Januar 2016

Page 1

Nr.

Januar 2016 26. 책rgang


Side 2

KIKKERTEN Formand

Jørgen Hansen

21 31 14 10

Havnemester

Simon Sidelmann

51 21 75 32

Næstformand

Simon Sidelmann

51 21 75 32

Bestyrelses medl.

Kim Pedersen

22 27 14 93

Bestyrelses medl.

Arne Madsen

40 33 15 69

Suppleant 1

Patrick Kildeholm

81 75 49 93

Suppleant 2

Morten Skov Norup

41 63 53 76

Sekretær

Walther Christiansen

Kasserer

Kenneth Jørgensen

23 40 90 04

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Mary Petersen

40 74 48 65

Klubmand 2 år

Carsten Larsen

40 44 48 20

Revisor 1

Jesper Jensen

20 12 12 48

Revisor 2

Cristian Miethe

22 76 70 97

Revisor suppliant

Carsten Larsen

40 44 48 20

Beddingsmand

Michael Jacobsen

40 86 23 49

Beddingsmand Suppl.

Simon Sidelmann

51 21 75 32

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55o 24,5` N – 10o 23,0` E

66 18 81 63/ 21 49 64 49

25 69 58 80/66 18 81 63


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Afriggerfest 2015 OM´s årlige afriggerfest blev afholdt den 7. november. For efter kalenderen er det tiden for afrigning af både samt at få sat et efterårs-way-point i den årlige sejlers logbog. Det gode, milde efterårsvejr lokkede de mange fremmødte udendørs for at lytte til formand Jørgens afriggertale, hvorefter Simon & Kenneth stille og roligt strøg OM-vimplen, som nu går i vinterhi indtil maj 2016, imens OM’s afriggersang blev sunget med Conni & Mary som forsangere. Mange turde synge med på sangen måske, fordi de havde lyttet og øvet sig hjemmefra via OM’s hjemmeside. Waw! Klubformand Conni bød velkommen. Dernæst blev ikke mindre end 2 personer (Carsten Larsen & Torben Hansen) hædret og lykønsket, idet de begge kunne fejre 45 års jubilæum i OM! Endnu engang et STORT tillykke herfra.

Herefter nød mangt en OM’er deres lækre bestilte/medbragte smørrebrød i fulde drag. Dog er der ikke noget at sige til, at mange OM’ere får ”små” runde maver, for efter spisningen var der kaffe/te med Jørgen Milos 3 forførende og lokkede hjemmebagte kager.

Dernæst steg stemningen yderligere et par grader. Nogle forsøgte sig med at slå rommen i glasset – eller var det nu omvendt – for det gik jo fint med kursen og kompasset (?); både to- og firbenede fik sig en lystig sving-OM på dansegulvet. Heldigvis nåede alle helskindet hjem, inden en kæmpe regnbyge og stormen Freja satte i gang. En stor tak til festudvalget for endnu en rigtig hyggelig og fornøjelig aften! Husk endelig at sætte et stort kryds i kalenderen i november 2016, hvis du ikke vil gå glip af OM´s næste afriggerfest!


Side 4

KIKKERTEN Redaktøren har ordet

Desværre er sommeren og sejlersæsonen for længst gået på hæld; en sæson der blev lige så lunefuld, som det kan forventes af det danske vejr. I OM må vi alle vænne os til de næste måneders mørke tider, idet det er så koldt og blæsende derude, men ”Giv tid, giv tid”, som vor gamle salmedigter B.S. Ingemanns lille optimistiske fugl nynner, mens den ryster sine små vinger, for der er håb forude, så fortvivl ikke! I mellemtiden er der jo masser af læsestof i vores klubblad Kikkerten med jeres mange interessante indlæg, som man i ro og mag kan nyde. Jeg skylder jer derfor alle en stor tak for jeres dejlige indlæg, som jeg også til dette nummer af Kikkerten har modtaget! For husk på, at uden jeres indlæg og ideer, ville Kikkerten for længst have været lagt på den blå hylde, tabt på havets bund og lidt sit skibsforlis! I OM kan vi være stolte over, at vi fortsat har vores klubblad i papirformat, så nyd endelig den manuelle bladren og papirets lyd, når du går videre til næste side med bogstaver og fotos, med mindre du foretrækker at læse det på din smart-phone eller på din pc. Kikkerten kan nu fremover også læses på OM’s Hjemmeside, hvor den kan læses i et digitalt bladreformat. Efterhånden vil flere ældre numre af bladet blive lagt ind på siden. Tja, den fagre nye verden har langt om længe nået OM! OM’s hjemmeside finder du på: www.odensemotorbaadsklub.dk

Hjemmesiden er efterhånden ved at komme op at stå og besøgt af mange; men sig endelig til, hvis der er noget, som jeg har glemt. Husk at det er vores allesammens hjemmeside! Sluttelig vil jeg ønske samtlige OM’ere en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! Mange maritime jule- og nytårshilsner Karen-Margrethe dylan@vip.cybercity.dk

