematikos ribos. 96 p., 215×290 mm Nr. 4357 (I dalis) Nr. 4358 (II dalis)

2,40 Eur (8,29 Lt) 2,40 Eur (8,29 Lt)

Czas 11 (Laikas 11)

Vadovėlis 11 klasei lenkų kalba (I ir II dalys) Nr. 2899 (I dalis) Nr. 2900 (II dalis)

11,80 Eur (40,74 Lt) 11,80 Eur (40,74 Lt)

Laikas 11

Užduočių sąsiuvinis 11 klasei (I ir II dalys) Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Lietuvos istorijos atlasas

vidurinei mokyklai Lietuvos istorijos nuo seniausių laikų iki dabarties žemėlapių rinkinys. Atlasas skirtas vidurinei mokyklai. Daugelis žemėlapių generalizuoti ir atitinka istorijos mokymo programą. Jais galės naudotis ir penktokai, ir dvyliktokai. Be žemėlapių, atlase gausu iliustracijų: fotografijų, reprodukcijų, schemų, diagramų. 32 p., 210×297 mm (A4) Nr. 401

3,00 Eur (10,36 Lt)

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos vadovėlio „Laikas 11“ laida. 96 p., 215×290 mm Nr. 2637 (I dalis) Nr. 2638 (II dalis)

2,40 Eur (8,29 Lt) 2,40 Eur (8,29 Lt)

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

N

N

Laikas 12

Laikas 12

Ignas Kapleris, Karolis Mickevičius, Antanas Meištas, Rimvydas Laužikas, Mindaugas Žolynas

Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Vadovėlis 12 klasei (I ir II dalys)

Užduočių sąsiuvinis 12 klasei (I ir II dalys)

Pagal atnaujintas vidurinio ugdymo programas parengtame istorijos vadovėlyje „Laikas 12“ nagrinėjami svarbiausi Lietuvos ir pasaulio istorijos įvykiai nuo Paryžiaus taikos konferencijos iki šių laikų. Kiekvienas skyrius pradedamas įvadu, apibūdinančiu temose nagrinėjamą epochą. Skyriaus santraukoje moksleiviams pateikiamos tezės, padedančios įsisavinti išeitą medžiagą. Savikontrolei skirtas užduočių blokas „Ruošiuosi egzaminams“. Parengti teminiai planai www.briedis.lt 280 p., 200×260 mm Nr. 4677 (I dalis) Atnaujintas! Nr. 4678 (II dalis) Atnaujintas! Nr. 1475 (I dalis) Nr. 1476 (II dalis)

15

Prie atnaujinto istorijos vadovėlio„Laikas 12“ turinio priderintame užduočių sąsiuvinyje pateikiama specialiai abituriento parengimui istorijos egzaminui skirtų užduočių: testų, rašytinių ir vaizdinių istorijos šaltinių nagrinėjimo, darbo su kontūriniu žemėlapiu ir trumpo istorinės problemos vertinimo teksto kūrimo užduočių. 104 p., 215×290 mm Nr. 4681 (I dalis) Nr. 4682 (II dalis)

2,40 Eur (8,29 Lt) 2,40 Eur (8,29 Lt)

9,20 Eur (31,77 Lt) 9,20 Eur (31,77 Lt) 9,20 Eur (31,77 Lt) 9,20 Eur (31,77 Lt)

Istorijos egzamino gidas

Laikas 12

Užduočių sąsiuvinis 12 klasei (I ir II dalys) Ignas Kapleris, Antanas Meištas

Užduočių sąsiuvinis skirtas darbui su pirmąja istorijos vadovėlio „Laikas 12“ laida. 104 p., 215×290 mm Nr. 3145 (I dalis) Nr. 3146 (II dalis)

2,40 Eur (8,29 Lt) 2,40 Eur (8,29 Lt)

2011 m. Lietuvos Respublikos švietimo ministras patvirtino naują istorijos egzamino programą, kuri atnešė reikšmingų pokyčių tiek jo turiniui, tiek metodologijai. Nebeliko priešistorės, senųjų civilizacijų ir antikos, sumažėjo politologijos. Kita vertus, turinys pasipildė naujais ir iki tol egzamine neakcentuotais dalykais, naujomis istorijos asmenybėmis bei užduočių tipais, tokiais, kaip istorinių problemų sprendimas. Leidykla „Briedis“, atsižvelgdama į istorijos mokytojų ir abiturientų pageidavimus, parengė novatorišką, analogų Lietuvoje neturintį, išsamų ir patogų pagalbininką, kuris padės pasirengti tiek valstybiniam istorijos egzaminui, tiek mokytis istorijos XI–XII klasėse – ISTORIJOS EGZAMINO GIDĄ. 480 p., 145×235 mm Nr. 3838

12,20 Eur (42,12 Lt)

16

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Žemė ir laikas

Integruotas geografijos ir istorijos vadovėlis 11–12 klasėms (I ir II dalys) Darius Česnavičius, Albinas Galinis, Virginijus Gerulaitis, Saulius Jurkevičius, Georgijus Sapožnikovas, Benediktas Šetkus

Vadovėlis atitinka profilinės mokyklos integruotų geografijos ir istorijos mokslų bendrąją ugdymo programą. Jame pateikta naujausia informacija apie pasaulio ir Lietuvos ūkio bei visuomenės raidą. Medžiaga pateikiama regioniniu principu. Naudojantis šia mokymo priemone, galima pasirengti istorijos bei geografijos brandos egzaminams. 364 p., 200×260 mm Nr. 432 (I dalis) Kiekis ribotas! Nr. 433 (II dalis) Kiekis ribotas!

