Oktober 2018

Page 1

Nr.

Oktober 2018 28. ĂĽrgang


Side 2

KIKKERTEN



Formand

Christian Miethe Kirdorf

22 76 70 97

Havnemester

Ask Toke

51 21 75 32

Næstformand

Ask Toke

51 21 75 32

Kasserer

Morten Roth Andersen

60 17 70 26

Bestyrelses medl.

Carsten Mortensen

28 66 62 00

Bestyrelses medl.

Line Klelund Højsgaard

26 27 98 65

Suppleant 1

Mikkel Sidelmann

21 31 57 40

Suppleant 2

Kim Møller

52 58 08 29

Sekretær

Karen-Margrethe Sørensen

25 69 58 80

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Paw Hansen

42 30 45 19

Klubmand 2 år

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Revisor 1

Jesper Jensen

20 12 12 48

Revisor 2

Flemming Hjorth

29 43 65 53

Revisor suppliant

Stefan Møller

42 15 09 04

Beddingsmand

Jørgen Munk

40 11 91 57

Beddingsmand Suppl.

Simon Sidelmann

27 21 35 15

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

25 69 58 80

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55 

o

24,5` N – 10o 23,0` E 


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Formanden har ordet Ovenpå en fantastisk sommer, er efteråret så småt over os. Med 71 sommerdage i år har vejret slået alle rekorder, og der har været rig mulighed for at få nogle gode sejlture. Vi er jo et svært folkefærd at stille tilfredse. Normalt har vi ikke nok sommerdage og for meget regn. I år blev regnvejrsdagene skiftet ud med hedebølger, og har tæret på energiniveauet for mange.

Dette kan dog ikke ses på vores klub. Halvtaget er blevet færdigt, og der er blevet malet. Jeg synes, at det er fantastisk, at folk på eget initiativ kommer herned og maler, og slår græs. Det er herligt at se folk gerne vil lægge nogle ekstra timer i det arbejde der kræves, for at kunne holde havnen ved lige, og jeg vil gerne takke jer alle sammen. Vi har fået en masse nye medlemmer her i år, og har derfor næsten fuld havn, hvilket er fantastisk. Det har jeg ikke oplevet i min tid hernede, så det er dejligt at det går fremad for vores lille havn hvert år. Tiden er også snart inde til at få forlænget vores lejekontrakt med Odense Havn. Flere har nok læst om Odense Havns planer inde ved havnen, som påvirker Frem. Vi forventer ikke, at disse planer kommer til at påvirke vores kontrakt; men det er selvfølgelig spændende, hvor mange år vi kan få igen. Vi håber selvfølgelig at få en så lang som muligt, hvilket vil give incitament for at begynde at søge om midler til nye broer. Jeg vil gerne gentage noget af det, som jeg sagde i talen fra standerhejsning: Bestyrelsen er her for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt, og dette bliver besværliggjort, når energien skal bruges på at være ”bussemand” til tider. Medlemmerne kender selv reglerne, og de har selv mulighed for at overholde og opretholde disse. Så medlemmer må gerne selv sige til andre, at de ligger for lang tid ved rigger broen for eksempel, eller gerne vil have plads dernede. Hvis de derefter føler, at dette ikke bliver hørt, så er de velkomne til at komme til et bestyrelsesmedlem. Men gør nu forsøget selv først! Vi er en let tilgængelig bestyrelse, som gør det nemt at tage fat i os; men det skal ikke misbruges i den henseende, at man ikke prøver selv, og skubber den hen til bestyrelsen, som også gerne bare vil være et almindeligt medlem til tider. Til sidst vil jeg ønske jer et godt efterår! Jeg glæder mig til at se en masse af jer i havnen og til vores arrangementer. Mvh. Christian Kirdorf

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


Side 4

KIKKERTEN



Havnemesteren har ordet Hej alle venner i OM

Ja, I må undskylde, at jeg er skyld i at vores fantastiske blad er forsinket. Nu er jeg langt om længe kommet til tasterne, så håber det går. Som I alle nok har bemærket, har jeg lagt bump ud på kørevejen omkring havnen, disse bliver gjort fast snarest. Dog er der et enkelt medlem, som har ydret sig negativt omkring dette; men det er min opfattelse, at det har hjulpet meget på den hensynsløse kørsel, der til tider har været. Så disse er kommet for at blive! Efter en fantastisk sommer, hvor der har været god mulighed for en masse dejlige timer på havet, går vi nu en tid i møde, hvor høj og lavvande og is kan have indvirkning på sikkerheden for vores broer og både. Det kan vist ikke siges tydeligt nok: ALLE BÅDE, SOM LIGGER I VANDET, SKAL VÆRE FORSYNET MED FORSVARLIGE FORTØJNINGER OG UDHALERE! Ved sidste højvande var vi nogle stykker, som gik og justerede jeres fortøjninger. Jeg vil ikke være lige så tålmodig hen over den kommende vinter! Det betyder slet og ret, at dine fortøjninger vil blive skåret, hvis de er til fare for vores broer eller din båd. Til de både, som ligger på land hen over vinteren, er det jeres eget ansvar enten at bjærge jeres udhalere eller binde dem så stramt op, at de ikke fryser fast i isen! Riggerbroen giver tit anledning til, at flere medlemmer kommer til mig og udviser irritation over andre medlemmer, som ligger længe ved riggerbroen. Jeg må dog indrømme, at det er irriterende at høre på den slags unødige klager. Vi er voksne mennesker, så det burde være muligt, at vi alle deles om denne plads, som er tiltænkt reparationer som ikke kan løses på egen plads. Jeg håber, at I alle vil tænke lidt på det næste gang, at I lægger jer derned. Jeg glæder mig over den entusiasme fra de medlemmer, som dukker op til arbejdsdag i klubben. Det er jo helt vildt, som der er blevet malet og reageret. Men hvor ville det være dejligt at se nogle af alle de nye medlemmer, så det ikke altid er de samme, som skal trække læsset hver gang!