Kikkerten ønsker alle annoncører og sponsorer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår med tak for det gamle. En rigtig glædelig jul samt et godt nytår til alle medlemmer, nye som gamle. Kikkerten håber at få rigtig mange indlæg fra medlemmerne i det nye år.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Havnemesteren har ordet Kære OM’ere Vinteren er over os selvom der ikke er meget frost, kulde og sne, så er det alligevel en mørk og halvkølig periode; men stadig med glade medlemmer i vores lille klub samt en god julestemning. Jeg vil også denne gang opfordre folk til at tilse deres både og ikke bare lade stå til, da vi stadig har meget skiftende vande fra meget høj til meget lav inklusiv god blæst af og til. Det stadig er dit eget ansvar og ikke klubbens, at din båd ligger forsvarligt fortøjet med fender osv.! Der er en lille del af medlemmerne, der har taget deres både på land for vinteren, hvilket er helt i orden, men I har altså glemt jeres fortøjninger! Så dem har jeg været rundt og samle op, og I kan afhente dem hos mig. Husk: Hvis du har spørgsmål eller problemer i havnen, kan jeg altid kontaktes på følgende tlf.nr.: 51 21 75 32 Så vil jeg bare håbe, at I alle får en rigtig god jul samt et godt og lykkebringende nytår. Mvh havnemesteren Simon

Julehygge i Odense Motorbådsklub

Foto: KMS

Gad vide, om nogle af disse julebåde også fik besøg af skibsnissen? Historien om skibsnissen kan du snart læse i Kikkerten Januar 2015 på OM’s hjemmeside. Hilsen Drillenissen (red.)


Side 6

KIKKERTEN Kassereren har ordet

Kære OM’ere Efter mange vellykkede arrangementer her i klubben, går vi nu snart ind i en ny sæson, som starter med en nytårskur, hvor mange sikkert også har nytårsfortsættere. Umiddelbart forestiller de færreste sig måske, at jobbet som kasserer i en mindre klub som vores ikke kan være specielt arbejdskrævende - men det er det faktisk! For et lille års tid siden startede vi på et nyt system mht. til betaling af medlemskontingent. Formålet med det nye system er, at alle nu får sin kontingentopkrævning på e-mail (nogle dog fortsat med posten) og kan denne betale til tiden direkte via sin Netbank, derudover slipper man for de mange rudekuverter samt opkrævningsgebyr. Desværre har jeg erfaret, at der for flere OM’ere fortsat er problemer mht. betaling af kontingent til tiden. Dette drejer sig dels om et par enkelte aktive medlemmer, men også passive og støttemedlemmer. Dette jeg synes er lidt for dårligt fra deres side af, idet disse med det ganske lille beløb, som de giver for at kunne deltage i OM´s mange arrangementer blot ignorer og undlader at betale, men som nyder godt af disse! I OM betaler man kontingent 4 gange om året: marts, juni, september og december. Betalingsfristen står på opkrævningen! Det er derfor vigtigt, at du overholder denne, så du undgår en uønsket rykker med gebyr. Med andre ord: Lad dette være et nytårsforsæt! I den forbindelse, vil jeg også gøre opmærksom OM’s love og vedtægter § 8 omkring udmeldelse, hvor der bl.a. står følgende: - Udmeldelse skal ske skriftligt og inden 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december. I modsat fald fortsætter medlemskabet uforandret det kommende kvartal. - Økonomiske rettigheder og forpligtelser ophører ved første regnskabsårs udløb, efter medlemskab er ophørt. Du kan læse meget mere på vores hjemmeside: www.odensemotorbaadsklub.dk under Bestyrelse ► Love & Vedtægter. Derudover har jeg kunnet konstatere, at nogle medlemmer, til trods for at have oplyst korrekte informationer, enten ikke fået deres opkrævning eller fået en forkert opkrævning, fordi der stadig forekommer fejl i vores betalingssystem. Jeg vil derfor henstille disse medlemmer til, at de henvender sig til mig – helst på en mail/sms - og siger det, da det kan være meget besværligt at finde ud af, hvor fejlen evt. er opstået. Men kom i god tid, når I opdager, at I ikke har fået jeres regning eller der er fejl på denne! Hvis I fortsat skulle have spørgsmål til regninger, er I selvfølgelig meget velkommen til at ringe til mig – eller sende mig en mail! På forhånd tak! Godt nytår til alle hilsen Kenneth Jørgensen - Tlf.nr.: 23 40 90 04 / kennethjg6@gmail.com

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Klubformanden har ordet Så er året snart gået, og jeg vil i den forbindelse gerne sende en stor tak til alle medlemmer for den gode opbakning, som der altid er til vores fester her i Odense Motorbådsklub. Vi har haft en fantastisk god sæson, og vi glæder os alle selvfølgelig til at tage en ny sæson i brug I det nye år starter vi op med vores Nytårskur med en let anretning og byder velkommen til det nye år. Herefter har vi Veteranfesten og vores Ludo-turnering, som jeg håber mange vil deltage i og være med til at gøre den nye sæson god I klubhuset går det lidt bedre med hensyn til rengøringen; men der er selvfølgelig plads til, at det kan blive meget bedre! Så dette arbejder vi hen imod her i det nye år, så skal det nok gå, mon ikke? Her til slut vil jeg gerne sige tak til resten af Øl-holdet, Hr. Larsen, Cristian, Mary og Kenneth for en helt igennem fantastisk indsats her i året, der er gået! Uden jer havde vi aldrig kunnet holde så gode fester med dejlig mad og drikke i vores dejlige klub. Jeg vil slutte af med at ønske alle OM’ere en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår med mange gode sejlerdage. Husk: Pas godt på hinanden derude. Venlig hilsen jeres klubformand Conni

OM’s Søndags-Gåture Hej alle! Søndag den 3. januar starter vi igen med vores gåture i OM. Vi går herefter hver anden søndag i de lige uger frem til april. Vi går klokken 10 og ca. 1 time frem, derefter mødes vi alle til fælles brunch i klubhuset. Det koster kun 20 kr. at deltage. Ingen tilmelding, mød blot op kl. 10 i klubhuset disse søndage. Flere Pit-stops med mundgodt undervejs. For både i regn, sne og slud går mange to - og firbenede ud! Vel mødt Jette


