Issuu on Google+

ЛсммімАмм/гс' МІпЬтгргмік*" оспіти І «• * * « Укріпи {Д и с р М ін іо т щ ^ т и л о с в іт к ипуки У ш н їи и Ні 1 / И ' І № ї під 20/0&.03) УМОВНІ ПОЗНАЧЕННІ?: В • - НАЧШ «вЛО^ШЛу уроку " — еираїш* шо рекомендуються для домашнього завдання — ^ ішравм о логічвнм навантаженням — кругові приклади Художники: О, А Сіденко» І. В . Бабениова Л|>амя Авторі 9 та ваяойнич: п;івм ДСВ »Од віте* захищені Законом України «Про п о р о м е п р м о і СУЯІЖ») права* від 23.12.199.1 р. ( » 1 амілами аід 11.07.2001 р ). Д руком м& коиі’оооаня іиіні’м ябо її *асткчн. буд&.лкі і п а ї кинтрофвктиі внддпн* ігиуть ш собою оілповідклішів?» згідно « І от. 53 ц ь & « Закону. 73 Бкпщмоокч М. В. Матемдтике: Лідруч. для 3 кя.— З те вид.— К.: Освіта. 2006.— 160с. 18ВИ 966*04-0502-2. Ю Т 2 д .1 я ? 2 і &М. о. Богмиомч. 2003, 20йв •0 В идававцт«о «Осветв», худож нє ВК 960-04-0502.2 офармлсик*. ІООЗ


Математика. 3 класс. Богданович

Related publications