Oktober 2015

Page 1

Nr.

Oktober 2015 25. 책rgang


Side 2

KIKKERTEN Formand

Jørgen Hansen

Havnemester

Simon Sidelmann

51 21 75 32/ 27 21 35 15

Næstformand

Simon Sidelmann

27 21 35 15

Bestyrelses medl.

Kim Pedersen

22 27 14 93

Bestyrelses medl.

Arne Madsen

40 33 15 69

Suppleant 1

Patrick Kildeholm

81 75 49 93

Suppleant 2

Morten Skov Norup

41 63 53 76

Sekretær

Walther Christiansen

Kasserer

Kenneth Jørgensen

23 40 90 04

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Mary Petersen

40 74 48 65

Klubmand 2 år

Carsten Larsen

40 44 48 20

Revisor 1

Jesper Jensen

20 12 12 48

Revisor 2

Cristian Miethe

22 76 70 97

Revisor suppliant

Carsten Larsen

40 44 48 20

Beddingsmand

Michael Jacobsen

40 86 23 49

Beddingsmand Suppl.

Simon Sidelmann

51 21 75 32/ 27 21 35 15

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

25 69 58 80/66 18 81 63

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55o 24,5` N – 10o 23,0` E

21 31 14 10

66 18 81 63/ 21 49 64 49


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Umiddelbart skulle man tro, at OM har en speciel vejrgud/skytsengel, som har set OM’s aktivitetskalender og sørger for godt vejr til disse arrangementer. Dette var også tilfældet for OM’s årlige sommerweekendtur, som traditionen tro igen gik til den lille hyggelige havn Bregnør i Odense Fjord. I år satte ikke mindre end 9 både, 2 biler samt en scooter kursen mod 55o 29,2’ N - 10o 35,9’ E, hvor alle fik sig en rigtig hyggelig og uforglemmelig weekend. Fredag aften var der fællesspisning i klubhuset, hvor menuen stod på Conni’s altid lækre og velsmagende svenske pølseret, hvorfor der absolut ingen undskyldninger var for ikke at møde friske op til morgendagens annoncerede skippermøde lørdag den 8. august kl. 13. På lørdagens skippermøde bød klubformanden Conni velkommen med alskens mundgodt til OM’s sommertur anno 2015 til de mange fremmødte. Senere lokkede Jørgen Milos lune brunsviger, som blot smeltede på tungen og bare smagte perfekt, og derfor lynhurtigt blev nydt i fulde drag! Tusind tak for lækkerbidderne, Jørgen, for man kunne jo ikke nøjes med et stykke! Herefter fornøjede mange sig med en frisk badetur samt krabbefangst eller blot hygge. Om aftenen var der fællesspisning i klubhuset, hvor alle deltog med hver deres specialitet på menukortet. Søndag morgen kom Carsten med morgenbrød til de morgenfriske. Så en stor tak til Carsten for det flotte initiativ! Efter morgenskafningen, rengøring af klubhuset og et skippermøde gik turen hjemad mod OM. Dog valgte et par både at sætte kurs nordpå, for at få et nyde deres ferie. PS: Mange beundrede Bregnørs nye og meget flotte maleri! Ingen fandt dog ud af, hvem den dygtige maler var; men motivet taler for sig selv: Stormen Bodil, som den 5.12.2013, aflagde Bregnør Havn en visit.


Side 4

KIKKERTEN Havnemesteren har ordet

Kære OM’ere Endnu engang er sommeren og sejlersæsonen ved at være forbi, og vi går en kold blæsende tid i møde. Sommeren i havnen og på fjorden har været god. Dog ikke så lang og varm som vi havde håbet på; så lad os se frem til en endnu bedre sommer næste år. Her i havnen vil jeg bede folk om at tilse deres både jævnligt. Vi har allerede har haft det første højvande, og folk lader som ingenting, imens vi andre render rundt og holder øje med bådene og deres fortøjninger. Husk på, at det ikke er klubbens ansvar, men dit eget ansvar, at din båd er fortøjet ordentligt! Jeg har i denne sommer haft fornøjelsen af en masse glade og dejlige medlemmer, hvor vi holder en god tone over for hinanden i klubben. Det er supergodt at se. Så fortsæt med det. Som I alle ved, har jeg nu været Havnemester i en årrække. Jeg har samtidig med denne frivillige tjans et arbejde at passe ved siden af, hvilket jo tager en del af ens fritid. Derfor har jeg bestemt mig for at forlade havnemesterjobbet efter generalforsamlingen april 2016. Jeg synes, at det er på sin plads at sige det i så god tid som muligt, så medlemmerne har mulighed for at finde en ny til jobbet. Jeg er til den tid selvfølgelig behjælpelig med at sætte den nye havnemester ind i tingende. Tak for denne sommer! Jeg håber, at vi får nogle hyggelige vinterdage med godt humør og hvem ved, måske vi trækker i det varme tøj og tager en tur på fjorden. Mvh. havnemesteren Simon

Kassereren har ordet Kære OM’ere Jeg vil gerne sige tak for jeres tålmodighed med alle de nye ændringer, som er lavet med hensyn til betaling af kontingent. Formålet med det nye system er, at man nu får sin kontingentopkrævning på e-mail og kan betale direkte via sin Netbank, dermed slipper man også for rudekuverter samt opkrævningsgebyr. Desværre er der fortsat mange medlemmer, der glemmer at informere mig om nye tlf.nr., e-mail og ikke mindst adresseændringer. Jeg får jo ikke disse automatisk! Dette har resulteret i, at mange selvfølgelig har ikke har modtaget en kontingentopkrævning og ej heller vores klubblad Kikkerten! Desværre har nogle medlemmer, til trods for at have oplyst korrekte informationer, enten ikke fået deres opkrævning eller fået en forkert opkrævning, fordi der stadig forekommer fejl i vores betalingssystem. Jeg vil derfor henstille disse medlemmer til, at de henvender sig i klubben og siger det, da det kan være meget besværligt at finde ud af, hvor fejlen evt. er opstået. Jeg går ud fra, at du/I godt ved, at hvis I ikke modtager jeres regning, så er der noget galt! Det er derfor vigtigt, at I henvender jer til mig i klubben, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er galt! På forhånd tak! Venlig hilsen Kassereren Kenneth Jørgensen - Tlf.nr.: 23 40 90 04 / kennethjg6@gmail.com