Hilsen Havnemesteren Foto: Ask


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Kassereren har ordet Hej alle Ja, så gik der 3 måneder mere i vores dejlige klub, hvor der har været masser af aktiviteter.

I Bestyrelsen har vi haft besøg af BDO, hvor vi har fået gennemgået vores regnskabsprogrammer, så vi endelig kan komme til bunds i det gamle regnskab fra 2017. Dette kræver dog et kæmpe arbejde, men der må jeg rose vores formand, som har været til utrolig stor hjælp: både med hensyn til at udrede tråde fra 2017, samt at hjælpe med at assistere med alt det økonomiske fra regnskab for 2018. Jeg vil opfordre ALLE, der modtager en faktura/regning enten på mail eller med posten: NÅR I BETALER JERES REGNING, VIL I SÅ IKKE VÆRE SØDE AT ANFØRE FAKTURA NUMMER, NÅR I INDBETALER, fordi dette vil gøre vores job med regnskab meget nemmere. Husk for øvrigt også altid at informere mig om nye tlf.nr., e-mail samt adresseændringer, idet jeg jo får ikke disse automatisk. Dette var ordene fra mig. Jeg håber, at I fremadrettet vil komme med ris og ros, samt at komme med ideer til nye tiltag, som I kunne ønske jer her i klubben. Til sidst, tak til alle, som deltog i sidste arbejdsweekend. Jeg er stolt af at være medlem af en klub, hvor vi alle giver en tørn med, når der skal arbejdes. Med Venlig Hilsen Morten Roth Andersen


Side 6

KIKKERTEN Klubformanden har ordet



Igen i år har vi været på fællestur til Bregnør. Det var en fantastisk tur, hvor der i år var medbragt legetøj til de store børn, i form af en gummibåd og gummiring i snor efter Franks båd. Så slikposerne til de store børn, var derfor 10 liter benzin i dunk. Det var det bedste vejr. Der blev badet, grillet og hygget i stor stil. Tak for opbakningen til festudvalget, og stor tak til Bregnør folket for altid at tage godt imod os OM’ere. Sidst i august havde vi vores grisefest, hvor vi til gengæld ikke var så heldige med vejret for første gang i 4 år, så vejrguderne er derfor tilgivet. Som noget nyt i år til grisefesten kunne medlemmerne skyde et bestyrelsesmedlem ned af vandgyngen for 5 kr. pr bold. Det var en kæmpe succes, så måske en anden gang. Som sædvanligt var opbakningen stor, og grisen var bare helt i top som altid. Midt i september afholdt vi vores årlige fisketur, hvor der blev fisket i stor stil og spist gule ærter. Så kigger vi lidt fremad: Tirsdag den 16. oktober kl. 19 afholdes vores bankospil, hvor alle er velkommen. Vi glæder os til at se jer. Søndag den 21. oktober kl. 10 er der opstart af Gå-Tur-klubben. Alle, der har lyst til at gå en tur hver 14. dags om søndagen, er hjertelig velkomne til at deltage. Lørdag den 3. november kl. 13 har vi vores afriggerfest, hvor vi har vores egne madpakker med og afslutter sæsonen med fællesspisning i klubhuset. Onsdag den 28. november kl. 19 har vi Julestue, hvor vi pynter klubhuset op til jul, og spiser æbleskiver og drikker Kim Møllers hjemmelavede gløgg. Lørdag den 8. december kl. 13 afholder vi vores julefrokost med et dejligt julebord og en lille tår til ganen. Hvis du/I skulle være i tvivl, så kig på tavlen i klubhuset, facebook siden eller på vores hjemmeside. Aktivitetskalenderen ligger på hjemmesiden. Vi glæder os til at se jer alle lørdag den 12. januar kl. 13, hvor der er der nytårskur. Jeg ønsker jer alle en dejlig sensommer, en glædelig jul samt et fantastisk nytår. Husk pas godt på hinanden derude, OG HUSK RYD OP EFTER DIG SELV! Kærlig hilsen Conni

Redaktøren har ordet Sommeren er ved at gå på hæld, hvorfor sejlsæsonen så småt for mange sejlere er ved at være slut. Heldigvis nød rigtig mange i år deres maritime drømmesommer: Sommer, Sol og Sejlads med et hav af uforglemmelige sejleroplevelser, nydt de flotte solnedgange og fået masser af sømil under kølen. Redaktøren takker for jeres spændende indlæg. Send endelig flere til næste nummer af Kikkerten! MEN: Husk nu at hente dit blad i klubhuset, når du alligevel er et smut forbi OM for at tilse din båd! Det var lidt af et deprimerende syn at se, at i september måned stod kassen fortsat med 30 uafhentede klubblade! Som tidligere nævnt er Postnords portopriser nu så vanvittige, at Bestyrelsen enstemmigt har besluttet, at Kikkerten ikke længere vil blive tilsendt, hvis aktive og passive medlemmer ikke selv henter bladet samt nu derfor vil blive trykt i et mindre oplag! Mange maritime sensommerhilsner Karen-Margrethe


