April 2018

Page 1

Nr.

April 2018 28. årgang


Side 2

KIKKERTEN



Formand

Christian Miethe Kirdorf

22 76 70 97

Havnemester

Ask Toke

51 21 75 32

Næstformand

Ask Toke

51 21 75 32

Kasserer

Morten Roth Andersen

60 17 70 26

Bestyrelses medl.

Carsten Mortensen

28 66 62 00

Bestyrelses medl.

Line Klelund Højsgaard

26 27 98 65

Suppleant 1

Mikkel Sidelmann

21 31 57 40

Suppleant 2

Kim Møller

52 58 08 29

Sekretær

Karen-Margrethe Sørensen

25 69 58 80

Klubformand

Conni Roth Andersen

41 82 28 18

Klubmand 1 år

Paw Hansen

22 91 86 52

Klubmand 2 år

Jacob Sandberg

30 96 74 16

Revisor 1

Jesper Jensen

20 12 12 48

Revisor 2

Flemming Hjorth

29 43 65 53

Revisor suppliant

Stefan Møller

42 15 09 04

Beddingsmand

Jørgen Munk

40 11 91 57

Beddingsmand Suppl.

Simon Sidelmann

27 21 35 15

Kikkerten

Karen-Margrethe Sørensen dylan@vip.cybercity.dk

25 69 58 80

Hjemmesiden

www.odensemotorbaadsklub.dk

55 

o

24,5` N – 10o 23,0` E 


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 3

Formandens årsberetning Kære Venner Eller hvad jeg er nu - for jer. Det er ikke med min gode vilje det var nødvendigt at flytte generalforsamlingen - det var en simpel fejl, der gjorde, at jeg for 111 dage siden kom til at bestille en rejse, der rakte til den 9. april.

I det forløbne år er det min opfattelse, at vi er trådt nogle skridt frem, og på et enkelt område - lidt tilbage, mere herom senere. Nye låse som er fremtidssikrede, hvor vi ikke behøver bruge flere penge på omkodning af cylindre og indkøb af flere nøgler er et af dem. Derudover er det lykkedes at få fjernet et par gamle både, som lå og fyldte op i stedet for at give plads til betalende lejere. I den skrivende stund er jeg ved at lægge sidste hånd på det, som forhåbentlig vil få fjernet “Alvina” - endda på lovlig vis, så vi også dér vil kunne få havneleje ind. Vi har haft et par skader - en på beddingen og en i vores havn - den gode nyhed er, at forsikringen virkede - det var tungt at danse med, men det virkede. Endvidere har vi indkøbt og opsat nye el-standere som i fremtiden vil lette arbejdet med aflæsning af og opkrævning af el, betydeligt. Ikke bare var de svære at aflæse og muligvis fejlbehæftede, men det var også et problem i stigning, at mange skyldte i el og klubben tabte penge. Det er ikke længere muligt. På sigt vil det også lykkes at få lavet den sidste forbedring, som er at sikre 16 ampere på hver af standerne - aftalen med elektrikeren er i hvert fald i hus, det burde ske her i foråret. På en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vedtog en ændring af vedtægterne, er et træk mere vi lykkedes med. Ifølge møde med BDO har vi også deres ord for, at de anser det for vigtigt i deres vurdering af, at vi kan hævde os inden for reglerne om momsfritagelse, selvom vores omsætning overstiger det lovlige beløb. Cpr-nummeret er vi også kommet i hus med, det lukker op for betydelige fordele, og vi bliver lovlige - ligesom en spiritusbevilling er det også blevet til, den er lige om hjørnet. Her har Conni og Jesper ydet en rigtig god indsats, tak for det. Alt i alt må jeg sige, at jeg synes, vi har haft et travlt år - ikke mindst i den senere tid, hvor økonomien og regnskabet var tæt på at vælte for os, derfor mens talen er om beløb, må jeg oplyse jer om, at regnskabet i år bliver en lidt flov affære - det er ikke muligt for os at præstere noget fyldestgørende regnskab. Fortsættes side 4


Side 4

KIKKERTEN Formandens årsberetning



Dels fordi vi ikke har alle bilag, da samarbejdet med Tina Svendsen blev afbrudt. Den positive nyhed ved det er dog, at vi har sparet adskillige tusinde kroner - prisen årligt for hendes ydelser sneg sig efterhånden op i 50 - 60.0000 årligt! Der er sparet betydelig summer ved selv at udskrive regninger - yderligere er der næsten ingen skyldnere mere tak for det! På den positive side skal det dog nævnes, at i reelle banktal/penge - går det ganske godt OM er ikke på nogen måde i fare. På negativ-siden er, at vores kasserer har valgt at forlade os, ikke bare i utide, men også på en meget dårlig måde. Kommunikationen har på det sidste været ikke bare vanskelig - men umulig, og regnskabet udviser visse uregelmæssigheder - nogle var ganske vist “arvet”, men der var også nogle, der IKKE var. Nogen beviser har vi dog ikke, og beløbet er i en størrelse, vi kan leve med. Med meget stor hjælp fra Christian Miethe er det dog lykkedes at lave en resultatopgørelse, som er ganske pæn - som sagt er vi ikke i fare, men det har været en grim situation. For at imødegå eventuelle – forventelige – spørgsmål, kan jeg da samtidig oplyse, at bestyrelsen har taget skridt, som vi tror, kan undgå at bringe os i en lignende situation. Et af dem er, at der til hvert bestyrelsesmøde SKAL fremlægges kassekladde og resultatopgørelse. Vi har været lidt for tillidsfulde. Yderligere har vi hyret BDO som konsulent til at hjælpe den nye kasserer, dog kun på konsulentvis - vi vil stadig selv udskrive regninger og holde mange penge hjemme. Til slut er jeg nødt til at meddele, at jeg ikke længere ser mig i stand til at fortsætte som formand. Årsagerne er flere, men det væsentlige er, at min tid er blevet mindre - og mine kræfter er færre. Men jeg vil selvfølgelig være til rådighed for klubben så meget det ønskes. Venlig hilsen Carsten