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Klubformanden har ordet Så er den årlige tur til Bregnør vel overstået. Vi havde en fantastisk tur med det fineste vejr. Der deltog 9 både, 2 biler og en scooter. Takker Bregnør folket for altid at tage så godt imod os fra OM. Årets fisketur er ligeledes vel overstået. I år deltog 6 både. Efter opmålingen og præmieoverrækkelsen var der spisning, hvor 44 nød Hr. Larsens gule ærter. Så vil vi gerne prøve noget nyt i år: Mandag den 5. oktober kl. 19, vil der blive afholdt radiobingo i salen. Vi håber, at medlemmerne vil deltage. Der er opsat et opslag i klubhuset, hvor I kan læse yderligere om reglerne osv. Så er vi nået til – SKIDEBALLEN - Det her er den alvorlige side af sagen. Jeg vil gerne gøre medlemmerne opmærksom på, at man skal rydde op efter sig selv, hvad mange tilsyneladende skider højt og flot på! I ORDERETS BOGSTAVLIGSTE FORSTAND. Det er næsten dagligt, at vi skal tørre gulvet af ved tis-renden, selvom at der står skrevet, at hvis du ikke kan tisse lige, så sæt dig ned som en pige. Derudover vasker vi lort af toiletterne stort set dagligt. Medlemmerne skal være klar over, at dette skal stoppe; ellers mister Mary og jeg lysten til at fortsætte. Det føles respektløst over for os, der skal rydde op efter jer, at man forlader et toilet, hvor der er lort på brættet, og så kan Mary og jeg bare vaske af for dig. Så jeg henstiller derfor endnu engang til medlemmerne, husk nu at rydde op efter dig selv, så det er hygsomt for alle at være i vores dejlige klub! Mary og jeg håber, at I vil tænke over dette i fremtiden, at det du efterlader, efterlades til et andet medlem, der så må rydde det op, som du selv burde have gjort, inden du forlod klubben. Så tag jer nu sammen. På forhånd tak! INFO: Grundet helbredsproblemer har vi fået en ny mand ekstra på øl-holdet, som tager det tunge slæb med ølkasser osv. Derfor byder øl-holdet velkommen til Cristian Miethe! Jeg vil slutte med, at ønske alle OM’ere et dejligt efterår. Husk: pas godt på hinanden derude. Venlig hilsen jeres klubformand Conni

OM’s Søndags-Gåture Hej alle! Søndag den 18. oktober starter vi igen med gåture i OM. Vi går herefter hver anden søndag i de lige uger. Vi går klokken 10 og ca. 1 time frem, derefter mødes vi alle til fælles brunch i klubhuset. Det koster kun 20 kr. at deltage. Ingen tilmelding, mød blot op kl. 10 i klubhuset disse søndage. Flere Pit-stops med mundgodt undervejs. For både i regn, sne og slud går mange to - og firbenede ud! Vel mødt Jette


Side 6

KIKKERTEN Redaktøren har ordet

Desværre er sommeren igen ved at gå på hæld, hvorfor sejlsæsonen så småt for mange sejlere er ved at lakke mod enden. Antallet af indkomne indlæg til Kikkerten har heldigvis også denne gang været ganske overvældende og mange, idet mange OM’ere i år turde tage på ”langfart” udenfor Gabet! Så tusind tak til alle jer, som valgte at sende et indlæg til Kikkerten i stedet for blot at lægge disse på den blå hylde! Kikkerten er heldigvis fortsat et talerør i papirformat for medlemmer, som holder af at læse om små og store begivenheder, om kommende arrangementer samt andre informationer, som du kan have brug for. Derudover er det en god idé med jævne mellemrum at holde øje med klubhusets opslagstavle, når der sker noget nyt i klubben, da det jo ikke alt, der når at komme med her i Kikkerten! Jeg kan også varmt anbefale at besøge Odense Motorbådsklubs Facebook side, som er en lukket gruppe. På denne side kan du læse mange andre nyheder og se et hav af fotos og små videofilm. Hvis du ikke er medlem af denne, så spørg Simon; han kan nemlig hjælpe dig videre med dette! Redaktionen takker endnu engang for de mange indlæg og fotos sendt til dette nummer af Kikkerten samt ikke mindst overholdelse af deadline! (Se bagsiden). Sluttelig kan jeg fortælle, at Odense Motorbådsklub langt om længe har fået søsat en ny hjemmeside, idet vores gamle hjemmeside nærmest var håbløs at redigere. Hjemmesiden er i første omgang at betragte som en ”tømmerflåde”, som er under kraftig redigering samt opdatering. Et gammelt kalmykisk ordsprog lyder: ”Havet bliver større selv af en dråbe”, hvilket også gælder OM’s hjemmeside – men kursen er lagt. OM’s hjemmeside finder du på:

www.odensemotorbaadsklub.dk Mange maritime sensommer- og sejlerhilsner Redaktøren Karen-Margrethe dylan@vip.cibercity.dk

www.odensemotorbaadsklub.dk


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Højvande i Odense Motorbådsklub Enhver sejler ved, at ens skibs fortøjninger er supervigtige, hvis skibet skal blive på sin plads i alskens slags vejr. Både ved storm, lavvande og højvande er det derfor vigtigt, at fortøjningerne er så stærke og af passende længde, at de kan modstå kraftige påvirkninger. Ved ekstremt lavvande kan skibet risikere at blive ”hængt”, og ved ekstremt højvande kan skibet risikere at ”drukne”! Søndag den 6. september var der masser af vand i havnebassinet, hvilket gav både de firbenede og tobenede problemer med at komme fra borde tidligt om morgenen! Et par flittige OM-fotograferer var dog meget morgenfriske og fik taget fotos af denne noget vandvittige situation:

Foto: Cristian Miethe

Foto: Franch Vester Foto: Kent Clausen

To sømænd står på agterdækket på det gode skib ” Martha” og sparker hinanden i skridtet. Skibskokken kommer tilfældigt forbi og spørger forfærdet om, det ikke gør ondt? Hertil svarer de to sømænd i kor: - "Nej overhovedet ikke. Vi har jo begge to sikkerhedssko på!"

