Issuu on Google+

Es im

er

kk

isi

vu

Kodin L채채keopas

KODIN LÄÄKEOPAS -KIRJAN TOIMITUS LÄÄKETIETOKESKUS OY Porkkalankatu 1 PL 206 00181 Helsinki Puh. (09) 6150 4900, faksi (09) 6150 4941 www.laaketietokeskus.fi Päätoimittaja Essi Kariaho Toimittajat Hanne Juuti, farmaseutti Kirsi Hannula, farmaseutti Pia Hednäs, farmaseutti Meri Kauhanen, proviisori Marjukka Ruponen, farmaseutti tti Petter Tuderman, proviisori Vnr-yhteyshenkilö Esta Vainio-Sonninen, nen, farmaseutti maseutti Assistentti, tilaukset lauksett Irmeli Lampikari mpikari ri Kodin on painanut St Michel Print Oy, Mikkeli. n Lääkeopas -kirjan o tekstin ja kuvien jäljentäminen ilman kustantajan Tämän män kirjan teksti te lupaa paa painamalla, painamalla painamall monistamalla, äänittämällä, valokuvaamalla tai muulla uulla tav tavoin kielletään 8. päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain nojalla. tekijänoike Lääketi Lääketietokeskus äketi ei vastaa tässä kirjassa olevien tietojen muuttumisesta tai mahdollisista muista virheistä tai kirjan käytöstä aiheutuvista välittömistä tai mah välillisistä vahingoista. vä

© Lääketietokeskus Oy, Helsinki 2010 ISBN ISBN 978-952-67013-1-8 St Michel Print Oy, Mikkeli 2010

Esipuhe Lääkehoidon onnistuminen edellyttää luotettavaa, ajantasaista ja helposti käytettävissä olevaa tietoa lääkkeiden oikeasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Lääketietokeskus Oy on tarjonnut luotettavaa ja turvallista lääketietoa 35 vuotta. Tunnetuin yksittäin palvelumme on jokaisen lääkärin kä ® perustyökalu, Pharmaca Fennica .

isi

vu

Kodin Lääkeopas on kansalaisten lääketiedon tarpeisiin in räätälöity ätäl versio Pharmaca Fennica -teoksesta. Kodin Lääkeopas as on luotettava uotettav jokaisen kodin – ja yrityksen – tietolähde Suomessa a myytävistä lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä. Teos on aiemmin, mmin, n, vuosina 1984– 19 2008, ilmestynyt nimellä Lääkeopas.

kk

Kodin Lääkeopas sisältää laajasti tiedott Suomen markkinoilla oleuomen markkino markkin vista lääkevalmisteista sekä tavallisimmista mmista ta korvattavista perusvoiteista. Teoksessa julkaistaan liki 1 800 lääkkeen tiedot, joista valtaosaan on tehty päivityksiä. Lisäksi 350 uudesta si kirjassa on tiedot tie valmisteesta.

Es im

er

Kodin Lääkeopasta on kehitetty että ulkoasultaan etty sekä sisällöllisesti sisällö sisällöl vastaamaan entistäkin tarpeisiin. Lääkevalmisin paremmin mmin käyttäjien käyttäji yttä teet on oppaan alussa pääosin käyttötarkoituksen ssa ryhmitelty ryhmite mukaan. Luokittelu Lääketietokeskuksessa yhteistyössä ittelu on n laadittu Lää Lä alan ykkösasiantuntijoiden, Asko Järvisen sekä professori siantuntijoiden, tuntijoiden dosentti dos dose Raimo Tuomisen omisen kanssa. Kodin olevat lääketekstit on laain Lääkeoppaassa aakkojärjestyksessä aak dittu ja asiantuntijana on toiminut LL Annaittu Lääketietokeskuksessa, Lääketietokeskuk äketietokeskuk Enkovaara. Liisaa Enkovaara toimittaminen on useiden henkilöiden ja tahoKodin odin Lääkeoppaan Lääkeop Lääkeo Esitän lämpimät kiitokset hyvästä yhteistyöstä kaijen yhteistyötä. yhteisty jotka kille, jotk jot ovat osallistuneet Kodin Lääkeopas -teoksen tekemiseen antaneet meille arvokasta palautetta. Jatkamme työtä myös kirjan ja anta ilmestyttyä, jotta Kodin Lääkeopas palvelisi käyttäjiään mahdollisimilm ilme man kattavalla ja käyttäjäystävällisellä tavalla edesauttaen potilasturvallisuutta. Helsingissä toukokuussa 2010 LÄÄKETIETOKESKUS OY Essi Kariaho, Päätoimittaja

Sisällysluettelo Näin käytät Kodin Lääkeopas -kirjaa.....................................6 .....

vu

Lääkeryhmät..........................................................................9 ............9 9 Lääkkeet...............................................................................33 .................33 ........3

er

kk

isi

Yleistietoa lääkkeistä Lääketietokeskus - lääketurvallisuutesi esi varmistaja......747 varmistaja......74 armistaja......7 Tee oma Lääkekorttisi Lääkekortti.fi i.fi -palvelussa..........749 -palvelussa......... -palvelussa..... Miten tunnistaa luotettava lääketieto äketieto to Internetissä?....752 Internetissä Internetis Kysymyksiä ja vastauksia lääkeväärennöksistä............756 ääkeväärennöksistä. äkeväärennöksistä. Lääkkeiden yhteisvaikutukset......................................759 tukset...................... t..................... Lääkkeiden käyttö raskauden imetyksen aikana......763 askauden skauden ja ime imetykse Kysymyksiä ja vastauksia tauksia sia ravintolisistä........................767 ravintolisist Tietoa rokotteista rokotusohjelmasta..770 ista ja kansallisesta kansallise r Lääkehoitoon on liityvät ityvät laboratoriotutkimukset.............774 laborator

Es im

Yhteystiedot ot Lääkeyritysten yhteystietoja.........................................783 keyritysten ysten yhteystie Muitaa yhteystietoja yhteystietoja......................................................789 yhteystietoja.. Hakemistot kemistot Vaikuttava aikuttava aine............................................................793 Lääkkeet.......................................................................801 Lääkke Lääkkee

Näin käytät

Kodin Lääkeopas -kirjaa

vu

Kodin Lääkeopas on luotettava jokaisen kodin, kesämökin ja yrityksen tietolähde Suomessa myytävistä lääkkeistä ja niiden niid oikeasta käytöstä. Voit etsiä tietoa käyttötarkoituksen mukaan aan Lääkeryhmät –luokittelun avulla sekä käyttämällä vaikuttava uttava va aine ja kauppanimihakemistoja.

Lääkeryhmät Lääkkeet Yleistietoa lääkkeistä Yhteystiedot Hakemistot

Lääkeryhmät

kk

• • • • •

isi

Kodin Lääkeopas -teos on jaettu viiteen een osaan

Es im

er

Lääkkeet on jaettu käyttötarkoituksen käyttötarkoi arkoituksen sen mu mukaan 20 pääryhmään, sekä yhmään. än. Ryhmien avulla avu näet, mitä lääkkeitä käyteuseampaan alaryhmään. arkoitukseen Jokaisella Pääryhmällä on oma tään samaan käyttötarkoitukseen käyttötarkoitukseen. u lääkkeen tieto väri, joka toistuu tietojen kohdalla.

Lääkkeet kkeet

Lääketekstit ekstit on jär järjestetty lääkkeen nimen mukaan aakkosLääkkeestä on esitetty ensin perustiedot (kauppanimi järjestykseen. rjestykseen. Lääk Lää ennen yksityiskohtaisempia tietoja. sekä kä lyhyet valmistetiedot) valm

Perustiedot P Pe

Väripalkki kuvaa lääkeryhmää, johon lääke kuuluu. Jos lääkkeellä on useampia käyttötarkoituksia, voi väripalkkeja olla useita. Lääkkeen nimi on niin kutsuttu kauppanimi, jolla valmiste on myytävänä apteekissa.

Symbolit lääke sisältää laktoosia lääke voi vaikuttaa ajokykyä heikentävästi lääkkeen voi jakaa osiin

isi

vu

uksen Lääkeryhmä kuvaa lääkkeen pääasiallisen käyttötarkoituksen. Reseptivalmiste / Itsehoitovalmiste kertoo tarvitaanko lääkkeen en ostamiseen lääkärinmääräys eli resepti vai voiko oiko lääkettä lääk ostaa apteekista ilman reseptiä. Valmistetiedot Lääkemuoto: tabletti, voide, kapseli, peräpuikko eräpuikko ko tms. Vahvuus: pakkauksessa ilmoitettu lääkkeen ääkkeen een vahvuus. vahvuus Pakkauskoko: apteekissa myynnissä nissä ssä olevat pakkauskoot pakka kirjan ilmestyessä.

kk

Yksityiskohtaiset tiedott lääkkeestä keestä

Es im er

Vaikuttava aine on kemiallinen emiallinen aine, joka j lääkkeessä saa en. aikaan vaikutuksen. Käyttötarkoitus kuvaa lääkkeen pääasiallisen pää p käyttötarkoituksen. Monilla käyttötarkoituksia. Huola lääkkeillä äkkeillä on useita use mioi, että ttä joskus kus lääkäri voi myös määrätä lääkettä käyttötarkoitukseen, ötarkoitukseen, oitukseen, jota ei ole mainittu Kodin Lääkeopas kirjassa. rjassa. a. Annostus-kohdassa Annostu Annostus -kohdassa kohdassa kerrotaan lääkkeelle suositeltu annostus. Itsehoitovalmisteiden kohdalla tarkemmat tiedot löytyvät Itsehoitovalmiste sehoitovalmist pakkausselosteesta. Reseptivalmisteiden kohdalla lääkäri saatpakkausselo pakkausseloste taa aa määrätä määrä määrät tästä tiedosta eroavan annostuksen. Lääkkeen Lääkke ottaminen -kohdassa on ohjeita lääkkeen ottamiLääkkee seen seen liittyen. Vaikutustapa on kuvaus vaikuttavan aineen vaikutuksesta V elimistössä. Haittavaikutukset-kohtaan on koottu yleisimmät ja tärkeimmät haittavaikutukset. Pakkausselosteessa voi olla mainittuna myös muita haittavaikutuksia. Raskaus ja imetys -kohdassa on kerrottu, voiko lääkettä käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Yleistietoa lääkkeistä -kohdassa on artikkeli "Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana.