Side 8

KIKKERTEN Test din maritime viden

Afprøv din maritime viden eller få den opdateret. Svarene finder du side 17. 1: Hvad er havnetid? a) Andet ord for skippermøde b) Man skal betale havnepenge c) Forsinkelse af tidevandsbølge

2: Hvad er en heks? a) Et kort stykke tovværk b) Gammelt ord for en sjækkel c) Andet ord for dieselpest

3: Hvad er en kohale? a) En tamp, som ikke er taklet b) En aflang stor fender c) En gammel kikkert med et øje

4: Hvad betyder ordet ”at skodde”? a) At ro baglæns med årerne b) At ligge underdrejet c) At få tovværk i skruen

5: Hvad betyder ordet ”at bunkre”? a) At være meget vred b) At tage brændstof om bord c) At få motorstop

6: Hvad betyder May-day? a) Andet ord for havnepenge b) Et internationalt nødkaldssignal c) Navn på en meget stærk sømandsdrink

7: Hvad betyder ordet ”at natte dæk”? a) At hælde vand ud over et trædæk b) At trække et anker op på dækket c) At falde på dække

8: Hvad er platfod? a) Skibsvagt fra kl. 0.00 - 04.00 b) Skibsvagt fra kl. 08.00 - 12.00 c) Skibsvagt fra kl. 16.00 - 20.00

9: Hvad er en sølaks? a) Salgsnavn for en røget pighaj b) Salgsnavn for en røget sej c) Salgsnavn for en røget ulk

10: Hvad er en kåver? a) En lun sømandstrøje b) Et sømærke c) En lille jolle

11: Hvad er en nautofon? a) En kæmpestor bølge b) En skibsradio c) En tågesirene

12: Hvad er 1 nautisk mil? a) 1,872 km b) 1,857 km c) 1,852 km

13: Hvad betyder ordet ”at gitre”? a) At styre mod vinden b) At vaske skibet udenbords c) At falde dreje til styrbord

14: Hvad betyder ordet ”at fjolse”? a) At kæntre b) At falde i havnen c) At male med en klud eller tvist

En dag går en matros op til skibslægen. Matrosen klager over, at han har alt for meget luft i maven, så han mange gange om dagen må slippe en lille én, men heldigvis kan disse hverken høres eller lugtes. Matrosen fortsætter: - Jeg har faktisk sluppet et par stykker ud, mens vi har talt sammen! Skibslægen ser roligt på ham og udskriver en recept på næsedråber, hvortil matrosen ganske uforstående spørger: - Det forstår jeg ikke et kuk af, hvorfor skal jeg dog have næsedråber? - Jo, ser du, vi skal jo begynde et sted. Først må vi kurere din manglende lugtesans, senere må vi så se lidt på din hørelse!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Bankospil i OM 2015 Traditionen tro afholder OM hvert år bankospil om tirsdagen i Uge 42, hvilket også var tilfældet tirsdag den 13. oktober. Selvom bankospillet først skulle starte kl. 19, var mangt en OM’er og gæst mødt talrigt op allerede kl. 18.30. Køen var som sædvanlig lang, da alle var interesserede i at få individuelle bankoplader med ens udvalgte lykkenumre, som alle håbede på netop denne aften senere ville give den store gevinst, ved bordene hos Conni og Kenneth, hvorfra de solgte de mange plader og numre. Klokken 19 sad alle musestille og meget forventningsfulde med deres mange lykkeplader, nogle sågar med deres små ”lykkemaskotter” og pandelys. Erland var opråber, og Carsten var bankospillets tilforordnede. Der var i alt 20 flotte gevinster (ænder + stege) på en række samt sidegevinster til dem, som sad ved siden af bankovinderen. Derudover var der en kasse øl på højkant for en fuld plade. Midtvejs i bankospillet var der kaffepause med Jørgen Milos altid lækre hjemmebag og amerikansk lotteri med mange flotte præmier! Herefter fortsatte andel halvdel af bankospillet. Nogle var heldige med at vinde mere end en gang; men bare det at deltage, mærke suset i maven, ens kolesteroltal og blodtryk galopperer helt op i det røde felt, for nu har man længe kun manglet et nummer, indtil der bare én, der råber BANKO, men sådan er det jo bare! Så en stor tak til festudvalget for endnu et dejligt og hyggeligt arrangement. Mød endelig talrigt op næste år! Arrangementet er jo gratis. Du er selvfølgelig altid velkommen til at tage familie, venner og bekendte med!


