Kikkerten juli 2017

Page 1

Nr.

Juli 2017 27. årgang


Side 2

KIKKERTEN Formand

Carsten Mortensen

28 66 62 00

Havnemester

Palle Grau

42 48 18 88

Næstformand

Palle Grau

42 48 18 88

Bestyrelses medl.

Jørgen Hansen

21 31 14 10

Bestyrelses medl.

Kent Jørgensen

42 40 62 67

Suppleant 1

Chr. Hedager

27 57 61 03

Suppleant 2

Kim Møller

52 58 08 29

Sekretær

Karen-Margrethe Sørensen

25 69 58 80

Kasserer

Jens Chr. Pedersen

20 24 33 33

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Paw Hansen

22 91 86 52

Klubmand 2 år

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Revisor 1

Jesper Jensen

20 12 12 48

Revisor 2

Cristian Miethe

22 76 70 97

Revisor suppliant

Stefan Møller

42 15 09 04

Beddingsmand

Jørgen Munk

40 11 91 57

Beddingsmand Suppl.

Simon Sidelmann

27 21 35 15

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

25 69 58 80

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55o 24,5` N – 10o 23,0` E


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Standerhejsning 2017

Endelig oprandt den store dag, som mange OM’ere hvert år ser frem til; nemlig Odense Motorbådsklubs standerhejsning, som i år foregik lørdag den 6. maj. Klokken 10 bød vores formand Carsten de mange fremmødte og morgenfriske OM’ere velkommen til en ny og god sejlersæson med godt sejlervejr, hvorefter den omdelte standerhejsnings-sang ”Når i synsranden vårsolen blinker … glad vi stævner mod Odins gamle by” blev forsøgt sunget på bedste OM-vis, men som sædvanligt i spæde – næsten lydløse – stemmelejrer, idet melodien hvert år forstummer i forårssolen, hvorfor blev det også kun til første vers. OM’s vimpel og Dannebrog blev derimod meget professionelt og med kyndige hænder sendt til tops af det yngste (Mikkel) og ældste (Søren) medlem med assistance af Simon og Carsten. Traditionen tro blev OM’s ny sejlersæson skudt ind med en kæmpesalut, hvilket vores mangeårige autoriserede kanonér Kenneth gjorde med et ordentligt brag. Efter disse festlige indslag var der kaffe med småkager og en lille en til halsen i klubhuset. Klokken 13 ringede skibsklokken til samling i festsalen, hvor Conni bød velkommen og holdt en takketale for Mary, som desværre nu træder ud af festudvalget efter 5 år. Fremover skal Mary nu bl.a. pleje sin flotte Hortensia klatreplante, som hun fik i afskedsgave. Dernæst overrakte Inge fra Stige på gåturudvalgets vegne en flot buket blomster til både Conni og Mary. Der var næsten ikke et øje tørt. Herefter gik de 42 tilmeldte OM’ere om bord i det lækre smørrebrød, som festudvalget i år nøje havde udvalgt. Sluttelig var der frugt og kaffe/te med Jørgen Milos 2 slags hjemmebag: Bananlagkagen og ikke mindst den eftertragtede ostekage! En stor tak til festudvalget for dette flotte arrangement, hvilket resulterede i, at op til flere OM-både tøffede ud ad hullet på en standerhejsningstur på Odense Fjord.


Side 4

KIKKERTEN Formanden har ordet Kære Alle

Så er sommeren endnu engang godt i gang. Sankt Hans er vel overstået, og som vanligt bevæger vi os med hastige skridt over sommeren, som hvert år altid går lidt for hurtigt, for inden vi får set os om, er det snart jul igen! Men inden da, er der heldigvis et par kommende ting, som vi alle stadig kan glæde os til: OM’s sommertur til Bregnør, Grisefesten, Fisketuren, Arbejdsdage, Afriggerfesten mm. Sidste nyt her i OM - og faktisk en meget VIGTIG ting - er, at vi skal have udskiftet samtlige låse og nøgler, idet der efterhånden er rigtig mange nøgler i omløb, som vi ikke har og aldrig vil få styr på, idet mange udmeldte medlemmer igennem årene har glemt at aflevere deres nøgler! I bestyrelsen har vi derfor besluttet at udskifte samtlige låse og nøgler i OM. Denne gang til et mere sikkert og fremtidssikret elektronisk system, som vil betyde, at vi på selve låsen kan udelukke de nøgler, som vi ikke længere ønsker skal kunne bruges! HUSK derfor alle, at det er vigtigt, at I betaler jeres kontingent rettidigt! Derudover kan jeg oplyse, at der til hver nøgle er tilknyttet en personlig log, som er kodet til præcist at vise, hvilket tidspunkt nøgler/personer har åbnet samt låst her i OM. Det nye nøglesystem er med andre ord meget personligt! Det vil derfor være nødvendigt, at man får en ny nøgle, hvis man fortsat vil have adgang til klubben og dennes faciliteter. Vi har besluttet, at den skal koste yderligere 100 kr., da vi tror, at den lave pris, som vi har kørt med tidligere, har været årsag til, at ikke speciel mange tidligere medlemmer har ulejliget sig med at få afleveret deres nøgle, når de har forladt Odense Motorbådsklub. Det skal foregå ved, at man køber den nye nøgle i løbet af juli, MEN får en ny kvittering på 200 kr. - dine tidligere penge er altså ikke spildt! I løbet af august vil låsene så blive skiftet. Der vil blive sat opslag op i klubben, så snart datoerne er fastlagte. Alle gode ønsker for en - måske bedre sommer Bedste hilsner Carsten