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


Side 8

KIKKERTEN Test din maritime viden

Afprøv dine maritime kundskaber eller få dem opdateret. Svarene finder du side 17. 1: Hvad menes med udtrykket sikker fart? 2: Hvordan genkender du båker, som a) Skibets motor er funktionsdygtig afmærker et fredningsområde? b) Man kan altid stoppe, hvis der opstår a) Hvidt kryds på en hvid pæl uventede hindringer b) Grønt kryds på en grøn pæl c) Man overholder sejlplanen c) Gult kryds på en gul pæl 3: Hvilket slukningsmiddel vil du foretræk- 4: Hvad udtrykker dybdeangivelserne i ke ved brand i faste stoffer, fx træ, papir, danske søkort inden for Skagen? kul eller plaststoffer? a) Middelvandstand a) CO2 b) Springtids højvande c) Springtids lavvande b) Vand c) Pulver 5: Dit skib styrer 920, du har vinden agten 6: Hvilket affald må under ingen omstændigheder udtømmes noget sted i oceanerne? for tværs om styrbord. Hvor kommer vinden fra? a) Papirprodukter a) Nordvest b) Metaller b) Nordøst c) Plastic c) Sydvest 7: Hvad forstår du ved den styrende kurs8: Hvilke vejrforandringer opleves ofte ved retning? stigende barometerstand? a) Stævnens retning a) Opklaring og ”bedre” vejr b) Skibets retning gennem vandet b) Ingen forandringer c) Skibets retning over havbunden c) ”Dårligere” og mere hårdt vejr 9: På land ser du to hvide båker begge med 10: Hvordan signalerer du med fløjte, at du et hvidt kryds. Hvad angiver båkelinjen? drejer til bagbord? a) En kapsejladsbane a) 1 kort b) Kanten af et gravet løb b) 2 korte c) Afgrænsning af nat. farvand c) 3 korte 11: Hvorfor skal der være god udluftning 12: Hvor finder du oplysninger om misvisomkring akkumulatorer under opladning? ninger i et bestemt område? a) For at undgå lugten af syre a) I søkortets kompasroser b) For at afkøle akkumulatoren b) I Efterretninger for Søfarende c) For at undgå knaldgasser c) På nærmeste havnekontor 13: Hvilket krav stilles til fritidsbåde, som 14: Er CO2 tungere eller lettere end atmosudlejes? færisk luft? a) Må ikke være ældre end seks år a) Lettere b) Skal være godkendt af Søfartsstyrelsen b) Der er ingen forskel Skal være over 14 fod c) Tungere Auf Wiedersehen Rosa kommer en eftermiddag glad hjem til sine forældre og fortæller, at hun har en rigtig glædelig nyhed. Rosas mor spørger meget nysgerrig: - Hvad er der dog sket, min pige? - Jeg er gravid, og I skal være bedsteforældre! - Hvem er faderen, og hvad hedder han? Er det en vi kender? - Han er tysk sømand, og så hedder han Auf Wiedersehen!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Redaktionen af Kikkerten har altid efterlyst gode og spændende maritime indlæg til bladet. Fra Henrik Bach er kommet endnu et spændende indlæg, da han var med om bord på Nordkaperen tilbage i 1980érne og bl.a. sejlede til Kokosøen. Redaktionen kan om Kokosøen oplyse, at det er verdens største, men ubeboede, ø i Stillehavet. Det var Kokosøen, som i tidernes morgen inspirerede R.L. Stevenson til at skrive sin berømte bog Skatteøen, og mange har siden taget den lange vej derud for at lede efter sørøverguld. Af Henrik Bach Uddrag fra min dagbog: Kort før middagstid opstod der en spændt stemning ombord. Solens deklination (hældning eller vinkel mod Jorden) skulle dagligt måles, så vi kunne finde ud af, hvor vi befandt os. Det foregik ved hjælp af en sekstant. Solens og andre himmellegemers vinkel i forhold til jorden skifter bestandigt i forhold til samme planets placering i forhold til jorden og dens rotation omkring sig selv og Solen. Troels håndterede sekstanten, og jeg fik lov at måle med som ’troldmandens lærling’. Deklinationen skal måles på et ganske nøje tidspunkt, f.eks. kl.12:00 middag, for at man siden v.hj.a. tykke almanakker fra det kgl. Britiske Admiralitet og et langt og møjsommeligt regnestykke kan fastslå længde og bredde, dvs. de geografiske koordinater, der efter udregningen ender med et kryds – vor position - på søkortet. Tidspunktet for observationen af solens deklination skal være helt nøjagtigt for at fastslå skibets position. Sekunder kan tælles i masser af spildte og forkerte sømil i forhold til en ideal-kurs og position. Det nøjagtige tidspunkt kl. 12:00:00 fik vi fra kortbølge-senderen fra Hawaii Radio, en amerikansk sender, der siden Stillehavskrigen sekund for sekund registrerer, sender og meddeler klodens sande tid. Når det blev meldt fra Hawaii Radio, at klokken nu var 12:00, var det bare om at få det nøjagtige ’skud’ på solen med sekstanten og få det noteret. Troels brugte derefter timer ved kortbordet efter observationerne med sine almanakker, blyanter, trekanter og passer, inden han stolt forkyndte vor position. ”Med dette instrument kan jeg anduve en lygtepæl på Rådhuspladsen i tæt tåge”, forkyndte han. Der findes ikke søkort i handelen over det østlige Stillehav. I stedet lavede vi vore egne. På et stort stykke papir aftegnede vi længde- og breddegrader, satte de kendte, observerede og gissede steder - også Kokosøen - af på vores eget ’søkort’. Af Henrik Bach


Side 10

KIKKERTEN

Redaktionen har modtaget dette spændende indlæg fra Ivan Bech, som er skipper på det gode skib Blue Ocean. Du kan se mange flotte fotos fra Ivans tur på OM’s Facebook side!