Lääkeryhmät Mikrobilääkkeet eli antibiootit

B

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

C

Hengityselinsairauksien lääkkeet

D

Ruoansulatuselimistön ja urologisten sairauksien ien lääkeet lääk äk

E

Sukupuolihormonit

F

Psyykenlääkkeet

G

Hermoston sairauksien lääkkeet et

H

Allergialääkkeet

I

Aineenvaihdunnan lääkkeet ääkkeet eet ja sisäelinhormonit sisäelinh

J

Ihotautilääkkeett

K

Kipu- ja kuumelääkkeet uumelääkkeet elääkkee

L

Paikallispuudetteet allispuudetteet puudettee

M

mineraalitasapainon hoidossa käytetyt lääkkeet Nestete- ja mineraa mineraal

N

Veritautien ja syövän lääkkeet

O

Vitamiinit ja hivenaineet Vitamiin

P

Silmälääkkeet Silm

Q

Korva-, nenä- ja kurkkutautien lääkkeet

R

Myrkytyksissä ja puremissa käytettävät lääkkeet

S

Rokotteet

Es im

er

kk

isi

vu

A

Lääkeryhmät

A MIKROBILÄÄKKEET ELI ANTIBIOOTIT

CLARITHROMYCIN RATIOPHARM .....................159 CLARITHROMYCIN SANDOZ .............................159

AMORION ............................................................ 65 AMOXICILLIN MYLAN .......................................... 66 AMOXICILLIN SANDOZ........................................ 66 AMOXIN ............................................................... 67 AMOXIN COMP ................................................... 67 A-PEN.................................................................. 72 AUGMENTIN........................................................ 90 BENZYLPENICILLIN PANPHARMA .................... 105 BIOCLAVID ........................................................ 114 CLAPHARIN COMP ........................................... 158 CLAVURION....................................................... 160 GEEPENIL.......................................................... 288 MEDICILLIN ....................................................... 413 MERONEM ........................................................ 422 MILCOPEN 1500 ............................................... 433 TIENAM.............................................................. 666

KETEK ................................................................353 KLACID, KLACID OD .........................................358 ROXITHROMYCIN COPYFARM ..........................595 ROXITHROMYCIN SANDOZ ...............................595 SURLID...............................................................643 ZECLAR, ZECLAR OD ........................................729 ZITHROMAX .......................................................732

5 FLUOROKINOLONI-ANTIBIOOTIT BIOOT AVELOX ................................................................93 ...................... ...... CIPROFLOXACIN BMM PHARMA HARMA ......................150 ...................... CIPROFLOXACIN HEXAL....................................150 AL....................................15 ...........................15 CIPROFLOXACIN RATIOPHARM M ........................151 ........................ ....................... CIPROFLOXACIN IN TEVA ......................................151 ................................ ................... CIPROMED.........................................................152 .............................................. .......................... CIPROXIN ...........................................................152 IN .......................................... ...................... NORFLOXACIN RFLOXACIN FLOXACIN SANDOZ ...................................476 .......... ............

er kk is

V-PEN ................................................................ 715

ERMYSIN............................................................233

ivu

1 PENISILLIINIT

2 KEFALOSPORIINI-ANTIBIOOTIT

CEFADROXIL MERCK NM ................................. 138 CEFALEXIN MERCK NM .................................... 138

CEFTAZIDIM SANDOZ ....................................... 139 39 ... 139 CEFTRIAXONE ORION PHARMA .......................

CEFUROXIME ORION PHARMA ........................ ......... 139 39 DURACEF .......................................................... .............. ... 213 21

GLAZIDIM .......................................................... .................... 291

KEFALEX............................................................ .......................... ............... 350

KEFEXIN ............................................................ ............................... ................ 350

KEFOLOR .......................................................... ..................................... .......................... 351 MAXIPIME .......................................................... ........................................... .............................. 412 4

Es im

ROCEPHALIN CUM 592 UM LIDOCAIN OCAIN .......................... ....................... .................... ZINACEF ............................................................ 731 .................................. ............................................. ZINNAT .............................................................. 732 .............................................. ................................

3 TETRASYKLIINI-ANTIBIOOTIT RASYKLIINI-ANTIBIOO KLIINI-ANTIB APOCYCLIN......................................................... POCYCLIN....................... POCYCLIN............................. 73 DOXIMED..................... DOXIMED........................... DOXIMED........................................................... 210 210 DOXIMYCIN MYCIN ....................................................... ................. ................ ORICYCLIN............. RICYCLIN............ ORICYCLIN........................................................ 502 ..................................................... 663 TETRALYSAL ... ....

4 MAKROLI MAKROL MAKROLIDI-ANTIBIOOTIT

ABBOTICIN, OTI OTIC ABBOTICIN NOVUM....................... 35 AZITHROMYCIN MYLAN...................................... 97 AZITHROMYCIN RATIOPHARM ........................... 97 AZITHROMYCIN SANDOZ ................................... 98 AZITHROMYCIN STADA ...................................... 98 AZITHROMYCIN TEVA ......................................... 98 CLARITHROMYCIN HEXAL................................ 159

NORFLOXACIN-RATIOPHARM OXACIN-RATIOPHAR ...........................476 .............................................................622 SIPRION ON ........................... ..............................................................652 TARIVID ................ ...................... .............................................................653 TAVANIC ............... ................

6 MUUT ANTI ANTIBIOOTIT

AZACTAM.............................................................95 AZACTAM AZACTAM.. BIKLIN KLIN .................................................................113 CLINDAMYCIN SANDOZ ....................................161 CLIN COTRIM, COTRIM FORTE .................................172 C DALACIN ............................................................184 DITRIM, DITRIM DUPLO ....................................202 FLAGYL, FLAGYL COMP. ...................................261 FUCIDIN .............................................................277 GENSUMYCIN....................................................289 KLINDAGOL .......................................................359 METRONIDAZOL ACTAVIS .................................429 NETILYN .............................................................461 SEPTOPAL, SEPTOPAL MINI..............................605 TARGOCID .........................................................652 TOBI ...................................................................670 TOMYCIN ...........................................................671 TRIKOZOL ..........................................................680 ZYVOXID.............................................................743

7 VIRTSATIETULEHDUSLÄÄKKEET HIPEKSAL ..........................................................308 HIPREX...............................................................308 NITROFUR-C ......................................................472 PENOMAX ..........................................................527 SELEXID .............................................................603 TRIMEX...............................................................682 TRIMOPAN .........................................................682

11

Lääkeryhmät

2 C-VITAMIINIT

PRED FORTE ..................................................... 542

BIO-C-VITAMIN................................................... 114

TERRA-CORTRIL-P............................................ 662

CEVI-TABS .........................................................146

TOBREX DEPOT ................................................ 670

C-VIMIN.............................................................. 177

ULTRACORTENOL ............................................. 690

POREMAX-C ...................................................... 537

VEXOL................................................................ 706

DEETIPAT ........................................................... 186 DEVITOL.............................................................189 JEKOVIT .............................................................346

4 E-VITAMIINIT BIO-E-VITAMIN ................................................... 114 EQUIDAY E .........................................................233

5 MUUT VITAMIINIT

VIGAMOX ........................................................... 708 VOLTAREN OPHTHA.......................................... 714 ZOVIRAX SILMÄVOIDE ....................................... 740

2 ANTIHISTAMIINIA SISÄLTÄVÄT SILMÄN TULEHDUS- JA ALLERGIALÄÄKKEET ALOMIDE ............................................................. .................. ..... 56 EMADINE ........................................................... 221 .............................. ....... GLINOR.............................................................. .......................................... .............................. 294

vu

3 D-VITAMIINIT

KONAKION NOVUM ........................................... 361

LASTIN SILMÄTIPAT AT ........................................... .......................................... ........................... 372

VITOL .................................................................712

LECROLYN......................................................... 374 ............................................. ............................................

6 KALSIUM- JA D-VITAMIINILÄÄKKEET

LIVOSTIN SILMÄTIPAT........................... SILMÄTIPAT........................................ 389 PAT................... LOMUDAL 393 DAL SILMÄTIPAT LMÄTIPAT ...................................... .................... ..................

CALCICHEW-D3, CALCICHEW-D3 FORTE, CALCICHEW-D3 STRONG ................................. 128

OPATANOL......................................................... 497 ATANOL........................... ATANOL................................

Es im er kk isi

CALCICHEW ...................................................... 127

D-CALSOR .........................................................184 IDEOS.................................................................323

............................................................ 727 ZADITEN DITEN .............................. ........................

3 PUNASILMÄISYYTTÄ PUNASILMÄISYYTT UNASILMÄISYYT VÄHENTÄVÄT LÄÄKKEET ÄÄKKEET

KALCIDON .........................................................347 7

OFTAN FTAN STARINE ................................................. 490

KALCIPOS..........................................................347 .347

710 VISCLEAR .......................................................... ..... ....

KALCIPOS-D, KALCIPOS-D MITE, KALCIPOS-D FORTE..........................................347 ...........347 .347 MEGA-CALCIUM ................................................416 .................416 ....416 PHOS-EX............................................................533 ......................533 .......

7 RUOKAHALULÄÄKKEET ET JA A AMINOHAPOT

AMINESS N ..........................................................61 .........................................61 .....................

MALVITONA........................................................410 ............................................. ..................................

P SILMÄLÄÄKKEET ÄÄKKEET

MÄTULEHDUSLÄÄKKEE EHDUSLÄÄKKE 1 SILMÄTULEHDUSLÄÄKKEET

ACICLOVIR CICLOVIR VIR SANDOZ SILMÄVOIDE SILMÄVOI SILMÄ ...................... 40

...............................................................42 ACULAR ......................... .............................

.............................................146 CHLOROMYCETIN ROMYCETIN ....... ..

4 SILMIÄ ILM KOSTUTTAVAT K LÄÄKKEET ARTELAC ............................................................. 78 ARTE ARTEL CELLUVISC........................................................ 141 CE ISOPTO ALKALINE............................................. 340 ISOPTO PLAIN ................................................... 341 LACRI-LUBE ...................................................... 363 LACRISERT........................................................ 363 LIQUIFILM TEARS .............................................. 384 OCULAC ............................................................ 486 OFTAGEL ........................................................... 487 OFTAN ............................................................... 487 VISCOTEARS ..................................................... 711

5 SILMÄNPAINETAUDIN ELI GLAUKOOMAN LÄÄKKEET

.............................................................. 246 EXOCIN OCIN ................... ..................

ALPHAGAN.......................................................... 57

271 FML LIQUIFILM................................................... LIQUIFILM.. LIQUIFILM

AZARGA............................................................... 95

FUCITHALMIC ALMI ....................................................278

AZOPT ................................................................. 99

MAXITROL..........................................................413 MAXITRO

BETOPTIC JA BETOPTIC S................................ 110

MINIMS NIM CHLORAMPHENICOL...........................435

BLOCANOL ja BLOCANOL DEPOT SILMÄTIPAT..118

OFTAN AKVAKOL ...............................................487

BRIMONIDIN SANDOZ ....................................... 121

OFTAN A-PANT ..................................................488

BRIMONIDINE TEVA........................................... 122

OFTAN C-C ........................................................488

COMBIGAN........................................................ 167

OFTAN CHLORA ................................................488

COSOPT ............................................................ 172

OFTAN DEXA...................................................... 489

DORZOLAMIDE TEVA ........................................ 208

OFTAN DEXA-CHLORA ...................................... 489

DUOTRAV .......................................................... 212

OFTAN KLORAMFENIKOL..................................490

FOTIL, FOTIL FORTE.......................................... 275

OFTAQUIX ..........................................................491

GANFORT .......................................................... 285

POLYSPORIN .....................................................537

GLAUDIN ........................................................... 290 IOPIDINE ............................................................ 335

30

Lääkeryhmät ISOPTO CARPINE.............................................. 340 LUMIGAN........................................................... 406

4 SUUN JA NIELUN HOITOON KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET

MINIMS PILOCARPINE NITRATE ....................... 436

AFTAB ..................................................................48

OFTAN TIMOLOL ............................................... 490

BAFUCIN JA BAFUCIN MINT..............................100

TAFLOTAN ......................................................... 647

BEPANTHEN IMESKELYTABLETTI......................106

TIMOSAN........................................................... 667

BETADINE SUUVESI ...........................................107

TRAVATAN ......................................................... 678

DAKTARIN ORAALIGEELI ...................................183

TRUSOPT .......................................................... 685

MED-ANGIN JA MED-ANGIN SOKERITON.........413

XALATAN ........................................................... 719

MERIDOL PERIO CHX ........................................421

XALCOM............................................................ 719

MYCOSTATIN .....................................................451

ÖDEMIN............................................................. 744

STREPSILS.........................................................638 ..........

IOPIDINE............................................................ 335 SANDIMMUN NEORAL ...................................... 599

5 HAMMASHOITOON KÄYTETTÄVÄT ÄYTETTÄVÄ ÄVÄ LÄÄKKEET CORSODYL........................................................171 .......................................17 ...........................17

u

6 MUUT SILMÄLÄÄKKEET

DURAPHAT.........................................................213 ............................................2 .......................... ELMEX................................................................219 ............................................. ...........................................

er kk isi v

Q KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN LÄÄKKEET 1 KORVAN PAIKALLISHOITOON KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET

CIPROXIN-HYDROCORTISON........................... 153

LOCACORTEN-VIOFORM.................................. 389

FLUDENT ...........................................................268 .............................................. ......................... XERODENT.........................................................722 NT......................................... .................................