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Havnemesteren har ordet Hej alle Først tak for valget som havnemester, en flot titel som jeg vil forsøge at leve op til. Der har været mange ting at sætte sig ind i, men jeg har mødt en utrolig hjælpsomhed fra alle, når jeg har spurgt ind til de forskellige gøremål, der er som havnemester. Det har været rigtig rart at være omgivet af positive og imødekommende klubmedlemmer. På grund af fødselsdag i familien deltog jeg ikke i årets første planlagte arbejdsdag, men den forløb godt, og de forskellige opgaver blev udført, så der var pænt til standerhejsningen. En stor tak til det på dagen samlede arbejdshold. Standerhejsningen forløb vel som den plejer? Flaget blev hejst af ældste og yngste medlem af klubben, og der blev sunget. Vi kan ikke sige, det var kanon. For først sang den ene side af forsamlingen, og så sang den anden side. Det kan være formanden til næste år skal stå midt for udstyret med en dirigentstok, så det bliver en fællessang. Der blev sluttet af med et kanonbrag, som sikkert kunne høres i hele kvarteret, og det var lige så duerne lettede ovre i skoven. De var dog ikke de eneste der lettede, mindst en af vore kære naboer lettede også, og fløj hen til telefonen for at klage til vagthavende på politigården, hvilket medførte at næste gang kanonen skal affyres, bliver vi nødt til at indhente en politigodkendelse. Det er en fornøjelse at gå rundt på broerne og se ledninger ligger sikret, vandslanger er rullet op efter brug, at der ikke ligger ting og sager og flyder på broerne, at bådenes fortøjninger sidder rigtigt, og at de, der er ude at sejle, lægger fortøjningerne pænt langs broen, så der ikke skal hoppes hen over dem med fare for at falde i vandet. Jeg vil lige høre, om der er nogle der kan og har lyst til at deltage i en lille ”arbejdsgruppe” en gang imellem; det skulle være et par timer på en hverdag, der kunne vel også blive tid til lidt hygge. Kontakt mig, hvis I synes om ideen. Siden april er en bådplads sagt op. Til gengæld kan vi sige velkommen til 4 nye medlemmer, som forhåbentlig vil få stor glæde af at have deres båd liggende i OM. Vi har allerede haft nogle gode sejldage, og jeg håber, at vi får mange flere i løbet af sommeren. God sommer til alle fra Palle

Kassereren har ordet Kære OM’ere Jeg takker igen for valget som kasserer. Jeg skal gøre mit til, at vi fortsætter med at have en klub, hvor alle trives. Siden generalforsamlingen er vi fortsat med at få styr på medlemmerne og betalingerne. Desværre har vi, som vi blev enige om på generalforsamlingen, afskrevet en del penge på ex medlemmer, der ikke kunne/ville deltage i fællesskabet. Derfor kan jeg kun opfordre til, at folk får betalt deres regninger, og hvis der imod forventning skulle være sendt regninger ud med fejl i, skal I henvende jer straks. Jeg vil naturligvis også ønske alle en god sæson og nyd nu alle de dejlige arrangementer, som vi nu har her i klubben, og som du forhåbentlig er med til at betale for. Mange hilsner Jens Christian


Side 6

KIKKERTEN Klubformanden har ordet

Allerførst vil jeg gerne sige mange tak for genvalget ved generalforsamlingen. Det er dejligt, at I værdsætter én for det arbejde, som laves; for jeg prøver at gøre det så godt som muligt. Efter standerhejsningen er endnu en OM-sæson startet. Næste arrangement var Skt. Hans, hvor vi ligeledes var mange i år. Vi spiste grillpølser kl. 18 og futtede senere på aftenen heksemutter af. Mens vi venter på, at sommeren for alvor skal komme, skal I huske, at vi i august måned har ikke mindre end 2 arrangementer: Vores årlige sommertur til Bregnør og vores Grise-fest, hvor vi igen håber på en stor opbakning i år. Festudvalget takker medlemmerne for den meget store opbakning til det, vi laver. Vi glæder os alle til endnu en fantastisk sæson. Jeg vil slutte med, at ønske alle medlemmer en rigtig god sommer, hvor vi igen skal huske at passe godt på hinanden derude. Venlig hilsen jeres klubformand Conni.