Side 10

KIKKERTEN Igen højvande i Odense Motorbådsklub

Mens sjællændere og jyder søndag morgen den 22. november vågnede op til store snemængder, forbigik kong Vinter Odense, som blev mere våd end hvid. Billeder af det tykke lag sne, som søndag morgen dækkede mange steder i landet, var svære at genkende i Odense Motorbådsklub, hvor snevejret aldrig for alvor fik fat. I stedet var det vand og blæst, som satte sit præg på dagen. Ved 11-tiden var vandstanden ca. 1,4 meter over normalt niveau, hvilket selvsagt gav både de firbenede og tobenede problemer med at komme fra borde tidligt om morgenen! Heldigvis løjede vinden af i løbet af dagen – og mangt en OM’er havde aftenen forinden vistnok husket at tjekke fortøjningerne? Men se lige side 22! Uha. Her er et par fotos fra OM’s flittige fotografer:

Foto: Cristian Miethe Foto: Jacob Sandberg

Foto: Ivan Bech Du kan se mange flere fotos samt en lille video på OM’s Facebook side!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 11

Gåture i OM Jeg vil lige sige mange tak til alle på gå-holdet og resten af holdet for et godt halvt år med mange sjove og hyggelige timer. Det er altid dejligt at komme ud i den friske luft, om end det så stormer eller regner skal gå-holdet jo ud. Men dagens højdepunkt har nu været, når vi vendte snuden hjemad til Mary og Conni, som hver gang har disket op med et meget veldækket bord med alt, hvad hjertet kan begære. Jo, jo, vi sulter ikke på gå-holdet. Så hvis der skulle være nogen OM’ere, der også kunne tænke sig lidt frisk luft, så starter vi op igen den 3. januar kl. 10 fra klubhuset. Jeg glæder mig i hvert fald til det nye år! Glædelig jul og godt nytår til alle I dejlige OM’ere Hilsen Janne B Jensen Hej alle i OM Efter at vi har været medlem i OM i ca. 15 år, får jeg lyst til at agitere for de gå ture, som vi har her i vinterperioden - fra oktober til april. Vi mødes hver anden søndag og går en times tid, med et stop - efter en halv time, hvor vi nyder et par "små skarpe", som vi tager med på skift. Når vi så kommer sultne hjem, har klubformanden Connie og hendes tro hjælpere dækket op til et lækkert "morgenbord", som Jette har købt ind til i løbet af ugen. Det betaler vi så sølle 20 kr. for pr. person, og overskuddet bliver brugt ved afslutningen af sæsonen. I det hele taget et godt arrangement, som har bestået længe før vi blev medlemmer. Glædelig jul og godt nytår ønskes af Karen-Margrethe Madsen

Kilde: Odense Stadsarkiv


Side 12

KIKKERTEN

Vidste du, at åleblod er giftigt Ålen har altid været gådefuld. Den ligner en slange, men er en fisk. Ålen er slimet, og med det blotte øje kan man ikke se dens skæl. Den har ry for at være ligæder, hvorfor bl.a. nordmænd, færinger og islændinge afholder sig fra at spise denne besynderlige skabning; men som vi i Danmark betragter som en delikatessespise. Men indrømmet må ålen siges, at være noget speciel, hvorfor den altid har været forbundet med mystik, talemåder og overtro. (Se mere herom på side 20) Udover at være glat som en ål, er den en fighter og overlever i eliteklassen, idet den har en forsvarsmekanisme og overlevelsesinstinkt, som overgår de fleste fisk. Ålen kan flytte sig både i vand og over land. Dens små gæller gør nemlig, at den delvis kan ånde gennem huden. Ålen er desuden slimet, hvilket hjælper den mod udtørring, når den snor sig på land. Slimen kan i øvrigt hos nogle mennesker fremkalde en allergisk reaktion, hvis den kommer i et åbent sår. Hvad de færreste dog måske ikke ved er, at ålens blod faktisk er giftigt. Hvis man uheldigvis under rensning af ål får åleblod i et åbent sår, kan det resultere i både kvalme, opkastninger og en kraftig hovedpine. Er man så uheldig, at få ålens blod i øjnene, kan det virke ætsende og give en grim betændelse. Fakta er, at en dosis på blot 0,2 ml åleblod pr. kg kropsvægt indsprøjtet f.eks. direkte i en kat eller hund skulle være dødelig! Heldigvis forsvinder giftvirkningen, når ålen steges.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

På denne side kan du gratis indrykke dine maritime køb/salg/bytte-annoncer Sælges: 3 redningsveste á 200 kr. (skal have nye patroner) tlf.: 23 45 57 58 Sælges: Mange andre maritime småting – Ring og hør på tlf.: 23 45 57 58 Sælges: Play2sail – PC spil med 12 moduler - Pris: 100 kr. tlf.: 25 69 58 80 Sælges: Teaktræsholder for øl & mobiltelefon tlf.: 22 95 93 53 Ohøj OM-veteraner! Vores første veteranfest var en kæmpe succes. Husk derfor at sætte kryds i kalenderen ud for lørdag den 6. februar 2016 kl.13 Medbring selv mad eller skriv jer på listen med bestilling af smørrebrød, som vil blive hængt op på OM’s opslagstavle. Hvis I er interesserede, så kontakt/sms Basia på tlf.: 40 79 22 58 eller send en mail til basia@nal-net.dk senest den 4. februar. Mange veteranhilsner Basia PS: Ældre som yngre veteraner er selvfølgelig velkomne!