R MYRKYTYKSISSÄ YTYKSISSÄ JA PUREMISSA KÄYTETTÄVÄT TETTÄVÄT LÄÄKKEET LÄÄK

OTIBORIN, OTIBORIN FORTE............................ 507

ANTREX................................................................72 ANTREX................. ANTREX.....................

TERRA-CORTRIL-P ........................................... 662 62

CARBOMIX.........................................................132 CARBOMIX......... CARBOMIX...........

2 NENÄN LIMAKALVON HOITOON KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET

.........................................................189 DESFERAL SFER ..... EPIPEN, E EP EPIPEN JR. ..........................................231

ATROVENT NASAL .............................................. ................ 90 9

FOMEPIZOLE OPI...............................................272 FOMEP MEP

AVAMYS .............................................................. .................... .... 91 9

JODIX .................................................................346 J JOD

A-VITA.................................................................. .......................... ............... 93

KYYPAKKAUS ....................................................362 K

BACTROBAN, BACTROBAN N NASAL ................ ............... 100

KÄÄRMEPAKKAUS.............................................362

BECLONASAL AQUA, BECLONASAL FORTE E AQUA ............................ 103 10

Es im

BECONASE ....................................................... 103 .............................................. ......................... FLIXONASE........................................................ 262 ............................................. ................................ GLINOR ............................................................. 294 .............................................. .................................... LASTIN NENÄSUMUTE...................... NENÄSUMUTE...................................... 372 MUTE..................... LIVOSTIN 388 OSTIN NENÄSUMUTE .................................. ......... ............ 392 LOMUDAL NASAL ............................................. ................. .............. ....................................................... 455 NASACORT ................. ..................... .......................................................... 456 NASOFAN OFAN .................. 456 NASOLIN ........................................................... .............. .......... NASONEX.......................................................... 457 NASONEX...... NASONEX....... NASO-RATIOPHARM......................................... 457 SO-RAT SO-RATI NATR. CHLORID. NENÄTIPAT ............................ 457 C OTRIVIN, OTRIVIN MENTHOL............................ 507 RHINOCORT TURBUHALER, RHINOCORT AQUA ........................................... 578 RINEXIN ............................................................. 580 VICKS SINEX ..................................................... 707

3 SYLJEN JA KYYNELNESTEEN ERITYSTÄ LISÄÄVÄT LÄÄKKEET SALAGEN .......................................................... 597

S ROKOTTEET JA VASTA-AINEET

CERVARIX ..........................................................143 DUKORAL ..........................................................211 ENCEPUR ja ENCEPUR LAPSET........................228 ENGERIX B.........................................................229 EPAXAL ..............................................................230 FLUARIX .............................................................264 FLUPAR-VACCIN ................................................269 GAMMAGARD S/D .............................................285 GARDASIL ..........................................................285 HAVRIX ...............................................................304 INFLUVAC...........................................................329 IXIARO ................................................................344 NANOGAM .........................................................453 NEISVAC-C.........................................................459 PNEUMOVAX......................................................536 PREVENAR 13....................................................543 RABIES-IMOVAX.................................................559 ROTARIX.............................................................594 ROTATEQ ...........................................................595

31

ADA

Es im er k

kis

Muista! Kerro lääkkeen haittavaikutuksista hoitavalle lääkärille, jotta hän voi tarkistaa lääkkeen annoksen tai vaihtaa lääkkeen toiseen vähemmän haittoja aiheuttavaan lääkkeeseen.

Vaikutustapa: Nifedipiini vähentää ääreisverisuonien aiheuttamaa vastusta verenkierrolle, jolloin sydämen kuorma kevenee ja verenpaine alenee. Lääke avartaa myös sepelvaltimoita, jotka kuljettavat tuoretta verta sydänlihakselle. Tämä vähentää angina pectoris -kipujen ilmaantumista. Haittavaikutukset: Nifedipiini voi aiheuttaa haittavaikutuksinaan etenkin hoidon alkuvaiheessa mm. kasvojen punoitusta, päänsärkyä, turvotusta etenkin raajoissa, sydämen tykytystä, huimausta, voimattomuutta ja pahoinvointia. Muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on sovittava lääkärin kanssa. äkä Lääkitystä ei saa omin päin keskeyttää, siitä eyttää, koska ko voi aiheutua hankalia oireita. Raskaus ja imetys: Lääkettä ttä ei saa käyttää rraskauden aikana eikä imetyksen Poiktyksen yhteydessä. Poik keustapauksissa lääkitystä ystä voidaan aan antaa sen jälj keen, kun 20 raskausviikkoa usviikkoa sviikkoa on kulun kulunut. Säilytys: Valmisteet teet säilytetään alkuperäispakkaukalkupe alkuperäisp sessa huoneenlämmössä, asteessa. nlämmössä, ä, +15-+25 astee ast Ulkonäkö: Adalat: Vaaleanpunainen, pyöat: 10 mg: Vaa Vaaleanp reä depottabletti, ottabletti, ttabletti, jossa merkintä A 10 ja Bayer-risti. 20 mg: pyöreä depottabletti, josg: Vaaleanpunainen, eanpunainen, pyöre pyö sa merkintä tä 1 U ja Bayer-risti pyöreä, Adalat Oros: 20 mg: Vaaleanpunainen, Va V 'Adalat 20'. 30 mg: Vaaleanputabletti. letti. Merkintä 'Adal 'Ada Merkintä 'Adalat 30'. 60 nainen, ainen, pyöreä, tabletti. tab Vaaleanpunainen, pyöreä, tabletti. Merkintä mg: Vaalean Vaaleanpuna 'Adalat Adalat 6 60'. Markkinoija: Bayer Oy, Bayer Schering Pharma Markkinoij Markkinoija

ivu

Haittavaikutukset: Lääke aiheuttaa osalle käyttäjistä ihottumaa, joka häviää hoidon loputtua. Joillekin käyttäjille on ilmaantunut pahoinvointia, oksentelua, ripulia tai vatsakipuja sekä huimausta, sekavuutta, uneliaisuutta tai päänsärkyä. Raskaus ja imetys: Lääkkeen käyttämisestä raskauden ja imetyksen aikana on neuvoteltava lääkärin kanssa. Säilytys: Huoneenlämmössä (15-25 °C). Pakkaus tiiviisti suljettuna, valmiste on herkkä kosteudelle. Ulkonäkö: 200 mg ja 400 mg: valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera tabletti. 800 mg: valkoinen tai melkein valkoinen, jakouurteellinen kapselin muotoinen tabletti. Markkinoija: Orion Pharma

ADA

ADALAT, ADALAT OROS

Kalsiumin estäjä sydän- ja verenpainelääkkeet renpainelääkkeet Reseptivalmiste g 100 Adalat: depottabletti 10 mg Adalat: depottabletti etti 20 mg 100 Adalat Oros: depottabletti epottabletti ottabletti 20 mg 28, 9 98 Adalat Oros:: depottabletti 98 abletti 30 mg 28, 9 Adalat Oros: 28, 98 ros: depottabletti epottabletti 60 mg 28

Vaikuttava kuttava aine: Nifedipiini, joka kuuluu ns. kalsiuminestäjien ryhmään. Alentamaan kohonnutta verenKäyttötarkoitus: Alent painetta ehkäisemään sydänlihaksen hapenainetta sekä ehkä ehkäis puutteesta johtuvaa angina pectoris -kipua. Sillä teesta johtuv johtuva hoidetaan myös sairaalloista kylmäsormisuutta eli an myö ns. Raynaudin ud tautia. Annostus: Lääkärin ohjeen mukaan. Tavallisesti Adalat-depottabletteja otetaan kahdesti ja Adalat Oros -valmisteita kerran päivässä. Lääkkeen ottaminen: Lääkkeen saa ottaa läpipainopakkauksesta pois vasta juuri ennen sen ottamista. Depottabletit on nieltävä kokonaisina eli niitä ei saa jakaa, pureskella eikä murskata. Lääkkeen voi ottaa aterian yhteydessä, koska ruoka ei vaikuta lääkkeen tehoon. Greippimehu heikentää lääkkeen tehoa, joten sitä ei pidä juoda lääkkeen ottamisen yhteydessä.

44

ADA

ADARTREL A AD Hermoston sairauksien lääkkeet Reseptivalmiste tabletti 0,25 mg 12 tabletti 0,5 mg 28 tabletti 2 mg 28 Vaikuttava aine: Ropiniroli. Käyttötarkoitus: Rauhoittamaan lähinnä levossa ilmenevää alaraajojen levotonta liikehdintää, eli ns. levottomat jalat oireyhtymää, kun oireet ovat vähintään melko vaikeita. Ropinirolia käytetään myös Parkinsonin taudin hoitoon. Annostus: Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkitys aloitetaan pienellä annostuksella, jota suurennetaan tarpeen mukaan ylläpitohoidon tasolle. Lääkkeen ottaminen: Lääkeannos otetaan juuri ennen nukkumaan menoa, mutta sen voi ottaa kolmekin tuntia aikaisemmin. Mahaärsytyksen vähentämiseksi tabletti on syytä ottaa ruoan kanssa. Vaikutustapa: Ropiniroli vaikuttaa hermostossa välittäjäaine dopamiinin toimintaan. Lääkkeen vaikutuksesta jalkojen pakonomaiset liikkeet nukkumisen aikana rauhoittuvat. Haittavaikutukset: Yleisintä on pahoinvointi ja oksentelu. Joskus ilmenee myös hermostuneisuutta, väsymystä, huimausta tai mahakipua. Harvinaisena hait-

ADE tavaikutuksena Parkinsonin tautia sairastavilla on ilmennyt pelihimoa ja yliseksuaalista käyttäytymistä. Raskaus ja imetys: Lääkettä saa käyttää raskauden aikana vain lääkärin harkinnan mukaan. Imetyksen aikana sitä ei pidä käyttää. Säilytys: Säilytä alle 25 °C. Ulkonäkö: 0,25 mg: valkoinen soikea tabletti, jossa merkintä "GS" toisella puolella ja "MLE" toisella. 0,5 mg: keltainen soikea tabletti, jossa merkintä "GS" toisella puolella ja "TES" toisella. 2 mg: vaaleanpunainen soikea tabletti, jossa merkintä "GS" toisella puolella ja "GYG" toisella. Markkinoija: GlaxoSmithKline Oy