Min første store sejltur Som barn var det at sejle, udover færge over Storebælt, så var det, når jeg var på campingpladsen ved Flyvesandet på Nordfyn, hvor min mormor og morfar camperede, hvor min morfar havde en jolle med en 6 hestes Evinrude, som vi tog om bag skoven eller en tur over til Æbelø og fiskede. I foråret gik drømmen så i opfyldelse, som jeg havde snakket om at få mig en båd, som så blev til min fantastiske sejlbåd ”Blue Ocean” (Tidligere ”Tøsen”) Efter i noget tid at have sejlet lidt ind i inderhavnen og længere ud til bl.a. Vigelsø og Lindø, så tænkte jeg, at jeg gerne ville se lidt mere udover dette, hvilket gjorde, at jeg her i Uge 27 sejlede en tur til Kolding med min 4 hestes motor. SMIL Efter at have hørt på, hvor meget strøm der var i Lillebælt, købte jeg mig bl.a. en Ipad og fik installeret Isalor – lidt ligesom en kortplotter, men bare på en 10 tommers skærm. Et program jeg er blevet enormt glad for. Mad og drikkelse blev pakket i båden m.m., og så gik det stille og roligt af sted. Jeg ville nyde det at sejle og ikke stresse af sted. Jeg tog af sted om aftenen, da båden var klar, og tog en overnatning på Vigelsø, og her skulle jeg så vende mig til skvulp m.m. Dette var uvant for mig, så for dig der ikke har prøvet det før, så er det en god ting at øve sig på. Sejlturen fra Lindø og ud mod Gabet, er jo her man begynder at fornemme virkeligheden i forhold til det at sejle i kanalen, hvor alt jo er stille og roligt og ikke langt fra land. Så en god lektie, som jeg vil give videre til folk, Øv jer og mærk virkeligheden inden I sejler længere væk. Jeg nød turen i det fantastiske solskinsvejr på Nordfyn fra Gabet mod Bogense, hvor jeg tog en overnatning og fik tanket benzin. Dagen efter gik det så mod Kolding. Jo, der var godt med bølger og strøm og jo, jeg tænkte, hvad har du gang i Ivan? Men da jeg kom under de 2 Lillebæltsbroer, så var det jo det hele værd. Videre gik det mod Kolding igennem Kolding Fjord og ind i deres havn. Husk at følge bøjerne til venstre, når I kommer ind, i stedet for at sejle ligeud mod industrihavnen! Det var dejligt at komme i havn og mærke lidt ro. Udover at hilse på de mange i Kolding Motorbådsklub, bl.a. Poul Malling, så gik jeg en tur langs Kolding Å og ind til centrum, en fantastisk flot tur! Fortsættes side 11


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 11

Min første store sejltur (fortsat) Efter et par dage, og have hørt at der nogle dage senere vil komme en god vind, sejlede jeg så hjemad og igen med en overnatning i Bogense. Jeg sejlede af sted efter spisetid om aftenen, da jeg have hørt dette og nød den fantastiske solnedgang over de 2 Lillebæltsbroer og med havblik og ca. 7 knob gik det mod Bogense, hvor jeg overnattede, inden jeg sejlede hjem. Da jeg skulle igennem Gabet, var der så meget strøm, at jeg tænkte, at jeg ikke kom frem, men lå alligevel på 4-5 knob, så jo, jeg kom frem, og da jeg kom 3 bøjer længere frem, så gik det ganske ok. Jeg kan kun sige, at det er fantastisk at sejle, så kom nu ud af det røde skur og start jeres både op og kom ud at nyde livet i jeres både. Mange tænker jo, at bare det var dem, der kunne gøre det. Hey - vi har vores både, så hvorfor ikke bruge dem til det, som de er skabt til? Af Ivan Bech – Blue Ocean

Har du problemer med knob & stik? Hvordan er det nu lige man laver et pælestik, et flagknob, et slipstik, et bardunstik, en takling, en splejsning etc.? Fortvivl dog ikke – alle kan lære det, hvis man blot tager sig sammen og i ro og mag forsøger sig frem. Ingen ønsker jo at dumme sig og slet ikke, når andre sejlere ser på. På nedenstående websted kan du ganske gratis downloade en meget lærerig bog på 45 sider af Jørgen Ring: www.yngling.dk/wpcontent/uploads/2009/04/DYK-Somandskab.pdf HUSK: Øvelse gør mester!


Side 12

KIKKERTEN

Eksotiske delfiner på sommerferie i de fynske farvande Et par sejlere i Odense Fjord fik sig her i sommerens løb noget af en sjælden og uforglemmelig oplevelse, da de pludselig observerede ikke mindre end 3 delfiner, som boltrede sig lystigt under og tæt på deres båd. Det lykkedes en af de heldige sejlere at fange det exceptionelle syn på sin mobil, hvilket der kom en lille video ud af. Du kan se den lille video på: http://nyhederne.tv2.dk/2015-07-23-exceptionel-video-delfiner-spottet-ved-fyn Der er tale om delfinarten øresvin, den nok mest velkendte delfinart, idet ”Flipper” var et øresvin. ”Flipper” var en berømt tv-serie, som mange elskede og så i 1960’erne. Det er første gang nogensinde, at delfinarten øresvin har bevæget sig så tæt på fynsk grund, at den er blevet opserveret samt ikke mindst blevet fotograferet. Dog forlyder det jf. biolog Carl Christian Kinze (med speciale i hvaler og redaktør for hvaler.dk), at der med stor sandsynlighed er tale om de samme delfiner, som i slutningen af juni måned blev set og filmet af ikke mindre end 2 personer i Aarhus Bugt. http://www.tv2oj.dk/artikel/262764:Syddjurs--Stadig-delfiner-i-oestjylland Carl Christian Kinze mener efter at have set videoerne, at der må være tale om forholdsvise unge delfiner, idet de er så legesyge; men absolut et sjældent syn i danske farvande. Voksne delfiners størrelse varierer fra 2 - til 4 meter og vejer fra 150 til 650 kg. Ca. hvert 10 minut er delfinerne nødt til at svømme op mod overfladen for at trække vejret. Normalt lever de i sociale grupper på op til 12 dyr. Typisk lever en gruppe hunner og deres unger sammen, mens ungdyrene lever i separate grupper. Hunnerne bliver ca. 50 år, mens den mere stressfyldte tilværelse for hannerne tilsyneladende har sin pris, da de sjældent bliver mere end 30 år. Delfiner er oftest venlige og nysgerrige over for mennesker. Det er ikke unormalt for en dykker at blive ”undersøgt” af delfiner, mens de forsigtigt bliver aet og klappet. Det er også hændt, at delfiner har reddet sårede dykkere ved at skubbe dem op til overfladen, hvilket har givet dem tilnavnet ”Mennesket bedste ven fra havet”.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

På denne side kan du gratis indrykke dine maritime køb/salg/bytte-annoncer Sælges: 1 fiskestang – Pris: 50 kr. tlf.: 20 27 44 21 Sælges: 1 fiskehjul – Pris: 50 kr. tlf.: 20 27 44 21 Sælges: Bismervægt – Pris 200 kr. tlf.: 21 49 64 49 Sælges: Nye lanterner (digitale) – Pris: 250 kr. tlf.: 20 27 44 21 Sælges: Sekstant – Pris: 2000 kr. tlf.: 20 27 44 21 Sælges: 3 redningsveste á 200 kr. (skal have nye patroner) tlf.: 23 45 57 58 Sælges: Mange andre maritime småting – Ring og hør på tlf.: 23 45 57 58

Nissen Sadelmageri Lyøvej 6 5800 Nyborg Tlf. 30 31 85 32

Nissen Sadelmageri lægger vægt på at være uformelle og fleksible og laver individuelle løsninger … ● Bompresseninger ● Cockpittelte ● Hynder ● Læsejl ● Reparation af brikse ● Poser til rullefuk ● Sprayhood Vi reparerer også fortelte samt nye hynder til campingvogne. Nye sæder til veteranbiler kan også laves.


