Issuu on Google+

Numer 20 (118) • 16 - 29 października 2012 • Rok V • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550 facebook.com/kurierlokalny Kolejne odwołanie Dyrektor Nowacki traci stanowisko Zygmunt Nowacki wieloletni dyrektor ZSP nr 1 w Kępnie odwołany ze stanowiska. Decyzję tę podjął starosta Włodzimierz Mazurkiewicz w wyniku kontroli przeprowadzonej przez specjalnie powołaną w Starostwie Powiatowym komisję. Komisja powołana została po ostatnim głośnym zwolnieniu dyrektor LO w Kępnie Danuty Stefańskiej, kiedy to sprawie przyglądało się CBA. Zadaniem komisji było przyjrzenie się wszystkim oświadczeniom i nazwiskom w jednostkach podległych starostwu. W jej wyniku okazało się, że dwie osoby naruszyły prawo. Jedną z nich był Naczelnik Wydziału Ochrony Śroreklama dowiska, który prowadził działalność gospodarczą oraz Zygmunt Nowacki, dyrektor ZSPnr1 w Kępnie. Dyrektor Nowacki nie prowadził stricte działalności gospodarczej, nie rozliczał się z Urzędem Skarbowym, nie prowadził też żadnych ksiąg, ale zasiadał w Radzie Nadzorczej. Był prezesem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kępnie. Ustawa mówi jednoznacznie, że starosta i Zarząd Powiatu muszą odwołać ze stanowiska taką osobę, która naruszyła prawo. - Muszę powiedzieć, że z przykrością dokonywałem tego faktu, jednak niestety nie mogę pozwolić sobie na to, żeby po raz kolejny przyjechało CBA i odwołało dyrektora naszej jednostki, ponieważ wówczas w złej sytuacji byłby nie tylko dyrektor ale też starosta - mówił Włodzimierz Mazurkiewicz. - Musimy te sprawy sami prewencyjnie rozwiązać. I tak też się stało. - Nie wiedziałem, że ustawa obejmuje taką działalność, którą ja się zajmowałem mówi tymczasem dyrektor Zygmunt Nowacki. - Podstawowymi przepisami regulującymi działalność spółdzielni są przepisy o bankowości i nadzorze, wobec czego z literalnego brzmienia przepisu byłem przekonany, że ten zakaz mnie nie dotyczy, ponieważ nie prowadziłem działalności tylko pełniłem funkcję - twierdzi Nowacki. Jak twierdzi dyrektor nigdy nie ukrywał, że zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku. Przez cały okres wykazywał to też w corocznym ze- znaniu podatkowym. Mimo zwolnienia z obecnego stanowiska będzie jednak startował ponownie w konkursie na dyrektora szkoły. Ma bowiem taką możliwość. - Pragnę zrealizować jeszcze swoje marzenia i cele, które postawiłem przed sobą, jak chociażby poprawę bazy dydaktycznej, termoizolację jak również utrzymanie wyników egzaminów maturalnych i zawodowych, które są bardzo dobre w skali kraju i okręgu - dodaje Nowacki. Konkurs zostanie ogłoszony wciągu kilku dni. To już najprawdopodobniej ostatnie przykre niespodzianki związane ze zwalnianiem osób pełniących funkcje w jednostkach podległych Starostwu Powiatowemu. Nie koniec jednak pracy komisji powołanej do sprawdzania oświadczeń majątkowych. (jk)


GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 118

Related publications