ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית

More from this publisher