Istorijos konspektas abiturientams I dalis Pirmoje konspekto dalyje pateikiamos svarbiausių istorijos procesų iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos ir Abiejų Tautų Respublikos žlugimo imtinai tezės. Rasite taip pat svarbiausias sąvokas, istorinių asmenybių biografijas, įsimintinas datas bei tam tikrą įvykį, reiškinį ar valstybę lokalizuojančių žemėlapių. I dalis, 96 p., 120×210 mm Nr. 2633

1,80 Eur (6,22 Lt)

11,50 Eur (39,71 Lt) 11,50 Eur (39,71 Lt)

N

Didysis istorijos atlasas mokyklai Istorijos žodynas mokyklai „Istorijos žodynas mokyklai“ tai: kietas viršelis; 844 žymiausių pasaulio ir Lietuvos istorinių asmenybių biografijos; 2722 svarbiausių pasaulio ir Lietuvos istorinių įvykių aprašymai, esminės istorijos, politologijos, religijotyros sąvokos; 228 įvairių tautų ir kultūrų dievai bei mitologiniai herojai; žemėlapiai ir schemos. Sąvokinę ir biografinę medžiagą papildo iliustracijos, žemėlapiai, schemos. 232 p., 135×190 mm Nr. 2634

6,40 Eur (22,10 Lt)

Leidykla „Briedis“ pristato analogų neturinčią universalią mokymo priemonę „Didysis istorijos atlasas mokyklai“. Atlasas apima laikotarpį nuo pasaulio ir Lietuvos priešistorės įvykių iki naujausiųjų laikų imtinai. Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet ir trumpos, konkrečią temą atspindinčios tezės, svarbiausių istorinių asmenybių biografijos ir sąvokų žodynėliai. Kartografinę medžiagą papildo laiko juostos, schemos, vaizdiniai istorijos šaltiniai. Atlasas tinka tiek mokiniams nuo istorijos kurso pradžios, tiek abiturientams, besirengiantiems istorijos egzaminui. 208 p., 210×297 mm (A4) Nr. 4352

12,80 Eur (44,20 Lt)

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Pasaulio politika 1945–2000 metais

XX amžiaus Lietuvos ir pasaulio istorija Ignas Kapleris, Antanas Meištas, Karolis Mickevičius, Živilė Tamkutonytė-Mikailienė

Knygoje nagrinėjama Lietuvos ir pasaulio istorija nuo 1863–1864 metų sukilimo prieš carinę Rusiją iki šių laikų. Tekstą papildo per 1500 iliustracijų, žemėlapiai, schemos, sąvokų aiškinimai, intriguojantys puslapiai, skirti istorijos įdomybėms, pabaigoje – istorinių asmenybių sąrašas. Šiais laikais istorinės tapatybės formavimasis svarbus ne tik pačios tautos savimonei, bet turi įtakos ir tarpvalstybiniams santykiams, žmonių bendravimui ir net šalių ekonominei politikai.„XX amžiaus Lietuvos ir pasaulio istorijoje“ naujai žvelgiama į Lietuvos istoriją, rasite sugriautų mitų, intriguojančių faktų, iš užmaršties prikeltų didvyrių. 328 p., 200×260 mm Nr. 1417

17

Peter Calvocoressi

Lei­di­ny­je ap­žvel­gia­mi svar­biau­si pa­sau­lio įvy­kiai po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iki ant­ro­jo tūks­tant­me­čio pa­bai­ gos. Dau­giau­sia dėme­sio ski­ria­ma su­per­vals­ty­bių ir kitų di­džių­jų vals­ty­bių – JAV, bu­vu­sios SSRS, Ja­po­ni­jos, Ki­ ni­jos – vaid­me­niui šiuo is­to­ri­jos tarps­niu. Ne­apei­tos ir ma­žo­sios vals­ty­bės. 832 p., 165×230 mm, kietu viršeliu Nr. 410

22,30 Eur (77,00 Lt)

6,40 Eur (22,10 Lt)

XX amžiaus pasaulio istorijos atlasas

1992 m. referendume priimtas pagrindinis valstybės įstatymas, kuris reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Šis leidinys nepamainomas pilietinio ugdymo, istorijos, politologijos pamokose bei ruošiantis istorijos egzaminui.

Atlase nagrinėjami įvykiai apima laikotarpį nuo praėjusio amžiaus pradžios iki 2005 metų. Naujai vertinami svarbiausi šio laikotarpio įvykiai. Leidinys nėra įprastas atlasas. Be daugiau kaip 200 žemėlapių, diagramų ir laiko juostų, čia rasite glaustą visų pasaulio regionų apžvalgą, svarbiausių amžiaus įvykių analizę. Prie kiekvienos temos pateikiamos interneto nuorodos tolesniam tyrimui. Šis atlasas – puiki pagalbinė priemonė ne tik mokytojui ar mokiniui, bet ir visiems besidomintiems istorijos, politikos, mokslo, kultūros ir visuomenės raida pasaulyje.

48 p., 140×190 mm Nr. 2240

192 p., 190×250 mm Nr. 1241

Lietuvos Respublikos Konstitucija

1,10 Eur (3,80 Lt)

6,40 Eur (22,10 Lt)

18

ISTORIJA

vadovėliai, užduočių sąsiuviniai, atlasai

Vilnius. Vadovas po miestą Karolina Mickevičiūtė

Gausiai iliustruotame leidinyje – detalūs daugiau nei 100 lankytinų objektų aprašymai, miesto istorijos laikotarpiai, skyriai apie LDK gimines, miesto asmenybes, kapines, tradicinį maistą, kasmetinius renginius ir kt. Siekiant išvengti ilgų tekstų, pasitelkiamos vizualinės priemonės: gausybė nuotraukų, pieštos realistiškos panoramos, bažnyčių pjūviai, schemos, skirtingų mastelių žemėlapiai, įvairios nuorodos. 168 p., 130×220 mm Nr. 1954 (lietuvių kalba) Nr. 3033 (anglų kalba) Nr. 3032 (vokiečių kalba) Nr. 2708 (lenkų kalba) Nr. 2707 (rusų kalba)

7,70 Eur (26,59 Lt) 7,70 Eur (26,59 Lt) 7,70 Eur (26,59 Lt) 7,70 Eur (26,59 Lt) 7,70 Eur (26,59 Lt)