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Rigtig mange havde i år husket at sætte kryds i kalenderen ud for lørdag den 25. august, hvor der for 4. gang var gratis grisefest for samtlige medlemmer, hvilken igen i år blev en kæmpesucces takket vor kære klubformand Conni, der dagene forinden som altid havde haft megatravlt sammen med Festudvalget. Derfor en kæmpestor tak til dette for endnu et særdeles vellykket arrangement! Klokken 10 startede Thomas Slagter grillen op med OM-grisen, som med kyndige hænder dagen igennem blev ”grise-kælet” for, så den kunne være klar til servering ved 16-tiden. Grisefesten startede officielt allerede kl. 15, idet vores altid kreative og iderige Festudvalg inden spisningen som noget nyt i år søsatte en noget våd dyst, hvor medlemmer med et perfekt skud og ikke mindst et godt boldøje kunne skyde 3 modige Bestyrelsesmedlemmer Cristian, Ask og Conni af vandgyngen. Læs og se endelig mere herom på side 27 her i Kikkerten eller besøg vores Facebook side, hvor der også ligger en lille video med Vandgynge-dysten. Ligesom sidste år var OM-grisen bare perfekt grillet med sprød svær fra hale til øren, så ligeledes en stor tak til Thomas Slagter! Indendørs var der en kæmpestor og fristende salatbar med mange lækre og hjemmelavede pasta- og kartoffelsalater, som af mange blev besøgt flere gange, inden kursen igen gik ud til Thomas Slagter, hvilket dog kan være ret så farligt, for mangt en OM’er måtte diskret på et tidspunkt åbne en bukseknap, idet maven jo altid må sige stop før øjnene!

Du kan se mange flere billeder fra selve Grisefesten på OM’s Facebook side, som er en lukket gruppe og kun for medlemmer!


Side 8

KIKKERTEN



Mindeord over Helge Petersen Redaktøren har bedt mig om at riste et par runer over vor gamle, trofaste, nu afdøde klubkammerat Helge Petersen, og det gør jeg gerne. Vi har desværre mistet vor kære kammerat Helge Petersen, som døde den 6. juli 2018. Den 26. oktober ville han ellers være blevet 90 år; men Helge var mæt af dage. Helges sidste ønske var, at hans aske skulle spredes på fjorden fra sin elskede båd SUS-2. Og dette ønske har bådens nye ejer imødekommet. Det tjener ham til ære. Helge var en munter fyr med et lyst sind. Når der var fester i klubben, var han den første på dansegulvet, hvor han svang klubbens kønne piger (med lav føring). Det gav ham derfor tilnavnet Første-elskeren. Han deltog loyalt og kritisk i generalforsamlingerne, hvor han særlig interesserede sig for regnskabet, som han mikroskoperede og kassererens beretning. Ved en lejlighed spurgte han til et punkt, hvor der stod: Nyt køkken 20.000 kroner. Han fik at vide, at det var á konto. Hvad er det for en konto?, spurgte han mistroisk. Det var som om han anede en konspiration. Han blev beroliget af dirigenten. På et tidspunkt havde han anskaffet en lille slæbejolle til SUS-2. Når han skulle i land på Vigelsø eller Fyns Hoved, sad hunden vagtsomt i forstavnen som udkik og lods. Den glædede sig til at komme ind og lette sig. Vi er mange, der vil huske Helge og fortælle historier om ham ved stambordet. Æret være Helges minde! Henrik Bach ◄ Et af Helges sidste besøg i Odense Motorbådsklub på broen foran sin elskede båd SUS-2; en rigtig hyggelig, men regnfuld eftermiddag i juli måned i 2016.

Fotos: Ole Petersen

Søndag den 16. september tøffede SUS-2 sammen med Helges nærmeste familie ud på Odense Fjord. Her blev Helges aske spredt, lagt en krans, og der blev sagt et sidste farvel.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Min tur til Skarø Festivalen