Side 14

KIKKERTEN Maritim Krydsord

Lille Jeppe går en tur på havnen sammen med sin far. De falder i snak med et par ældre sømænd, som sidder og hygger sig på en bænk. Da de går videre, spørger lille Jeppe sin far: - Far, hvad er en fuldbefaren matros? - Det er en sømand, som er holdt op med at vokse i begge ender, men i stedet vokser på midten!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord Vandret: 4. OM aktivitet den 9. januar 6. Bundt af oprullet tovværk 8. Vindstyrke over 32 m/sek. 9. Vindstyrke 10 er … 10. Navn på bådtype, regnsky og strålekrans 11. Færgemanden som sejlede til dødsriget 13. Signalflaget ”jeg driver for mit anker 15. Andet ord for ”sømærke” 16. Skibsinstrument som viser kursen 21. OM aktivitet den 3. april 23. Navn på græsk havgud 24. Maritimt ord for ”at vække” nogen 26. Maritimt ord for rum og kahytter under dæk 27. Navn på skibsvagt kl. 16-20 28. Navn på en lille giftig fisk 31. OM’s formand fra 1930-1938 hed Fr. … 32. Det modsatte af styrbord er … 33. Navn på meget brugt stik

Løsning på krydsord se side 26

Lodret: 1. Spidst redskab til udvidelse af tovværk 2. Forkortelsen ”FH” står for … 3. Forkert udført råbåndsknob kaldes en … 5. OM aktivitet den 27. februar 6. Maritimt ord for ”seng” 7. Svag vind på ca. 4 m/sek. 12. Maritimt ord for ”væg” i en båd 14. Maritimt ord for ”skibskøkken” 17. OM aktivitet den 6. februar 18. En københavnertorsk er en … 19. Rundt vindue med metalramme på et skib 20. Navn på mindre ø i Odense Fjord 22. Maritimt ord for lystbådehavn 25. Små bomme, som en jolle hænger i, kaldes 27. Andet ord for sørøver 29. Fabelvæsen som er halvt menneske og halv fisk 30. Maritimt ord for ”at kalde” på nogen


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 16

Drømmer du om at sejle som i gamle dage Er du gammel sømand, længes tilbage til de tider, da skibene var af træ og sømænd af jern, har du det godt her på landjorden, men alligevel drømmer du om Kap Horn sejladser eller blot om at komme ud at sejle som i gamle dage. Anno 2016 er mulighederne for sådanne drømme ganske små, eller hvad? Så hvorfor ikke afprøve om drømmen alligevel kan holde ved at iværksætte så mange som muligt af 15 nedenstående tiltag: 1. Start med at tage et krus varmt vand, rør en teskefuld dieselolie og tilsvarende salt i. Drik dette. Nu er du klar til de næste mange punkter. 2. Sov på en hylde i klædeskabet, tag lågen af og hæng i stedet for et gardin op. Få din kone til at trække gardinet fra 3 timer efter du er gået til ro og lys dig i øjnene med en lommelygte og mumle ”Undskyld, forkert køje”. 3. Renover badeværelset. Byg en væg midt gennem badekarret og flyt bruseren ned i brysthøjde. Åbn for det kolde vand. Luk for vandet, mens du sæber dig ind. 4. Kom smøreolie i en vandfordamper og sæt den på max. 5. Hvis det stormer kraftigt, sætter du dig udendørs i en vakkelvorn gyngestol. Gyng så kraftigt indtil du bliver søsyg. Husk at have nogle gamle kiks i lommen. 6. Se TV midt om natten eller lad familien udpege en god film, skift til en anden kanal. 7. Specielt for maskinfolk: Tag motorplæneklipperen ind i stuen og lad den køre i 8 timer hver dag. 8. Få avisbuddet til at klippe dit hår. 9. Stå op hver nat ved 3-4 tiden, spis en sandwich af tørt brød med marmelade. 10. Lav en kande kaffe af 18 skefulde kaffegrums, lad den stå i ca. 5 timer inden den drikkes. 11. Inviter 75 personer til at bo hos dig i et par måneder. 12. Forhøj dørtrin ved for- og bagdøren ½ meter, sænk tilsvarende karmen ovenover, så du er sikker på, at du enten snubler eller slår hovedet. 13. Smid jævnligt katten i svømmepølen og råb:” Mand overbord, styrbord side!”. Løb så ind i huset, rag alt ned af køkkenskabene, mens du højlydt bebrejder både kone og børn, at de endnu ikke har gjort køkkenet søklar. 14. Tag et sæt hovedtelefoner på uden at tilslutte dem. Hæng et papbæger om halsen, stil dig ved toilettet. Træk og råb: ”Klar ved lækagen!”. Bliv stående ca. 4 timer og råb: ”Lækagen stoppet!”. 15. Sæt hver aften vækkeuret til at ringe på et tilfældigt tidspunkt i løbet af natten. Når uret ringer, springer du op og klæder dig hurtigt på. Knap kun øverste knap i skjorten, tag bukser på uden at knappe dem. Løb så ud i haven og rul vandslangen ud. Råb højlydt, så alle naboer kan høre det: ”Brand ombord!” Forhast dig endelig ikke. Vent et halvt års tid med at evaluere og tag derpå stilling til din drøm og fremtid: Er du sømand eller ej? Sømanden har været om bord på en bulkcarrier i 4 måneder. En dag får han et brev fra sin kæreste, hvor hun skriver til ham, at deres forhold er slut pga. hans fravær, og fordi hun nu har fået en ny kæreste. Sluttelig skriver hun i sit brev, at hun gerne vil have sit billede tilbage. Sømanden kigger i sin skuffe og finder ikke mindre end 10 billeder af søde piger. Efter at have tænkt lidt over det, sender han alle 10 billeder til hende og skriver: ”Jeg kan ikke huske dig. Tag dit billede og send resten retur!”