Trakai. Vadovas po istorinį nacionalinį parką Karolina Mickevičiūtė-Juodišienė

Naujausioje kelionių vadovų serijos „Smalsus keliautojas“ knygoje rasite informacijos apie Trakų istorinio nacionalinio parko gamtą, Trakų miesto istoriją įvairiais laikais, lankytinų vietų aprašymus (Trakuose, Sen.Trakuose, Užutrakyje, Varnikuose), karaimų virtuvę, itin tikslų dailininko pieštą Salos pilies pjūvį. Karaimų restorane naudingas gali pasirodyti lietuvių-karaimų žodynėlis. Planuojant išvyką į Trakus – tradicinių renginių kalendorius, informacija apie apgyvendinimo vietas ir pramogas. Viską surasti padės 6 žemėlapiai, schemos ir panoramos. 56 p., 130×220 mm Nr. 3760 (lietuvių kalba) Nr. 3949 (anglų kalba) Nr. 3950 (vokiečių kalba) Nr. 3951 (lenkų kalba) Nr. 3952 (rusų kalba)

4,50 Eur (15,54 Lt) 4,50 Eur (15,54 Lt) 4,50 Eur (15,54 Lt) 4,50 Eur (15,54 Lt) 4,50 Eur (15,54 Lt)

ISTORIJA žemėlapiai

Baltų gentys Žemėlapyje vaizduojama baltiškų vietovardžių paplitimo ribos, baltų genčių ir atskirų baltų žemių lokalizacija. 170×115 cm Nr. 2639 laminuotas Nr. 2640 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

(XVI–XVIII a.) Atnaujinti 4 žemėlapiai, rodantys LDK raidą nuo XVI a. iki Abiejų Tautų Respublikos padalijimų. Už Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapius leidykla apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos pirmąja premija. 170×115 cm Nr. 526 laminuotas Nr. 575 su laikikliais

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XIII–XV a.) Atnaujinti 4 že­mė­la­piai, vaizduojantys Lie­tu­vos vals­ ty­bės rai­dą nuo su­si­da­ry­mo iki mak­si­ma­laus te­ri­to­ri­ jos išsi­plėti­mo XV a. Kon­sul­tan­tai – is­to­ri­kai hu­ma­nit. moks­lų dak­ta­rai A. Kas­pe­ra­vi­čius, Z. Kiau­pa, E.  Mei­lus. 170×115 cm Nr. 525 laminuotas Nr. 574 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

19

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Lietuva carinės Rusijos valdžioje (XIX a.) Žemėlapiuose vaizduojamos Rusijos okupuotos buvusios LDK žemės, 1830–1831 metų bei 1863– 1864 metų sukilimai, tautinis lietuvių atgimimas bei knygnešių keliai. 170×115 cm Nr. 2641 laminuotas Nr. 2642 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Gulagas. Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietos (1941–1953 m.) Sieninis žemėlapis vaizduoja sovietinį Lietuvos gyventojų genocidą, tremties ir įkalinimo vietas Gulage. Pateikiamos Lietuvos gyventojų netektys ir emigracija 1940–1958 m. 170×115 cm Nr. 341 laminuotas Nr. 589 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

20

ISTORIJA žemėlapiai

Sovietų ir nacistų okupacijos Lietuvoje Sieniniame žemėlapyje vaizduojami tragiškiausi XX a. Lietuvos istorijos įvykiai: Klaipėdos krašto netektis, SSRS 1940 m. ir nacistinės Vokietijos 1941–1944 m. okupacijos, sovietinė reokupacija 1944–1945 m., Lietuvos partizanų karas su sovietiniais okupantais 1944–1953 m. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×115 cm Nr. 342 laminuotas Nr. 750 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Lietuvos partizaninis karas su SSRS (1944–1953 m.) Vaizduojamos Lietuvos partizanų sritys ir apygardos, atskiros rinktinės, svarbiausių mūšių vietos. 100×140 cm Nr. 2643 laminuotas Nr. 2644 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Jūsų pageidavimu galime įrėminti žemėlapius ir plakatus aliuminio rėmeliais su kietu pagrindu! 1 ilginio metro kaina: 20,00 Eur (69,06 Lt) (kaina su PVM)

Lietuva XX a. Atnaujinti 4 žemėlapiai, rodantys Lietuvos valstybės raidą nuo valstybingumo atkūrimo iki dabartinės teritorijos susiformavimo. Ypatingas dėmesys skirtas tarpukario laikotarpiui: 1918–1939 m. sienų kaitai, ginčytinoms teritorijoms. Pateiktas 1950 m. administracinis suskirstymas, lietuvių etninių žemių ribos XIX a. pab.–XX a. pr. Konsultavo istorikai – humanit. mokslų daktaras Č. Laurinavičius, R. Jokimaitis. 170×115 cm Nr. 359 laminuotas Nr. 596 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Baltijos šalių 1940 m. birželio mėn. okupacija Sieniniame žemėlapyje pagal išslaptintą Rusijos archyvų medžiagą pateikiami Baltijos valstybėms tragiški SSRS okupacijos įvykiai: Raudonosios armijos dalinių kiekis, telkimas pasienyje, judėjimo kryptys, desanto operacijos ir karinė jūrinė Baltijos šalių blokada. Orientuotis to meto geopolitinėje situacijoje padeda papildomi žemėlapiai, vaizduojantys SSRS ir Vokietijos interesų ribą Rytų ir Vidurio Europoje pagal Ribentropo–Molotovo paktą bei SSRS 1939–1940 m. okupuotas teritorijas. 115×170 cm Nr. 3453 laminuotas Nr. 3792 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

ISTORIJA

žemėlapiai

Lietuvos administracinis suskirstymas Mastelis 1 : 250 000, 170×122 cm

Apskritys, rajonai, miestai ir daugiau nei 1200 vietovardžių. Gyventojų skaičiaus savivaldybėse lentelė. Iškarpose – gyventojų tankumo žemėlapis, apskričių centrų herbai. Kitoje pusėje – nebylusis žemėlapis, kuriame vaizduojamos tik administracinės ribos, savivaldybių centrų ir kitų didesnių miestų puansonai. Nr. 508 laminuotas Nr. 598 su laikikliais