ADENOCOR Rytmihäiriölääkkeet Reseptivalmiste injektioneste 3 mg/ml 6x2 ml

ADRENALIN Keuhkoputkia laajentavat astmalääkkeet Allergialääkkeet Reseptivalmiste injektioneste 0,1 mg/ml 5x5 ml injektioneste 1 mg/ml 10x1 ml, 5x5 ml Vaikuttava aine: Adrenaliini, joka on sympatomimeettinen lääkeaine. Käyttötarkoitus: Lääkettä käytetään etään henkeä uhn sydänpysähdyksen, sydänpys pys kaavissa hätätilanteissa, kuten vaikean astmakohtauksen tai ai vakavan yliherkkyysreyliherk iherk aktion yhteydessä. Annostus: Lääkäri määrää äärää annostuksen. nnostuk Lääkkeen ottaminen: pistoksenen: Lääke annetaan pis pist na laskimoon, lihakseen akseen kseen tai ihon alle. alle Vaikutustapa: erittäa: Adrenaliini naliini on lisämunuaisen lisämunua lisäm mä hormoni, keuhkojen, sydämen ja ni, joka a vaikuttaa keuhkoje verenkierron Hätätilanteissa se kiihottaa rron toimintaan. oimintaan. Hätätilant Hätät sydämen haitallisesti laajentuneimen en toimintaa, supistaa ha ta verisuonia onia ja rentouttaa kkeuhkojen lihaksia niin, että hengitys helpottuu. Adrenaliini voi aiheuttaa sydäHaittavaikutukset A Haittavaikutukset: pahoinvointia, käsien ja limen tykytystä, hikoilua, hiko päänsärkyä tai levottomuutta. Oihasten vapinaa, v nopeasti ohitse. reet menevät menevä yleensä y Raskaus ja imetys: Lääkäri arvioi lääkkeen käytön rraskauden ja imetyksen aikaisissa hätätilanteissa. raskaude Säilytys: Säilytetään kylmässä (+2-8 °C), valolta Säi Säilyt suojassa. Käyttöön otettaessa valmistetta voidaan suo säilyttää alle 25 °C:ssa 3 kuukauden ajan. Ulkonäkö: Kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos. Markkinoija: Oy Leiras Finland Ab

kk isi vu

ADE

ADR ADR

Es im

er

Vaikuttava aine: Adenosiini. Käyttötarkoitus: Lääkettä käytetään sairaalahoidon yhteydessä pyrittäessä palauttamaan sydämen rytmiä normaaliksi. Annostus: Lääkäri määrää annoksen suuruuden. Lääkkeen ottaminen: Lääkäri antaa lääkkeen een ruiskeena suoneen. Vaikutustapa: Adenosiini vaikuttaa sydänlihaksesnlihaksesakses sa kulkevaan, sydämen lyöntiä säätelevään vään hermoermorataan siten, että häiriintynyt rytmi saattaa a pa palata normaaliksi. Haittavaikutukset: Haittavaikutukset utuksett ovat melko yleisiä, mutta eivät yleensä vakavia, ja ne menevät usein nopeasti ohi. Niistä tavallisimpia kasvojen a ovat kasvoj punoitus, hengenahdistus, stus, painontunne rinnassa, rinnas rinnass pahoinvointi, pyörrytys tys ja päänsärky. änsärky. Raskaus ja imetys: tapaus kertys: Lääkäri ääkäri harkitsee ta tap rallaan, annetaanko vai ei. aanko anko lääkettä raskaana raskaa olevalle ole Imettämistä ä lääkitys kitys ei estä. estä Säilytys:: Säilytä alle 25 °C. Älä kylmässä. Ä säilytä säil Ulkonäkö: näkö: Kirkas, väritön liuos. liuo Markkinoija: arkkinoija sanofi-aventis arkkinoija: anofi-aventi Oy

ADR

ADRIAMYCIN Sytostaatit ja muut syöpälääkkeet Reseptivalmiste injektioneste 2 mg/ml 5 ml, 10 ml, 25 ml, 100 ml Vaikuttava aine: Doksorubisiini. Käyttötarkoitus: Syöpätautien hoito. Annostus: Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä lääke annetaan laskimoon joko kerta-annoksena kolmen viikon välein tai kolmena perättäisenä päivänä neljän viikon välein. Lääkkeen ottaminen: Lääkäri tai sairaanhoitaja pistää ruiskeen yleensä laskimoon. Virtsarakon syöpää hoidettaessa lääke annostellaan katetrin kautta virtsarakkoon. Vaikutustapa: Doksorubisiini estää syöpäsolujen lisääntymistä. Haittavaikutukset: Usein lääke aiheuttaa parin tunnin kuluttua laskimoon annon jälkeen pahoinvointia ja oksentelua, joka kestää muutamasta tunnista pariin vuorokauteen. Lääke voi haitata luuytimen toimintaa ja vähentää verisolujen muodostu-

45

EPI

HIV-sairauden (AIDS) lääkkeet Reseptivalmiste oraaliliuos 10 mg/ml 240 ml tabletti 150 mg 60

Es

im

er kk is

Vaikuttava aine: Lamivudiini. Käyttötarkoitus: Aikuisten ja lasten HIV-infektion hoito. Lamivudiini on tarkoitettu käytettäväksi aina yhdessä muiden lääkkeiden kanssa. Hoidon saa aloittaa vain HIV-taudin hoitoon erityisesti perehtynyt lääkäri. Annostus: Lääkäri määrää annostuksen. Oraaliliuos on tarkoitettu pikkulapsille sekä niille, jotka syystä tai toisesta eivät voi käyttää tabletteja. Lääkkeen ottaminen: Tabletit niellään nesteen kera joko ruoan kanssa tai tyhjään vatsaan. Tabletit tulisi niellä murskaamatta. Jos tabletin nieleminen on vaikeaa, tulisi neuvotella lääkärin kanssa nestemäisen oraaliliuoksen käytöstä. Vaihtoehtoisesti tabletti voidaan murskata ja lisätä pieneen määrään puolikiinteää ruokaa tai nestettä, joka kaikki tulee ottaa välittömästi. Vaikutustapa: Lääke pyrkii estämään viruksen lisääntymistä ja siten hidastamaan sairauden etenemistä. Lääke ei tee käyttäjästään tartuntavaaratonta. nta nta. Haittavaikutukset: Lääkkeen aiheuttamia haittaittavaikutuksia voi olla vaikea erottaa itse sairauden den sekä muun lääkityksen aiheuttamista oireista. eista. YhdisYhdis telmähoidon yhteydessä usein esiintyviä intyviä haittoja haittoj ovat päänsärky, huonovointisuus, väsymys, mys, pahoinvointi, ripuli, oksentelu, vatsakivut, vut, unettomuus, ettomuus, yskä, erilaiset nenäoireet ja luustolihaskivut. Lääkitys uustolihaskivut. kivut. Lääkity voi myös vaikuttaa haitallisesti sesti verisoluihin. erisoluihin. Raskaus ja imetys: Lääkäri arvioi lääkkeen käyt käytön raskauden aikana tapauss kerrallaan. HIV-infektion HIV-infe HIV saanut nainen ei saisi imettää, mettää, koska virus voi v tarttua äidinmaidon mukana ukana lapsee lapseen. Säilytys: Tabletit alle 30 °C:ssa ja oraaliliuos alle 25 ora or °C:ssa. Ulkonäkö: näkö: Tabletit: valkoinen, timantinmuotoinen, jakouurteinen kouurteinen tabletti, kaiverrus kaiverr GX CJ7. Oraaliliuos: kirkas ja väritön tai vaale vaalean keltainen liuos. GlaxoSmithKline Oy Markkinoij GlaxoSm Markkinoija:

u

EPIVIR

sä. Sitä käytetään myös leikkausten yhteydessä ja muissa erityistilanteissa. Annostus: Lääkäri harkitsee annostuksen yksilöllisen tarpeen mukaan. Lääkkeen ottaminen: Lääke annetaan ruiskeena laskimoon tai ihon alle. Ruiskeen antaa tavallisesti lääkäri tai hoitaja. Joissakin tapauksissa hoitaja voi opettaa lääkkeen pistämisen potilaalle. Vaikutustapa: Epoetiini lisää veren punasolujen muodostumista luuytimessä. Haittavaikutukset: Lääke voi nostaa aa verenpainetta ja aiheuttaa päänsärkyä. Joskus kus se saattaa s aiheuttaa yliherkkyysreaktioita, vilustumista muistutstumista muis tavia oireita ja harvoin verisuonitukoksia. ukoksia. a Raskaus ja imetys: Lääkäriri arvioi lääkkeen käytön raskauden aikana ja imetyksen yksen yhteydessä. eydessä. Säilytys: Jääkaapissa (2 °C - 8 °C). SäilytyslämpöSäilytyslämp tila on varmistettava aina lääkkeen antoon saakka. anto sa Pidä esitäytetty ruisku herkkä vauisku ulkopakkauksessa, opakkauksessa, he lolle. Ei saa jäätyä. ätyä. Ei saa ravistaa. Potilas Potila voi ottaa Eprexin jääkaapista kaapista a ja säilyttää sitä a alle 25 °C:ssa yhden kerran vuorokauden ajan. an n enintään kolmen vuorok vuoroka Ulkonäkö: näkö: Kirkas, väritön liuos. liuos liuo Esitäytetyssä ruiskussa Protecs-neulansuojuslaite, joka estää käyssa on Protecs-neulansuoju pistostapaturmia. tön ön jälkeisiä pistostapa pistostapaturm Janssen-Cilag Oy Markkinoija: arkkinoija: JanssenJanssen

iv

EPI

EPR

EPREX PREX

Anemialääkkeet alä Reseptivalmiste injektioneste 2000 IU/0,5 ml 6x0,5 ml injektioneste 4000 IU/0,4 ml 6x0,4 ml injektioneste 6000 IU/0,6 ml 6x0,6 ml injektioneste 8000 IU/0,8 ml 6x0,8 ml injektioneste 10000 IU/ml 6x1 ml Vaikuttava aine: Epoetiini alfa. Käyttötarkoitus: Anemian hoitoon vaikean munuaisten vajaatoiminnan ja syöpätautien yhteydes-

232

EQU U

EQUASYM RETARD EQUASY Ylivilkkaut ja muita ADHD-oireita Ylivilkkautta Ylivilkkau lievittävät lääkkeet lievittäv evitt Reseptivalmiste Rese depotkapseli 10 mg 30 d de depotkapseli 20 mg 30 depotkapseli 30 mg 30 Vaikuttava aine: Metyylifenidaatti. Käyttötarkoitus: Valmistetta käytetään aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriön (ADHD) hoitoon yli 6vuotiaille lapsille ja nuorille, kun muilla hoitokeinoilla ja tukitoimilla ei ole saatu riittävän hyvää tulosta. Tarve lääkehoitoon arvioidaan yksilökohtaisesti, eikä lääkitystä yleensä jatketa, elleivät oireet ala lievittyä kuukauden käytön jälkeen. Murrosiässä käyttö yleensä lopetetaan. Annostus: Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä aloitetaan pienehköllä annostuksella, jota suurennetaan tarpeen ja haittavaikutusten ilmaantumisen mukaan. Lääkkeen ottaminen: Lääkeannos otetaan yleensä kerran päivässä aamuisin. Kapseli niellään kokonaisena nesteen kera joko tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Tarvittaessa kapselin voi avata, jolloin sen sisältö sekoitetaan pieneen määrään omenasosetta tai muuta hienonnettua ruokaa, joka niellään välittömästi nesteen kera. Kapselin sisältöä ei saa murskata eikä pureskella. Vaikutustapa: Metyylifenidaatti on lievästi keskushermostoa kiihottava aine, jonka vaikutus painottuu lähinnä psyykkisiin toimintoihin. Vaikutustapaa ei