Side 14

KIKKERTEN Maritim Krydsord

-

Op med humøret, dit gamle brokhoved! Du har vist ikke læst det sidste nummer af Kikkerten? Og du ved vist ikke, hvad vi kan risikere at gå glip af, hvis vi ikke snart får stoppet et skib, som sejler mod OM! Skulle der da ske noget specielt der? Ja, for pokker! Der er både radiobanko, bankospil, afriggerfest, julestue, julefrokost og nytårskur! Uha, det lyder rigtig spændende! Jeg er søklar, så snart jeg ser et skib! Har du selv husket at sætte kryds i kalenderen?


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord Vandret: 1. Tidligere blev tovværk lavet af … 4. Andet ord for sørøver 8. Maritimt ord for ”utæt” 9. Navn på fisk, hvis mindstemål er 25½ cm 11. Ålejern med 2 eller flere savtakkede tænder 12. Strømhastighed måles i … 14. Havnen på Fyns Hoved Hedder … 16. Andet ord for at ligge for anker 19. Maritimt instrument som registrerer vandstande 21. Navn på fisk, hvis mindstemål er 38 cm 24. Navn på fisk, hvis mindstemål er 40 cm 26. Maritimt ord for den øverste kant af en skibsside 31. ”En københavnertorsk” hedder en … 32. OM aktivitet den 7. november 34. En lille ø tæt ved en større ø, kaldes en … 35. OM’s sommertur gik i år til … 36. Det modsatte af en anode er en …

Løsning på krydsord se side 26

Lodret: 2. Maritimt ord for ”at vække” en, er at … 3. Maritimt ord for opvask og rengøring 5. Navn på en nordisk havgud 6. At sætte madding på en fiskekrog hedder at … 7. Vindstyrke over 33 sek/m 10. Navn på fisk, hvis mindstemål er 25 cm 12. En stenbider-hun kaldes en … 13. OM aktivitet den 25. november 14. En tamp, som ikke er taklet, kaldes en … 15. Maritimt ord for skibsdagbog 17. OM aktivitet den 13. oktober 18. Gåsebadet ligger ved øen … i Odense Fjord 20. Maritimt ord for ”at spise”, er at … 22. Kold kysttåge nær kyst kaldes også … 23. Forkortelsen ”FH” står for … 25. En sømand, som både har ækvator- og polardåben, kaldes en … 27. Maritimt ord for ”gulv” 28. Sydfynsk ø med trekantet fodboldbane 29. Svag vind på 4 sek/m 30. Madding på fiskekroge kaldes …


Side 16

KIKKERTEN Grisefest i OM 2015

Lørdag den 29. august var der Grisefest i OM. Igen i år blev det en kæmpesucces takket vor klubhusformand Conni og festudvalgets hjælpere: Mary, Kenneth, Carsten, Anja samt Henriette. Så en stor tak til disse for et særdeles vellykket arrangement, som 77 tilmeldte nyd i fulde drag! OM’s årlige grisefest blev lanceret for 3 år siden, hvor den daværende bestyrelse fik den geniale idé, at droppe deres egen årlige julefrokost og i stedet for lave en gratis sensommerfest for OM’s medlemmer, så disse kunne få en hyggelig dag og aften sammen. Præcis kl. 9.58 om formiddagen startede Thomas slagter grillen op med OM-grisen, som med kyndige hænder dagen igennem blev ”kælet” for, indtil den var klar til servering. Inden spisningen var der i år, som ganske noget nyt, lotteri med i alt 12 flotte præmier! Så nogen var bare svineheldige, idet numrene var fra 1 – 199. Vejret var bare perfekt med højt solskin hele dagen, hvorfor rigtig mange valgte at nyde maden udendørs. Ligesom sidste år var grisen bare perfekt grillet med sprød svær fra hale til øren – og selve kødet blot smeltede på tungen! Så 10 ud af 10 kokkehuer til denne delikate menu! Derudover var der en kæmpe salatbar med forskellige hjemmelavede pasta- og kartoffelsalater. Køen foran både Thomas Slagter og salatbaren var lang, hvorfor nogle fristedes til at prøve stille sig i kø igen, hvilket kan være ret farligt, for mangt en OM’er måtte diskret på et tidspunkt åbne en bukseknap, idet maven altid må sige stop før øjnene! Afslutningsvis var der kaffe og kager.

Du kan se flere billeder fra Grisefesten på side 27 samt på Odense Motorbådsklubs Facebook side, som er en lukket gruppe.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelser Søkortsfortællinger fra Det sydfynske Øhav Marstal Søfartsmuseem 94 sider & 1 kort med QR-koder Pris: 49 kr. Èt er et søkort at forstå et andet er, hvilke historier gemmer sig under overfladen? Danmarks maritime historie er mere end tusind år gammel, og søkortets stednavne er et spejl af den udvikling, som har fundet sted. Langt tilbage fra Vikingetiden til i dag har danske farvande været skueplads for et hav af begivenheder, hvorfor et søkorts navne enten har direkte eller indirekte forbindelse til de historiske forløb. Lokalt blev navne brugt til at minde egnens søfolk, til en fiskers ret til en bestemt fiskeplads eller blot til skræk og advarsel. Det sydfynske Øhav er ingen undtagelse. Hvorfor hedder det f.eks. Studenterdybet, Rifbjerg Grund, Skrams Flak, ”Brændevinsstenene”, ”Greve-prikken” og ”Min svogers træ”? Spørgsmålene er mange, når man sejler og anløber de mange charmerende småøer i Det sydfynske Øhav - Har der været kannibaler på Drejø? Fortvivl ikke, bogen giver svar på de fleste med afsæt i stedets navn fortælles de mange historier, som spænder vidt i tema og tid. Bagerst i bogen er der et søkort med 39 røde mærker, som henviser til små film, som man kan se på sin computer/mobiltelefon via QR-koder. Bogen er meget læservenlig og absolut en spændende inspirationskilde til/på næste sommertogt i Det sydfynske Øhav set både over/under vandoverfladen. Takket være støtte fra Friluftsrådet er bogens pris kun 49 kroner, så her er virkelig tale om, at man får gode søforklaringer for alle pengene - absolut anbefalingsværdig både for sejlere samt strandløver.

