Issuu on Google+

KOWI U PESMAMA PESMA O KOWI]U Klop, klop, klopa, klop, klop, klop, klopa, klop, klop, klop, klopa, klop, juri kowi} u galop. Preko reka, preko gora, juri kowi} ~ak do mora. Klop, klop, klopa, klop, juri kowi} u galop. muzika: B. Stan~i} tekst: G. Tartaqa i Herceg Nov R. [uman, Divqi jaha~ Prepoznaj instrument na kojem je izvedena ova kompozicija. Navedi wegov naziv. Odglumi jahawe kowa pokretima i glasom. 56


Muzicka kultura 2 besplatni

Related publications