EQU

EQU

ERD

ERDOPECT Yskänlääkkeet Reseptivalmiste kapseli 300 mg 20, 60

u

Vaikuttava aine: Erdosteiiini. Käyttötarkoitus: Erilaisten hengitystiesairauksien hoito, kun niihin liittyy runsasta tai lisääntynyttä sitkeän liman eritystä. Lääkettä ei toistaiseksi anneta lapsipotilaille. Annostus: Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä lääkaan. Ylee kettä käytetään noin kymmenen en vuorokauden uden pituisina jaksoina. Lääkkeen ottaminen: Kapseli niellään runsaa runsaan nesteen kera. Lääkkeen en voi ottaa aa tyhjään mahaan mah maha tai aterian yhteydessä. ssä. sä. Vaikutustapa: Erdosteiini osteiini on sitkeää limaa hajottava lääkeaine, joka muuttaa hengitysteissä olevan littaa hengitysteis man koostumusta ja siten helpomtumusta ta juoksevammaksi juoksevamm min yskittäväksi. ittäväksi. Haittavaikutukset: tavaikutukset: vaikutukset: Lääke ei yyleensä aiheuta haittavaikutuksia normaaliannoksia. Suuret vaikutuksia uksia käytettäessä no n annokset voivat aiheuttaa mahavaivoja. Lääkettä ei tule käyttää rasRaskaus ja imetys: L kauden ja imetyksen aikana. Huoneenlämmössä (15-25 °C). Säilytys: Huone Keltainen/vihreä kova liivatekapseli. Ulkonäkö: K Markkinoija: Orion Pharma Markkinoi Markkinoij

er kk is iv

täysin tunneta, mutta lääke ilmeisesti stimuloi aivokuorta ja vaikuttaa myös aivojen välittäjäaineisiin. Lääke lievittää käyttäytymishäiriöitä, kuten tarkkaavaisuuden puutetta, henkistä epävakaisuutta, impulsiivisuutta ja voimakasta toimintatarmoa. Haittavaikutukset: Hoidon alkaessa yleisimpiä ovat unettomuus ja hermostuneisuus. Muita yleisimpiä ovat päänsärky, ylävatsakipu, ruokahalun väheneminen ja tarkkaavaisuushäiriön oireiden paheneminen. Myös sydämen tykytystä, huimausta, mielialan muutoksia ja erilaisia vatsaoireita voi ilmaantua. Lääkäri antaa tietoa harvinaisemmista haitta-vaikutuksista. Lääkkeen pitkäaikaista käyttöä tulee välttää, koska haittavaikutukset voivat vaikeutua. Urheilijoiden doping-testissä lääke aiheuttaa positiivisen tuloksen. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei tule käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Säilytys: Säilytä alle 30 °C. Ulkonäkö: 10 mg: yläosa tummanvihreä, läpinäkymätön, merkintä UCB 579 valkoisella. Alaosa valkoinen, läpinäkymätön, merkintä 10 mg mustalla. 20 mg: yläosa sininen, läpinäkymätön, merkintä UCB 580 valkoisella. Alaosa valkoinen, läpinäkymätön,merkintä 20 mg mustalla. 30 mg: yläosa punaruskea, läpinäkymätön, merkintä tä UCB 581 valkoisella. Alaosa valkoinen, läpinäkymäymätön, merkintä 30 mg mustalla. Markkinoija: Oy Swedish Orphan Ab

EQUIDAY E

E-vitamiinit Itsehoitovalmiste kapseli 200 mg 60, 120 0

Es

im

Vaikuttava aine: Tokoferoli feroli eli E-vitamiini. E-vitami Käyttötarkoitus: tus: E-vitamiinin -vitamiinin puutteen esto ja hoito. E-vitamiini Lisäksi se vaikutni estää soluvaurioita. Lisä taa rasvahappojen vahappojen ojen syntymiseen jja verihiutaleiden toimintaan elimistön vastustuskykyä. ntaan sekä ekä parantaa elimist elim Se myös vähentää raskasmetallien myrkyllisiä vaikuraskasme raskasmet E-vitamiinin puutostiloja on lähintuksia elimistössä. E-vitam potevilla. Puutosnä keskosilla ja suolistosairauksia suolisto suolis anemiaa, verenvuototaipumusta tila aiheuttaa mm. a hermotoiminnan häiriöitä. E-vitamiinin puutostila ja hermotoimi hermotoiminna on harvinainen harvinainen. Annostus: Aikuisille yksi kapseli päivässä ruokailun yhteydessä. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. eydes eydess Haittavaikutukset: Ylisuuret annokset saattavat aiheuttaa vatsavaivoja, ripulia sekä kirvelyä kielessä ja suussa. Raskaus ja imetys: Valmisteen käytöstä raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä on keskusteltava lääkärin kanssa. Säilytys: Säilytä alle 25 °C. Ulkonäkö: Kirkkaita, ovaalinmuotoisia, pehmeitä liivatekapseleita. Markkinoija: Algol Pharma Oy

ERM M

ERMYSIN E ER

Makrolidi-antibiootit Reseptivalmiste enterotabletti 250 mg 30 enterotabletti 500 mg 20, 30, 100

Vaikuttava aine: Erytromysiini, joka on antibiootti. Käyttötarkoitus: Monenlaisiin bakteereiden aiheuttamiin tulehduksiin. Tällaisia voi esiintyä esimerkiksi keuhkoputkissa, poskionteloissa ja muualla hengitysteissä sekä ihossa ja muuallakin elimistössä. Annostus: Lääkärin ohjeen mukaan. Lääkkeen ottaminen: Tabletit niellään kokonaisina ja runsaan nesteen kera. Ne voidaan ottaa joko tyhjään mahaan tai aterian yhteydessä. Oraalisuspensio annostellaan millilitroina mukana seuraavan mittaruiskun avulla, ja se tehoaa parhaiten juuri ennen ateriaa otettuna. Vaikutustapa: Erytromysiini estää bakteerien lisääntymistä ja se myös tappaa joitakin bakteerilajeja. Siten se auttaa elimistöä selviytymään haitallisen mikrobin aiheuttamasta tulehduksesta. Lääke tehoaa parhaiten, kun sitä on elimistössä tarpeeksi suuria pitoisuuksia riittävän pitkään. Tämän vuoksi kuuri kannattaa ottaa loppuun ja noudattaa annostusohjetta muutoinkin tarkkaan. Haittavaikutukset: Muiden antibioottien tavoin erytromysiini voi aiheuttaa joillekin käyttäjille pahoin-

233

TRI

TRI

Vaihdevuosihormonit Reseptivalmiste tabletti 28

TRI

TRIZIVIR

HIV-sairauden en (AIDS) DS) lääkkeet Reseptivalmiste mi miste tabletti 60

Vaikuttava Abakaviiri, lamivudiini ja tsidovuaikuttava aine: Abakaviiri Abakaviir diini. iini. Lääke on tarkoitettu HIV -sairauKäyttötarkoitus: äyttötarkoitus: Lää aikuispotilaille. den hoitoon aikuisp Lääkäri määrää annostuksen. Hoidon Annostus: Lääk Lä onnistumisen kannalta on tärkeää ottaa lääke mahdollisimma tarkoin ohjeiden mukaan. dollisimman Lääkkeen ottaminen: Tabletti niellään runsaan Lääkke ääkk nesteen kera ruokailun yhteydessä tai tyhjään maneste haan. h ha Vaikutustapa: Valmisteen sisältämät lääkeaineet estävät HIV -sairautta aiheuttavan viruksen lisääntymistä. Lääke ei paranna sairautta, ja tartuntavaara yhdynnän tai veren välityksellä on hoidonkin aikana olemassa. Haittavaikutukset: Lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia on usein vaikea erottaa itse sairauden aiheuttamista oireista. Lääke voi aiheuttaa pienelle osalle käyttäjistä etenkin hoidon alkuviikkoina jopa vaarallisen yliherkkyysreaktion, minkä varalta pakkauksessa on tästä lisäohje. Pakkauksessa olevaa varoituskorttia tulisi aina pitää mukana. Muita lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia voivat olla mm. päänsärky, huonovointisuus, väsymys, pahoinvointi, ripuli ja lihaskivut. Raskaus ja imetys: Lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. HIV-infektion saanut nainen ei saisi imettää, koska virus voi tarttua äidinmaidon mukana lapseen. Säilytys: Huoneenlämmössä, alle +30 asteessa. Ulkonäkö: Kapselinmallinen tabletti on sinivihreä ja siinä on kaiverrus GXLL1 toisella puolella. Markkinoija: GlaxoSmithKline Oy

kk

TRISEKVENS

hoinvointi, vatsa- tai selkäkivut, turvotukset, päänsärky ja masentuneisuus sekä ylimääräiset vuodot, joita voi tulla esim. silloin, kun osa tableteista jää ottamatta. Käyttöön liittyy lievästi kohonnut mahdollisuus veritulppien muodostumiseen, ja myös rintasyövän vaara kasvaa hieman pitkäaikaisessa käytössä. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana. Säilytys: Säilytettävä alle 25 °C:een lämpötilassa, ulkopakkauksessa. Ei saa säilyttää jääkaapissa. aap Ulkonäkö: Kaksoiskupera tabletti. Tableteis Tableteissa on eis seuraavat merkinnät: sininen tabletti: 280, letti: NOVO VO 2 valkoinen tabletti: NOVO 281 ja punainen tabletti: ainen tablett NOVO 282. Markkinoija: Novo Nordisk isk Farma aO Oy

is iv u

masennukseen käytettävillä lääkkeillä voidaan saada hyväkin kivun lievitys. Haittavaikutukset: Lääke voi etenkin käytön alkuvaiheessa väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa heikkenee. Lääke voi myös kuivattaa suuta, ummettaa tai vaikeuttaa virtsaamista. Joskus ilmennyt sydämen tykytystä, lievää huimausta pystyasentoon noustessa, painon nousua tai vapinaa. Muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa. Suun ja hampaiden hygieniasta on huolehdittava erityisen hyvin, koska lääke voi kuivattaa suuta. Alkoholia saa lääkityksen aikana käyttää erityisen varoen tai ei ollenkaan. Raskaus ja imetys: Lääkkeen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana vältetään turvallisuussyistä. Säilytys: Säilytä alle 25 °C. Ulkonäkö: 10 mg: valkoinen, pyöreä, kupera tabletti. 25 mg: keltainen, pyöreä, kupera tabletti. 50 mg: vaaleanpunainen, pyöreä, kupera tabletti. Markkinoija: Orion Pharma

Es

im

er

Vaikuttava aine: Estradioli ja noretisteroni. ni. Estratradioli on synteettisesti valmistettu ja se vastaa ihmiihmi sen luonnollista naishormonia eli estrogeenia. rogeenia. NoreNore tisteroni on keltarauhashormonin eli progesteronin rogesteronin synteettinen johdos. Käyttötarkoitus: Vaihdevuosioireiden lievittämiosioireiden n lievittäm nen, kun kohtua ei ole poistettu. tu. Luukadon eli osos teoporoosin ehkäisy vaihdevuosien naisilla, uosien jälkeen nais joilla on suuri murtumariski umariski ki ja joille muita tähän ttähä tarkoitettuja valmisteita eita ei voida käyttää. käyttä Annostus: Lääkärin ei ääkärin äkärin ohjeen mukaan. mukaan Hoidossa H pidetä taukoja, punaiskoja, vaan an edellisen pakkauksen pakka ten tablettien seuraavana päivänä ettien loputtua oputtua siirrytään siirrytään sseu uuden tabletteihin. Pakkauksesn pakkauksen kauksen sinisiin table sa on yksityiskohtainen annostusohje. annos anno Tabletit niellään nesteen Lääkkeen ottaminen: Ta helpottamiseksi aina samaan aikera, muistamisen help on myös päivyri tätä kaan päivästä. Pakkauksessa Pakk P varten. Unohtunut Unohtunu tabletti pitää hävittää, eikä unohtamisen misen jälkeen jälkee saa ottaa kaksinkertaista annosta. Vaikutustapa: Lääke korvaa elimistön heikentynyttusta tä tai kokonaan puuttuvaa hormonituotantoa. Ensimmäiset 12 sinistä tablettia sisältävät 2 mg estradiolia ja seuraavat 10 valkoista tablettia lisäksi 1 mg noretisteronia. Tämän jälkeen lääkitys jatkuu 6 punaisella tabletilla, joissa on 1 mg estradiolia. Haittavaikutukset: Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat rintojen kipu tai arkuus sekä verenvuoto emättimestä. Nämä oireet häviävät yleensä hoitoa jatkettaessa muutamassa kuukaudessa. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. emätintulehdukset, pa-

684

TRO TRO

TRO

Verenohennuslääkkeet eli antikoagulantit Itsehoitovalmiste emulsiovoide 250 IU/g + 2,5 mg/g 50 g