Svar på spørgsmålene ”Test din maritime viden” side 8: 1.a – 2.b – 3.a – 4.c – 5.c – 6.b – 7.a – 8.a – 9.c – 10.b – 11.b – 12.a – 13.c – 14.b


Side 18

KIKKERTEN Maritime boganmeldelser

Inddæmninger ved Odense Fjord Af Bjarne Kim Pedersen Forlaget Ravnerock 214 sider, rigt illustreret – Pris: 200 kr. En virkelig unik og superinteressant lokalkulturhistorisk bog om inddæmningerne ved Odense Fjord, som meget symbolsk blev søsat på Fjordens Dag den 13. september. Os sejlere mener at kende Odense Fjord ud og ind; men de færreste kender nok historien om Odense Fjords ”barske liv” og omvæltninger – gældende for både selve fjorden samt personer i området igennem tidernes tider. Forfatteren tager læseren med på en milelang turvandring hele fjorden rundt med start ved Enebærodde, et smut på Vigelsø og slutter ved Tårup Strand, mens han får genfortalt inddæmningens og inddæmmernes historie via det kildemateriale, som forefindes i de ældre tidsskrifter, bøger samt dokumenter. Fortællingen indeholder også store dramaer, som f.eks. de mange personer, der blev ramt af ”den gale” (koldfeberen og malaria), som hærgede hele sumpområdet omkring Odense Fjord, bl.a. ved udtørringen af Næsbyhoved Sø og Bågø Strand, hvilket registrede dødsfald i kirkebøger vidner om. De store stormfloder, som adskillige gange har gennembrudt digerne og oversvømmet store beboede områder med katastrofale følger, hører ligeledes med i til datidens uhyggelige dramaer. Bogen er rigt illustreret med s/h fotos og kort, læservenlig med dybdeborende historiske facts og ikke mindst lærerig for personer, som sætter kikkerten for det seende øje næste gang de færdes på/ved Odense Fjord. Bogen er absolut anbefalelsesværdig og en oplagt julegaveidé, som absolut er værd at lægge under juletræet til sin bedre halvdel!

Familien en på en hyggelig fisketur tæt ved Vigelsø - Far, hvorfor kan fisk ikke snakke? - Nej, ved du nu hvad, Jonas. Prøv du selv lige at snakke med munden fuld af vand, så ved du hvorfor!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Sprogblomster Ord og udtryk, som sættes forkert sammen, kaldes sprogblomster. Hvis du kommer i tanke om nogle sagt gennem tiderne af OM’ere, er du særdeles velkommen til at sende disse til redaktionen eller give mig en prik på skulderen, for jeg ved, at der findes rigtig mange! I de sidste par numre af Kikkerten har du fået mange sprogblomster, så her får du endnu en buket – blomster gør jo altid én glad og smilende. Hilsen Kent Clausen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Skal der ikke en ledning til det tændrør … Nå, nej, det er en dieselmotor! Hun snapser efter sit vejr. Han har prale-bridge på sin båd. Jeg troede lige, at det var Diva (en skibskat i OM), men nu er den fløjet. Min far havde også engang et havebassin, og det var bare fyldt med vandkander. Den lille fisk der, det er da en butling den hedder, ikke? Hvis du giver din motor nogle flere omdrejninger, kunne det være, at din generator kørte noget strøm på dit batteri. 8. Hvorfor kører du den så langt ud i gear? Ups, jeg havde helt glemt, at den har automatgear.

Vær for øvrigt også opmærksom på http://www.sprogblomster.dk/ - hilsen Redaktionen


Side 20

KIKKERTEN Skibshunde

I mange hjem kan man stadigvæk se et par smukke porcelænshunde stående til pynt i vindueskarmen. Umiddelbart ser de så søde og uskyldige ud; men historien bag de små søde hunde er ikke så artig endda. Faktisk er historien om hundene den, at da søfolk i tidernes morgen gik på bordeller i England, var det ikke lovligt for pigerne at tage imod penge for deres ydelser til søfolk. Til gengæld måtte pigerne gerne sælge små billige porcelænsfigurer af hunde til overpriser. Så søfolk muntrede sig lystigt og ”gratis” med pigerne, hvorefter de købte et par porcelænshunde til en pæn overpris. Sømændene tog hundene med hjem som gaver til konen, så på den måde fik konerne også noget ud af mændenes besøg. Dog slutter historien ikke her, for konerne fik også lidt ekstra ud af hundene. De satte de uskyldige porcelænshunde i vindueskarmen. Når manden var hjemme, kiggede hundene ind i stuen – så vidste elskeren, at han skulle holde sig væk. Når manden igen tog ud at sejle, blev hundene drejet, så de kiggede ud mod gaden – og så var der igen frit lejde!

Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Radiobanko den 5. oktober kl. 19 Alle er velkommen Bankospil den 13. oktober kl. 19 Alle er velkommen – Medlemmer som ikke Afriggerfest den 7. november kl. 13 Med medbragte madpakker Smørrebrød kan bestilles i klubhuset Husk tilmelding senest den 4. november Julestue onsdag den 25. november kl. 19 Vi pynter op til jul. Der bliver serveret æbleskiver og glögg, så giv besked om du kommer. Julefrokost den 12. december kl.13 Festudvalget er vært ved et stort julebord Tilmelding og betaling til festudvalget Senest den 8. december - Pris: 50 kr. Nytårskur den 9. januar 2016 Tilmelding og betaling til festudvalget Senest den 5. januar - Pris: 50 kr.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