Redaktøren har ordet Endnu en sommersæson er startet. Mange fornemmer, at vinden dufter af saltvand, samt at det må være på tide at dreje til bagbord ud på fjorden eller længere væk for at nyde den danske sommer, dette fortjener både du og dit skib. For hvem kan sejle mange sømil uden vind? Det kan OM’s motorbåde. Redaktøren glæder sig derfor til at få mange sejlersommerindlæg til næste nummer. Send disse og gerne fotos til: dylan@vip.cybercity.dk. For 215 år siden skrev vor ret så produktive forfatter Adam Oehlenschläger følgende: ”De higer og søger i gamle bøger, i oplukte høje med spejdende øjne”. Tja, det var før den fagre nye verdens opfindelse (Internettet), hvor man kan finde svaret på næsten alt. Dog er erindringer/minder og ældre fotos omkring OM sværere at finde! For nylig gik redaktøren om bord i noget af et tilsvarende guldfund: ældre numre af Kikkerten samt Hartvigs (tidl. redaktør) ældre fotomapper, som absolut er bevaringsværdige for eftertiden! Få f.eks. Knud Rimba’s fortælling her i Kikkerten, og se de ældre fotos på OM’s hjemmeside (www.odensemotorbaadsklub.dk)under fanen Galleri. Måske ligger du også inde med en guldgruppe (gamle logbøger, fortællinger, fotos mm.), som helst ikke for stedse skal gå i glemmebogen. Giv endelig redaktøren et praj herom!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Advarsel Det er bare så dejligt med gas kogeblus i skibets pantry, så man hurtigt kan lave varm mad ombord. Men pas på: gasinstallation er også lig med risiko for gasudslip og i værste fald gas-eksplosion. Heldigvis er gaseksplosioner meget sjældne på både. I Danmark sker der gennemsnitligt kun en ulykke om året, og heldigvis meget sjældent med alvorlige personskader til følge. Men hvis man ikke holder sit udstyr ved lige, er der stor risiko for, at der kan ske noget alvorligt. Når der sker gaseksplosioner ombord, er årsagen oftest manglende vedligeholdelse af gasinstallationen. Det er derfor vigtigt at gennemgå gas-installationen før hver sæson, hvor man åbner for gassen og tjekker slanger og samlinger for utætheder, f.eks. ved at lugte sig frem. Er gas-installationen lovligt monteret, er der monteret en lækagetester, som man jævnligt bør benytte. Systemet testes ved at trykke på knappen i toppen af testeren i ca. 10 sek. Kommer der bobler i glykolvæsken i glasset, er systemet utæt og skal efterses. Hvis man opdager et gasudslip, skal man hurtigst muligt lukke for gassen på stophanen. Derefter skal man sørge for at få luftet godt ud i hele skibet, og absolut ikke tænde for nogen former for elektriske ting ombord, idet der kan fremkomme gnister og dermed en eksplosion. Brand ombord En af de farligste situationer, man kan komme ud for til søs, er at der udbryder brand ombord. På mindre både kan ilden hurtigt gribe om sig, og hjælpen når sjældent frem i tide. Den trænge plads, benzindampe fra motor/tank, gnister fra elektriske apparater, utætte gasinstallationer, en smøg, gør at en brand lynhurtigt kan opstå. Husk derfor altid god udluftning og ikke mindst det rette brandslukningsudstyr (brandtæpper og min. 2 pulverslukkere) ombord, så en brand hurtigt kan slukkes. Husk: brug aldrig vand til slukning af olie-brande, idet vand eksploderer, når det kommer i kontakt med brændende olie! Søsportens Sikkerhedsråd har udgivet en lærerig og informativ publikation om Brand og eksplosion, som gratis kan downloades på: www.soesport.dk/Sider/Pjecer.aspx .


Side 8

KIKKERTEN Test din maritime viden

Afprøv din maritime viden om signalflag eller få den opdateret. Svarene finder du side 17. 1: Signalflaget India betyder? 2: Signalflaget Tango betyder? a) Jeg drejer til bagbord a) Jeg behøver hjælp b) Jeg drejer til styrbord b) Jeg har lods om bord c) Jeg ligger underdrejet c) Hold klar af mig 3: Signalflaget Whisky betyder? 4: Signalflaget Mike betyder? a) Mand over bord. a) Jeg ligger underdrejet b) Jeg giver en whisky her om bord b) Mit skib ligger stoppet c) Jeg behøver lægehjælp c) Min maskine går bak 5: Signalflaget Echo betyder 6: Signalflaget Lima betyder a) Jeg ønsker lods a) Stop Deres skib øjeblikkeligt b) Jeg drejer til styrbord b) Alle skal møde om bord, vi sejler c) Jeg har dykker ude. Hold klar c) Jeg driver for mit anker 7: Signalflaget Romeo betyder 8: Signalflaget Oscar betyder a) Modtaget a) Jeg behøver lægehjælp b) Afvist b) Mit skib ligger stoppet c) Ja eller bekræftende c) Mand over bord 9: Signalflaget Alfa betyder 10: Signalflaget Golf betyder a) Alle skal møde om bord, vi sejler a) Jeg spiller golf b) Jeg har dykker ude. Hold klar b) Jeg behøver hjælp c) Jeg ligger underdrejet c) Jeg ønsker lods 11: Signalflaget Charlie betyder 12: Signalflaget November betyder a) De stævner mod fare a) Nej eller benægtende b) Modtaget b) Ja eller bekræftende c) Jeg behøver lægehjælp c) Mit skib ligger stoppet 13: Signalflaget Hotel betyder 14: Signalflaget Sierra betyder a) Jeg drejer til styrbord a) Hold klar af mig b) Jeg har lods om bord b) Modtaget c) De stævner mod fare c) Min maskine går bak 15: Signalflaget Quebec er 14: Signalflaget Kilo er a) Gult & blåt a) Gult & blåt b) Gult b) Hvidt & rødt c) Hvidt & rødt c) Sort & blåt