STØT ANNONCØRERNE FOR DE STØTTER DIT BLAD


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 5

Havnemesteren har ordet Hej alle venner i OM Så har foråret endelig fået ordentligt fat, isen er forsvundet og en ny sæson starter. Vi har en del pæle som er skubbet op af isen, så dem skal vi have banket på plads igen. Isen har også sprunget nogle trosser og udhalere, derfor må jeg igen understrege, at det ikke er havnemesterens opgave at tilse folks både! KOM NU OP AF SOFAEN OG FÅ STYR PÅ DIN BÅD!

Endnu engang vil jeg gerne sige tak for det store fremmøde til vores arbejdslørdag på trods af, at den blev flyttet et par gange på grund af det dårlige vejr. Det var en fornøjelse at se, hvor meget der kan udrettes på kort tid, når man løfter i flok. God klub-ånd! Jeg vil gerne byde velkommen til de medlemmer, der er kommet hen over vinteren, tag godt imod dem. Angående vores El standere, har vi på et bestyrelsesmøde drøftet, hvorvidt der er behov og økonomi til at sætte en ekstra stander på sydsiden, nede ved riggerbroen. Men tag den lige med lidt med ro indtil videre, dette er på plads og vedtaget! Indtil da, må vi deles om de stik der er. Med det nye system er det ikke nødvendigt at have et specifikt stik, da man benytter sit strøm-kort til at tanke el på standeren, hvor det før blev opkrævet over havnelejen. Hvis et stik ikke er i brug, vil det forekomme, at jeg fjerner hængelåsen på stikket. Nøgle depositummet vil blive refunderet ved indlevering af nøgle ved mig. Jeg håber, at alle igen vil deltage aktivt til, at vores havn fremstår respektabel! Jeg ser frem til en ny sæson med mange hyggelige stunder i havnen, som på vandet. Hilsen Havnemesteren


Side 6

KIKKERTEN Klubformanden har ordet



Jeg håber, når bladet lander hos jer medlemmer, at vinteren har givet slip, og foråret er begyndt, for det har været en lang vinter. Jeg håber, at sommeren bliver ligeså lang Vi er begyndt at spille døde krabber hver søndag med stor opbakning af OM’s medlemmer. Der spilles stadig dart hver torsdag kl. 19. Alle er velkommen til at være med. I april afholdtes vores generalforsamling: Jeg håber meget, vi får en mere aktiv bestyrelse end vi har haft. Det slider meget hårdt på os, der er aktive, når der sidder folk i vigtige roller i bestyrelsen, der så og sige aldrig er i klubben! I bund og grund bliver aktive bestyrelsesmedlemmer slidt i stumper og stykker, når vi ud af 7 kun er 3, der er aktive. Det må stoppe nu, ellers ender det jo med at de aktive må bukke under for det kæmpe pres vi er under, når så mange fra vores bestyrelse ikke er aktive, selvom man har sagt ja til at gøre en indsats for vores dejlige klub. Håber på bedre tider i OM´s kommende bestyrelse. I maj måned har vi vores standerhejsning, hvor vi må gå ud fra, at den længe ventede sommer er begyndt. Det er nu, at sæsonen starter og vi har glædet os længe. I juni afholder vi vores årlige Skt. Hans fest, som vi plejer. Jeg håber det bliver i år, at nogle medlemmer melder sig til at lave heksemutter. Jeg har nu i 7 år efterlyst frivillige, og kun et år er det lykkedes at en anden har lavet heks. Skulle du/I ha fået lyst til at lave heks i år, så skaffer klubben, hvad der skal bruges for at lave en fin HEKS. Jeg vil gerne sige tak til festudvalget for godt samarbejde i årets løb, og håber på fortsat godt samarbejde i det kommende år. Jeg ønsker alle OM’er en fantastisk sommer med god vind i bølgerne. Husk pas godt på hinanden derude. Kærlig hilsen Conni.

Redaktøren har ordet Efter en lang, kold vinter – sågar med sibirisk kulde og sne – kom det fynske forår endelig. Alle har nu travlt med forårets sysler på land og i havnen, så skibet kan blive klargjort til årets store maritime drømmesommer, som forhåbentlig bliver indfriet i år med en masse nye oplevelser. Dette forudsætter dog, at man først får starter motoren, huske at smide alle fortøjninger, og bare tøffer ud ad hullet med kurs nordpå! Dette nummer af Kikkerten er desværre noget forsinket, hvilket skyldes den ret så sene afholdelse af vores årlige generalforsamling her i slutningen af april måned, samt at jeg ville have den nyeste opdatering af den nye bestyrelse med i bladet. OM’s Aktivitetskalender for 2018 med et hav af spændende aktiviteter finder du midt i bladet. Dog er det altid en god idé med jævne mellemrum at holde øje med klubhusets opslagstavle, OM’s Facebook side samt vores Hjemmeside under ”Sidste nyt”. Redaktøren forventer at få rigtig mange nye og interessante sejlerindlæg til glæde for alle. Husk for øvrigt at hente dit blad i klubhuset, da Postnords portopriser efterhånden er ret vilde – eller måske er flaskepostforsendelse en ny løsning – se side 12!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 7