Tekst & fotos: Line Klelund Højsgaard

På opfordring har jeg lovet at skrive et lille indlæg om min tur til Skarø Festivalen. Dette var min første længere tur i mit lille skib, ja faktisk min første tur ud af Odense Kanal, så det var med en smule sommerfugle i maven, at vi drog af sted søndag morgen kl. 5.00. Det var en rigtig flot tur ud af kanalen, der viste sig fra sin bedste side med helt stille vand og den flotteste solopgang. På turen ud af fjorden blev vi mødt af en sæl, og ude i Storebælt kom et marsvin forbi. Der er bare noget fantastisk ved at være så tæt på naturen, som når man kommer forbi i en båd. På vej mod Skarø var der pit-stop og matrosskifte i Lundeborg havn, det er jo vigtigt at have friskt mandskab ombord. Herfra gik turen så igennem Svendborg Sund, inden vi kom til en fyldt havn på Skarø. Så var gode råd dyre. Men løsningen blev, at vi sejlede til Ballen havn, hvor båden blev parkeret. Næste dag var det så tidligt af sted og håbe på, at der var blevet ledige pladser på Skarø og det var der heldigvis, men der blev hurtigt fyldt op. Her blev det lille skib så grundig fortøjet, og de søde naboer i havnen lovede at de nok skulle holde godt øje med hende indtil onsdag, hvor jeg kom tilbage. Onsdag gik turen så tilbage til Skarø med festivalfærgen, der var indsat til lejligheden. Der var godt nok sket noget i den lille havn. Antallet af både var tæt på fordoblet, og der var næsten flere både end der var vand i havnen. Onsdag aften startede festivalen med musik i teltet oppe på pladsen. Torsdag startede det rigtige musikprogram med godt og blandet fra den danske musikscene med blandt andet Søren Huus, C.V. Jørgensen, Jonah Blacksmith og Rocazino. Det er helt fantastisk, hvordan sådan en lille festival med kun 1500 deltager kan skabe en ubeskrivelig stemning ved stort set samtlige koncerter, der var i den lille æbleplantage, hvor festivalen bliver holdt, det skal opleves! Fortsættes side 10


Side 10

KIKKERTEN

 Fortsættelse fra side 9

Efter fire dage med musik, fest og skønne mennesker var det tiden at vende hjem til Odense igen. Søndag var store hjemrejse fra havnen, men for nogle både var det nemmere sagt end gjort, da der var både strøm og vind lige ind i åbningen af havnen. Der var flere der prøvede at komme ud, som måtte opgive og vente på, at vinden lagde sig. Selv festival færgen havde svært ved at få lagt ordentligt til. Over middag blev det så vores tur til at sige farvel til Skarø og Skarø Festivalen for denne gang, men vender helt sikkert tilbage. På vejen hjem var der lidt flere bølger end på vejen derned, men turen gik rigtig fint. Da vi nærmede os Kerteminde var klokken ved at være 19, så det blev til en overnatning i Kerteminde, inden turen gik hjem til OM den næste dag. Mange sejlerhilsner Line Klelund Højsgaard

Petanque-klubben i OM Foto: Jette

Petanque-sæsonen i OM er efterhånden ved at være slut for i år. Men sikke en sæson, hvor vi hver onsdag aften har været 8 personer! Udover at spille petanque er et af højdepunkterne også at grille. MEN grundet den ekstreme varme sommer og tørken, hvor vi ikke måtte grille, måtte vi i stedet for bestille pizzaer. Derfor nåede vi kun at grille 5 gange! Flere gange har vi troet at nu er det sidste gang med petanque-spil og grill for i år. Men nej. Vejret har artet sig ganske pænt. De sidste par gange har vi grillet bananer, som vi fylder med puddersukker, whisky og flødeskum og bare smager fantastisk! Dog ser vi alle frem til de dejlige søndagsgåture i OM’s Gå-Tur-Klub, som starten den 21. oktober. Læs mere herom på side 14. Mange hilsner Petanque-holdet


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

SALG & REPARATION SK HAVEMASKINER HAVNEGADE 57 5000 ODENSE C TLF. 20 89 67 12 WWW.SKHAVEMASKINER.DK

I stille vejr er alle gode sømænd

Side 11


Side 12

KIKKERTEN

                         



9 ting du måske ikke vidste om fisk 

I dag har man kendskab til mere end 32.000 forskellige fiskearter. Dog er kun 1 % af verdenshavet endnu udforsket, så nye arter venter blot på at blive ”opdaget”. 

Den største torsk, som nogensinde er fanget, var 2 meter lang og vejede 96 kg. Rødspætten er blind om natten, men har et fremragende syn om dagen. De fleste fisk har smagsløg overalt på kroppen, hvilket giver dem bedre vilkår for at finde føde. En malle har over 27.000 smagsløg – et menneske har kun ca. 7.000 smagsløg. Sildestimer kan indeholde op til 3 milliarder i en enkelt stime. Det er silden i midten, som styrer stimen. De yderste sild bliver guidet af dem, som ligger ind mod midten. Laks er en anadrom fisk, hvilket betyder at den går fra saltvand over i ferskvand for at gyde. Ynglen søger senere tilbage til saltvand, hvor den vokser op. Tun er havets olympiske svømmere og kan komme op på 54 km i timen. Sammenlignet med mange andre fisk kan den via en effektiv iltoptagelse holde sine muskler varme over lange afstande. Fisk, som lever i saltvand, har behov for et større væskeindtag end fisk, som lever i ferskvand. Det skyldes salten i vandet, der driver fiskens mindre saltholdige vand i kroppen ud. Elektriske ål har kraft nok i deres 650 volt stød til at nedlægge en hest.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Bankospil tirsdag den 16. oktober kl. 19 Alle er velkomne – så tag bare en gæst med OM’s Gå-Tur-Klub starter Søndag den 21. oktober kl. 10 Fortsætter herefter hver 2. søndag i lige uger Afriggerfest lørdag den 3. november kl. 13 Med medbragte madpakker Smørrebrød kan bestilles i klubhuset Tilmelding senest onsdag den 31. oktober Julestue onsdag den 28. november kl. 19 Julefrokost lørdag den 8. december kl. 13 Tilmelding og betaling senest onsdag den 5. december Pris: 50 kr. for medlemmer – ikke medlemmer 100 kr. Nytårskur lørdag den 12. januar kl. 13 Tilmelding og betaling senest onsdag den 5. december Pris: 50 kr. for medlemmer – ikke medlemmer 100 kr. Redaktøren kan varmt anbefale jævnligt at besøge nedenstående link: www.duelighed.dk. Her kan du ganske gratis downloade både lærebøger, opgavesamlinger, facitliste til den nyeste teoretiske del af Duelighedsprøven. For som fritidssejler skal du altid huske på, at ansvaret er dit alene ligeså snart du tøffer ud af en havn både uden uddannelse, de teoretiske prøver samt erfaring. Husk derfor, at det altid er bådføreren, som sikkerhedsmæssigt har ansvaret både for de ombordværende samt skal kunne beherske et vist sømandsskab!