Lietuvos administracinis suskirstymas Mastelis 1 : 600 000, 65×50 cm

Ap­skri­tys, ra­jo­nai, mies­tai ir dau­giau nei 1200 vie­to­ var­džių. Ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos pa­tiks­lin­tos pa­gal 2000  m. pa­tvir­tin­tus pa­kei­ti­mus. Iškar­po­je – 1930 m. Lie­tu­vos ad­ mi­nist­ra­ci­nio su­skirs­ty­mo že­mė­la­pis (M 1 : 1 200 000). Ap­skri­čių, ra­jo­nų, jų cen­trų bei miestų savivaldybių gyventojų skaičiaus len­te­lė. Nr. 3938 Nr. 149 laminuotas Nr. 603 su laikikliais

2,20 Eur (7,60 Lt) 4,10 Eur (14,16 Lt) 9,90 Eur (34,18 Lt)

50,40 Eur (174,02 Lt) 62,30 Eur (215,11 Lt)

Lietuvos gamtos ir kultūros paveldas

Lietuvos Respublikos administracinis suskirstymas

Mastelis 1:250 000, 170×122 cm

Mastelis 1 : 800 000, 64×47 cm

Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo žemėlapis skirtas mokyklai bei visuomenei. Žemėlapio kūrėjai laikėsi koncepcijos ant saugomų teritorijų (rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų bei draustinių) karkaso pavaizduoti kuo daugiau gamtos ir kultūros objektų, įtrauktų į paveldo sąrašą. Nr. 306 laminuotas Nr. 588 su laikikliais

21

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Lietuvos administracinio suskirstymo žemėlapis skiriamas ne tik tiems, kurie žemėlapius vertina dėl tikslumo, bet ir tiems, kurie juose įžvelgia meno bei estetikos ypatybių. Čia rasite visų Lietuvos administracinių centrų herbus. Šis žemėlapis tikrai papuoš kiekvieno namus ar biurą, supažindins su mūsų valstybės heraldika. Nr. 4162 Nr. 4161 laminuotas Nr. 604 su laikikliais

2,20 Eur (7,60 Lt) 4,20 Eur (14,50 Lt) 10,10 Eur (34,87 Lt)

22

ISTORIJA žemėlapiai

Senovės graikų pasaulis 6 žemėlapiai vaizduoja Graikiją V a. iki Kr., Atėnų polį V–IV a. iki Kr., graikų genčių teritorijas migracijų laikotarpiu, graikų–persų karus, finikiečių ir graikų kolonizaciją, Aleksandro Didžiojo imperiją. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×115 cm Nr. 480 laminuotas Nr. 617 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Atnaujintas Romos imperijos žemėlapis. Jame parodytas imperijos plėtimasis. Papildomai pavaizduotas didysis tautų kraustymasis ir barbarų valstybių susiformavimas žlugusios Romos imperijos erdvėje. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×115 cm Nr. 527 laminuotas Nr. 621 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Ankstyvieji viduramžiai Europoje

Senovės Rytai 6 žemėlapiuose vaizduojamas Senovės Rytų pasaulis: pirmųjų civilizacijų susiformavimas, Egiptas, Palestina, Asirijos karalystė, Senovės Indija ir Kinija IV a. iki Kr. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×115 cm Nr. 479 laminuotas Nr. 615 su laikikliais

Senovės Roma

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Sieninį žemėlapį sudaro 4 žemėlapiai: slavų genčių migracija ir arabų užkariavimai (VII–VIII a.), Karolio Didžiojo imperija, Europa IX–X a., Europa X–XI a. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. Svarbiausi laikotarpio įvykiai atspindėti laiko juostoje. 170×115 cm Nr. 292 laminuotas Nr. 545 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

ISTORIJA

žemėlapiai

Viduramžiai Europoje (XI–XV a.) Sieninį žemėlapį sudarančiuose žemėlapiuose vaizduojama Europa XV a., kryžiaus žygiai, Europos kultūros centrai, svarbiausi prekybos keliai. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. Svarbiausi laikotarpio įvykiai atspindėti laiko juostoje. 170×115 cm Nr. 293 laminuotas Nr. 731 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Europa XVI–XVII a. Žemėlapiuose atsispindi XVI–XVII a. Europa: reformacija ir Katalikų bažnyčios atsinaujinimas, svarbiausi Renesanso, humanizmo centrai, absoliučiosios to meto monarchijos. Žemėlapis su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×115 cm Nr. 990 laminuotas Nr. 991 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Geografinės kelionės ir atradimai Didžiųjų geografinių atradimų žemėlapis. Vaizdžiai parodytos svarbiausios XV a.–XVII a. vid. geografinės kelionės, pasaulio pasidalijimas tarp didžiausių to meto jūrinių valstybių: Ispanijos ir Portugalijos. Pateikiami garsiausių kelionių iki K. Kolumbo (XI–XIV a.) ir svarbiausių XVII–XVIII a. atradimų žemėlapiai. Iškarpoje vaizduojamos kelionės į Šiaurės ir Pietų ašigalius. Žemėlapis tinka mokantis geografijos ir istorijos. Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm Nr. 444 laminuotas Nr. 587 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

23

Europa XVIII a. Žemėlapiuose vaizduojama XVIII a. Europa: nuo Apšvietos idėjų sklaidos iki Didžiosios Prancūzijos revoliucijos ir Napoleono karų pabaigos. Žemėlapis su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×120 cm Nr. 992 laminuotas Nr. 993 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Europa XIX a. Žemėlapiuose vaizduojama Europa po Vienos kongreso. Išsamiai pateikti tautiniai išsivaduojamieji sąjūdžiai, nacionalinių valstybių formavimasis XIX a. viduryje, pramonės perversmo židiniai. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose – papildoma informacija. Kartografinius duomenis praturtina nuotraukos, diagramos. 170×125 cm Nr. 974 laminuotas Nr. 975 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