Generalforsamling søndag den 22. april 2018 1. Valg af dirigent: Ask Toke 2. Valg af sekretær: Karen-Margrethe Sørensen 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 4. Formandens beretning: Godkendt Du kan læse hele formandens årsberetning på side 3 og 4 her i Kikkerten! 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Dette punkt fremlægges af Cristian Miethe. Da et revideret regnskab ikke kan fremlægges, præsenteres en resultatopgørelse for perioden 1.1.2017 – 31.12.2017. Desværre har det været umuligt at lave en balance, idet det kan konstateres, at vores nu udmeldte kasserer Jens Christian Muff Pedersen ikke har bogført udgifter siden 1.7. 2017. Ej heller foreligger der nogle indtægtsbilag. Derudover mangler flere poster, samt klubformandens årsregnskab er endnu ikke indført i resultatopgørelsen! Generelt kan der dog forventes lidt højere indkomst i forhold til regnskabsåret 2016. Cristian Miethe afslutter punktet med at sige, at bestyrelsen derfor håber på medlemmernes forståelse for, at det beklageligvis er umuligt at fremlægge et årsregnskab! Punkt 5 accepteres af de fremmødte medlemmer. 6. Fremlæggelse af budget: Dette punkt tager Cristian Miethe sig af. Dog må han beklage, at der endnu ikke er lavet et budget og håber på medlemmernes forståelse herfor. Punkt 6 accepteres af de fremmødte medlemmer. 7. Indkomne forslag behandles: Der er ingen indkomne forslag fra OM’s medlemmer Bestyrelsen har dog et ændringsforslag i OM’s Love og Vedtægter § 11, stk. 2: ”Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned” Begrundelsen herfor er, at en generalforsamling fremover vil ligge tættere på regnskabsåret. Forslaget vedtages enstemmigt af de fremmødte medlemmer. Herefter afholdes der 1 minuts stilhed for at mindes vores afdøde medlemmer: Poul Rasmussen og Søren Bertelsen.

Fortsættes side 8


Side 8

KIKKERTEN



8. Valg af bestyrelse ifølge § 9 stk. 4 - Her vælges følgende: Formand: Cristian Miethe Bestyrelsesmedlem 1: Carsten Mortensen Bestyrelsessuppl. 1: Mikkel Sidelmann Klubmand 1 år: Paw Hansen Revisorsuppl: Stefan Møller Beddingsmandsuppl: Simon Sidelmann

Kasserer: Morten Roth Andersen Bestyrelsesmedlem 2: Line Højsgaard Bestyrelsessuppl. 2: Kim Møller Revisor 2: Flemming Hjorth Beddingsmand: Jørgen Munk

9. Klubhusformand fremlægger aktivitetsplan for det kommende år: Godkendes 10. Eventuelt: a) Vigelsø-udvalget består nu af: Kent Clausen, Ivan Bech og Paw Hansen b) Båden ”Alvina” (Bådplads 69) kommer snarest på auktion og kan nu beses Referent: Karen-Margrethe Sørensen

Forklaring på det manglende regnskab for 2017 Klubbens medlemmer fortjener selvfølgelig at få en forklaring på det manglende regnskab for 2017. Vores gamle kasserer Jens Chr. Muff Pedersen valgte at udmelde sig af klubben op til bestyrelsesmødet, som blev afholdt den 27/3. Herefter har bestyrelsen gennemgået systemet, Hvor det desværre viste sig, at Jens Christian bl.a. ikke har bogført udgifter fra den 1.7-17 og frem. Bestyrelsen har været klar over, at der var uregelmæssigheder i bogføringen og har gentagne gange forsøgt at skubbe til Jens Christian og ville gerne hjælpe ham. Der var heller ikke blevet bogført kontantindtægter som strøm og vaske/bade penge i denne periode. Der forefandtes ingen fysiske bilag eller nogen form for kassebog i klubben, idet Jens Christian havde taget dem med hjem til sig selv. Jens Christian blev kontaktet for at få de manglende bilag. Han afleverede en masse udgiftsbilag i Carsten Mortensens postkasse. Dette hjalp dog ikke klubben, da alle disse kunne tages fra de betalinger, der var foretaget over banken. Han har ikke heller ikke vendt tilbage på forespørgsler omkring indtægtsbilag, og kommunikationen har rettere sagt været meget sparsom, hvorfor vi ikke forventer at modtage disse. På grund af disse årsager har opgaven omkring at lave et ordentligt regnskab til tiden ikke været mulig. Det er nu blevet besluttet at frem for at bruge en masse penge ved et revisionsfirma, som alligevel ikke vil have deres navn på et sådant regnskab, vil bestyrelsen selv bogføre de forskellige posteringer og bruge det som en læringsproces for at blive selvkørende i vores økonomisystem. Bestyrelsen er klar over deres kollektive ansvar for regnskabet og for, at dette ikke sker igen. Der vil blive lavet ny procedure om, hvordan regnskabet skal køres hernede. Flere folk vil have adgang til systemet og have indsigt i, hvordan det bruges, så de kan hjælpe hinanden og foretage egne ændringer og bogføringer, så de bliver gjort rettidigt. Fremadrettet vil første punkt ved bestyrelsesmøder blive en fremlæggelse af kassebog og regnskab. Vi bruger BDO som konsulenter, der vil hjælpe os med indsigt i systemet samt, hvordan vi gør tingene nemmest for os selv. Cristian Miethe

