Issuu on Google+

Numer 20 (143) • 6 sierpnia 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550 KOLEJNY KURIER 20 SIERPNIA facebook.com/kurierlokalny Burmistrz straciła zaufanie Czy Szczęsny pożegna się ze stanowiskiem? Burmistrz Aniela Kempa straciła zaufanie do wiceburmistrza Szymona Szczęsnego. Takie oświadczenie wygłosiła burmistrz podczas konferencji prasowej w Ratuszu Miejskim. Burmistrz Aniela Kempa skróciła swój urlop i wróciła do pracy w poniedziałek 5 sierpnia, aby zająć stanowisko w sprawie budowy dróg w Świbie. Przypomnijmy, 40. Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kępnie, która odbyła się w środę 31 lipca, rozpoczęła się dość nieoczekiwanie, przewodniczący Rady Krzysztof Dąbrowski złożył w imieniu Klubu Samorządowego i Klubu Forum Społeczno Gospodarczego formalny wniosek o usunięciu z porządku obrad trzech uchwał powiązanych ze sobą, a dotyczących budowy drogi w Świbie. PATROL 2 NIETYPOWY NA DROGACH Kępińscy policjanci z gimnazjalistami patrolowali drogę krajową nr 8. Zamiast mandatów - były pouczenia... - Pani burmistrz zaproponowała realizację drogi można powiedzieć „donikąd”, natomiast Kluby nasze proponują zamkniecie ciągu już rozpoczętych dróg w Świbie. Wniosek Pani burmistrz zakłada realizację drogi, która jest drogą donikąd, bo jest drogą równoległą do istniejącej drogi powiatowej, któ- 20 KM 3 BĘDZIE KANALIZACJI Spółka Wodociągi Kępińskie pozyskała środki na wybudowanie kolejnych 20 km kanalizacji w gminie Kępno i Baranów ra prowadzi do Pustkowia Kierzeńskiego. Uważamy, że jest to na dzień dzisiejszy wyrzucanie pieniędzy, ponieważ realizacja drogi będzie tylko i wyłącznie do kilku posesji. Natomiast nasza propozycja zadowoli większość mieszkańców i pozwoli zamknąć cały krąg części wsi Świba. W związku z tym nie zgadzamy się NA ŚMIECI 4 KOSZE DLA WSZYSTKICH Gmina Kępno porozumiała się w sprawie koszy na śmieci z firmą EKO-REGION. Firma ma wyposażyć wszystkich w pojemniki z taką polityką i takim kreowaniem inwestycji, które mają być realizowane w naszej gminie - mówił Dąbrowski. Żaden obecny na obradach wiceburmistrzów nie zabrał głosu w tej sprawie. Radni wniosek przewodniczącego przyjęli jednogłośnie, uchwały zostały zdjęte z porządku obrad. Przy- puszczaliśmy, że ta sprawa powróci na kolejnych obradach i dojdzie do wypracowania wspólnej strategii rozwoju miejscowości. Ale stało się to szybciej niż sądziliśmy. Burmistrz Aniela Kempa przerwała swój urlop i zwołała konferencję prasową już w poniedziałek 5 sierpnia, podczas której przedstawiła swoje stanowisko w sprawie budowy dwóch dróg w Świbie i odniosła się również do wiceburmistrza Szymona Szczęsnego. Odniosła się krytycznie... dokończenie na stronie 5 ETAP 11 OSTATNI BUDOWY ZZO Spółka Inwestor podpisała umowę w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie reklama 10 tysięcy egzemplarzy 140 punktów dystrybucji T£UMIKI - osobowe - BUS - ciê¿arowe KATALIZATORY Wymiana - Naprawa Przygodzice (obok Shell) tel. 516 189 455


GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 143

Related publications