24

ISTORIJA žemėlapiai

Jungtinių Amerikos Valstijų istorija (XVII–XIX a.) Pateikiama JAV raida nuo pirmųjų Europiečių kolonijų iki XIX a. pabaigos. 170×115 cm Nr. 2645 laminuotas Nr. 2646 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Pirmasis pasaulinis karas (1914–1918 m.) Žemėlapiuose pateikta Pirmojo pasaulinio karo eiga Europoje, žemyno politinis žemėlapis prieš karą ir pokyčiai po jo. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose – papildoma informacija. 170×145 cm Nr. 344 laminuotas Nr. 682 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Pasaulis (1830–1914 m.) Sieniniame žemėlapyje vaizduojamas pasaulis imperializmo ir kolonializmo epochose, Europiečių kolonijinės valdos Afrikoje. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×125 cm Nr. 345 laminuotas Nr. 665 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Ribentropo–Molotovo paktas ir jo pasekmės

Europos sienų kaita (XX a.) 4 že­mė­la­piai, vaiz­duo­jan­tys Euro­pos vals­ty­bių sie­nų kai­tą nuo 1914 m. iki šių die­nų. Pa­ro­do­ma vals­ty­bių pri­ klau­so­my­bė įvai­riems po­li­ti­niams blo­kams, au­to­ri­ta­ri­niai re­ži­mai, ka­ri­niai kon­flik­tai ir kt. Kon­sul­ta­vo is­to­ri­kai – hu­ ma­nit. moks­lų dak­ta­ras Č. Lau­ri­na­vi­čius, R. Jo­ki­mai­tis. 170×115 cm Nr. 360 laminuotas Nr. 576 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Sieninį žemėlapį sudaro tematiniai žemėlapiai: SSRS–Vokietijos interesų ribos, nustatytos 1939 m. rupjūčio 23 d. nepuolimo sutarties ir 1939 m. rugsėjo 28 d. draugystės ir sienų sutarties slaptaisiais protokolais, Vokietijos ir SSRS įvykdytas Lenkijos padalijimas, 1939 m. SSRS parengtas Suomijos kariuomenės sutriuškinimo planas, Žiemos karas 1939–1940 m., Baltijos šalių okupacija 1940 m. birželio mėnesį, SSRS užgrobtos Rumunijos teritorijos. 115×170 cm Nr. 3151 laminuotas Nr. 3152 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

ISTORIJA

žemėlapiai

25

Šaltasis karas (1945–1990 m.)

II pasaulinis karas. Rytų frontas (1939–1941 m.) Sieniniame žemėlapyje vaizduojama nacistinės Vokietijos ir komunistinės SSRS ekspansija 1938–1940 m., Ribentropo–Molotovo paktas, karo veiksmai Europoje 1939–1941 m., Raudonosios armijos puolimo Europoje planas, SSRS ir Vokietijos karo pradžia 1941 m. 115×170 cm Nr. 2658 laminuotas Nr. 2659 su laikikliais

Žemėlapyje vaizduojamas pasaulis dviejų supervalstybių – JAV ir Sovietų Sąjungos – varžytuvių laikotarpiu, šalių priklausomybė skirtingiems politiniams ir kariniams blokams. Be pagrindinio žemėlapio, leidinyje pateikiami mažesni, detaliau vaizduojantys svarbiausius šaltojo karo laikotarpio tarptautinių konfliktų regionus. Kartografinę informaciją papildo išsami laiko juosta, nuotraukos, diagramos. 170×125 cm Nr. 976 laminuotas Nr. 977 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Šalys po Sovietų Sąjungos žlugimo Antrasis pasaulinis karas (1939–1945 m.) Sieninį žemėlapį sudarantys žemėlapiai vaizduoja teritorinius pokyčius Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir po jo, karo veiksmus 1939–1944 bei 1944–1945 m. Europoje ir Afrikoje, karą Tolimuosiuose Rytuose, holokaustą. Žemėlapiai su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×145 cm Nr. 343 laminuotas Nr. 543 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Parodytas buvusios SSRS erdvėje įkurtų ir nepriklausomybę atkūrusių šalių politinis žemėlapis. Pateikta posovietinių valstybių tautinė sudėtis. Žemėlapis su vaizdingomis iliustracijomis, įrašuose pateikiama papildomos informacijos. 170×115 cm Nr. 980 laminuotas Nr. 981 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

26

ISTORIJA

žemėlapiai

Šių dienų pasaulis. Karai ir konfliktai Vaizduojamas pasaulis žlugus socializmo sistemai. Pažymėti šių dienų konfliktai Europoje, Azijoje bei Afrikoje. Pagrindiniame žemėlapyje parodyta viena iš didžiausių šiuolaikinio pasaulio grėsmių – tarptautinis terorizmas, pateikti „karštieji taškai“, Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijos. Mažesniuose žemėlapiuose detaliau vaizduojami svarbiausi šiuolaikinių tarptautinių konfliktų regionai. Kartografinę informaciją papildo nuotraukos, diagramos. 170×125 cm Nr. 982 laminuotas Nr. 983 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

Politinė ir ekonominė Europos integracija (Vieninga Europa) 4 žemėlapiai, vaizduojantys Europos Sąjungos plėtros etapus nuo 1949 m. iki šių dienų. Parodytas dabartinis ES valdymas. Papildomai pažymėtos šalys, prisijungusios prie Europos vienodos monetarinės sistemos ir įvedusios bendrąją valiutą – Eurą, valstybės, sudarančios Šengeno erdvę. Žemėlapyje nurodomos pagrindinės ES valdymo institucijos bei jų būstinės. 115×170 cm Nr. 978 laminuotas Nr. 979 su laikikliais

Europos Sąjunga

Europos politinis žemėlapis

M 1 : 6 000 000, 115×87 cm

Europos Sąjungos žemėlapis. Jame papildomai pažymėtos šalys, prisijungusios prie Europos vienodos monetarinės sistemos ir įvedusios bendrąją valiutą – Eurą. Žemėlapyje nurodomos ES valdymo institucijos bei jų būstinės. Be pagrindinio žemėlapio, pateikiami du mažesni: ES plėtros ir šalių ekonominio pajėgumo. Nr. 434 laminuotas Nr. 581 su laikikliais

20,30 Eur (70,09 Lt) 28,20 Eur (97,37 Lt)