Jamen, hvorfor dog? Tja, derfor


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 9

Så er vi igen kommet ind i et nyt år og dermed OM-sæson 2018 efter at både jul og nytår er vel overstået. Traditionen tro indledes denne altid med en nytårskur, hvor man kan sige farvel til det gamle sejlerår, takke for mangt en klubaktivitet, samt ønske hinanden et godt nytår med tak for året, som gik. I år havde 37 OM’ere tilmeldt sig kuren, hvoraf nogle dog uden afbud udeblev, hvilket bestemt ikke er ok, idet festudvalget, som i forvejen har ekstremt travlt, dækker op, køber ind og laver mad til antallet af tilmeldte! Da Conni bød de fremmødte velkommen, var der i år en stor, flot kurv med alskens lækkerier til vinderen Henrik Bach, der ved OM’s julefrokost for 3. gang i træk vandt konkurrencen om årets flotteste/hotteste julehue/hat – Se Kikkerten side 24 i januarnummeret 2018 eller på OM’s Hjemmeside. Dernæst var det bare med at gå om bord i al den lækre mad, som endnu engang blev en udfordring for de små OM-maver. Manges gode nytårsforsætter måtte udskydes endnu engang. Menuen lød i år på: sildebord, æg, leverpostej med ristede champignon og bacon, rullepølse, glaseret skinke + grønlangkål og lune frikadeller mm. Herefter fulgte et stort ostebord med alskens delikatesser samt kaffe- og kagebord med Jørgen Milos superlækre hjemmebag, som altid bare er guf. En stor tak til festudvalget for en perfekt og rigtig hyggelig nytårskur!

Du kan se mange flere fotos fra nytårskuren på OM’s Facebook-side!


Side 10

KIKKERTEN Test din maritime viden



Afprøv din viden omkring havneregler i danske lystbådehavne eller mindre fiskerihavne. Svarene finder du side 17. 1: Du er gæstesejler. Hvordan får du 2: Hvem påser overholdelse af orden inden kendskab til en havns ordensreglement? for havnens område? a) Findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside a) Havnemyndigheden b) Kan købes i en boghandel b) Søsportens Sikkerhedsråd c) Udleveres gratis ved henvendelse til c) Politiet, det kommunale redningsberedhavnemyndigheden skab, fiskerikontrollen mm. 3: Hvem har ubetinget pligt til jævnligt at 4: Må slæbejoller anbringes ved skibssiden tilse et fartøj i en havn? a) Ja, hvis det ikke generer andre både a) Fartøjets ejer b) Ja, smart måde for det forhindrer andre b) Fartøjets fører både i at ligge uden på din c) Havnemyndigheden c) Nej, aldrig 5: Må et skib uden videre lægges i havnen? 6: Må benzin forefindes i et fartøj på land? a) Ja a) Nej, tanken skal tømmes og udluftes b) Ikke uden tilladelse af havnemesteren b) Ja, hvis tanken er total tæt c) Kun hvis man bor i kommunen c) Ja, men max. 5 liter 7: Hvad er problemet med bundmalinger? 8: Må du udpumpe marinetoilettet i hava) De er alt for dyre nen? a) Ja, men kun urin og ikke afføring b) De indeholder metaller/kemikalier, der b) Kun mellem solnedgang og solopgang dræber levende organismer c) De skal skrabes helt af hvert år c) Nej, man skal bruge havnens toiletter 9: Der er olieholdigt vand under maskinen. 10: Må du afbrænde resten af dit nytårsfyrMå du pumpe det ud i havnen? værkeri til glæde for alle på havnen? a) Ja, hvis du kommer opvaskemiddel i a) Ja, men kun på grill-pladsen b) Ja, hvis det er under 100 liter b) Kun med havnemyndighedens eller c) Nej, det skal opsuges og tømmes i de politiets forudgående tilladelse særlige beholdere, som er på havnen c) Nej, det er helt udelukket 11: Må du anvende åbent grill om bord og 12: Du har af havnemesteren fået tilladelse på havneområdet i øvrigt? til at grille på havnens flisebelægning. Du a) Ja, men kun med de andre nabobådes vil nu gerne fiske i havnen. Skal du nu først forudgående tilladelse have havnemyndighedens tilladelse? b) Kun med havnemyndighedens tilladelse a) Ja eller på de dertil indrettede grillpladser b) Nej, fisk tilhører os alle sammen c) Ja, hvis du blot udviser forsigtighed c) Nej, ikke hvis du har et fiskekort 13: En dyr redningsvest driver rundt i 14: Kan du risikere en bøde, hvis du ikke havnen. Er det din, hvis du bjærger den? fjerner dig fra havnens område på havnea) Ja, drivgods tilfalder finderen mesterens anvisning? b) Ja, hvis værdien er under 1000 kr. a) Ja, alle skal efterkomme havnemyndigc) Nej, alt hvad der bjærges indenfor et hedens anvisninger og påbud havneområde skal straks anmeldes til b) Ikke, hvis du har betalt havneleje havnemyndigheden c) Ikke, hvis du er medlem af klubben


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

SALG & REPARATION SK HAVEMASKINER HAVNEGADE 57 5000 ODENSE C TLF. 20 89 67 12 WWW.SKHAVEMASKINER.DK

Hvilken som helst havn dur i storm Skotsk ordsprog

Side 11


Side 12

KIKKERTEN

                          