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Knuds Fortælling Fra 1995

Forleden fandt redaktøren denne spændende artikel i Kikkerten April 1995, hvor Hartvig var redaktør. Hartvig havde bedt Knud Knudsen (også kaldet Rimba) i anledning af hans 75 års fødselsdag samt 40 års jubilæum fortælle om sine oplevelser i OM gennem årene. Knud Rimba dengang skrev følgende: ”Min lyst til at sejle startede allerede som Knægt. Da jeg kom ud af skolen kom jeg i lære på det lille Bådeværft, der lå ved Kanalen lige over for Thorvald Petersen. Det var der jeg først kom i kontakt med OM, for der lå deres Både, inden Bådehavnen blev gravet ud og indviet i 1938. Dengang havde jeg ikke noget Skiv, men det var meget interessant. Så kom Krigen i 19401945, der lå Bådene stille, for vi måtte ikke sejle under Krigen. Så i Maj 1945 tog jeg til Sverige og blev gift i 1950. vi kom hjem i 1955, hvor jeg blev Medlem af OM, for at få en Plads til min Båd, jeg havde med hjem. Det var en åben Jolle, jeg var ved at bygge om, den blev lavet færdig her i Havnen. I 1956 havde vi nogle Pålidelighedsløb, og der var Træffestævne som blev holdt her i Odense det år med deltagelse af andre klubber udefra. Jeg har da også fornøjelsen af at have Pokaler og Præmier stående fra dengang. I 1958 blev den store Sal til Klubhuset bygget, jeg var med til at grave Grunden, men var ikke med til Huset blev færdig. For vi rejste så igen til Sverige, Båden og alle vores Møbler blev Læsset på en Banevogn og kørt derover. Men jeg beholdt mit Medlemskab i OM, for jeg kunne ikke blive Medlem af nogen Klub i Landskrona. I April 1960 sejlede jeg Skibet hjem fra Landskrona, Helsingør, Hundested, Sejerø, Fyens Hoved, Odense. Det var en tur nærmest på lykke og fromme, for Søkort havde jeg ikke noget af! Men jeg kom da godt hjem. Så boede jeg i Skibet til 1962, hvor jeg fik Familien hjem. I 1963 var der Træffestævne i Fredericia, hvor min Bror Poul og mig vi deltog, sammen med flere andre Skibe fra Odense. Det var det År, hvor Poul forliste på Æbelø med Havkatten. Det hed alle hans Skibe. Vi havde temmelig hårdt vejr, og Poul stolede ikke på sin Motor, så han ville gå i læ ved Æbelø. uheldigvis gik hans Motor i stå, da han skulde lande, og der kom en Sø der satte ham 3 meter op på land. Tju, Bang, Knas sagde det og Båden revnede fra For til Agter. motoren og hans Ejendele fik han kørt hjem. Båden blev der oppe. Masten og Standeren ville Godsejeren gerne beholde som et Minde. Den står der måske endnu? Fortsættes side 10


Side 10

KIKKERTEN

Fortsat fra side 9 Så fik Poul en anden Havkat, som han også var uheldig med. Han havde rigget til, for de var nogle der skulde ud og fiske næste dag, og Poul var gået til Køjs, da en af deltagerne kom med 20 liter Benzin, som han stillede på Agtertoften. Desværre var Dunken utæt, så det løb ud i Båden, med det resultat da Poul næste morgen stod op og skulde tænde sin sædvanlige Cigar, så sagde det Tju og Bang og Poul og Skibet røg i luften. I 1964 blev den nye Bro bag ved Vigelsø lavet. Vi sejlede Pæle og Planker der ud i Joller og Pramme, den vi havde før var kun en lille Bro foran ud til Sejlrenden. Da Bådehavnen blev lavet i 1938, var der Betonkaj og Cementfliser rundt om Bassinet. Det blev så i Årene 1976-1979 udskiftet med Træbroer, som de er i dag. Det skete over flere År, for der var ikke råd til at få lavet det hele på en gang. Det var så i store træk, hvad der er at fortælle. Jeg kunne blive ved, for der er sket så meget igennem Årene, men det ville fylde for meget i Bladet. Hilsen Knud ”Rimba”

Station Bregnør og Station Kerteminde ALARMTELEFON 27 60 11 02 Vi har brug for jeres medlemskab, hvis vi skal kunne hjælpe jer, når I har brug for det. Et medlemskab koster kun 550 kr. om året. En stor tryghed, hvis uheldet skulle være ude. Læs nærmere om Dansk Søredningsselskab på hjemmesiden: www.dsrs.dk VED LIVSFARE KONTAKT ALTID ALARM 112! Der kan du få oplysning om, hvor nemt det er at støtte Dansk Søredningsselskab. Jeres forening har også mulighed for at give et sponsor bidrag stort eller lille, alt er særdeles velkommen, da det er det, der betaler driften af redningsbåden. Med venlig hilsen Bruno Hvid Dansk Søredningsselskab - Station Bregnør/Kerteminde