Side 14

KIKKERTEN Maritim Krydsord



OM’s Søndags-Gåture Hej alle! Søndag den 21. oktober starter vi igen med gåture i OM. Vi går herefter hver anden søndag i de lige uger. Vi går klokken 10 og ca. 1 time frem, derefter mødes vi alle til fælles brunch i klubhuset. Det koster kun 20 kr. at deltage. Ingen tilmelding, mød blot op kl. 10 i klubhuset disse søndage. Flere Pit-stops med mundgodt undervejs. For både i regn, sne og slud går mange to - og firbenede ud! Vel mødt Jette PS: Nye interesserede medlemmer bedes ringe til 28 12 89 35 senest torsdag den 18. oktober af hensyn til indkøb.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord

Vandret: Lodret: 1. Navn på fisk, hvis mindstemål er 20 cm 2. Denne fisk kaldes ofte for en strandkarpe 6. Navn på fisk, hvis mindstemål er 30 cm 3. Navn på fisk, hvis mindstemål er 58 cm 8. Navn på et krebsdyr 4. Navn på fisk, hvis mindstemål er 60 cm 9. Navn på fisk, hvis mindstemål er 30 cm 5. Navn på fisk, hvis mindstemål er 23 cm 11. Navn på fisk, hvis mindstemål er 60 cm 7. Navn på fisk, hvis mindstemål er 27 cm 12. Navn på en ret giftig dansk fisk 8. Denne fisk har ingen officiel mindstemål 13. Madding på fiskekroge kaldes … 10. Navn på fisk, hvis mindstemål er 30 cm 15. Navn på fisk, hvis mindstemål er 40 cm 14. Navn på fisk, hvis mindstemål er 20 cm 17. Navn på fisk, hvis mindstemål er 40 cm 15. Navn på fisk, hvis mindstemål er 40 cm 18. Navn på fisk, hvis mindstemål er 24½ cm 16. Navn på en fisk, som er fredet hele året 19. Navn på fisk, hvis mindstemål er 36 cm 20. Et marsvins unge, kaldes en … 21. Denne fisk har ingen mindstemål 22. Navn på fisk, hvis mindstemål er 25 cm 23. Navn på fisk, hvis mindstemål er 33 cm 24. Navn på fisk, hvis mindstemål er 40 cm 25. Hos hvilken fisk kaldes hunnen en ”kvabso” eller ”kulso”? Se løsning side 26

Familien er på en hyggelig fisketur tæt ved Vigelsø. Pludselig spørger lille Jonas på 5 år sin far: - Far, hvorfor kan fisk ikke snakke? - Nej, ved du nu hvad, Jonas. Prøv du selv at snakke med munden fuld af vand, så ved du hvorfor!


Side 16

KIKKERTEN



Stegt sortmundet kutling med lun majssalat, bacon og nye kartofler

Ved OM´s fiskekonkurrence, var der en del, som fangede kutlinger. Se mere på side 22. Denne fiskeart hører oprindelig ikke til i de danske farvande, men er kommet hertil fra Sortehavsområdet - måske via fragtskibes ballastvand. Dog er her tale om en ret så invasiv art, som formerer sig med en foruroligende hast, hvorfor den inden for de sidste par år er blevet en alvorlig trussel for de mindste danske fiskearter samt ikke mindst rejer, som står øverst på en kutlings menukort. Det er selvsagt umuligt at bekæmpe denne nye immigrant-fisk; så hvorfor så ikke prøve at sætte den på middagsbordet: Nedenstående opskrift er til 4 personer: 16 – 20 hele sortmundet kutling afhængig af størrelse og appetit Salt og lidt sukker ½ bundt bredbladet persille 3 – 4 majskolber Havsalt og friskkværnet peber 2 løg 2 spsk. æbleeddike 80 g. tørsaltet bacon 1 kg nye kartofler 20 g. smør 2 kviste løvstikke 2 hjertesalathoveder 1 fed knust hvidløg Mht. selve tilberedningen bør du besøge nedenstående link Kilde: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Sortmundetkutlingendelig.pdf Redaktionen hører meget gerne om andre spændende kutlingeopskrifter!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelser

Alt godt fra Havana – Fra Stillehavet og hjem Af Mikkel Beha & Emil Midé Erichsen Forlaget Havana - 344 sider – Pris: 300 kr. I den første bog ”Hej Far – Kære Emil” fortalte Havanas besætning og familie om deres tanker om den store jordomsejling, som brødrene Emil og Theis begav sig ud på og blev fulgt af rigtig mange i tv-udsendelserne ”Kurs mod fjerne kyster”. I bogen ”Alt godt fra Havana” afsluttes Havanas superspændende beretning om turen fra Fransk Polynesien til Kronborg om styrbord og hjem til Sydhavnen efter rigtig mange uforglemmelige sømil under kølen. A lá første bog er denne bygget op omkring dagbogsnotater, dialoger samt indbyrdes mailkorrespondancer fra hele familien, oplevelser, tanker/drømme, gode råd og overvejelser, samt de personlige omkostninger, som er ved at sejle jorden rundt. Fra start til slut føler læseren sig værende ombord i den 51-fods store sejlbåd som ”blind passager”, og får yderligere supplerende lag lagt til de populærere tv-udsendelser. Begge bøger er skrevet i et let læseligt sprog, rigt illustreret med dejlige fotos samt de mange overskuelige rutekort. Summa summarum: Havanas jordomsejling kan varmt anbefales her under skibslampens skær, hvor man kan drømme sig væk fra vinterkulden mod det azurblå vand, få oceaner af eventyrlige sejleroplevelser under kølen på skibsbriksen. For: At sejle er at leve! Se for øvrigt: www.havana.dk og følg familiens nye kurs nordpå med det tidligere svenske søredningsskib Wallenberg, hvilket alle glæder sig til: Alt godt fra Wallenberg!

Hørt i messen ombord på det gode skib Marta, hvor matrosen siger til styrmanden: - Jeg er sikker på, at jeg kan kurere dig for din ludomani! - Nej, det er jeg ikke sikker på. - Hvad siger du til, at vi først vædder 100 kr.?


Side 18

KIKKERTEN



Sommertogt 2018 Tekst: Frank Kejling – Fotos: Frank Kejling & Ask Toke

Sommeren viste sig fra sin allerbedste side med høj sol og ikke megen vind, så perfekte rammer for sejlads med motorbåd. Efter at have erhvervet ”ny” båd sidst i maj måned var det egentlig meningen, at jeg skulle bruge sommeren på korte ture fra OM for at lære at manøvrere båden, som er en Bayliner 3288 med 2 motorer på hver 150 hk, da jeg aldrig havde sejlet en båd med 2 motorer. Den plan gik dog i vasken, da Havnemester Ask en dag foreslog, at jeg tog med ham og Marianne på tur og at de så, når vi ankom til en havn ville lægge først til og så tage imod mine fortøjninger, når jeg kom ind. Noget tøvende slog jeg til, hvilket jeg ikke kom til at fortryde, for vi havde de bedste 9 dage i hele sommeren. Vi startede fra OM med kurs mod Middelfart, som var første stop og ankom først på aftenen. Der var heldigvis god plads i havnen, men alligevel var det tæt på, at jeg fik brug for et par rene underbukser, da jeg skulle lægge til før første gang alene. Det gik dog uden skrammer. Næste formiddag fik vi besøg af min datter, svigersøn og børnebørn, som bor i Middelfart, samt af min bror og nogle gamle venner, som kiggede forbi - meget hyggeligt. Efter en solid brunch á la Ask bestående af rugbrød, baked beans, sild, cocktail pølser og den uundværlige ingrediens BACON, kastede vi trosser og drog mod Sønderborg, hvor vi havde aftalt at mødes med Martin Metersmed, Mikkel og et par af deres venner, som var på tur i deres Poca 4.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Sommertogt 2018

På turen til Sønderborg i høj sol gjorde vi holdt på åbent hav, inden vi nåede Als Fjord og tog en tiltrængt dukkert i det forholdsvis varme vand. Bedre polstrede personer end mig vil nok sige, at det var meget varmt! Efter den friske dukkert var der udskænkning af vodka/cola, som blev leveret direkte til agterdækket, hvor ofte sker det?! Videre gik det, og da vi nåede Als Sund, kunne vi se, at der var sorte skyer over Sønderborg, men vi sejlede heldigvis i udkanten af uvejret og fik vel kun et sted mellem 8 og 13 dråber regn. Sønderborg havde derimod fået en skylle af den anden verden og en kraftig blæst i forbindelse hermed, men uvejret var selvfølgelig stadig til stede, da vi skulle lægge til. Endnu engang var jeg glad for at have rigeligt med rene underbukser med. Ask og Marianne fik hurtigt fortøjet Broommeren og var sammen med Martin klar til at tage imod mig. Der måtte dog 3-4 forsøg og en 180 graders vending til, før det lykkedes mig at få røven ind imellem pælene, da vinden kom lige fra siden og tog fat i båden. Sjovt nok tog vinden overhovedet ikke fat i Broommeren!!! Det blev en vældig festlig aften med alt, hvad dertil hører - undtaget alkohol - det er GAAAAAAS - der sneg sig, så vidt jeg husker - lidt alkohol ind.