En dejlig dag Lørdag den 22. august var vi var inviteret på en sejltur med M/S Tunø sammen med 36 andre festlige deltagere. Anledningen var, at Henrik Bach snart fylder 70 år. Dagen startede med et brag af sol og ingen vind, så der var bare dømt hygge. Turen startede som vanens magt med, at Erland tjener skød festen i gang. Perfekt for Henrik, som var fødselaren og havde inviteret til en sejltur, som hans bror Niels skulle sejle. Godt ombord på M/S Tunø gik turen ud til Midskov og tilbage. Undervejs holdt Niels en tale om M/S Tunø, det var interessant. Om bord på skibet var der masser af håndmadder og øl. Der var vist ingen, der var sultne eller tørstige, da vi kom til sejlklubben Frem igen. Her var dog nogle, som mente, at vi skulle i OM og fortsætte lidt endnu. Det var en rigtig god dag, tak for turen Henrik! Hilsen Kisser & Erland


Side 22

KIKKERTEN Fisketur 2015

Lørdag den 12. september var det fiskedag. 6 både tøffede med forventningsfulde fiskere ud ad havnen på fisketur. Desværre var fiskene i Odense Fjord også taget på fisketur netop den dag, hvorhen vides ikke, for det lykkedes ikke rigtigt fiskerne at finde dem trods mange ihærdige forsøg med snøren. Så det var ikke de helt store fisk, som gik på krogen den dag; kun ganske få og mindre fisk blev det til i år. Efter opmålingen af dagens fangst gik 44 OM’ere om bord i dagens menu: Gule ærter med flæsk, sprængt nakke og medister, som blev nydt i fulde drag. Umiddelbart før spisningen var der præmieuddeling sponsoreret af festudvalget til dagens heldige vindere. OM’s Fisketurspræmieliste Præmie

Vinder

Båd

Fisk

Størrelse

1. præmie

Tonni

Sumi (Frem)

Makrel

36 cm

2. præmie

Mick

Rikke (Frem)

Makrel

35 cm

3. præmie

Torben

Rikke (Frem)

Sild

22½ cm

4. præmie

Franch

OM jolle

Kutling

11½ cm

5. præmile

Grete

Gipsy

Krabbe

6,8 cm

6. præmie

Lene Møller

Kika

Musling

7½ cm

Trøstepræmie

Lene Møller

Kika

Blæksprutteforfang

Da den største fisk i år blev fanget fra det gode skib Sumi, går OM’s flotte vandrepokal til denne, hvorpå bådens navn samt årstal bliver indgraveret. Stort tillykke!

MINDSTEMÅL FOR FISK I SALTVAND Finhval Laks Pighvar Rødspætte Ising Gulål Gedde

(de mest almindelige) 900 cm Havørred 60 cm Torsk 30 cm Slethvar 27 cm Skrubbe 25 cm Ålekvabbe 35,5 cm Havål 60 cm Søtunge

40 cm 38 cm 30 cm 25,5 cm 23 cm 58 cm 24,5 cm

Mindstemålene gælder altid fra snudespids til halespids. For hornfisk og regnbueørred er der ikke fastsat mindstemål. Dog anvender mange lystfiskere frivilligt havørred mindstemålet på (40 cm) for regnbue-ørreder. Fisk under mindstemålet skal genudsættes hurtigst muligt – uanset om fisken er levende, skadet eller død. Det er under ingen omstændigheder tilladt at beholde, transportere eller at opbevare fisk under mindstemålet. Fisk genudsættes bedst ved skånsomt at fjerne krogen under vand og lade fisken undslippe. Hvis en fisk tages op af vandet med hænderne, risikerer den at miste skæl. Sker dette vil fisken dø få dage efter udsætningen.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 23

Tekst & foto: Walther Fjordens Dag er et af landets største naturarrangementer. Den første Fjordens Dag fandt sted i 1991. I årenes løb er arrangementet vokset kraftigt, idet der er kommet flere og flere aktivitetssteder til. Søndag den 13. september blev Fjordens Dag afholdt for ikke mindre end 25. gang. Officielt åbnedes dagen kl. 10 i Klintebjerg, hvor Nordfyns borgmester Morten Andersen holdt jubilæums- og Fjordtalen. I dagens anledning var der opsat en stor æresport, som signalerede, at der nu gennem 25 år har været sat fokus på livet ved fjorden og de mange dejlige oplevelser, man kan finde langs den lange, snoede kystlinje. Vejrmæssigt bød dagen både på tunge, regnfulde skyer, blæst og solskin, hvorfor fremmødet ikke var knap så stort som sidste år. Først ved middagstid gik det op for mange fynboer, at vejret måske alligevel ikke var så tosset endda til herlig søndagstur i det fri og nyde de mange aktivitetssteder. Traditionen tro var Klintebjerg Havn det sted, som igen i år havde flest aktivitet med 55 forskellige aktører (heraf 10 nye). Tilbuddene var overvældende og mange: ridning, kajakture, pileflet, biavl, fluebinding, racehøns, folkedansere, sundhedstelte, spejdere, drambryggere, jægere, fotoudstillinger, sejlture etc. Der var noget for enhver smag og alder. Det er kunstneren Mette Legarth, der har lavet årets plakat til Fjordens Dag. Plakatens motiv: ”Det intime møde mellem menneske og natur”, illustrerer meget passende det, som Fjordens Dag handler om nemlig: Kærlighed til og ønsket om at bevare naturen. _______________________________________________________________________________________________________________________________

Kurt skal på weekend-sejltur til Romsø sammen med gutterne fra bådlauget ”Hyttefadet”. Tidligt lørdag morgen, da han tager afsked med sin lille søn ved gangdøren, hvisker drengen ham stille ind i øret: - Far, ved du hvad, helt ærligt talt, så tror jeg, at mor er en rigtig bangebuks! - Nåh, hvorfor tror du dog det? - Jo, for hver gang du er ude at sejle, så sover hun henne hos naboen.