ODENSE MOTORBÃ…DSKLUB

SALG & REPARATION SK HAVEMASKINER HAVNEGADE 57 5000 ODENSE C TLF. 20 89 67 12 WWW.SKHAVEMASKINER.DK

Tina Berg Svendsen Fyllestedvej 20 5464 Brenderup Tlf.: 25 37 96 38

TBS@regnadm.dk

www.regnadm.dk

Side 11


Side 12

KIKKERTEN

Hvidt marsvin observeret i Kerteminde Bugt Marsvinet er den mest almindelige hval i de danske farvande. Den kan ses hele året ved de fleste kyster og lavvandede havområder. Der findes ca. 37.000 marsvin i de indre danske farvande og i den centrale og nordlige Nordsø over 270.000. Indtil 1940’erne blev marsvin kommercielt udnyttet på flere fangststeder i Danmark, bl.a. i det nordlige Lillebælt. I 1967 blev marsvin fredet i Danmark. Det er altid fascinerende at se og opdage et marsvin. Typisk ser man en mørk og trekantet rygfinne skyde op af vandet, når det kommer op til overfladen efter et dyk. Normalt har marsvin en blåsort overside, hale og luffer, men undersiden er hvid. Midt i maj fik et sejlerpar sig dog noget af en udsædvanlig oplevelse, da et kridhvidt marsvin svømmede så tæt forbi deres båd i Kerteminde Bugt, at de kunne nå at filme det: www.tv2fyn.dk/artikel/sjaeldent-dyr-spottet-i-kerteminde-bugt-saadan-en-har-jeg-aldrigset. Hvalekspert Magnus Wahlberg på Biologisk Institut på Syddansk Universitet har aldrig selv spottet et af de ca. 10 albinomarsvin, som der formodes at være. Ifølge Magnus Wahlberg skulle et albinomarsvin tidligere været spottet i Storebælt. I Danmark kan et albinomarsvin føle sig sikker, idet der ikke er andre dyr som spækhuggere, som spiser marsvin. Redaktøren kan varmt anbefale Danmarks Naturfredningsforenings lille pjece ”Pattedyr i havet”: www.aktiv.dn.dk/media/4294/pattedyr_havet.pdf .


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

På denne side kan du gratis indrykke dine maritime køb/salg/bytte-annoncer Sælges: Flere maritime småting – Ring og hør på tlf.: 23 45 57 58 Sælges: Mariner 4 hk, benzin, 2-takts, langt ben Pris: 2500 kr. tlf.: 25 69 58 80 Sælges: 1 fiskestang med hjul – Pris: 160 kr. tlf.: 20 27 44 21 Sælges: 1 fiskestang uden hjul – Pris: 100 kr. tlf.: 20 27 44 21 Sælges: Motorsejler LM 27, Volvo Penta 29 HK, masser af udstyr, bundmalet Sejlklar – Pris: 130.000 kr. tlf.: 20 27 44 21

Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Sommertur til Bregnør lørdag den 5. august Skippermøde kl. 13 Tilmelding senest onsdag den 2. august Pris: 50 kr. – 100 kr. for ikke medlemmer Grisefest lørdag den 23. august kl. 16 Tilmelding senest onsdag den 23. august Gratis for medlemmer Fisketur lørdag den 16. september Tilmelding senest den 13. september Kl. 16: Opmåling af fisk Kl. 17: Spisning og uddeling af præmier Pris: 25 kr. for fiskeri Pris: 50 kr. for spisning


Side 14

KIKKERTEN Maritim Krydsord

På den lille havneknejpe sidder Viggo Sømand en sen aften og sluger den ene fadøl efter den anden i et særdeles livsfarligt tempo. Han har faktisk ikke fået det ene glas fra munden, før han med sin frie hånd rækker ud efter det næste. Da han har drukket de første 12 fadøl, siger servitricen bekymret til ham: - Hør nu Viggo Sømand. Sådan kan du da ikke drikke øl! - Ikke det. Jeg kan overhovedet ikke drikke øl anderledes efter ulykken. - Hvad er dog det for en ulykke, Viggo Sømand? Den gamle sømand gyser og svarer meget bleg i ansigtet: - Uh hav ha da. Der var engang en landkrabbe i Amsterdam, som væltede min øl!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord Vandret: 1. Maritimt ord for ”skallen” af et skib 4. OM aktivitet den 26. august 5. OM’s havnemester hedder Palle … 7. OM aktivitet den 16. september 10. Instrument som aflæser vands saltindhold 13. Agterste del af skibets køl kaldes en … 14. Forkortelse for Global Positioning System 16. Navn på mindre ø i Odense Fjord 18. Temperaturskala, hvis nulpunkt er – 273,150 22. OM’s klubmand for 2 år hedder … 26. Kongeskibets navn 27. Andet ord for lavvande 28. Skib med 3 skrog 29. Andet ord for kurspunkt Se løsning side 26

Lodret: 2. ”vaske” et skib liggende for anker udenbords 3. Ø, hvor man kan se ”Flaske-Peters Samling” 5. Hvilken farve er styrbords lanterne 6. Søhelten Peter Willemoes fødeby 8. Bundt af oprullet tovværk 9. Venstre skibsside kaldes … 11. Let vind, som blæser fra søen og mod land 12. Maritimt pejlemærke med lysblink 13. Slangord for havets overflade, den blå … 15. OM’s klubmand for 1 år hedder … 17. Maritimt ord for et skibs forende 19. Et snævert farvand kaldes et … 20. Forstærkning på lønningen forude kaldes en … 21. Hvilken ugedag holdt OM Skt. Hans Aften 23. OM’s formands fornavn 24. Maritim retningsviser 25. OM’s sommertur går i år til …


