Issuu on Google+

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 G AZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Jedyny kosmonauta w jedynce str. I Tataspartakiada pod znakiem uśmiechu i cytryny str. IV Gminy przeciwko odroczeniu budowy S7 POWIAT W związku z podaną kilkanaście dni temu przez premiera informacją o dokończeniu budowy południowej obwodnicy Warszawy kosztem południowego odcinka trasy S7, łączącego Okęcie z Tarczynem, trzy gminy powiatu piaseczyńskiego złożyły oficjalny protest na ręce Prezesa Rady Ministrów i ministra transportu, Sławomira Nowaka str. VI Niebezpiecznie na drogach Czas uleczy gminną służbę zdrowia? str. XIII str. III, VII, X R E K L A M A


Kurier Południowy 37(503), wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, 11.10.2013

Related publications