VERDENS ÆLDSTE FLASKEPOST

Foto: Kymillman.com

Vidste du, at en familie forleden gjorde noget af et speciel fund i klitterne på Wedge Island ved den vestaustralske kyst, da de fandt en gammel ginflaske. De tog flasken med hjem, da de tænkte, at den ville passe fint i vindueskarmen. Hjemme fandt familien ud af, at der lå et fugtigt sammenrullet papir inde i flasken. Dette lagde de til tørre i ovnen ved højeste temperatur. Da de senere rullede papiret op, opdagede de, at det var dateret Paula den 12. juni 1886 samt at finderen skulle kontakte det tyske konsulat. Først troede familien, at det var en form for gimmick, og troede ikke på flaskens alder. Dog tog familien flasken med til Western Australien Museum, hvor eksperter undersøgte fundet. Hurtigt fandt man ud af, at flasken stammede fra det tyske skib Paula – et tremastet sejlskib, under ledelse af kaptajn Diekmann, som sejlede verdenshavene tynde i slutningen af 1880’erne. En arkivar fandt den originale udgave af skibet Paulas logbog, hvori der stod, at der den 12. juni 1886 var blevet kastet en flaskepost overbord. Dernæst var der en match mellem håndskriften i logbogen og brevet i flasken. Af brevet i flasken fremgår det i øvrigt, at flaskeposten blot var én af flere tusinde i forbindelse med en større videnskabelig undersøgelse af havstrømme. Indtil nu er 662 af disse tyske flaskeposter blevet fundet, sågar en i Danmark i 1934. Den 132 årige gamle ginflaskepost, som blev smidt overbord fra det tyske skib Paula i Det Indiske Ocean den 12. juni 1886 på en position 950 km fra findestedet, har den australske familie udlånt til Western Australien Museum, hvor den de næste 2 år skal på udstilling.


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 13

Har du husket at sætte kryds i kalenderen? Standerhejsning lørdag den 12. maj kl. 11 Spisning kl. 13 Tilmelding senest onsdag den 9. maj Pris: 50 kr. – ikke medlemmer 100 kr. Arbejdsweekend lørdag den 26. maj kl. 9 Skt. Hans Aften lørdag den 23. juni Tilmelding senest onsdag den 20. juni Kl. 18: Der grilles pølser Kl. 20: Hekseafbrænding Pris: 25 kr. Arbejdsweekend lørdag den 30. juni kl. 9 Sommertur til Bregnør lørdag den 4. august Fisker-Kurt har netop haft et sammenstød med en tysk gæstesejler i havnehullet til Lohals Havn. Sammenstødet var ikke voldsomt, men der er store skader på begge fartøjer. Fisker-Kurt siger lynhurtigt til tyskeren: - Det var dog en kedelig sag for os begge, skipper! Må jeg ikke byde dig på en lille dram her i gæstfrihedens navn? Jeg henter lige et glas til os begge, for jeg synes, at du skal smage den bedste brændevin, som man kan få her i Danmark! Fisker-Kurt henter fluks et par store fadølglas, en flaske brændevin fra kutteren og hælder et helt glas op til tyskeren, som hurtigt tømmer det i en gevaldig sluk, hvorefter han siger: - Hvor er det dog venligt af Dem, mein Herr! Ja, man bliver jo ret så rystet over sådan en oplevelse. Det er en god brændevin, I har her i Danmark. Den varmer så dejligt! - Jamen, så får du da lige en tår mere. Værsgo, her er et glas til – og skål, min ven! Tyskeren tømmer også lynhurtigt næste glas og spørger derpå Fisker-Kurt: - Ja, jeg er stadigvæk dybt rystet over vores uheldige sammenstød! Egentlig kan jeg ikke rigtig forstå dette. Indsejlingen var jo tydelig afmærket på min GPS, og jeg sejlede ganske langsomt ind. Skål min ven! Hør, jeg synes ikke, at du drikker så hurtigt. Indtil nu, nipper du stadig til dit første glas! - Nej, jeg er normalt aldrig så hurtig. Behold endelig resten af flasken. Jeg henter lige et par flasker til dig mere, som jeg håber, du hurtigt vil nyde her i havnen. Jeg skal nemlig først lige have talt med vores havnemester og min forsikring omkring vores uheldige sammenstød her i indsejlingen af vores havn!


Side 14

KIKKERTEN Maritim Krydsord




ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 15

Spørgsmål til Maritim Krydsord

Vandret: 4. Forkortelsen FH står for … 8. Navn på færgemanden til Dødsriget 10. Navn på skibsbrød, som er bagt meget hårdt 11. Navn på kugleformet knob på en kasteline 14. Åbning i skibsside til ankerkæde 15. Maritimt ord for skibsdagbog 17. Maritimt ord for ”bagude” i et skib 21. Maritimt ord for ”skallen” af et skib 22. Poseidons søn og vindens hersker hedder … 23. Andet ord for en svaber 25. Et skibs ”byggeattest” kaldes et … 26. Skibets højre side set fremefter kaldes …

Se løsning side 26

Lodret: 1. En glasfiberbåds yderste lag kaldes … 2. I hvilken måned er der standerhejsning i OM 3. Navn på lille robåd 4. At ”male” med en klud eller tvist, kaldes at … 5. Navn på en drik og et signalflag 6. Maritimt ord for ”væg” i et skib 7. Salgsnavn for røget sej 9. Maritimt ord for ”gulv” 10. Maritimt ord for at ”tanke” brændstof om bord 12. Det modsatte af styrbord er … 13. Navn på lille anker med 4 flige 15. Andet ord for ”utæthed” under vandlinjen 16. Fællesnavn for nord- og sydlys 18. Omvikling af overskåret tovende, kaldes en … 19. Hvem viser tænder i dårligt vejr 20. Lav fortøjningspæl af træ eller metal 24. Det modsatte af ”læ” er …

Dommeren spørger den tiltalte speedbådsfører i retten: - De sejlede med en fart på over 20 knob i lystbådehavnen. Hvad har De at sige til Deres forsvar? - Jo, ser du hr. Dommer. Jeg var bange for at blive påsejlet bagfra!


