Issuu on Google+

Zapraszamy do 1 Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim ul. Powstańców Śląskich 103, tel. XX XXX XX XX, pn.-pt. 10:00-17:30 Zapraszamy do 1 Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim Zapraszamy do 1 Oddziału w Kępnie ul. Powstańców Śląskich 103, ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:00 tel. XX XXX XX XX, pn.-pt. 10:00-17:30 Numer 13 (136) • 21 maja 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550 KO L E J N Y K U R I E R 2 8 M A J A facebook.com/kurierlokalny Zadłużone samorządy BZ WBK CN5 A4LF 1 Jednym wzrasta, innym maleje Wzrasta zadłużenie samorządów w Polsce. Wzrasta także dług samorządom powiatu kepińskiego. Przeciętne zadłużenie na koniec 2012 roku jest równe 31,6 proc. 60 gminom w skali kraju udaje się gospodarować środkami bardzo oszczędnie i nie mają jakichkolwiek długów. Jak podaje Stowarzyszenie Klon rekordowe zadłużenie, o 146 proc. przekraczające roczne dochody, zanotowano w gminie Ostrowice. W 2012 r. deficyt najniższego szczebla samorządowego wyniósł ponad 2 mld zł, co stanowiło jednak niewielki odsetek (4 proc.) deficytu sektora finansów publicznych. Wynika z tego, że to 2 RODZINNA MAJÓWKA Pod patronatem senator Andżeliki Możdżanowskiej odbyła się Rodzinna Majówka w Ustroniu koło Opatowa. reklama nie gminy i ich zadłużenie najbardziej przyczyniają się do stopnia zadłużenia kraju. Zadłużanie gmin zwiększały ogromne nakłady na inwestycje, wspierane wprawdzie przez środki kich samorządów gminnych rósł od 2008 roku z poziomu 21,1 proc. do 40,7 proc. w 2011 r. Średnio zadłużenie samorządów w województwie wielkopolskim wyniosło na koniec I ŁĘKA OPATOWSKA 66,92% KĘPNO 43,87% PERZÓW 41,83% POWIAT KĘPIŃSKI 36,22% BRALIN 35,89% RYCHTAL 31,23% BARANÓW 28,66% TRZCINICA 23,19% unijne, ale to samorządy musiały wyłożyć środki na wkład własny do projektów. Łączny dług wszyst- kwartału 20,91%. W powiecie kepińskim zadłużenie również wzrasta, ale nie we wszystkich sa- 3 ABSOLUTORIUM JEDNOGŁOŚNIE W ŁĘCE 3 URZĄD REMONTOWANY Rada Powiatu Kępińskiego jednogłośnie udzieliła zarządowi absolutorium za 2012 rok. Sesja odbyła się w Siemianicach. Gmina Łęka Opatowska przeprowadza kolejny etap termomodernizacji. Po szkołach przyszedł teraz czas na budynek Urzędu Gminy. 13-02-01 17:22 Zapraszamy do 1 Oddziału w Kępnie ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:00 ul. Kościuszki 6, tel. 62 79 13 160, pn.-pt. 9:00-17:0 morządach. Powiat kępiń- planowanych na 2013 rok Zadłużenie ski zaduzony jest obecnie dochodów. na 17 milionów 620 tys. zł, zmalało o 3,8%. co stanowi 36,22% wobec Gmina Rychtal posiada planowanych dochodów zobowiązania na kwotę 3 na 2013 rok (37,92% na milionów 654 tys. zł. Jest koniec 2012 roku). Zadłu- to zatem 31,23%, a więc żenie procentowo odrobinę więcej o 3,52%. BZ WBK CN5 A4LF 1 Samorząd zDL2 Baranowa spadło. KG CN5 ulotka 4-1 Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess BlackPZ BZ WBKPANTONE 349 CPANTONE Red 032 CLakier Zadłużenie gminy Kep- posiada dług w wysokości no wyniosło na 31 marca 6 milionów 693 tysięcy zł. 2013 roku 31 milionów 33 Stopa zadłużenia wynosi KG CN5 ulotka DL2 4-1 28,66%, wWBKPANTONE porównaniu tys. zł i stanowiło Process CyanProcess43,87% MagentaProcess YellowProcess BlackPZ BZ 349 CPANTONEzRed 032 CLakier poprzednim okresem dług (poprzednio 48,58%). Spośród gmin wiejskich zmalał o pół procenta. najbardziej zadłużona jest I na końcu tego rankingmina Łęka Opatowska gu uplasowała się gmina - 11 milionów 734 tys. zł, Trzcinica z zadłużeniem jest to 66,92%, poprzednio sięgającym 3 milionów 383 dług wynosił 58,15%. W tys. zł. Jest to więc 23,19%, tym przypadku zadłużenie dług gminy spadł o 6,88%. więc wzrosło prawie o 9%. Gminy w najbliższych 2 laSpore długi ma też gmina tach zapewne będą starały Perzów - 5 milionów 744 się zmniejszyć zadłużenie tys. zł. Jest to 41,63%, ale przygotowując się do now porównaniu z końcem wej perspektywy unijnej, 2012 roku dług zmalał o po to, by sięgnąć pełna garścią po unijne środki 6,2%. Bralin zadłużony jest przewidziane w nowym obecnie na 6 milionów 495 budżecie wspólnoty. tys. zł, jest to więc 35,89% (mz) DLA 4 GMINA ROWERZYSTÓW W gminie Baranów powstają nowe ścieżki pieszo-rowerowe. W budowie jest ścieżka od Jankowych do Donaborowa. 5 ODZNACZENIA DLA DRUHÓW W Poznaniu strażacy otrzymali odznaczenia z rąk prezesa Waldemara Pawlaka oraz ministra Stanisława Rakoczego. 13 13-02-01 10:40


GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 136

Related publications