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelser Nedenstående titler er begge bøger, som vækker stof til eftertanke under skibslampens skær her i den mørke og kolde vintertid. Begge bøger er dog titler, som er værd at genlæse på næste sommertogt! Logbog fra et livsforlis, roman af Erik Valeur Politikens Forlag 442 sider – Pris: 300 kr. Her er virkelig en gigantisk roman, som både er en samtidsfortælling, en fabel samt en psykologisk thriller på én gang. Romanen er næsten umulig at lægge fra sig igen, idet man lige må have næste kapitel med, etc.! En af bogens hovedpersoner er Viggo Larssen, der aldrig er kommet sig over sin traumatiske barndom og opvækst i Søborg, hvor han blev voksen alt for tidligt. Som voksenperson slås han fortsat med sine uhyggelige drømme, og vælger at flytte ud i et gammelt fyrtårn, som i århundreder har set sømænd forlise og lide druknedøden, for at leve et uforstyrret liv langt fra sine uhyggelige syner og dæmoner med sin daglige flaske Rioja som eneste trøst. Dagligt overvåges Viggo af romanens jeg-fortæller, en mystisk kvinde Malin, der åbenbart kender til bogens andre personers fortid, men kun røbes i små doser under-vejs i handlingsforløbet. I København forsvinder en ældre kvinde sporløst, mor til landets statsminister og justitsminister, fra sit plejehjem, hvorfor en kæmpe efterforskning igangsættes. Hvad der er sket og hvorfor, afsløres først for læseren efter en måneds tid i logbogen. En absolut anbefalelsesværdig roman, hvor mange skæbner via en fælles fortid med dybe hemmeligheder er vævet ind i hinanden med omfattende men fatale konsekvenser for nutiden. Som læser sidder man med følelsen af, at verden vil bedrages og altid bliver bedraget! Perlen, roman af John Steinbeck Forlaget Lindhardt og Ringhof 125 sider – Pris: 149 kr. I denne mørke vintertid kan jeg varmt anbefale at genlæse en af Steinbecks store litterære naturperler ”Perlen”, som faktisk udkom første gang i 1945, men just er genudgivet på Forlaget Lindhardt og Ringhof. I bogen følger vi den meget fattige mexicanske perlefisker Kinos kamp for at hjælpe sin families ulykkelige situation. Hans lille dreng er blevet bidt af en giftig skorpion, som kræver hurtig lægehjælp. Lykkeligvis finder han en kæmpeperle, som burde kunne sikre familiens økonomiske problemer i nuet og fremover. Falske og grådige ”venner” tyer til alle midler og forsøger at få fat i Kinos store ”gevinstheld”. Hvorvidt det lykkes Kino og hans familie at nyde godt af fundet af den store perle, og dermed lykke, skal ikke afsløres her! Blot kan jeg sige, at det er en roman, som desværre altid vil aktuel og værd at genlæse – for ens venner kan man da altid stole på! Svar på spørgsmålene ”Test din maritime viden” side 8: 1.c – 2.b – 3.a – 4.a – 5.b – 6.b – 7.a – 8.c – 9.b – 10.b – 11.c – 12.c – 13.b – 14.c


Side 18

KIKKERTEN

I de sidste par numre af Kikkerten har du fået rigtig mange sprogblomster. Hvis du skulle kom-me i tanke om andre sagt gennem tiderne, er du meget velkommen til at sende disse til redaktionen eller give mig en prik på skulderen. Jeg ved, at der findes rigtig mange, så læg ikke disse på den blå hylde! Husk at blot en lille buket gør altid én glad! Glædelig jul og godt nytår til alle Kent Clausen 1. – Jeg vil godt se din båd, når den er færdig. - Så længe lever du da ikke! 2. Jeg vandt en and i bankospil i år, men jeg ved ikke, hvor længe skal den koge? 3. Nu har jeg fået fat i et stegetermometer, men jeg ved ikke, om det skal bruges analt eller oralt?

Der er ingen bådudstilling i Fredericia i foråret 2016! Men er der ferie og fritid for alle i Herning Messecenter. Du kan læse meget mere på: www.ferieforalle.dk


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Af Henrik Bach

Spidskommen til Barbados Kort efter at vi var kommet ind i det nye 21. århundrede, inviterede Troels Kløvedal os en tur med Nordkaperen i Caribien. Jeg havde foreslået ham, at vi sammen skulle lave et tvprogram fra det romantiske hav og dets mange øer, flere af dem tidligere danske kolonier. Inden rejsen havde jeg kontaktet den dejlige danske digter, Benny Andersen, der boede på Barbados med sin fortryllende, sorte, hustru, Cynthia. De var begge tiltænkt fremtrædende roller i tv-serien. Jeg spurgte Benny, om der var noget, vi kunne tage med fra Danmark. Udlandsdanskere beder som regel om at få bragt f.eks. rugbrød eller Glyngøre-sild med fra hjemlandet. - Ja, tak, svarede Benny Andersen, - kunne I ikke tage noget spidskommen med? Dét krydderi viste sig at være næsten umuligt at opdrive, men til sidst lykkedes det. Basia og jeg fløj til Barbados medbringende badetøj og spidskommen. Nordkaperen var på vej over Atlanterhavet fra De Kanariske Øer. Vi ventede længe og spejdede flere gange dagligt mod horisonten. En dag ringede jeg til Benny Andersen og spurgte, om vi måtte aflægge et høfligheds-besøg og aflevere posen med spidskommen. Vi var meget velkomne. Det blev et dejligt besøg, præget af varm gæstfrihed og latter. Vi badede sammen i den lille bugt, der lå neden for deres hus. Bagefter viste digteren sig - ikke blot som det elskelige menneske, han er, men tillige som en glimrende kok. Han havde været på markedet og købt guld-makrel (Dorado). Den blev kogt, braset og bagt efter alle kunstens regner og smagte himmelsk. Om aftenerne forlod Basia og jeg vort lille hotel, hvor indehaversken som regel lå og snorkede højt i en hængekøje på verandaen. Vi gik til en såkaldt rum-shop – et af de talrige, små værtshuse, hvor de lokale stod og drak rom, som var meget, meget billigt. Vi foretrak at fortynde den med cola, og jeg måtte indskærpe Basia om at spare på den dyre Cola og drikke rom i stedet. Der var også Caraokee, som jeg deltog i efter fattig evne. Efter en uges tid så vi en morgen Nordkaperen i horisonten. Det blev et hjerteligt gensyn med Kløvedal, som jeg kendte fra flere tidligere rejser med samme skib. Vi fik den fornemme skipper-kahyt forrest i skibet. Vi satte kursen mod Grenada og Grenadinerne og havde en vidunderlig tur. Vi rejste hjem med lommerne fulde af muskatnødder (Grenada er verdens største producent og eksportør af muskatnødder).