Side 16

KIKKERTEN Veteranfest i Odense Motorbådsklub 2018



Lørdag den 10. februar løb den fjerde Veteranfest i OM’s historie af stabelen. Denne blev nydt i fulde drag fra start til slut af både ældre og yngre veteraner, personer, som for alles vedkommende nu er blevet et par dage ældre. Klokken 13 ringede skibsklokken, hvilket var signal til at gå til bords. Dog var det svært for mange at lette anker fra den lille sal ind til den store flot maritime festpyntede festsal, da alle tilsyneladende allerede hyggesnakkede om alskens gamle minder. Basia bød de 37 fremmødte velkommen, som også i år var kommet fra nær og fjern. Efter spisningen var der kaffe/te og kage. Det har vist aldrig været nogen hemmelighed, at mangt en OM’er også har en sød tand; men heldigvis havde Jørgen Milo sørget for den berømte ostekage samt 2 roulader med en masse guf. Mangt et minde blev genopfrisket fra ældre fotoalbums og sømandshistorierne lever fortsat, for disse er stadig gemt i veteranernes logbog og hukommelse. Alt i alt en rigtig hyggelig dag i OM! Mange veteranhilsner og på gensyn næste år Karen-Margrethe


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 17

Maritime boganmeldelser

Pitcairn-øen af Charles Nordhoff & James Norman Hall Bechs Forlag – 316 sider – Pris: 150 kr. I tredje bog i Bounty-trilogien følger vi mytteristernes skæbne på Pitcairn-øen, hvor de 9 mytterister, anført af styrmand Fletcher Christian, slog sig ned i 1790 sammen med 6 indfødte mænd og 12 kvinder fra Tahiti. Den 4½ km2 store ø i Stillehavet var det perfekte skjulested, idet den lå fjernt fra handelsruterne og var ukorrekt angivet på datidens søkort. Hvis de vendte hjem, ville de i England være blevet hængt i galgen eller spærret inde; men på Pitcairn er de lukket inde i et lille samfund, hvor de sammen burde have skabt et ønskeparadis. Dog blev lykken kortvarig og tragisk. Efter ganske kort tid udsættes Christian selv for mytteri. I det lille samfund følger flere dramatiske stridigheder og voldsepisoder i kølvandet. I 1808 blev deres skjulested opdaget af skipperen Mayhew Folger på den amerikanske sælfangerskude Topaz. På det tidspunkt var der kun én hvid mand (den eneste overlevende mytterist, matrosen Alexander Smith), 10 polynesiske kvinder samt nogle børn og unge tilbage på øen. Bogen er en perfekt afrunding af Bounty-triologien, som absolut ikke må mangle i dit maritime bibliotek eller i køjesækken på årets sommertogt. Fem dage for Rose af Hans Hedegaard Andersen Forlaget Gladiator – 262 sider – 300 kr. Det unge kærestepar Simon og Laura har ved et kompromis sammen valgt at sætte deres sommerferie-waypoint mod Florida, hvor de ved et tilfælde møder den spøjse, noget alkoholiserede eks-pilot og racerkører Steve, som overtaler dem til at sejle sin båd Rose fra en havn til en anden. Hvis der ikke er søgang i Simon og Lauras parforhold i forvejen, kommer begge under sejladsen over Den mexicanske Golf noget ud af kurs og på en ret så gyngende grund, både mht. kærlighed og det voldsomme uvejr. Motoren står pludselig af og Simon, som ikke kan svømme, kommer svært til skade – hvilket selvsagt resulterer i en kamp på liv og død. Steve og Simons vanvittige videre sejlads, for ikke at nævne Simons sejlads over Atlanterhavet, bør give enhver sømand med respekt for sig selv stof til eftertanke: Rent psykologisk bør man træde vande, inden man sætter fulde sejl, får vind i disse, idet livet, samt til tider osmoseagtige livsdrømme, lynhurtigt vil blive kuldsejlet. Skip-oh-høj: Forhåbentlig får læseren, efter at være ført sikkert i havn, en fortsættelse samt en ny sejlads med det gode skib Rose II, hvor Simon forhåbentlig har fået lidt flere hår på barmen (måske en sømandstatovering), når han inden længe stævner ud fra Nyhavn mod ny kiming på havet. Svar på spørgsmålene ”Test din maritime viden” side 10: 1.c – 2.a – 3.a – 4.a – 5.b – 6.a – 7.b – 8.c – 9.c – 10.b – 11.b – 12.a – 13.c – 14.a


Side 18

KIKKERTEN Maritime boganmeldelser



Alle mine morgener på jorden af Troels Kløvedal Gyldendal – 448 sider – Pris: 300 kr. Der er ikke ubegrundet, at Troels Kløvedals smukke erindringsbog længe har ligget nr. 1 på bestsellerlisten. Bogen er absolut en læseoplevelse værd fortalt af en livsnyder og eventyrer, der altid har sat kurs mod de fjerneste kyster uden at glemme sine hjemstavne. I 22 kapitler beskriver han sine minder om de interessante personer han har mødt verden over, kammeraterne, kvinderne samt møderne med alverdens kulturer. Derudover er der gode historier fra Nordkaperens mange ekspeditioner. Bogen afsluttes med en medrivende epilog, som absolut giver stof til eftertanke. Bogen er særdeles læservenlig og illustreret med et hav af flotte farvefotos, som retter sig mod et bredt publikum og må ikke lægges på den blå hylde. En særdeles flot og anbefalelsesværdig livsbekræftende fortælling, som absolut er en forårs- og sommerskur værd både for sømænd og landkrabber, hvor kaptajnen af sin tids drømme har pointen: Husk at nyde og gribe livet, mens tid er!