Ihon sienilääkkeet Itsehoito- ja reseptivalmiste emulsiovoide 1 % 30 g lääkekynsilakka 283 mg/ml 12 ml puuteri 10 mg/g 30 g Vaikuttava aine: Tiokonatsoli. Käyttötarkoitus: Valmisteita käytetään ihon, päänahan ja kynsien sieni-infektioiden hoitoon, oitoon myös silloin kun sienen lisäksi jokin bakteeri eri on aiheuttamasaiheu heu sa infektiota. Annostus: Lääkäri yleensä ä käynnistää istää hoidon, jota jo voi hänen ohjeidensa mukaan itsehoitovalmiskaan jatkaa tkaa itsehoitovalmis teilla. Vetistävässä vaiheessa tulehdusta heessa olevaa vaa ihon tulehd tulehdu kannattaa yleensä hoitaa puuterilla. Ihon kuivuttua ku siirrytään emulsiovoiteeseen. levitetään hoiovoiteeseen eeseen.. Lääkettä levite dettavalle alueelle päivässä. eelle yleensä sä kahdesti päiväs päivä Lääkkeen ottaminen: Pakkauksissa on käyttöohminen: Pakkauksiss akkau jeet. Valmisteita sirotetaan ohuelti, erilmisteita levitetään tai siro sirot tyisesti sti hoidettaessa hiertynyttä hiertyny ihonkohtaa. Lakkaa sivellään pensselillä. vellään kynsiin korkissa olevalla ole olev Tiokonatsoli tappaa monia erilaisia Vaikutustapa: Tiokonats bakteereita. Kynsien hoidossa lääkityssieniä ja myös baktee bakteere usein puoli vuotta, joskus vuosikin. tä tarvitaan melko us Haittavaikutukset: Valmiste voi aiheuttaa lieviä Haittavaikutuks paikallisia ih ihon kuumotusoireita. Herkistyminen tiokonatsolille tai valmisteiden sisältämille muille aineille on myös mahdollista. Raskaus ja imetys: Raskauden aikana valmisteiRas Rask ta käytetään lääkärin harkinnan mukaan. Imetyksen yhteydessä niitä ei tule käyttää. Säilytys: Säilytä huoneenlämmössä (15 - 25 °C). Ulkonäkö: Emulsiovoide: Valkoinen, tasakoosteinen emulsiovoide. Lääkekynsilakka: Hyvin vaaleankeltainen tai keltainen, kirkas ominaisenhajuinen neste, lasipullossa, jonka korkissa on lääkkeen levittämistä helpottava pensseli. Puuteri: Valkoinen tai melkein valkoinen talkkimainen jauhe. Markkinoija: Pfizer Oy

im er kk is iv

Vaikuttava aine: Hepariini ja bentsyylinikotinaatti. Käyttötarkoitus: Valmistetta käytetään pinnallisten verisuonitukosten hoitoon ja niiden estoon. Se soveltuu myös mm. tapaturmien yhteydessä syntyneiden ihon ja ihonalaiskudoksen vaurioiden, kuten mustelmien, hoitoon. Annostus: Voidetta käytetään tavallisesti 1-2 kertaa päivässä. Lääkkeen ottaminen: Voidetta levitetään hoidettavalle alueelle ja sen lähiympäristöön paksulti. Voidellun alueen voi peittää sideharsolla. Voiteen joutumista silmiin on varottava. Vaikutustapa: Lääke imeytyy paikallisesti käytettynä ihoon ja ehkäisee veren hyytymistä pienissä verisuonissa. Tällöin pinnallisten veritulppien vaara pienenee. Haittavaikutukset: Haittavaikutuksia ei yleensä ilmaannu. Raskaus ja imetys: Valmistetta voi käyttää myös raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä. Säilytys: Säilytä alle 25 °C. Ulkonäkö: Valkoinen emulsiovoide. Markkinoija: Orion Pharma

TROSYD

u

TROMBOSOL FORTE

TRO

TROSYCORT

Ihon sienilääkkeet Itsehoitovalmiste emulsiovoide 10/10 mg/g 30 0g

Es

Vaikuttava aine: hydrokortisoni. e: Tiokonatsoli konatsoli ja hydrok hydrokor Käyttötarkoitus: oitu Voidetta käyte oitus: käytetään ihon sieniinfektioiden hoitoon. n elili silsan hoito Annostus: päivässä. tus: Ihottuma-alueille tuma-alueille kahdesti kahd Lääkkeen Voidetta kkeen ottaminen: Voidet oide levitetään iholle tasaisesti joutumista silmiin on vaaisesti ja ohuelti. Voiteen jo rott rottava. Tiokonatsoli tappaa sienisoluja tai Vaikutustapa: Tiokon Tioko lisääntymästä. Hydrokortisoni rauhoittaa estää ää niitä lisääntym ja kutinaa. ihon tulehdusreaktiota tulehdusrea tulehdusre Haittavaikutukset: Voide aiheuttaa vähän haittoja. Haittavaikut Haittavaikutu Lievät ihon yliherkkyysoireet ovat mahevät paikalliset paik pai dollisia. ia Raskaus ja imetys: Lääkäri arvioi voiteen käytön raskauden aikana ja imetyksen yhteydessä. Säilytys: Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C). Ulkonäkö: Valkoinen tai melkein valkoinen, pehmeä, tasakoosteinen emulsiovoide. Markkinoija: Pfizer Oy

TRU

TRUSOPT Silmänpainetaudin eli glaukooman lääkkeet Reseptivalmiste silmätipat 20 mg/ml 5 ml Vaikuttava aine: Dortsoliamidi. Käyttötarkoitus: Lääkettä käytetään silmänpainetaudin eli glaukooman hoitoon sekä alentamaan muusta syystä kohonnutta silmänpainetta. Valmistetta ei toistaiseksi suositella lapsipotilaille. Annostus: Lääkäri määrää annostuksen. Yksin käytettynä Trusoptia otetaan tavallisimmin kolme kertaa vuorokaudessa, beetasalpaajahoitoon yhdistettynä kahdesti vuorokaudessa.

685

Es

im

er

kk

is

iv

u

Yleistietoa l채채kkeist채

Yleistietoa lääkkeistä

Lääketietokeskus - lääketurvallisuutesi varmistaja

is iv

u

Minna Näsänen Toimitusjohtaja, OTK Lääketietokeskus Oy

kk

Lääketietokeskus on tarjonnut luotettavaa me lääketietoa 35 vuotta. Tunnetuin palvelumme on jokaisen lääkärin perustyökalu, Pharmaca rmaca ma ® Fennica . Kodin Lääkeopas on kuluttajatajaaca Fenn Fennica tarpeisiin räätälöity versio Pharmaca -teoksesta.

Laadukkaita lääketietopalveluita topalveluita alveluita kansalaisille kansa kans

er

Lääketietokeskus tarjoaa aa luotettavaa otettavaa lääke lääketietoa siellä missä sitä alla ta ttaii vaikkapa vaik vaikk tarvitset: kotona, työpaikalla kesämökillä. Laadukkaan lääketiedon kansantajuisuutta, helppon kriteereinä eereinä pidämme pidämm pidäm käyttöisyyttä, luotettavu luotettavuutta ajantasaisuutta. avuutta utta ja aja

Es

im

Laakeinfo.fi verkossa. Sivustolta löytyvät kaikkien nfo.fi palvelee sinua sin lääkkeiden pakkausselosteet eli viranomaisen hyväksymät tiedot keiden pakkausselos lääkkeestä oikeasta käytöstä. Sivusto palvelee erityisesti ääkkeestä eestä ja sen oik oi heikkonäköisiä kkonäköisiä ja näkövammaisia. Tekstit voidaan helposti suupuhesyntetisaattorin avulla. rentaa entaa ja myös kuunnella k Lääkekortti.fi on yhdessä Vaasan keskussairaalan kanssa kehitetty Lääkekort työkalu ökal lääkitys- ja rokotustietojen hallintaan. Palvelun avulla voit kätevästi kirjata omat tai omaisesi lääkitys- ja rokotustiedot yyhteen dokumenttiin. Lääkekortti.fi on kaikkien käytettävissä. Sähköisen kortin voi tallettaa omalle koneelle ja ottaa mukaan tulostettuna vaikkapa lompakkoon. Lääketiedot on hyvä pitää aina mukana. Tiedot eivät siirry Lääketietokeskukseen.

747

Yleistietoa lääkkeistä

Lääketietokeskus on lääketiedon solmukohta ja vastaa pohjoismaisesta lääkkeiden tuotenumerotietokannasta

u

Lääketietokeskus hallinnoi lääkkeiden pohjoismaisia tuotenumeroita (VNR-numeroita), jotka löydät jokaisen lääkepakkauksen kyljestä. Tämän numerosarjan avulla apteekki varmistaa, että saat varmasti sen lääkkeen, jonka lääkäri on sinulle määrännyt. Vnr kean turvaa sen että saat oikean lääkkeen: oikean lääkemuodon, oikean vahvuuden ja oikean pakkauskoon.

Lääketietokeskus hallinnoi Suomen lääketietokantaa tokantaa ntaa ja kouluttaa monipuolisesti alan osaajia

kk

is

iv

Lääketietokeskus toimittaa KELA:lle eReseptin n (sähköinen ähköinen lääkelää määräys) lääketietokantaa ja tekee laajasti yhteistyötä istyötä myös muim den viranomaisten, terveydenhuollon asiantuntijoiden, yritysten, yrit yr yliopistolaitoksen ja merkittävien potilasjärjestöjen Lääketilasjärjestöjen järjestöjen kanssa. kanss kan tietokeskuksen koulutusyksikkö tarjoaa ajanrjoaa täydennyskoulutusta täydennyskoulu kohtaisista aiheista lääkealan ja a terveydenhuollon erveydenhuollon ammattilaisille sekä toimialan kanssa yhteistyötä työtä tekeville muille toimijoille.

Lääketietokeskus palvelee elee kaikkia

im

er

Lääketietokeskus palvelee alveleee alan asiantuntijoita asiant asiantun ja kansalaisia – eli rvitsevat evat luotettavaa lääkkeisiin ja niiden käyttöön kaikkia, jotka tarvitsevat liittyvää tietoa. Lääketietokeskus oa. Lääket äketietokeskus ietokesku tukee toiminnallaan potilasturvallisuutta onnistumisessa läpi koko utta ja auttaa lääkehoidon lääke lääk hoitoketjun. etjun. Toimimme monikanavaisesti ja kehitämme palveluitamme jatkuoimimme mimme monikana monikan käyttäjien kanssa. vassa vuorovaikutuksessa vuorovaikutu vuorovaik

Es

www.laaketie www.laaketietokeskus.fi www.laak www.laakeinfo.fi www.laakekortti.fi www.la ww

748

Yleistietoa lääkkeistä

Tee oma Lääkekorttisi Lääkekortti.fi -palvelussa

is

Täytä lääketiedot Lääkekorttiin

iv

u

Lääkitystietoja ei ole kootusti missään terveydenhuollon tietokannassa, joten ajantasaisten lääketietojen ylläpito on jokaisen kansansalaisen omalla vastuulla. Lääkitystietoihin kuuluvat niin reseptillä septillää kuin ilman reseptiäkin saatavat lääkkeet sekä luontaistuotteet tuotteet eet ja ravintolisät. Kaikki nämä on hyvä koota Lääkekorttiin. n. Lääkekoräkekortin pitäminen aina mukana voi akuuttitilanteessa olla elintärkeää. Lisäksi paperilla mukana kulkevat lääketiedot nopeuttavat euttavat hoidon hoido aloitusta lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla. notolla. lla.

kk

Lääkekortti.fi -palvelu on Lääketietokeskuksen tokeskuksen kehittämä kehittäm työkalu oon. n. Tiedot eivät tallennu talle tal lääkitys- ja rokotustietojen ylläpitoon. Lääketietokeskukselle, vaan jokainen voi tulostaa ja tallen tallentaa tiedot omalle tallent tietokoneelle tai muistitikulle. Lääkekortteja voi kysyä aplle. e. Pa Paperisia perisia Lääkeko Lääke teekeista, terveyskeskuksista, potilasjärjestöiltä. sista, sairaaloista sairaaloista ja p po

im

er

Näin luot uuden n lääkekorti lääkekortin äkekortin n Lää Lääkekortti.fi -palvelussa

Es

Aloita Lääkekor Lääkeko Lääkekortin täyttäminen kohdasta ”Luo uusi lääkekortti” Lääkekort Lääkekortti on jaettu neljään osaan

1 Perustiedot • Nimitiedot • Lääkeaineallergiat • Perussairaudet

749

Yleistietoa lääkkeistä

iv

u

2 Lääkitystiedot Täytä tiedot käyttämistäsi lääkkeistä. • Lääkkeen nimi • Lääkkeen vahvuus • Mikä on lääkkeen käyttötarkoitus? • Milloin lääkitys on aloitettu • Milloin lääkitys on lopetettu • Lisätietoihin voi kirjata erityisohjeita; reseptin voimassaoloajan tms. • Annostus: päivittäin, viikoittain, muu annostelu; u; esim. tarvittaessa otettavat lääkkeet

is

3 Rokotustiedot Täytä rokotustiedot. Merkitse muistiin seuraavien rokotusten raavien rokotu rok ajankohdat.

er

kk

4 Yhteenveto Voit valita näytettäväksi: • Käytössä olevat lääkkeet eet et • Rokotukset • Kaikki lääkkeet ja rokotukset kotukset • Läkkeet, jotka ka ei enää käytössä

im

Voit katsellaa laajoja tai suppeita (lääke + annostus) joja (kaikki tiedot) tied tie tietoja, ja järjestää estää lääkkeet nimen tai annosteluajan mukaiseen järjestykseen. tykseen. en.

