Issuu on Google+

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXIX 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2003 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'Art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfond Statens Kunstfond beretning 2003 Statens Kunstfond 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Fondens styrelse og administration Beretning fra bestyrelsen Beretning fra de billedkunstneriske udvalg Uddelinger – udvalget for kunst i det offentlige rum Uddelinger - indkøbs- og legatudvalget Indkøbte værker Beretning fra litteraturudvalget Uddelinger Beretning fra tonekunstudvalgene Uddelinger – udvalget for den klassiske musik Uddelinger – udvalget for den rytmiske musik Fællesuddelinger Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget Uddelinger Indkøbte værker Beretning fra arkitekturudvalget Uddelinger Beretning fra film- og teaterudvalget Uddelinger Indstillinger til livsvarige kunstnerydelser Modtagere af livsvarige kunstnerydelser Regnskab for finansåret 2003 side 2 side 7 side 9 side 10 side 12 side 16 side 24 side 24 side 28 side 29 side 33 side 36 side 38 side 38 side 41 side 45 side 45 side 48 side 48 side 51 side 51 side 53


Årsberetning 2003, Statens Kunstfond

Related publications