Side 20

KIKKERTEN Ålen i folkemedicin, overtro og ordsprog

Ligesom ålens oprindelse har givet anledning til mange forestillinger, har ålen også sat sit præg på folkemedicin, overtro, talemåder og ordsprog. Her er et par eksempler: Folkemedicin: 1. Saften af askeblade blandet med ålefedt og saften af myreæg stiller øresmerter. 2. Fersk ål spises mod forstoppelse. 3. I hjem, hvor konen led meget af hovedpine, havde man altid nogle åleskind hængende, som opblødt i lunkent vand og vredet op blev svøbt om hovedet; man sagde at det trak i huden og var elektrisk ligesom katteskind. 4. Åleblod blandet med krysemyntevand drikkes for kolik. 5. Åleskind kunne lægges på led eller ben med krampe. 6. En dranker fik afsky for spiritus, hvis han drak vin hvori en ål havde løbet sig ihjel. Overtro: 1. Spiste man en ål, der uskadt havde passeret gennem en storks tarm, blev man så let, at det føltes, som man svævede. 2. Hvis en ålestanger fik en ål på jernet ved første hug, kunne han lige så godt vende hjem. Udbyttet den dag blev ringe. 3. Efterårets eller vinterens første ål måtte ikke sælges. Den skulle man selv spise, ellers fik man det år uheld med fangsten. Bed fiskeren hovedet af den første ål, blev han "Ålekonge", og ålene ville altid søge ham. 4. En ål kan leve så længe, at den bliver en hval. Overtro og talemåde: 1. Den som er bidt af en hugorm, er bange for en ål. 2. "Endnu mere ål," sagde skarven, da den slugte ålen for tredje gang. 3. Det er ikke nemt at holde en ål ved halen. 4. Ægteskabet er som en åleruse, de der er ude vil ind, og de der inde vil ud. 5. Ålen dør ikke, før den drukner i brændevin. 6. Den ål er lykkelig, som ikke bliver flået.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Julestue i OM

Onsdag den 25. november var der julehygge i OM. Det blev en rigtig hyggelig aften. Vi startede med at lave juledekorationer til julefrokosten og pynte klubhuset, imens havde Mary meget travlt i køkkenet med at varme æbleskiver og glögg, som blev serveret på et stort tag selv bord. Kim Møllers hjemmelavede glögg, som han havde lavet helt fra bunden af, smagte bare rigtig godt! Bagefter gik vi i gang med at lave juledekorationer til os selv. Vi var i alt 18 personer, som alle julehyggede. En stor tak til Conni og Mary, der altid gør det hyggeligt at komme i OM! Glædelig jul og godt nytår til alle hilsen Inge

Find 5 fejl – vind en flaske god OM-rødvin

Send de 5 fejl til redaktionen – og deltag i konkurrencen om en flaske god rødvin!


Side 22

KIKKERTEN

Maritime ideer: Sjove fisk kan hjælpe under madlavningen I denne mørke og kolde tid er her en idé, som er gode til varme ting. Disse sjove grydelappefisk vil med garanti gøre din madlavning både til søs og i hjemmet mere maritimt. Start med at tegne din egen skabelonfisk. Materialer: Rest af stribet bomuldsstof, syntetisk pladevat, rulleøjne, 4 cm bred feston, brodergarn og gardinringe Fremgangsmåde: 1. Klip efter mønstret til en grydelap 2 stk. stof og 2 stk. syntetisk pladevat, 1 stk. 18 cm langt feston, 1 stk. på 10 cm og 2 stk. hver på 5 cm. 2. På alle festonstykker siksakkes over endernes trevlekanter, og der lægges små læg. 3. Læg stofstykkerne ret mod ret med vat-stykkerne over/under og festonstykkerne på henholdsvis 10 og 18 cm ind mellem lagene som ryg og bugfinner. 4. Sy hele vejen rundt, men lad en åbning være i halen. Vend retsiden ud og sy åbningen til i hånden. 5. Sy de små festonstykker sammen til en sløjfe og sy dem på fiskens ene side (hovedet), hvor rulleøjnene sys fast, og der broderes en mund. 6. Sy gardinringen fast i halen.