Styrmanden forsøger at lære Lille-Jens fra Lohals lidt om navigation: - Husk Kimingafstandstabellen bygger på det faktum, at jorden er rund. - Hvordan ved man egentlig det? - Hvorfor spørger du altid så dumt - har du aldrig set en globus?


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 19

Torsdag 7. december 2017 havde vi første spilledag i OM’s nystartede Dartklub, og siden er det gået slag i slag hver eneste torsdag aften med skiftende antal deltagere hver gang – lige fra 2 til 10. Siden starten er nogle få faldet fra, men endnu flere nye spillere er kommet til, således at vi nu er 8 mere eller mindre faste spillere, som deltager, når tiden og lysten er til det. Vi har dog stadig plads til mange flere, som en gang om ugen vil tilbringe et par timer i godt selskab og samtidig blive bedre til at kontrollere pilens vej mod skiven. Vi andre har – med enkelte undtagelser – lært at ramme skiven hver gang, så nu mangler vi bare at ramme det, vi kaster efter!!! En gang i mellem bliver der disket op med lækker mad, som vi indtager sammen før vi spiller, frembragt af skiftende Chefer. Det har været en stor succes, for der er altid stort fremmøde, når der bliver proklameret at der er spisning før dart - og heldigvis for det. Fra starten var vi som fluer om en kolort ved den ene dartskive, som der var til rådighed, og besluttede derfor lynhurtigt at hænge en skive mere op og indkøbe 2 scoretavler. Det gjorde, at vi alle kunne spille samtidig uden de store pauser. I skrivende stund har vi haft besøg af 5 dartspillere fra Wienerstuens darthold, som dukkede op til en torsdagstræning og spillede med. Det var rigtigt hyggeligt, og det syntes de også for de ”truede”, da med at komme igen. OM’s Dartklub blev startet som et forsøg, og vi kan allerede nu konstatere, at den er kommet for at blive, da det gør den mørke tid lidt nemmere at komme igennem. Om vi fortsætter uændret hver torsdag, tager vi stilling til, når det gode vejr kommer - HVIS det kommer!!!

Til sidst endnu en opfordring til at tage konen/manden/kæresten/hunden under armen og kaste pile sammen med os andre pilekastere, om du er øvet eller ej.… Mange hilsner Formand Frank


Side 20

KIKKERTEN



GLEMMER DU – SÅ HUSKER JEG ALT Min alder skal man vist ikke spørge til; dog må jeg indrømme, at jeg efterhånden har oplevet adskillige århundrede. Selvfølgelig har jeg set og oplevet en masse her på engen ved Næsbyhoved Skov – nå nej, engen er for længst væk. Måske tror du efter at have gættet min alder, at jeg lider af egetræs-demens. Overhovedet ikke – min hukommelse fejler absolut intet til trods for, at jeg gennem mange år har måttet stå model til alskens prøvelser rent vejrmæssigt, som de fire fynske årstider nu byder på, dette slider kun rent fysisk på mit helbred. I 1939 blev jeg faktisk fredet, da nogle kloge hoveder i Odense mente, at eftersom jeg på det tidspunkt var mellem 300 og 400 år, var jeg særdeles bevaringsværdig. De kloge hoveder burde da vide, at mange af mine artsfæller bliver over 1000 år – men tak for det, ellers var jeg måske blevet fældet til skibstømmer – og tænk folk sagde sågar, at jeg skulle være havnens vartegn. Havnen blev udgravet i midten af 1930érne, hvor en masse mænd knoklede fra tidlig morgen til sent om aftenen i over 48 timer om ugen. Mændene var faktisk tvunget til at arbejde. Med et fint ord blev det kaldt et beskæftigelsesarbejde, hvor timelønnen var 1,61 kr. Alle svedte, fik hård hud i hænderne, ondt i arme, ben og ryg – nogle sågar hekseskud – for ikke at nævne dem, der kom ud for større arbejdsulykker; disse kom aldrig tilbage igen. Sent glemmer jeg fredag den 13. maj 1938, hvor havnen blev indviet med en masse taler bl.a. af formanden Niels Jørgensen for Havne- og Kanaludvalget og OM’s formand Schak. Niels Jørgensen sagde følgende: ”Der skrives i dag et stykke historie for Odense Motorbådsklub, fordi havnens åbning utvivlsomt vil betyde, at motorbådsporten vil blive fremmet, og det er glædeligt. Livet på søen skaber helstøbte folk, og dem har vi brug for i vort lille samfund, når vi skal stille menneskemateriale som modvægt mod udlandets mægtige kaptajner”. Schak takkede specielt kvinderne, som havde skænket flag og stander, og som nu led alskens afsavn, når manden om foråret trak ned mod motorbådshavnen: ”Vi kender os skyldige, når vor kone foreholder os, at vi ofrer mere af vor interesse på båden, end det egentlig sømmer sig for en eksemplarisk ægtemand – men vi protesterer, hvis hun går så vidt at påstå, at båden er nr. 1 og hun kun nr. 2, thi førstepladsen vil hun altid beholde”. Ak, ja – det er kun 80 år siden! For glemmer du – så husker jeg alt!