Toiminnot minnot

Es

Talenna alenna tiedot itsellesi it i muokkausta varten tiedot omalle tietokoneelle tai muistitikulle. Tallenna lääkekortin lääk Tallennuksesta muodostuu .eLK -tiedosto. Tiedosto toimii vain Tallennuk Tallennuks Lääkekortti.fi -sivustolle avattuna. Lääkeko keko Tallenna/tulosta pdf-tiedostona Ta T Voit valita kaikki yhteenvetonäkymässä näkyvät tiedot “Näkymä” -valinnalla tai voit tulostaa pienemmän taskukokoisen lääkekortin. Valinnoista muodostii pdf-tiedosto, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa mukaan.

750

Yleistietoa lääkkeistä

Päivitä lääkekorttisi tietoja säännöllisesti!

im er kk is iv u

Muokkaa tallennettua Lääkekorttia 1. Mene www.laakekortti.fi –sivulle 2. Valitse ”Avaa tallennettu lääkekortti” 3. Seuraa ohjeita. Etsi .eLK-muotoinen tiedosto tietokoneeltasi tai muistitikultasi ja avaa se Lääkekortti.fi -sivustolle 4. Muokkaa tietoja 5. Tulosta päivitetyt tiedot pdf-tiedostona ja tallenna jälleen n muokkausta varten .eLK -tiedosto.

Muistilista Lääkekortti.fi -sivuston käyttäjälle lle

• Kirjaa ylös KAIKKI käytössä olevat lääkkeet ja luontaistuotteet, myös itsehoitolääkkeet ja vitamiinit. • Hyödynnä ”Lisätieto” -kenttää kirjaamalla amalla esim. miksi lääkitys on lopetettu. a, kun lääkityksessä • Päivitä lääkekortin tiedot aina, tapahtuu muutoksia. tu lisää uusi lää • Jos lääkkeen vahvuus muuttuu, lääke, jotta historiatieto säilyy

Es

• PIDÄ AJANTASAINEN INEN LÄÄKEK LÄÄKEKORTTI AINA MUKANA!

751

iv

is

kk

er

im

Es u

Yhteystiedot

Lääkeyritysten yhteystietoja Markkinoijia ja edustajia Suomessa ALLERGAN NORDEN AB Johanneslundsvägen 3-5 SE-194 81 Upplands Väsby Sverige Puh. 0800-115 003 allergansverige@allergan.com www.allergan.com

ALGOL PHARMA OY/ABBOTT PRODUCTS OY Karapellontie 6 PL 420 02601 Espoo Puh. (09) 50 991 www.algolpharma.fi

OY ALTERNOVA AB Rajatorpantie 41 C 01640 Vantaa Puh. (09) 8520 2730

iv

is kk

ACTAVIS OY Klovinpellontie 3 02180 Espoo Puh. (09) 348 233

AMDIPHARM M LIMITED ED Regency House ouse Miles Gray ray Road Basildon, don, n, Essex, SS14 3AF, UK Puh. h. +44 1268 823 049 medinfo@amdipharm.com www.amdipharm.com

Sivuliike Suomessa AMGEN AB, Siv Keilaranta 16 PL 86 Espoo 02101 E 0 Puh (09) 5490 0500 Puh.

er

ACO PHARMA OY Aco Pharma Oy Linnoitustie 4 B PL 92 02601 Espoo Puh. 0207 631 600 info-fi@aconordic.com www.aconordic.com

u

ABBOTT OY Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Puh. (09) 7518 4120 info@abbott.com www.abbott.com

im

ALCON FINLAND OY Rajatorpantie 41 C PL 13 01641 Vantaa Puh. 020 7871 71 600 etunimi.sukunimi@alconlabs.com kunimi@alconlabs.com nimi@alconlabs.com www.alcon.com con.com

Es

ALGOL PHARMA OY Karapellontie 6 PL 13 3 02611 2611 Espoo 991 Puh. (09) 50 99 www.algolpharma.fi www.algolph

ALK - Abelló A/S, sivuliike Suomessa Spektrin Kvartti Metsänneidonkuja 10 02130 Espoo Puh. (09) 7255 5320 infofi@alk-abello.com www.alk-abello.com/fi

ANTULA HEALTHCARE PL 3910 00002 Helsinki Puh. (09) 478 00 830 info@antula.se www.antula.com ALGOL PHARMA OY/ASTELLAS PHARMA Karapellontie 6 PL 13 02611 Espoo Puh. (09) 50 991 www.algolpharma.fi ASTRAZENECA OY Luomanportti 3 02200 Espoo Puh. 010 23 010 www.astrazeneca.fi AVANSOR PHARMA OY Tekniikantie 14 02150 Espoo Puh. (09) 25 66 881 info@avansorpharma.fi www.avansorpharma.fi

783

iv

is

kk

er

im

Es u

Hakemistot

Vaikuttava aine

Vaikuttava aine aripipratsoli 35 asebutololi 192, 234 asetatsoliamidi 744 asetyylikysteiini 449, 450 asetyylisalisyylihappo 81, 82, 83, 166, 202, 260, 538, 545, 679 asiglumiini 319 asikloviiri 39, 40, 43, 71, 308, 722, 740, 741 asitretiini 460 askorbiinihappo (C-vitamiini) 82, 106, 124, 146, 166, 177, 260, 472, 522, 537, 538 aspartinsuliini 481, 482 atatsanaviiri 577 atenololi 86, 657 37 atomoksetiini 637 atorvastatiini 87, 88, 383 atovakoni 409 9 , 326 opriini riini 95, 96 atsatiopriini selaiinihappo happo 623 atselaiinihappo 372 37 atselastiinihydrokloridi stiinihydroklori mysiin 96, 97, 98, 732 atsitromysiini atstreonaami 95 auranofiini 578 ari

ase

aba

ase

abs

ase

ada

ase

ada

ade

ade

asi

adr

asi

ago

aka

asi

akr

ale

ale

alf

asp

alf

ata

alg

ate

ali

ato

all

alp

alp

alt

alu

ama

amb

amb

im

amf

ami

ami

ami mi

ami

Es

am ami

ami

aml

amm

amo

amo

amp

amy

ana

ana

Ant

ant

apr

apr

ato

ats

ats

bio

bip

bis

bis

boo

bor

bos

bot

bri

bri

bro br

bro

bud

bup

bup

bus

bus

ats

ats

er

alu

kk

alm

ato to

bim

iv

ask

akt

bik

is

abakaviiri 358, 684, 731 absiksimabi 574 adalimumabi 312 adapaleeni 195, 231 adefoviiridipivoksiili 307 adenosiini 45 adrenaliini 45, 231 agomelatiini 694 akarboosi 296 akrivastiini 104, 211 aktiivihiili 131, 132 alemtutsumabi 408 alendronaatti 51, 52, 53, 274 alfakalsidoli 238 alfutsosiini 53, 54, 55, 364, 721 algiinihappo 287 aliskireeni 565 allopurinoli 56, 74, 742 almotriptaani 56 alpratsolaami 58, 720 alprostadiili 137, 451, 550 alteplaasi 41 alumiinihydroksidi 287, 381 480 amantadiini 85 ambrisentaani 713 ambroksoli 262 5, 61 amfoterisiini B 35, 9 amifostiini 239 lfaatti faat 113 amikasiinisulfaatti 03, 434 34, 629 6 amiloridi 62, 203 ofylliini 61 aminofylliini 7 miodaroni 171 amiodaroni 532, 683 amitriptyliini 360, 380, 53 62 2, 63, 6 64, 65, amlodipii amlodipiini 173, 245 5, 479 246, 361 ammoniumklor ammoniumklori ammoniumkloridi amoksisilliin 65, 66, 67, 90, amoksisilliini 114, 158, 160, 305, 306 amorolfiini 389 ampisilliini 72 amyylimetakresoli 413, 638 anakinra 356 anastrotsoli 77 Antifoam M 177 antitrombiini 85 apraklonidiini 335 aprepitantti 222

bikalutamidi 111, 112, 113, 137, 349, 624 bimatoprosti 285, 406 biotiini 103, 106, 115 biperideeni 50, 336 bisakodyyli 423, 670 bisoprololi 115, 116, 117, 118, 221, 222, 504 o 507 boorihappo 96 omibi 696 bortetsomibi ntaani 674 bosentaani 120 botuliinitoksiini (tyyppi A) 12 12 , 12 122, 167, brimonidiini 57, 121 290 brintsolamid 95, 99 brintsolamidi omiheksiini 115, 415, 450 bromiheksiini 523 bromokrip bromokripti bromokriptiini 123, 230, 482, budeson budesonidi 552, 578, 645 5 479, 638, 656 b bu buprenorfiini bupropioni 741 busereliiniasetaatti 642 buspironi 70, 125

u

A

ats

aur

B

baklofeeni 101, 382 bak bakl 616 b basiliksimabi basitrasiini 100 beetametasoni 719 beetametasoni 104, 277 beetametasoni 108, 109, 111, 140, 182, 199, 200, 277 beklometasoni 48, 102, 103, 329 benseratsidi 408 bentsokaiini 100 bentsoyyliperoksidi 102, 120, 161, 231 bentsyylinikotinaatti 685 bentsyylipenisilliini 105, 288 betahistiini 108, 109 betaksololi 110, 352 betsafibraatti 111 bevasitsumabi 93 bak

bas

bas

bee

bee

bee

bek

ben

ben

ben

ben

ben

bet

bet

bet

bev

D dabigatraani 538 dakarbatsiini 182 d-alfa-tokoferoli 114, 233 daltepariininatrium 275 dapoksetiini 544 darbepoetiini alfa 75 darifenasiini 223 darunaviiri 544 dasatinibi 633 deferasiroksi 246 deferiproni 258 deferoksamiini 189 deksametasoni 190, 362, 413, 489, 499 deksketoprofeeni 353 dekspantenoli 105, 106, 190, 410, 488, 520, 717 dekstrometorfaani 568, 574, 593, 622 dektafluori 219 desloratadiini 47 desmopressiini 437, 486 desogestreeli 142, 298, 373, 411, 420 dab