Vinteren 1996 i Odense Motorbådsklub

Foto: Erland Sørensen


ODENSE MOTORBÅDSKLUB Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Nytårskur den 9. januar kl. 13 Tilmelding og betaling til festudvalget Senest den 5. januar - Pris: 50 kr. Veteranfest den 6. februar kl. 13 Tilmelding senest den 4. februar

Ludo-turnering den 27. februar kl. 10 Spisning ca. kl. 13 Tilmelding senest den 23. februar

Generalforsamling den 3. april kl. 10

Side 23


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 24

Julefrokost 2015 Ikke mindre end 53 OM’ere havde husket at sætte et stort kryds i kalenderen ud for lørdag den 12. december, hvor festudvalget havde arrangeret endnu en rigtig hyggelig julefrokost i klubben. Så en kæmpestor tak festudvalget, som igen havde haft mega-travlt! Udendørs var der ikke meget julesne-stemning at finde, idet Kong Vinter ikke nåede frem. Men indendørs var der absolut ikke sparet på julestemningen. Hele klubhuset emmede og duftede af jul, flot pyntet med et hav af nisser og juledekorationer. Klokken 13 bød Conni de fremmødte velkommen, og så var det bare med at gå om bord i al den dejlige julemad.

Menuen stod på: Mange forskellige slags fisk, æg og rejer, lun leverpostej med bacon og champion, frikadeller og ribbensteg med gode, sprøde svær, risalamande, råkostsalat og frugt, etc. alt sammen afsluttet med et stort ostebord samt kaffe- og kagebord, hvor Jørgen Milo havde bagt ikke mindre end 2 slags lækre hjemmebagte kager. Han burde faktisk indstilles til at deltage i en bagedyst mod konditoren Mette Blomsterberg, hvor hun ville få noget af en sej og hård modstander! Rigtig mange havde husket OM’s nye konkurrence om årets flotteste julehue, hvorfor det ikke skortede på fantasifulde og kreative ideer. Årets vinder blev Henrik Bach, som blev kåret midtvejs under spisningen. Dog var der også en præmie til designeren, som var Basia. Et stort tillykke herfra!

Et par gange ringede skibsklokken, idet mange ville udbringe en glædelig jul samt et godt nytår til alle, hvorfor ølvognen måtte køre mange ture! Mangt en god OM-historie blev genopfrisket, bl.a. om farlige og stormfulde tursejladser i tidernes morgen. Mange fik sig også en sving-OM. Endnu en rigtig hyggelig aften i OM! Du kan se mange flere billeder fra OM’s julefrokost på Facebook samt på side 27.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25

Sidste nyt: Lyngby Radio har skiftet VHF-arbejdskanaler Som et led i moderniseringen af Lyngby Radios udstyr vil der være justeringer i størstedelen af de arbejdskanaler, som radiotjenesten anvender. Ændringerne trådte i kraft i Uge 43 2015. Ændringerne har ingen betydning for nødopkald på VHF-kanal 16 eller på DSCkanal 70.

Advarsel: Nødraketter kan blive dyrt at affyre nytårsaften Mange elsker at affyre raketter nytårsaften; men HUSK NU, at nødraketter og nødblus ikke bare må affyres uden grund, hverken for sjov eller for at få de gamle, hvis datoen er udløbet. Desværre kan man hvert år alligevel læse og høre om sådanne tilfælde, hvilket er ganske barnligt og uansvarligt, idet redningstjenesterne hver gang tager et opkald om en observeret nødraket ganske seriøst, da det jo i værste fald kan betyde druknedøden for sejlere i havsnød! Hvert år advares der derfor om, at nødblus og nødraketter kan blive et meget dyrt stykke nytårsfyrværkeri og dermed legetøj. I 2007 blev tre unge mænd dømt til at betale ca. 18.000 kr. i erstatning for en unødvendig redningsindsats, som resulterede i, at en redningshelikopter i mere end 1½ time (heldigvis forgæves) søgte efter de ”nødstedte”. Godt nytår til alle Hilsen Walther


Side 26

KIKKERTEN

ind, når et skib skal passere. Tv. ses det lille

Krydsordsløsning side 14:

Kirke

Der er klubfest i den gamle bådeklub, som har mange medlemmer. Alle morer sig og har det hyggeligt. Ud på aftenen stiger humøret yderligere et par grader, og mange kommer ud på dansegulvet. Lille Hr. Hansen danser flere gange tæt med en sød ældre dame, som pludselig siger til ham: - Hvor er her dog varmt her indendørs. Skal vi ikke gå udenfor og få lidt frisk luft på havnen? - Jo, det er da en god idé. Så vil jeg foreslå, at vi går en tur omkring mit skib. Du er selvfølgelig meget velkommen til at se det indenbords, for jeg har varme om bord på mit skib. Udenfor er det både meget mørkt og koldt, og sneen daler ned i store totter. Den ældre dame siger: Pyt med det, lad os gå ned til dit skib og få varmen. Hr. Hansen er helt med på ideen og tager en kæmpestor lommelygte op lommen. - Sig mig, hr. Hansen, har du haft den i lommen hele aftenen? - Ja, selvfølgelig. Den har jeg altid med, hvis jeg skal ned og kigge til mit skib, når det er mørkt. Den ældre dame siger: - Nu har jeg fået frisk luft. Uh, hvor jeg fryser. Lad os hellere gå ind og danse videre.

Endnu en sejlersæson er slut – men heldigvis venter en ny i farvandet. Husk blot selv at sætte kursen. Kikkerten ønsker alle annoncører og sponsorer et rigtigt godt nytår med tak for det gamle. Et rigtig godt nytår til alle medlemmer, nye som gamle.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB Julefrokost i OM 2015

Side 27


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men i redaktørens postkasse i klubhuset eller sendes til dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe KIKKERTEN Medlemsblad for OM udkommer 4 gange årligt. Bladet udsendes til alle medlemmer, udvalgte klubber, sponsorer og annoncører for bladet.