Analogiškas mažesnio formato žemėlapis. M 1 : 12 000 000, 59×44 cm Nr. 165 laminuotas Nr. 554 su laikikliais

46,70 Eur (161,25 Lt) 58,50 Eur (201,99 Lt)

4,10 Eur (14,16 Lt) 9,90 Eur (34,18 Lt)

Mastelis 1 : 4 250 000, 170×115 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos Europos valstybės ir jų valdos, šalių sostinės bei kiti svarbiausi miestai. Žemėlapio krašte pateiktos Europos valstybių vėliavos. Kitoje pusėje – kontūrinis žemėlapis. Nr. 518 laminuotas Nr. 577 su laikikliais

50,40 Eur (174,02 Lt) 62,30 Eur (215,11 Lt)

ISTORIJA žemėlapiai

Europos politinis žemėlapis Mastelis 1:6 000 000, 110×74 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos Europos valstybės ir jų valdos, šalių sostinės bei kiti svarbiausi miestai. Žemėlapio krašte pateiktos Europos valstybių vėliavos. Nr. 1952 laminuotas Nr. 1953 su laikikliais

10,00 Eur (34,53 Lt) 16,70 Eur (57,66 Lt)

27

Baltų dievai ir deivės Unikaliame plakate pateikiama informacijos apie senovės baltų pasaulio suvokimą: dievų, žmonių ir mirusiųjų pasaulis, baltų dievai ir dievybės, jų globojamos gyvenimo sritys. Šis mokomasis plakatas suteiks daug džiaugsmo vaikams ir pagyvins istorijos pamoką. Konsultantas prof. L. Klimka. 100×70 cm Nr. 984 laminuotas Nr. 985 su laikikliais

16,20 Eur (55,94 Lt) 24,00 Eur (82,87 Lt)

Analogiškas mažesnio formato plakatas. 50×34 cm Nr. 1444 laminuotas

3,50 Eur (12,08 Lt)

Pasaulio politinis žemėlapis Mastelis 1 : 20 000 000, 170×115 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos pasaulio valstybės ir jų valdos, šalių sostinės bei kiti didžiausi miestai. Kitoje pusėje – kontūrinis žemėlapis. Nr. 517 laminuotas Nr. 612 su laikikliais

50,40 Eur (174,02 Lt) 62,30 Eur (215,11 Lt)

Baltų gentys Mokomajame plakate pateikiamas informatyvus rekonstrukcinis piešinys, kuriame vaizduojama baltų gyvenvietė ir svarbiausi žmonių verslai, taip pat yra baltų genčių žemėlapis, laiko juosta, baltų genčių medis. Šis plakatas – puiki vaizdinė priemonė istorijos pamokoms.

Pasaulio politinis žemėlapis Mastelis 1 : 30 000 000, 115×87 cm

Žemėlapyje pažymėtos visos pasaulio valstybės ir jų valdos, šalių sostinės bei kiti didžiausi miestai. Žemėlapio apačioje pateiktos valstybių vėliavos. Nr. 388 laminuotas Nr. 610 su laikikliais

20,30 Eur (70,09 Lt) 28,20 Eur (97,37 Lt)

100×70 cm Nr. 649 Nr. 195 laminuotas Nr. 650 su laikikliais

10,30 Eur (35,56 Lt) 16,20 Eur (55,94 Lt) 24,00 Eur (82,87 Lt)

28

ISTORIJA

pagalbinės mokymo priemonės

Kelias. Svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai Sieninėje laiko juostoje pateikiami svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai nuo priešistorės iki šių dienų. Atskiros jos dalys skirtos politinei istorijai, kultūrai, visuomenės ir technologijų raidai. 170×115 cm Nr. 250 laminuotas Nr. 970 su laikikliais

27,60 Eur (95,30 Lt) 39,90 Eur (137,77 Lt)

Žingsniai. Svarbiausi Europos ir pasaulio istorijos įvykiai Sieninėje laiko juostoje 6 kl. pateikiami svarbiausi Europos istorijos įvykiai nuo priešistorės iki naujausiųjų laikų. 170×115 cm Nr. 971 laminuotas Nr. 972 su laikikliais

27,60 Eur (95,30 Lt) 39,90 Eur (137,77 Lt)

Laikas 7. Svarbiausi istorijos įvykiai Sieninėje laiko juostoje 7 kl. pateikiami svarbiausi pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai: priešistorė, Senovės Rytų civilizacijos, Senovės Graikija ir Roma, baltų genčių formavimasis bei ryšiai su seniausiomis Europos civilizacijomis. 170×115 cm Nr. 251 laminuotas Nr. 667 su laikikliais

27,60 Eur (95,30 Lt) 39,90 Eur (137,77 Lt)

Laikas 8. Svarbiausi istorijos įvykiai Sieninėje laiko juostoje 8 kl. pateikiamos svarbiausios pasaulio ir Lietuvos istorijos datos viduramžiais ir naujųjų laikų pradžioje. 170×115 cm Nr. 252 laminuotas Nr. 668 su laikikliais

27,60 Eur (95,30 Lt) 39,90 Eur (137,77 Lt)

Laikas 9. Svarbiausi istorijos įvykiai Sieninėje laiko juostoje 9 kl. pateikiamos svarbiausios pasaulio ir Lietuvos istorijos datos nuo XVIII a. II pusės iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. 170×115 cm Nr. 253 laminuotas Nr. 669 su laikikliais

27,60 Eur (95,30 Lt) 39,90 Eur (137,77 Lt)

Laikas 10. Svarbiausi istorijos įvykiai Sieninėje laiko juostoje 10 kl. pateikiamos svarbiausios XX a. pasaulio ir Lietuvos istorijos datos. 170×115 cm Nr. 254 laminuotas Nr. 666 su laikikliais

27,60 Eur (95,30 Lt) 39,90 Eur (137,77 Lt)

ISTORIJA

pagalbinės mokymo priemonės

29

Lietuvos istorija 1009–1795 m.

Lietuvos etnografiniai regionai

Plakatas Pateikiami svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai nuo priešistorės iki Abiejų Tautų Respublikos žlugimo. Paminėtos įžymiausios atitinkamo laikotarpio istorinės asmenybės.