Side 16

KIKKERTEN

Det er ikke hvert år, at kongeskibet Dannebrog aflægger Odense en visit. På Danmarks Befrielsesdag den 5. maj passerede Dannebrog med ekstrem god fart Stige Bådehavn ved 18-tiden uden at gøre et pit-stop ved Per Åls Bro, hvilket Anker Boy og TV 2 dog gjorde!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelser Under overfladen med drengene fra sejlbåden Havana Af Alfred, Theis & Emil Midé Erichsen Forlaget Havana – 96 sider – Pris: 200 kr. Hold blot vejret, dyk ned under overfladen sammen med brødrene fra Havana, der har udgivet denne flotte bog om deres udforskning af den undersøiske verden. I bogen fortæller de 3 brødre, hvordan deres passion for snorkling og dykning startede meget tidligt i deres barndom. Bogen er en slags dykkerguide og beskriver, hvad man som nybegynder skal være opmærksom på. Bogens målgruppe er primært de yngre læsere, som fulgte med i Havanas 3-årige jordomsejling i udsendelserne Kurs mod fjerne kyster, hvorfor den er fortalt i både tekst, et hav af farvefotos og illustrationer (sidstnævnte tegnet af deres kusine Amanda), krydret med lærerige praktiske infobokse, som vigtige regler, øvelser samt fakta. Bagerst i bogen er der et oversigtskort med sidehenvisning over, hvor de indtil nu har haft eventyrlige dykkeroplevelser og gjort deres mange erfaringer. Husk at lægge bogen øverst i køjesækken på sommerturen, idet det er en særdeles pædagogisk og ikke mindst informativ bog for alle generationer - yngre som ældre – om, hvilken eventyrlig verden, som findes under skibets vandlinje på de blå oceaner. Lys langs kysten. Danske fyrtårne fra Skagen til Gedser Af Knud Peder Jensen og fotograf Knud Nielsen Forlaget Hovedland - 204 sider – Pris: 250 kr. Fyrtårne har altid været vigtige holdepunkter for søens folk samtidig med, at de har en magisk tiltrækningskraft og ofte et yndet udflugtsmål for mange landkrabber. Lys lang kysten er et monumentalt søfarts- og kulturhistorisk opslagsværk om 58 danske grundmurede fyrtårne samt disses historier fra Skagen til Gedser. Meget passende starter den fotografiske rundrejse med Det hvide Fyr i Skagen (landets ældste bygget i 1747) og slutter med Dueodde Fyr i Gedser, som er Danmarks yngste (fra 1962) og højeste fyr (46 meter). Hvert fyr er grundigt beskrevet med mange interessante og spændende historiske detaljer samt ikke mindst fyrpasserne, som havde et tungt og kæmpe ansvar for, at fyrene lyste hver eneste nat uden undtagelse. Hvert fyrtårns beskrivelse afsluttes med en databoks, bl.a. byggeår, position, højde, fyrkarakter. Forrest og bagerst i bogen er et oversigtskort med de 58 fyrtårnes beliggenhed. I dag er Danmarks fyrtårne automatiserede og ubemandede, men fyrtårnenes historie lever. Summasummarum: En særdeles flot og anbefalelsesværdig søfartskulturhistorie fortalt fra mange indfaldsvinkler i fotos og tekst om de prægtige fyrtårne, som fortsat blinkende ser på skibene, der kastes rundt i bølgernes vilde dans på havet. Boganmeldelse: Svar på spørgsmålene ”Test din maritime viden” side 8: 1.a – 2.c – 3.c – 4.b – 5.b – 6.a – 7.a – 8.c – 9.b – 10.c – 11.a – 12.a – 13.b – 14.c – 15.b – 16.a