Dyvig i sigte Morgenen efter påmønstrede min bror og svigerinde for at sejle med et par dage, og vi aftalte at sejle mod Dyvig. Ask og Marianne valgte at blive en ekstra dag i Sønderborg. Vejret var atter fantastisk, og vi nåede efter et par timers sejlads frem til den skønneste lille plet i bunden af bugten, som er kendt for Dyvig Badehotel. 2 havne at vælge imellem – det vil sige der var kun plads i den ene, så valget var ligetil. Vi lagde til med stævnen mod broen, så vi kunne side på agterdækket og kigge ud over vandet og Dyvig Badehotel. Det er ikke et sted man skal tage til, hvis man er til fest og ballade. For der sker intet ud over, at man kan slappe af og måske checke Badehotellet ud, og det var lige, hvad vi gjorde. Fantastisk middag på terrassen bestående af grillet tunsteak og en go´ klassisk wienerschnitzel. Næste dag sejlede vi de ca. 4 timer til Faaborg, hvor vi havde aftalt at mødes med Ask og Marianne igen. Her tilbragte vi et par dage med badning fra bådens badebro, shopping i byen og mere badning fra Faaborg Havnebad. Min bror og svigerinde afmønstrede det gode skib BEBSI, og jeg var igen alene på båden, og næsten samtidig påmønstrede Ask og Mariannes gode veninde Mette og Ask’s datter Ida Broommeren. Fortsættes side 20


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 20

Efter slapperdagene i Faaborg var næste destination Ærøskøbing, som har en dejlig havn tæt på byen med brostensgaderne og de smukke huse med døre som kunstværker. Ida lavede om eftermiddagen lækre pandekager, som vi indtog sammen. Efter at have besøgt baderummet begav vi os mod byen for at finde et sted at spise. Der var andre, som havde fået den idé: Så de første par steder vi kom, var der fuldt booket, men efter lidt ringen rundt og en del forvirring fandt vi et godt sted med servering ude og fik endelig en go’ fisk at spise – den ”gamle” fisker Ask var tilfreds med fiskekvaliteten, så alle var tilfredse. Dagen efter sejlede vi mod Assens. På vejen dertil ville Ida og Mette lege vandsmølfer og Sommertogt 2018 hænge efter båden på en fender. Første forsøg med kuglefendere var ikke vellykket. Jeg tror, at diameteren var alt for lille til de personer!!! Men det gik bedre med standardfendere. Efter en go’ eftermiddag blev det tid til at Ida afmønstrede. Næste dag var det Mettes tur til at afmønstre. Hun tog bussen til Odense for at skifte bus og tage en anden bus til Faaborg for at hente sin bil. HURRA for den kollektive trafik. Inden afgang fra Assens ville vi begge tanke på havnen. Vi aftalte, at Ask lagde sig inderst i hjørnet på tankpladsen, hvorefter jeg så skulle lægge mig udenpå omvendt af ham. Lige pludselig kom der flere både ind for at blive taget op af kranen, som er lige ved siden af tankpladsen, og der var småt med plads – syntes jeg. Det luftede lidt, og da jeg var ved at bakke ind, tog vinden fat i båden, som drejede den forkerte vej rundt, og stævnen svingede lige mod et sejlskib. Jeg nåede lige at bakke lidt hen i mod Broommeren, hvor Ask stod klar til at tage fra – ganske vist en anelse bleg! Med agter ½ meter fra Broommeren svingede stævnen lige akkurat forbi sejlskibet og også få centimeter fri af et andet sejlskib, som lå ved siden af. Og vupti lagde BEBSI sig lige så fint på siden af Broommeren - godt nok omvendt af, hvad vi havde aftalt, men hva’ fa’en, der er en tank i hver side og ingen skrammer og ikke et ord om underbukser! Sidste stop på turen blev Kolding, hvor ingen af os havde været før og, hvor OM’s venskabsklub Kolding Motorbådsklub holder til. En rigtig hyggelig havn med gode faciliteter, en skibsproviantering med en million ting, restaurant og de forskellige klubbers lokaler. Vi talte med medlemmer af Motorbådsklubben, som er hyggelige og rare mennesker. Vi blev tilbudt nøgle til klubhuset, hvis vi skulle mangle øl eller vand, hvilket vi ikke gjorde. Det eneste vi manglede var noget til at fortynde vores cola med - men det klarede vi også. Efter endnu en festlig aften og en god nats søvn satte vi kurs mod OM, hvor vi ankom ud på eftermiddagen, så vi nåede lige at overnatte en enkelt gang i hjemlige omgivelser, inden turen næste dag gik mod Bregnør til vores årlige tur; men det er en helt anden historie. En STOR TAK til Ask og Marianne for at ville have mig på slæb i 9 fantastiske dage, hvor det var perfekt sejlvejr 95 % af tiden, selvom om Ask sikkert gerne ville have haft noget skum på de bølger, som ikke var der! Mange maritime sejlerhilsner Frank Kejling


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Hvornår var det nu det var?

Dette år var der hvid jul med masser af sne. Julesneen kom i ugen op til jul. Snedækket var gennemgående mellem 5 og 20 cm. Hvilket årstal er dette billede mon fra? Få svaret på OM’s hjemmeside under fanen Galleri og klik derpå Album 6.