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 21

Hvornår var det nu det var?

Så er det endelig blevet forår i Odense Motorbådsklub. De mange motorbåde, som ligger på beddingspladsen skal klargøres inden søsætningen. Hvilket årstal er dette foto mon fra? Få svaret på OM’s hjemmeside under fanen Galleri og derpå Album 4, hvor du kan se mange flere spændende og ældre fotos.


Side 22

KIKKERTEN



Vidste du, at der nu er mulighed for at spille døde krabber i Odense Motorbådsklub. Spillet går ud på, at du for 20 kr. kan vælge 5 tal mellem 1-25. Hver søndag kl. 12 bliver der trukket 3 tal. Har du disse 3 tal, vinder du puljen. Hvis der ingen vinder er, går puljen videre til næste søndag. Der er lavet en speciel kasse, som 10 % af de døde krabber går til. Disse penge vil så søndag tættest på jul være en del af puljen, som vi spiller om. De døde krabber betales til festudvalget senest søndag inden trækningen. Venlig hilsen Festudvalget


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 23

Ludoturnering lørdag den 10. marts 2018

Stort tillykke til: Nr. 1: Martin VVS Nr. 2: Marianne Nr. 3: Kent DK Fotos: Conni På OM’s Facebook side kan du se et par små videoer fra årets Ludoturnering.

Nr. 4: Inge


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 24

VÆR AT VIDE INDEN DU KØBER EN BRUGT BÅ D

Hvis du er på udkig efter en ny båd, så pas på, hvis du køber en brugt båd. Måske har du netop fundet din drømmebåd, som umiddelbart ser ud til at være i god stand i forhold til prisen. MEN det er langtfra sikkert, at du gør en fornuftig handel ved at købe den. Rent juridisk skal du specielt være opmærksom på disse 3 forhold: Her er et par gode råd, så du kan styre uden om de værste faldgruber og senere få ubehagelige overraskelser! 1) Ejer sælger båden – eller har fuldmagt til at sælge den for en anden 2) Er der gæld i båden 3) Giver sælger særlige løfter, garantier samt oplysninger om båden, fx om skrogets stand og fartøjets mekaniske stand eller særlige egenskaber. Du gør altid klogt i at få nedskrevet sådanne løfter eller garantier i den bindende salgsaftale. Mundtlige tilsagn vil du efterfølgende ikke kunne bruge til ret meget, hvis du senere opdager, at der er alvorlige fejl/mangler på båden. Det kan varmt anbefales at læse meget mere på nedenstående links: http://www.sejlsport.dk/media/87592/Koebskontrakt-slutseddel-.pdf http://dansketursejlere.dk/10-gode-rad-nar-du-kober-brugt-motorbad-2/ Julequiz Rigtig mange gik på ordjagt, hvor man skulle danne så mange nye ord af ODENSE MOTORBÅDSKLUB Vinderen blev: Basia Tillykke: En god flaske rødvin kan afhentes hos Conni


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 25


Side 26

KIKKERTEN



Det gode skib Skibladner Vidste du, at Skibladner er navnet på den nordiske gud Frejs underfulde skib i den nordiske mytologi. Skibladner blev i tidernes morgen bygget til frugtbarhedsguden Frej af Ivaldesønnerne, som var 3 små dværge. Skibet var noget specielt, idet det både kunne sejle gennem luften, over land og over havet, så snart sejlene var sat. Det havde altid medbør, når det sejlede. Skibet var så stort, at alle aserne kunne være om bord med deres fulde udrustning og våben. En anden praktisk ting ved skibet var, at det kunne foldes sammen og lægges i lommen efter endt sejlads, således at det altid snildt og hurtigt kunne søsættes overalt. Krydsordsløsning side 14: b skal passere


ODENSE MOTORBÅDSKLUB

Side 27

Tekst & Fotos: Conni

Endelig er vores første forårsarbejdsweekend vel overstået med et stort fremmøde af OM’s medlemmer. Vi fik lavet en masse, og det var bare helt fantastisk: Ved terrassen blev der plantet et japansk kirsebærtræ, solbær, ribs, hindbær samt et rosentræ. Desværre forelskede en sød, sulten Bambi sig senere i vores mange, flotte blomster, men nye er kommet til – så nu skal Bambi altså spise sin mad oppe i skoven! Derudover er der plantet et hav af krydderurter, som bør krydre endnu en herlig aftensmenu sammen med andre OM’ere samt ikke mindst vores kære gæstesejlere her i sommersæsonen.

Der plantes en masse blomster i krukker

Der laves nye kanter på vores broer

N NU UM MÅ Å SSO OM MM MEER REEN N SSN NA AR RT TG GEER RN NEE K KO OM MM MEE V VII EER RA AL LL LEE K KL LA AR R


55o 24,5` N – 10o 23,0` E

Odense Motorbådsklub – Kanalvej 122 – 5000 Odense C. www.odensemotorbaadsklub.dk

Deadline 1. Marts 1. Juni 1. September 1. December

Udkommer April Juli Oktober Januar

Indlæg til Kikkerten må IKKE lægges på den blå hylde; men sendes til Redaktionen dylan@vip.cybercity.dk Mange sejlerhilsner Karen-Margrethe Kikkerten udkommer 4 gange årligt. Bladet udsendes til alle medlemmer, udvalgte klubber, sponsorer samt annoncører for bladet.