Side 18

KIKKERTEN Maritime boganmeldelser

Forladt – Fortællinger fra 20 ubeboede danske øer af Christina Vorre Lindhardt og Ringhof – 240 sider – Pris: 300 kr. Måske tænker du ikke lige på det, når du på sommertogtet tøffer forbi de mange danske småøer, at der i dag faktisk er 320 ubeboede øer. På mange af disse har der aldrig nogensinde været beboere, mens der på andre tidligere var små isolerede øsamfund med deres nu for mange glemte specielle skæbner og hændelser. Tja, måske passerer du i år øen, hvor der blev optaget den verdensberømte stumfilm ”Løvejagten”, blev erklæret som et selvstændigt kongerige med eget flag og frimærker, eller øen med ruinerne af Europas ældste orlogsværft, eller øen med marsk Stigs falskmøntneri, eller måske øen, hvor polarforskeren Peter Freuchen ofte sig en velfortjent morfar og hvor du også finder en statue af ham, for slet ikke at nævne øen med Valdemar Knudsen, der ligesom sin far var landpost på de våde nordfynske vandveje. De 20 forladte og ubeboede øer ligger fordelt i hele landet i farvandene omkring Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster. Det kan varmt anbefales at lægge denne bog i styrhuset på årets sommertogt samt sætte waypoints mod disse glemte og forladte småøer, som blot venter på, at blive genopdaget. En bedragers dagbog af Lone Mikkelsen Forlaget Turbine – 228 sider – Pris: 280 kr. I gamle dage betød det jf. sømandsovertro alskens ulykker om bord, hvis der var et kvindeligt besætningsmedlem med, derfor måtte Jeanne Baret i 1767 forklæde sig som den unge mand Jean for at ledsage botanikeren Philibert Commerson som hans assistent og elskerinde på den første franske jordomsejling med skibet l’Étoile. Bogen er, som titlen antyder, udformet som en dagbog over 40 år. Det er Jeannet Baret, som fører pennen. Dagbogen begynder om bord på skibet l’Étoile på vej over Atlanten mod Sydamerika, men er samtidig krydret med mange flashbacks, som trinvis blotlægger hendes fortid. Hurtigt indlever læseren sig i Jeannets mange tanker og oplevelser, bl.a. om planteindsamling og navngivning af disse, det barske sømandsliv, storme, skørbug, intriger, voldtægt, mødet med den fremmedartede verden alt sammen set med kvindeøjne. En bedragers dagbog er baseret på den virkelige historie om den franske admiral LouisAntoine de Bougainvilles jordomsejling, som fandt sted fra 1766-1769 inden Den franske Revolution, hvilket bestemt ikke gør bogen mindre spændende. Dog ville det været ønskeligt, at forfatteren rent sprogligt havde gjort dagbogsnotaterne mere down-daterede til 1700-tallet. Men: Alt i alt en god historie, som passer perfekt til en lun sommeraften på soldækket med en god drinks på året sommertogt.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Sejl til 37 øer med eget ø-pas Der er ikke noget mere charmerende på årets sommertogt at lægge båden til i mindre øers havne, hvor alt dufter af natur, sjæl og idyl. Sammenslutningen af Danske Småøer lancerede sidste år et meget eftertragtet ø-pas, som lynhurtigt blev revet væk. I år er passet trykt i 200.000 eksemplarer mod i alt 70.000 i 2016. Ø-passet er ganske gratis og kan erhverves på turistkontorer. I år er 37 øer præsenteret i passet med foto og data, og via QR-koder får man flere detaljerede informationer om de enkelte øer. På øernes havnekontor og turistbureau findes en plade med en speciel pen, hvor man kan gnide silhuetten af øen over i sit pas og hermed få et ø-stempel. Bagerst i passet er en liste med de 37 øer, som man afkrydser, når man har besøgt dem. Hvem får flest stempler og krydser i år?

Husk passet Hvis du i år har påtænkt dig, at sejle til Sverige eller Tyskland, kan du risikere at blive udsat for grænsekontrol, hvor du skal kunne legitimere dig. Tidligere var der ikke de store problemer med at sejle, hverken i de svenske eller tyske territoriale farvande, men også i år er det bestemt en god idé at have sit pas med.


Side 20

KIKKERTEN Sommerquiz – Vind en flaske god rødvin

Find alle nedenstående ord i diagrammet. Ordene kan være placeret vandret, lodret, diagonalt eller skifter retning undervejs. Pas på: nogle ord kan også være stavet bagfra! Til slut vil der være 7 bogstaver, som ikke bliver brugt. Disse 7 bogstaver sættes sammen oppefra og ned og vil danne løsningsordet.

S R O S E K S T A N T R O K Ø S

A N K E R B Å D R E D S Æ O N G

P I R O E K N R J T M D E J Ø N

ANKERKÆDE APTERING AUTOPILOT BAGBORD BØJE BÅDSHAGER DMI DÆK DØRK FENDER FRIHAVN

M P T A L Æ S Ø F R I H A V N I

S O L N T D B R G O A K Å G S R

M T K A E E K O M E R D R N G E

GEAROLIE GPS GUMMIBÅD HUSBÅDE KAHYT KAJ KOMPASROSE KOØJE KURS KØJE KØL

D F G B N D R Ø K F L K A I N T

Å A U T O T G Å J S E Æ L R I P

B Å D S P R E A R E S N N A N A

I S U H I Y D R N E P K D D D N

LOGBOG MARINA MERLESPIGER MOTORBÅD PIRATER PØS RADAR RED REDNINGSVEST RELÆBOKS SEKSTANT

M B G A L F L A N G I S O E E I

M Å P G O B G O L E G T R T R R

U D S E T K A H Y T E I S U P A

G E A R O L I E D Ø R K L Ø K M

SIGNALFLAG SKOT STIK SØGELÆNDER SØFORKLARING SØKORT TOPLANTERNE TÆNDRØR ÅRE

Find løsningsordet på sommerquizzen. Dette sender du til redaktionen på: dylan@vip.cybercity.dk senest den 1. september 2017 Husk den heldige vinder, vinder en flaske god rødvin!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Hvornår var det nu det var?

Kan du huske eller gætte, hvilket år der en Sankt Hans Aften blev sagt et sidste farvel til en af Pouls Havkatte? Fotoet stammer fra Kikkertens tidligere redaktør Hartvig Jespersens arkiv. Se flere spændende fotos fra dette på OM’s hjemmeside. Få svaret på side 24.