Plakatas Plakate pateikiamas Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis. Kiekvieną regioną papildomai iliustruoja jam būdingiausi dalykai: žmonių apdarai, jų gyvenamasis būstas, tarmės. Vaizduojama valstiečio sodyba, pateikiamas gyvenamojo namo planas.

70×100 cm Nr. 2905 laminuotas Nr. 2906 su laikikliais

10,20 Eur (35,22 Lt) 14,50 Eur (50,07 Lt)

Lietuvos istorija 1795–2009 m. Plakatas Pateikiami svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai nuo Abiejų Tautų Respublikos žlugimo iki šių dienų. Paminėtos įžymiausios atitinkamo laikotarpio istorinės asmenybės. 70×100 cm Nr. 2907 laminuotas Nr. 2908 su laikikliais

10,20 Eur (35,22 Lt) 14,50 Eur (50,07 Lt)

70×100 cm Nr. 2913 laminuotas Nr. 2914 su laikikliais

10,20 Eur (35,22 Lt) 14,50 Eur (50,07 Lt)

UNESCO pasaulio paveldas Lietuvoje Plakatas Plakate pateikiama informacija apie Lietuvos materialųjį ir nematerialųjį gamtos bei kultūros paveldą, įtrauktą į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 70×100 cm Nr. 2903 laminuotas Nr. 2904 su laikikliais

10,20 Eur (35,22 Lt) 14,50 Eur (50,07 Lt)

Lietuvos valstybės simboliai Plakatas Plakate vaizduojami Lietuvos valstybės simboliai. Pateikiami informatyvūs kiekvieno simbolio aprašymai. 70×100 cm Nr. 2909 laminuotas Nr. 2910 su laikikliais

10,20 Eur (35,22 Lt) 14,50 Eur (50,07 Lt)

Lietuvos įsimintinos datos Plakatas Plakate pateikiamas Lietuvos įsimintinų datų sąrašas. 70×100 cm Nr. 2911 laminuotas Nr. 2912 su laikikliais

10,20 Eur (35,22 Lt) 14,50 Eur (50,07 Lt)

30

ISTORIJA

pagalbinės mokymo priemonės

Vasario 16-oji

Plakatas Plakatas supažindina su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Plakatas, 70×100 cm Nr. 3317 laminuotas Nr. 3320 su laikikliais

13,50 Eur (46,61 Lt) 18,50 Eur (63,88 Lt)

Kovo 11-oji

Plakatas Plakatas supažindina su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Plakatas, 70×100 cm Nr. 3321 laminuotas Nr. 3322 su laikikliais

13,50 Eur (46,61 Lt) 18,50 Eur (63,88 Lt)

Sausio 13-oji

Plakatas Plakatas supažindina su tragiškais 1991 m. sausio 13 d. įvykiais. Plakatas, 70×100 cm Nr. 3323 laminuotas Nr. 3324 su laikikliais

13,50 Eur (46,61 Lt) 18,50 Eur (63,88 Lt)

Lietuvos Respublikos prezidentai Plakatas Visų Lietuvos prezidentų fotografijos, jų gyvenimo ir prezidentavimo metai. 70×100 cm Nr. 2915 laminuotas Nr. 2916 su laikikliais

13,50 Eur (46,61 Lt) 18,50 Eur (63,88 Lt)

Istorinių įvykių datų rinkiniai

5–10 klasėms Svarbiausių vidurinės mokyklos istorijos kurso datų rinkiniai visoms klasėms. 105×90 mm Nr. 126 (5 kl.) Nr. 151 (6 kl.) Nr. 128 (7 kl.) Nr. 129 (8 kl.) Nr. 130 (9 kl.) Nr. 131 (10 kl.)

0,40 Eur (1,38 Lt) 0,40 Eur (1,38 Lt) 0,40 Eur (1,38 Lt) 0,40 Eur (1,38 Lt) 0,40 Eur (1,38 Lt) 0,40 Eur (1,38 Lt)

Istorinių įvykių datos abiturientams Svarbiausių istorijos datų rinkinys padės abiturientams pasirengti istorijos egzaminui. 135×100 mm Nr. 1508

0,80 Eur (2,76 Lt)

ISTORIJA

pagalbinės mokymo priemonės

31

Jano Mateikos paveikslo „Žalgirio mūšis“ reprodukcija 110×50 cm Įrėminta medžio imitacijos rėmais. Nr. 1972 (ant popieriaus) Nr. 2220 (ant drobės)

40,60 Eur (140,18 Lt) 89,00 Eur (307,30 Lt)

150×70 cm Įrėminta senoviniais mediniais rėmais. Nr. 1974 (ant popieriaus) Nr. 2222 (ant drobės)

52,20 Eur (180,24 Lt) 125,00 Eur (431,60 Lt)

Jano Mateikos paveikslo „Liublino unija“ reprodukcija 115×70 cm Įrėminta medžio imitacijos rėmais. Nr. 1973 (ant popieriaus) Nr. 2218 (ant drobės)

43,50 Eur (150,20 Lt) 99,00 Eur (341,83 Lt)

Vilniaus senamiesčio panorama 118×80 cm Įrėminta medžio imitacijos rėmais. Nr. 2215 (ant popieriaus) Nr. 2004 (ant drobės)

69,60 Eur (240,31 Lt) 135,00 Eur (466,13 Lt)

Įžymiausių Lietuvos ir pasaulio asmenybių plakatų (portretų) serijos

„Lietuvos vadovai“ „Lietuvos rašytojai“ „Lietuvos kompozitoriai“ „Pasaulio kompozitoriai“ Leidykla „Briedis“ leidžia įžymiausių Lietuvos ir pasaulio asmenybių plakatų serijas. Tai žinomiausi visų laikų Lietuvos ir pasaulio politikai, mokslininkai, menininkai ir kiti visuomenėje žinomi ir gerbiami žmonės. Pagal savo poreikius galite užsisakyti vieną ar keletą plakatų bei sukomplektuoti savo seriją. 30×40 cm Vieno plakato kaina Įrėmintas mediniais rėmeliais

4,40 Eur (15,19 Lt) 11,00 Eur (37,98 Lt)

32

ISTORIJA

pagalbinės mokymo priemonės

Lietuvos Respublikos herbas Leidykla „Briedis“, atsižvelgdama į Mokyklų aprūpinimo standartus, parengė ir išleido Lietuvos Respublikos herbą, kuris atitinka Heraldikos komisijos prie LR Prezidento reikalavimus. Aukštos poligrafinės kokybės leidinyje naudojamos sidabrinė bei auksinė spalvos.

