Issuu on Google+

ARM CAPTAIN: (Sasaludo) Kagalanggalang na Chancellor, ang mga bagong halal na pinuno ay  nakapag­ayos na at handa na para sa pagtatalaga.          COLUMBIAN SQUIRES         LUZON JURISDICTION PAGTATALAGA NG MGA OPISYALES  NG COLUMBIAN SQUIRES OUTGOING CHIEF SQUIRE (OCS): (Pangwakas na Pananalita). Mga Kapitan. (Lalapit ang mga outgoing Captains, Arm & Pole   sa harap ng OCS at sasaludo ),  isalin na ninyo ang inyong simbulo (Jewel) sa mga  bagong halal na kapitan. (About face ang 2 Kapitan at tatawagin ang mga bagong halal na   kapitan). OUTGOING POLE CAPTAIN: Mga bagong halal na Kapitan.  (Lalapit ang incoming Arm & Pole Captains at sasaludo,   isasalin   ang   Jewels   at   magpapalit   ng   puesto   at   aalis   na   ang   outgoing   captains   papunta   sa   designated chairs). OUTGOING CHIEF SQUIRE: Mga   Kapitan,   sunduin   ninyo   ang   ating   Kagalanggalang   na   Chancellor   at  gabayan ninyo siya para sa pagtatalaga ng mga bagong pinuno.   (Susunduin ng  mga   Kapitan   ang   Chancellor   mula   sa   anti­chamber   at   ihaharap   sa   OCS.   Pagkatapos   ng   saluduhan, papalit sa puesto ng Chief Squire ang Chancellor). CHANCELLOR: Mga Kapitan (Tatayo at sasaludo ang mga Kapitan), ayusin na ninyo ang mga bagong  halal na pinuno ayon sa kanilang pagkakasunod­sunod at dalhin ninyo sila sa  ating pulungan at sabihan ninyo sa akin kung ang lahat ay handa na para sa  kanilang panunumpa. (Sasaludo ang mga kapitan at sila’y lalabas ng Chamber papuntang   Anti­Chanber. Ilang saglit ay babalik ang Arm Captain para mag­ulat). CHANCELLOR: Kapitan, dalhin sila sa ating harapan.  (Pagbalik ng Arm Captain sa anti­chamber ay   papalakpak siya ng pitong beses at sasagutin ito ng pito ring palakpak mula sa Pole Captain at   saka bubuksan ang pintuan). POLE CAPTAIN: Mga pinuno. . . Handan na! Lakad pasulong, Kad!  (Pagkalabas ay saka isasara ng   Arm   Capatin   ang   pintuan).   (Mangunguna   ang   Pole   Captain   sa   pila   hanggang   ang   lahat   ay   mapagitna na nakaharap sa Chancellor . . . in Column) CHANCELLOR: Columbian Squires, hayaan ninyong italaga ko ang inyong mga bagong halal  na opisyales. Pero, bago ang lahat, nais kong batiin ang mga opisyales na  nagtanod sa kani­kanilang himpilan nitong nakaraang taon at pasalamatan sila  sa   pamamagitan   ng   konseho   dahilan   sa   kanilang   matagumpay   at   walang  sawang paglilingkod. Sa inyong lahat na mga bagong pinuno, na napiling mamahala sa mga gawain  ng   Columbian   Squires  (Pangalan   ng   Circle)  Circle  (bilang)  sa   susunod   na   taon,  isang   taos­pusong   pagbati.   Bilang   kumakatawan   sa   Knights   of   Columbus  (Pangalan ng Council) Council (bilang), ipinaaabot ko ang pagbati mula sa samahan  at nais kong ihatid sa inyo sa ngalan nito ang aming matapat na hangarin para  sa isang matagumpay, masaya at mabungang taon. Bilang   pinuno   ng   sirkulo,   nahirang   kayo   dahil   sa   inyong   katangi­tanging  kuwalipikasyon na ipinakita sa pagganap ng mga tungkuling inyong haharapin.  Ang   inyong   pagiging   aktibo,   pagkamasigasig   at   pagkamatapat   sa   mga  prinsipyo at pagunlad ng Columbian Squires ang nagbunsod sa inyo sa isipan  ng inyong isipan ng inyong mga kapatid na naggawad sa inyo ng mataas na  karangalan upang kayo ay pagkatiwalaan ng pamamahala at pamamalakad ng  sirkulo  sa darating  na  taon.  Ngunit   kaalinsabay ng  nagkilalang  ito  na  isang 


PAGTATALAGA NG MGA OPISYALES

Related publications