Side 22

KIKKERTEN Hvad skal båden hedde?

Båden er købt, og den skal selvfølgelig have et navn. Måske har du allerede et navn, ellers prøv at gå ind på hjemmesiden www.baadnavne.dk., hvor der er megen inspiration at hente. På denne side kan man også se, hvilke navne der var populære i vikingetiden, middelalderen og i enevælden. På siden kan man søge blandt eksisterende navne og selv tilføje nye navne. Der har altid været megen overtro og mange ritualer forbundet med navngivning og dåb af både. Det siges, at man påkalder sig havguden Neptuns vrede ved ikke at navngive sin båd. Mange vælger derfor et lykkebringende bådnavn, som sikrer både båd og besætning i dårligt vejr. Har din båd et lykkebringende navn, kan du med garanti forbedre dit held over for vejrguderne. Dejligt vejr er jo det, som vi mest ønsker os til søs. Ved en bådnavnsændring skal man først holde en afdøbningsceremoni og derpå en dåbsceremoni, skal altid indeholde disse 5 elementer: en påkaldelse, et udtryk for taknemmelighed, en bøn, en genindvielse samt et drikoffer. Ved sidstnævnte er der 2 ting, som man skal tage sig i agt for: Køb ikke den billigste champagne og gem ikke lidt af denne til eget brug, så køb en ekstra flaske, hvis man selv vil nyde med. Det er vigtigt, at hele flasken hældes på båden, da én ting havguder foragter mest, er smålighed! Læs meget mere om dåbsceremonien i Kikkerten Januar 2009.


ODENSE MOTORBÃ…DSKLUB

Side 23


Side 24

KIKKERTEN

Sankt Hans Aften med årets korteste nat har altid været anderledes end alle andre aftener. Specielt bålets ild med de lystigt springende gnister har altid draget os på en fascinerende måde, ligesom lyden af havet og dettes brusen, måske pga. begge elementer symbolsk har noget af evighed over sig. Det er samtidig en aften og nat, som altid er blevet tillagt meget stor betydning, idet vigtige beslutninger med fordel træffes netop denne nat – måske årets sommertogt til søs. Heldigvis blev vejrprofeterne godt snydt i år, for modsat lovet blev det tørvejr - men ret køligt. Et gammelt vejrvarsel siger: ”Regn på Sankt Hans Aften varsler nedbør i 6 uger”. Tilmeldingen og fremmødet var ganske pænt i år, og de 62 fremmødte kunne ved 18-tiden gå om bord i de ca. 12 kg nakkekoteletter eller sprøde pølser, som knitrede lystigt på grillen og meget professionelt og hyppigt blev vendt af Jørn City og Jacob, alt imens Conni og resten af festudvalget havde haft travlt i køkkenet med bl.a. lækker kartoffelsalat. Under spisningen sad OM’s flotte heks, som i år var lavet af Conni og Tina, overvågende i klubhuset og nærstuderede, hvem der senere skulle følge hende ned til bålet, hvor hun havde pladsbillet til en senere afgang ved 20-tiden. Bålmester Jacob havde tidligere på dagen givet hendes sæde en dosis brændstof, så hun behørigt kunne blive sendt af sted med kurs mod Bloksbjerg. OM’s heks fløj lynhurtigt, hylende glad af sted, så hun slap for både Midsommervisen og Tinderbox-musikken, hvis toner åbenbart blæste væk i vinden i år.

Fotos: KMS

Se mange flere fotos fra Sankt Hans på side 27 & OM’s Facebook-side. Svaret på ”Hvornår var det nu det var?” på side 21 var året 1952.


ODENSE MOTORBÃ…DSKLUB

Side 25


Side 26

KIKKERTEN

Vidste du, at Det Hvide Fyr i Skagen er Danmarks ældste grundmurede fyr, som blev tændt første gang i 1747. Fyret blev opført i røde mursten, men blev i starten af 1800-tallet kalket hvidt. Oprindelig var der en lukket lanterne på toppen. Hurtigt blev man bange for, at ruderne ville fryse til is om vinteren og lukke lyset inde, hvorfor man helt indtil 1816 fyrede med kulbål i fyrkurven. Man havde lavet hele 4 opgange til lyskurven, så fyrmesteren kunne komme op til bålet på den rigtige af vinden, så flammerne ikke ramte ham. I 1835 blev fyret forsynet med parabolspejle, og kullene blev erstattet af rapsolie. I 1858 blev det 21 meter høje fyr afløst af det over dobbelt så høje Skagen Fyr, der blev placeret kun et par km væk. Fra 1871 blev Det Hvide Fyr brugt som signalstation, hvor man ophængte signalkugler på fyret, der fortalte skibene om de skiftende forhold på havet. I dag er Det Hvide Fyr fredet og bruges til skiftende kunstudstillinger. Krydsordsløsning side 14: b

skal

passer e


ODENSE MOTORBÃ…DSKLUB

Side 27


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men sendes til Redaktionen dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe Kikkerten udkommer 4 gange årligt. Bladet udsendes til alle medlemmer, udvalgte klubber, sponsorer samt annoncører for bladet.