Likau gyvenimo paraštėje Dokumentinis filmas rež. A. Kuzmickas DVD/FullHDV formatas, trukmė: 48 min., kalba: lietuvių, anglų Nr. 3777 17,90 Eur (61,81 Lt)

38×42 cm, priklijuotas prie kartono su pakabuku Nr. 185 8,00 Eur (27,62 Lt)

Nesunaikinta didybė

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu Nr. 188 22,60 Eur (78,03 Lt)

rež. A. Kuzmickas DVD/FullHDV formatas, trukmė: 25 min., kalba: lietuvių, anglų Nr. 3778 14,20 Eur (49,03 Lt)

Vilniaus herbas 38×42 cm Nr. 3325

8,00 Eur (27,62 Lt)

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu Nr. 3326 22,60 Eur (78,03 Lt)

Kauno herbas 38×42 cm Nr. 3327

Lietuvos pilys: mitai, legendos ir tikrovė Dokumentinis filmas rež. A. Kuzmickas

8,00 Eur (27,62 Lt)

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu Nr. 3328 22,60 Eur (78,03 Lt)

Klaipėdos herbas 38×42 cm Nr. 3329

Dokumentinis filmas

DVD formatas, trukmė: 50 min., kalba: lietuvių Nr. 3544 15,20 Eur (52,48 Lt)

Saulės mūšis

Dokumentinis filmas rež. A. Kuzmickas

8,00 Eur (27,62 Lt)

DVD formatas, trukmė: 38 min., kalba: lietuvių; titrai: anglų kalba Nr. 3546 11,90 Eur (41,09 Lt)

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu Nr. 3330 22,60 Eur (78,03 Lt)

Pavergtųjų sukilimas

Šiaulių herbas

rež. A. Kuzmickas

38×42 cm Nr. 3331

8,00 Eur (27,62 Lt)

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu Nr. 3332 22,60 Eur (78,03 Lt)

Panevėžio herbas 38×42 cm Nr. 3333

Dokumentinis filmas DVD formatas, trukmė: 80 min.

Kalbos: lietuvių, anglų; titrai: anglų kalba Nr. 3543

23,40 Eur (80,80 Lt)

Nežinomi didvyriai Dokumentinis filmas

8,00 Eur (27,62 Lt)

40×44 cm, įrėmintas mediniais rėmeliais, po stiklu Nr. 3334 22,60 Eur (78,03 Lt)

rež. A. Kuzmickas DVD formatas, trukmė: 45 min., kalbos: anglų, lietuvių Nr. 3545 14,20 Eur (49,03 Lt)

Leidinių ir kitų mokymo priemonių užsakymo būdai •  E. knygyne www.briedis.lt •  Faksu: (8 5) 270 66 27 •  El. paštu: prekyba@briedis.lt •  Paštu: Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius

Pristatymo tvarka •  Mokymo priemonės į švietimo skyrius pristatomos nemokamai. •  Pristatant mokymo priemones (išskyrus vadovėlius) į ugdymo įstaigas, pagal         jų svorį išrašoma transporto išlaidų sąskaita. •  Atvežant vadovėlius į ugdymo įstaigas, sąskaitoje nurodoma jų kaina su         pristatymu.

Nuolaidos •  Užsakius leidinių už 869–1449 Eur (3000,48–5003,11 Lt) –  4% nuolaida. •  Užsakius leidinių už daugiau kaip 1449 Eur (5003,11 Lt) – 6% nuolaida. •  Vadovėlių ir kitų leidinių užsakymo nuolaidos pagal išrašytą sąskaitą         skaičiuojamos atskirai.         Į mokymo priemonių kainas įtrauktas PVM. 

Kataloge nurodytos kainos galioja iki 2015 12 31. Tokiomis kainomis parduodama leidyklos knygyne Vilniuje (Parodų g. 4)   ir e. knygyne www.briedis.lt

Norime pasidžiaugti, kad pagal naująją 2013 08 28 Vyriausybės patvirtintą  mokinio krepšelio apskaičiavimo metodiką, nuo 2014 01 01 vadovėlius ir   mokymo priemones galite įsigyti už 80% nuo rekomenduotinos 20,27 Eur   (70 Lt)/mok. sumos. Tikimės, kad netrukus ta suma priartės prie 100% – tikrosios  rekomenduotos, optimalios ir taip reikalingos sumos.

Leidykla BRIEDIS Parodų g. 4, LT-04133 Vilnius El. p. info@briedis.lt www.briedis.lt Prekybos skyrius: Tel.: (8 5) 270 66 01, 270 66 94 Faks. (8 5) 270 66 27 El. p. prekyba@briedis.lt

Autoriai ir leidėjai Lietuvos švietimo centruose bei leidyklos edukaciniame centre rengia leidyklos „Briedis“ išleistų ar planuojamų leisti mokymo priemonių pristatymus ir seminarus. Visoms miestų ir rajonų mokytojų bendruomenėms, norinčioms sužinoti aktualiausią informaciją apie mokymo priemones, siūlome kreiptis į leidyklos „Briedis“ administraciją elektroniniu paštu info@briedis.lt, tel. (8 5) 270 64 79. Renginių tvarkaraštis skelbiamas e.knygyne www.briedis.lt

Leidyklos išleisti mokymo priemonių katalogai: Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Pradinis ugdymas Gamtos mokslai Geografija Istorija Visų leidinių ir kitų mokymo priemonių katalogas

Atsinaujines!


Katalogas Istorija