Side 22

KIKKERTEN Fisketur 2018



Lørdag den 15. september var der fisketur i OM. I alt tøffede 6 både tidligt om morgenen ud ad havnen med en snes ret så forventningsfulde fiskere, som alle håbede på at gøre dagens store fangst. Kun ganske få OM’ere fik noget på krogen til trods for ihærdige og tålmodige kast med snøren. Opmålingen af dagens fangst stod havnemester Ask for – udstyret både med tommestok og skydelærer, således at de mindste mm meget professionelt blev målt. Vinderfisken blev en ål på 40 cm. Umiddelbart før spisningen var der præmieuddeling til dagens heldige vindere, som blev:

OM’s Fisketurspræmieliste Præmie 1. A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B Trøstepræmie

Vinder Jørn City Anja Lene Lene Anja Lene Jan Madsen

Båd Fru Rasmussen Filipa Filipa Filipa Filipa Filipa Sus 2

Fisk Ål Kutling Kutling Kutling Kutling Krabbe Søpølse

Størrelse 40 cm 123 mm 114 mm 106 mm 99 mm 61,4 mm 8,2 cm

Efter opmålingen kunne 35 OM’ere gå om bord i dagens fornemme menu: Gule ærter med flæsk, sprængt nakke og medister – eller lækre mørbradbøffer i champignon- og løgsovs, som blev nydt i fulde drag. Tænk: 40 l suppe + 18 kg kød samt 8½ kg mørbradbøf!

Der må være noget om, at tredje gang er lykkens gang: For eftersom vinderfisken igen i år blev fanget fra det gode skib Fru Rasmussen, forbliver OM’s flotte fiskepokal for stedse på til dette! Derfor skal OM nu have en ny fiskepokal klar til næste år. Et kæmpestort tillykke til skipper Jørn City og Fru Rasmussen! Ligeledes tillykke til Anja & Lene, som fik ikke mindre end 5 præmier! Samt tillykke til Jan Madsen for sin søpølse! Du kan se mange flere fotos på OM’s Facebook side. Tekst & Fotos: KMS


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 23

Måske havde du ikke fiskegrejet i orden på OM’s årlige fisketur, så hvorfor ikke afprøve et nyt hjemmelavet lokkemiddel, som ikke burde gå i fisk? Se nedenstående illustrationer:


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 24

Måske husker du, at der den 22. april på OM’s Generalforsamling blev valgt 3 nye repræsentanter i Odense Motorbådsklub til Vigelsø-udvalget: Kent Clausen Ivan Henrik Bech Paw Hansen Derudover består udvalget af:

Sidste nyt fra Vigelsø-udvalget

Jens-Arne Eggert Hansen fra Frem Gert Andersen fra Stige Men hvad sker der egentlig, og hvad taler udvalget om, når det afholder møder? Det er lykkedes redaktøren at komme i besiddelse af sidste mødereferat. Fremover vil du kunne læse referater fra udvalgets møder på opslagstavlen i OM eller på OM’s Facebook side!

Foto: Ivan Henrik Bech

Spontant møde i Vigelsø-udvalget

Odense Motorbådsklub 2. juli 2018

Tilstede: Jens-Arne, Gert, Paw og Ivan Vi snakkede kort om broen på Vigelsø, som trænger til en kærlig hånd. Jens Arne fra Frem og nogle stykker har planlagt at tage ud på onsdag d. 4. juli og renovere broen. Økonomi: Da der er lavvande i kassen, blev vi enige om at hver klub smider 1000 kr. i det. Klintebjerg inviteres med i Vigelsø-udvalget og de skal således og lægge 1000 kr. Der sendes et girokort ud til hver klub. Jens Arne er ansvarlig for at dette bliver gjort. Frems gamle hus: Ivan fra OM piller taget af, da det skæmmer en del. Hvad der skal ske med dette må tiden vise, men broen ud fra vores fælles hus har førsteprioritet. Odense kommune er ansvarlig i dag for Vigelsø og ikke havnevæsnet, som det var i gamle dage. Vi ønsker alle at bevare vores Perle/fristed, så vi ønsker selvfølgelig ikke nogen påpegninger fra miljø-/naturnævnet/fredning m.m. Ivan – OM


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25


Side 26

KIKKERTEN



Vidste du, at kirkeskibe kendes fra alle europæiske områder med tilknytning til havet; men ingen steder er de så dog udbredte som her i Danmark. Det drejer sig i alt om en flåde på ca. 1200. Skibene udgør et rigt udvalg af modeller lige fra fregatten af Jylland til en moderne fiskekutter. Det ældste danske kirkeskib er fra 1632 og hænger i Sankt Mortens Kirke i Randers og er en model af orlogsskibet Randers. Nogle kirker har op til flere kirkeskibe. I Sønderho hænger ikke mindre end 14 modeller og i Nordby Kirke på Fanø hænger 9. I Danmarks næstmindste kirke (Hjarnø Kirke på Hjarnø i Horsens Fjord) er kirkeskibet en model fra 1955 af et vikingeskib, som henviser til øens ikke mindre end 10 skibssætninger. Krydsordsløsning side 14:


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 27

Lørdag den 25. august var der Grisefest. Inden spisningen havde vores Festudvalg i år lanceret en vandvittig dyst, hvor medlemmer med et perfekt skud og godt boldøje kunne skyde de 3 modige Bestyrelsesmedlemmer Cristian, Ask og Conni af gyngen.

Tekst & Fotos: KMS

Du kan se mange flere fotos på OM’s Facebook side. Man må da indrømme, at Frank Kejlings logo bare passer perfekt i OM!


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men sendes til Redaktionen dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe Kikkerten udkommer 4 gange årligt. Bladet er til aktive og støtte medlemmer i OM, udvalgte klubber, sponsorer samt annoncører for bladet.