dak

d-a

dal

dap

dar

dar

dar

das

def

def

def

dek

dek

dek

dek

dek

des

des

des

793

L채채kkeet

L채채kkeet ALE

ABB

ALE

ABB

ABE

ALF

ABI

ABS

ALF

ABS

ACC

ALF

ACC

ACC

ACE

ACE

ALF

ACI

ALK

ACI

ALL

ACL

ALL

ACL

ALM

ACT

ALO

ACT

ALP

ACT

ACU

ACY

ACY

ADA

ADA

ADE

ADR

im

ADR

ALP

ALP

ALP LP

ALS

ALT

er

ADA

ALP

kk

ACT

ADU

ADV V

ADV

AER

Es

AER R

AER

AET

AFT

AGI A AG

AGI

AIR

AIR

AKI

ALB

ALD

ALE

ALE

ALE

ANA

AND

ANE

ANG

ANK

ANS

ANT

ANT

ANT

ANT

A-P

API

iv

ALF

ANAZOL 68 ANDROCUR 68 ANERVAN 69 ANGELIQ 69 ANKSILON 70 ANSATIPIN 70 ANTABUS 70 1 ANTEPSIN 71 ANTIX 71 X 72 ANTREX EN 72 A-PEN 72 P PIDRA APIDRA APOBASE 73 73 OCYC APOCYCLIN 7 APOLAR 73 PTIVUS 74 APTIVUS 74 APURIN-H APURIN-HE APURIN-HEXAL APYDAN 74 75 A AQUA AQUALAN A AQ AQUALAN L 75 ARANESP 75 ARAVA 76 ARCOXIA 76 ARDINEX 76 ARICEPT 77 ARICEPT EVESS 77 ARIMIDEX 77 AROMASIN 78 ARTELAC 78 ARTHRIMEL 78 ARTHROTEC 79 ARTHROTEC FORTE 79 ARTHRYL 79 ARTZAL 80 ARZERRA 80 ASACOL 80 ASA-RATIOPHARM 81 ASASANTIN RETARD 81 ASPIRIN 83 ASPIRIN C 82 ASPIRIN CARDIO 82 ASPIRIN ZIPP 83 ASTECON 83 ATACAND 84 ATACAND PLUS 84 ATARAX 85 ATARIN 85 ATENATIV 85 ATENBLOCK 86 APO

APO

APO

APT

is

ABBOTICIN 35 ABBOTICIN NOVUM 35 ABELCET 35 ABILIFY 35 ABSENOR 36 ABSTRAL 36 ACCOLATE 37 ACCUPRO 37 ACCUPRO COMP 38 ACERTIL 38 ACERTIL COMP 39 ACICLOVIR HEXAL 39 ACICLOVIR SANDOZ 40 ACLASTA 40 ACLOVIR 40 ACTILYSE 41 ACTIVELLE 41 ACTOS 41 ACTRAPID 42 ACULAR 42 ACYCLOSTAD 43 ACYRAX 43 ADALAT 44 ADALAT OROS 44 ADARTREL 44 ADENOCOR 45 ADRENALIN 45 5 ADRIAMYCIN 45 ADURSAL 46 ADVAGRAF 46 6 TAN 46 ADVANTAN NAZE 47 AERINAZE 47 E ERIUS AERIUS AEROBEC, AEROBEC AUTOAU HALER 48 AETHOXYSKLERO THOXYSKLERO 48 AETHOXYSKLEROL 48 8 AFT AFTAB AGIOCUR 49 OLAX 49 AGIOLAX AIROMIR 49 AIROMIR AUTOHALER 49 AKINETON 50 ALBETOL 50 ALDARA 51 ALENDRONAT ACTAVIS 51 ALENDRONAT MYLAN 51 ALENDRONAT ORIFARM 52

ALENDRONAT RATIOPHARM 52 ALENDRONAT SANDOZ 53 ALFUZOSIN HYDROCHLORID ORIFARM 53 ALFUZOSIN HYDROCHLORID RATIOPHARM 54 ALFUZOSIN HYDROCHLORID WINTHROP 54 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE SANDOZ 55 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE TEVA 54 ALKERAN 55 ALLI 55 ALLONOL 56 ALMOGRAN 56 ALOMIDE 56 7 ALPHAGAN 57 ALPOXEN 57 8 OLAM ALTERNOVA A 58 ALPRAZOLAM 58 AZOLAM ZOLAM MYLAN MY ALPRAZOLAM PROX X 58 ALPROX ALSUCRAL CRAL 59 ALTARGO RGO 59 ALVESCO 59 ALZYR 60 60 AMARYL 6 AMBISOM AMBISOME 61 AM AMINE AMINESS N 61 61 AM AMINOCONT AMITRID, AMITRID MITE 62 AMLODIPIN ACTAVIS 62 AMLODIPIN BMM PHARMA 62 AMLODIPIN HEXAL 63 AMLODIPIN KRKA 63 AMLODIPIN ORIFARM 63 AMLODIPIN ORION 64 AMLODIPIN SANDOZ 64 AMLODIPINE TEVA 64 AMLORATIO 65 AMOFIL 65 AMORION 65 AMOXICILLIN MYLAN 66 AMOXICILLIN SANDOZ 66 AMOXIN 67 AMOXIN COMP 67 ANAFRANIL, ANAFRANIL RETARD 68

u

A

ALV V

ALZ

AMA

AMB

AMI

AMI

AMI

AML

AML

AML

AML

AML

AML

AML

AML

AML

AMO

AMO

AMO

AMO

AMO

AMO

ANA

APU

APY

AQU

AQU

ARA

ARA

ARC

ARD

ARI

ARI

ARI

ARO

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ARZ

ASA

ASA

ASA

ASP

ASP

ASP

ASP

AST

ATA

ATA

ATA

ATA

ATE

ATE

801

L채채kkeet ATENOLOL SANDOZ 86 ATORVASTATIN KRKA 87 ATORVASTATIN LEIRAS 87 ATORVASTATIN ORION 88 ATORVASTATIN RATIOPHARM 88 ATRIPLA 88 ATRODUAL 89 ATROVENT 89 ATROVENT COMP 90 ATROVENT COMP. ECO 90 ATROVENT NASAL 90 AUGMENTIN 90 AURORIX 91 AVAMYS 91 AVANDAMET 92 AVANDIA 92 AVASTIN 93 AVELOX 93 A-VITA 93 AVITCID 93 AVODART 94 AVONEX 94 AZACTAM 95 AZAMUN 95 AZARGA 95 AZATHIOPRIN ACTAVIS 96 AZILECT 96 AZITHROMYCIN HEXAL 96 AZITHROMYCIN MYLAN 97 AZITHROMYCIN RATIOPHARM 97 NDOZ 98 AZITHROMYCIN SANDOZ 9 A 98 AZITHROMYCIN STADA CIN N TEVA A 98 AZITHROMYCIN AZONA 99 AZOPT 99 ATE

ATO

ATO

ATO

ATO

ATR

ATR

ATR

ATR

ATR

ATR

AUG

AUR

AVA

AVA

AVA

AVA

AVE

A-V

AVI

AVO

AVO

AZA

AZA

AZA

AZA

AZI

AZI

AZI

AZI

AZI

AZI

AZI ZI

AZO

AZO

BECLONASAL FORTE AQUA 103 BECONASE 103 BEKO STRONG 103 BEMETSON, BEMETSON-K 104 BENADRYL 104 BENETOR 105 BENETOR COMP 105 BENZYLPENICILLIN PANPHARMA 105 BEPANTHEN 105, 106 BEREX 106 BEROCCA, BEROCCA EXOTIC, BEROCCA PLUS 106 BETADINE 107 BETAFERON 108 8 BETAHISTIN ALTERNOVA 108 10 BETAHISTIN COPYFARM 108 BETAPRED 108 BETASERC 109 BETNOVAT 109 ALP 109 BETNOVAT SCALP BETOLVEX 110 11 C 110 BETOPTIC PTIC S 110 BETOPTIC 11 111 ETTAMOUSSE OUS BETTAMOUSSE 11 BEZALIP P 111 CALUTAMID BICALUTAMID 111 ALTERNOVA 1 111 O BICALUTAMID ORION BICALUTAM BICALUTAMID 112 RATIOPHARM RA RATIOP BICAL CAL BICALUTAMID SANDOZ 112 112 B BIC BICAVAN BICUSAN 113 BIKALUTAMIDI MEDAC 113 BIKLIN 113 BIOCLAVID 114 BIO-C-VITAMIN 114 BIO-E-VITAMIN 114 BIOTISAN 115 BISOLVON, BISOLVON STRONG 115 BISOPROLOL ACTAVIS 115 BISOPROLOL COMP RATIOPHARM 116 BISOPROLOL RATIOPHARM 116 BISOPROLOL SANDOZ 117 BISOPROLOL STADA 117 BISOPROLOLI ENNAPHARMA 117 BEC

BEC

BEK

BEM

BEN

BEN

BEN

BEN

BEP

BER

BER

BET

BET

BET

BET

BET

BET

BET

BET

BET ET

BET

BET

BEZ Z

BIC C

BIC

BIC

BIC

BIC

BIC

BIK

BIO

BACIBACT 100 00 100 1 BACTROBAN 10 100 ACTROBAN NASAL N BACTROBAN CIN, BAFUCIN B BAFUCIN, MINT 100 BAKLOFEN MYLAN 101 BALANCID NOVUM 101 BARACLUDE 101 BASAN 102 BASIRON AC 102 BASIRON AC WASH 102 BECLOMET EASYHALER 102 BECLONASAL AQUA 103 BAC

BAC

BAC

BAF

BAK

BAL

BAR

BAS

BAS

BAS

BEC

BEC

BIO

BIO

BIO

BIS

BIS

BIS

BIS

BIS

BIS

BIS

802

BIS

BLO

BLO

BON

BON

BON

BOT

BRE

BRE

BRI

BRI

BRI

BUC

BUD UD

BUD

BUR R

BUR UR

BUR

BUR B

BUS BU

BUS

BUV

BYE

BET

BIK

B

BISOSTAD 118 BLOCANOL 118 BLOCANOL DEPOT 118 BONDRONAT 119 BONEFOS 119 BONVIVA 119 BOTOX 120 BREVIBLOC 120 BREVOXYL 120 121 AL BRICANYL TURBUHALER 121 NDOZ 12 BRIMONIDIN SANDOZ 22 E TEVA 122 BRIMONIDINE BUCORT 122 OFALK 123 BUDENOFALK 123 ESONID EASYHALER SYHALER 12 BUDESONID URANA 123 BURANA BURANA NA SLOW 123 BURANA-C 124 BURANA-CAPS 123 BUSCOPAN 125 SPIRON ACTAVIS 125 BUSPIRON BUVEN BUVENT BUVENTOL EASYHALER 125 126 BYE BYET BYETTA

C CABASER 127 CAELYX 127 CALCICHEW 127 CALCICHEW-D3 128 CALCICHEW-D3 FORTE 128 CALCICHEW-D3 FORTE MINTTU 128 CALCICHEW-D3 FORTE SITRUUNA 128 CALCICHEW-D3 STRONG SITRUUNA 128 CALCICHEW SPEARMINT 127 CALCIUM-SANDOZ 416 CALMURIL 128 CAMPHORA MEDIPHARMIA 128 CAMPTO 129 CANESTEN 129 CANESTEN COMBI 129 CANODERM 130 CAPRILON 130 CAPTOPRIL MYLAN 130 CAPTOSTAD 131 CARBO MEDICINALIS 131 CARBOMIX 132 CARBOPLATIN PFIZER 132 CARDACE 132 CAB

CAE

CAL

CAL

CAL

CAL

CAL

CAL

CAL

CAL

CAL

CAM

CAM

CAN

CAN

CAN

CAP

CAP

CAP

CAR

CAR

CAR

CAR


Kodin Lääkeopas™