Side 24

KIKKERTEN Krabbesuppe af egen fangst

Børn som voksne (eller er det nu omvendt) har altid synes, at det er vældig sjovt at fange krabber. Det er selvfølgelig rigtig hyggeligt, og man kan få mange sjove og fornøjelige timer sammen på denne aktivitet. Dette bemærkede redaktøren på OM’s årlige sommertur til Bregnør! Normalt bliver dagens fangst sat tilbage i dens rette element; men hvorfor ikke tage de levende krabber med hjem og lave en velsmagende suppe af disse. Hjemmelavet krabbesuppe er simpelthen en delikatesse, supersundt og smager bare megagodt! Nedenstående opskrift er hentet fra datidens mesterkok Richardt Oest-Larsen i 1944:

Krabbesuppe Vask krabberne godt, hæld dem i en gryde med spilkogende vand. små vaskede taskekrabber Kog krabberne i 15 minutter, tag dem op og knus dem i en spildkogende vand gryde. friske suppeurter, fintsnittet Rigeligt friske suppeurter og løg fintsnittet og svitses i lidt smør, det ikke må brune. fintsnittet løg De knuste krabber tilsættes samt lidt karry og paprika. lidt smør karry Hæld 1 liter vand på og lad det hele koge en times tid. Sigtes gennem en fin sigte og bages ganske lidt op med lidt paprika mel og smør. 1 liter vand mel og smør til opbagning Suppen må ikke blive alt for jævn. Smag til med salt og et glas madeira. salt Farv suppen svagt lyserød med lidt 1 glas madeira rød hummerfarve hummerfarve. fiskeboller Suppen serveres varm med fiskeboller og asparges aspargessnitter og evt. små hjemmebagte kuvertbrød.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25

Gode vinterråd til sejlerfolket Desværre ligger sejlsæsonen snart agterude og vinteren ret forude. Vintersæsonen starter omkring 15. november og varer til 31. marts. Vejret er ofte for koldt til en sejltur, og forsikringen dækker typisk heller ikke sejlads i denne periode. Så hvorfor ikke allerede nu tage vare på din båd og motor, så bliver klargøringen lettere til foråret. Motoren: Start vinterklargøringen af motoren allerede nu, inden du tager båden på land. Kør motoren varm og skift dens brændstofsfiltre. Hvis det er en dieselmotor, bør du fylde tanken helt op, så er der ingen luft til mikroorganismer, som kan trives i tanken. Hvis der er en benzintank – tøm den helt af hensyn til brandfaren. Nogle havne forlanger det faktisk. Tjek og stram evt. alle drivremme. Kølesystemet: Når båden er på land, påfyld kølesystemet en blanding af frostvæske og vand i forholdet 1:1. Har motoren saltvandskøling, kør ferskvand gennem saltvandssystemet, afslut med at køre kølevæske gennem systemet, indtil du ser kølevæsken komme ud af udstødningen. Vask motoren og giv den et tyndt lag olie. Det er en fordel at skifte smøreolie nu frem for, når næste sæson starter. Hvis båden har hækaggregat (Z-drev) følg manualen med vinterklargøring. Læs den grundigt og følg den. Elektriske anlæg: Giv det elektriske anlæg en gang fugtfordrivende spray ved bl.a. kontakter og sikringsholdere. Tjek væskeniveauet i batterierne. De bør være fuldt opladede og evt. oplades et par gange i løbet af vinteren. Har du elektriske instrumenter – tag dem med hjem, så de kan opbevares tørt og frostfrit vinteren over. På land: Sikre dig at båden står solidt og godt afstivet, så den ikke kan vælte. Hækaggregater og trimplan står med fordel i enten nederste eller øverste stilling, for så er trimcylindrene trukket ind. Tøm vandtanken, varmtvandstank, pumpe og tag slangerne af, så du kan puste vandrester ud. Om læ: Gør båden grundigt rent. Åbne alle luger, skuffer samt døre, og rejs alle hynder i båden, så luften frit kan cirkulere. Tør evt. bundvand op, så båden er helt tør. Afrim køleskabet og vask det rent. Opbevar ikke våde trosser om læ. Tør dem og hæng dem op. Hæng evt. fugtsugende poser op til at tage kondensen. Rengøring: Gør båden grundigt rent, inden du polerer den. Med polering nu er det nemmere at vaske og oppolere til foråret. Udluftning: Båden må ikke lukkes hermetisk til. Sørg for, at der er adgang af frisk luft gennem overdækning/kaleche. Gummibåd: Gør båden ren og luk lidt luft ud af pontonerne. Fjern evt. sand i krogene, da det kan gnave hul i gummidugen. Hvis båden har bæretaske, tøm båden for luft, pak den sammen og opbevar den tørt. Påhængsmotor: Klargør motoren. Hold den lodret, så det salte kølvand kan løbe ud. Skyl motorens kølesystem ved at køre den i tomgang 10 minutter i ferskvand. Tøm den for benzin. Skift gearolie i motorbenet. Skru tændrør af, efterse dem og hæld lidt motorolie i hullet. Træk et par gange i startsnoren, så olien fordeles i cylinderen. Rens motoren udvendigt og giv de bevægelige dele sprayolie. Udskift evt. impelleren i kølevandspumpen. Tjek at brudstift på propellen er hel. Følg ellers vejledningen i producentens manual. Tag motoren med hjem og opbevar den tørt og frostfrit. Redningsveste: Tag dem med hjem og opbevar dem tørt. Tjek om de er mørnede eller på anden vis er defekte. Automatisk oppustelige veste bør sendes til serviceeftersyn hvert 2. år hos leverandøren. Redningsflåde: Har du redningsflåde om bord, tag den med hjem og opbevar den tørt vinteren over. Husk at følge producentens anvisninger for serviceeftersyn.


Side 26

KIKKERTEN Carta Pisana Vidste du, at Carta Pisana regnes for det ældste søkort, fra ca. 1270-1300. Det blev fundet i Pisa, heraf navnet. Kortet viser hele Middelhavet, Sortehavet og Europas vestkyst fra Marokko til Holland. Det var det mest nøjagtige og med flest havne i Genuabugten, hvorfor det antages at være fremstillet der. Det er for øvrigt det

første søkort, hvor nord vender opad! let ind, når et skib skal passere. Tv. ses det lille

Krydsordsløsning side 14:

Kirke

To skibbrudne sejlere klamrer sig til deres logbøger, da de mødes på det åbne hav, drivende rundt i hver sin redningsflåde. - "Ohøj", råber den ene, " Hvornår er dit skib sunket?" - "Ja, for et års tid siden." - "Jamen dog, har du så drevet alene rundt på havet i al den tid?" - "Ja, og hvad så?" - "Hvordan kunne du udholde ensomheden i så lang tid?" - "Det må du nok spørge om, for det har været røvkedeligt - især om søndagen"


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 27

Fotos: Conni & KMS Du kan se flere fotos fra Grisefesten 2015 på OM’s Facebook side.


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men i redaktørens postkasse i klubhuset eller sendes til dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe KIKKERTEN Medlemsblad for OM udkommer 4 gange årligt. Bladet udsendes til alle medlemmer, udvalgte klubber, sponsorer og annoncører for bladet.