Issuu on Google+

2010 YGS Türkçe Çözümleri Parçada geçen “kendini paranteze almak” sözüyle anlatılmak istenen, yazarın her türlü duygudan ve duygusallıktan ilgisini kesmektir. Bu da D’de verilen “kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak” sözünde belirtilmiştir. YANIT: D 2. Parçadaki “zekâsına diyet yaptırmak” sözüyle anlatılmak istenen, sanatçının arayış içinde olmaması ve kendini sanatında yeterli görmesidir. Bu anlam, A’da verilen “düşünce ve duygu dünyasını besleyerek geliştirmeme” sözünde belirtilmiştir. YANIT: A 3. Yazar, kurşun bir kütle gibi üstüne çöktüğü sözüyle, parçanın ilk cümlesinde verilen soruyu yanıtlamada güçlük çektiği anlamını kastetmektedir. YANIT: B 4. Paul Valery, “Küçük dergiler, edebiyatın, şiirin laboratuarıdır.” derken küçük dergilerin ilk yapıtlara ve yeniliklere yer vermesi özelliğini belirtmek istemiştir. YANIT: C 5. Parçada sanatçı, yazacaklarının daha önce yazdıklarıyla aynı değerde olması durumunda yazmaya son vereceğini belirtmektedir. Bu anlam, E’deki sanatçının “kendini yinelemeye başlarsa yazmaktan vazgeçeceği” sözünde vardır. YANIT: E 9. Parçanın II. cümlesinde ilk cümlede yapılan saptamayla ilgili olarak yeni bir saptama yapılmaktadır. Bu, bir zorunluluğun dile getirilmesi değildir. YANIT: B 10. Parçanın III. cümlesinde yazar, yazmaya babasıyla ilgili bir anı kitabı yazarak başladığından söz etmektedir. Bu cümlede yazar, yazma işini oyalanma amacıyla yaptığından söz etmemektedir. YANIT: C 11. A’da verilen cümlede “Adam” özne, “durmadan” zarf tümle- UÐUR DERSHANELERÝ 1. ci, “öfkeli öfkeli” zarf tümleci, “konuşuyor” yüklem; “masada oturanlarsa” özne, “sessizce” zarf tümleci, “onu” belirtili nesne, “dinliyorlardı” yüklem görevindedir. Görüldüğü gibi sıralanan cümleler arasında hiçbir öğe ortaklığı yoktur. Bu nedenle A’daki örnek, bağımsız sıralı cümle özelliğindedir. YANIT: A 12. III. numaralı söz, belirtisiz ad tamlaması özelliğindeyken numaralanmış diğer sözler sıfat tamlaması türündedir. YANIT: C 13. Altı çizili sözcüklerden A’da ilki zamir, ikincisi bağlaçtır; C’de 6. II. ve IV. cümlelerde sanatçının, gerçekleri dile getirmesinden ve bunun yanı sıra gerçekleri yeniden biçimlendirmesi amacından söz edilmektedir. Dolayısıyla II. ve IV. cümleler, anlamca birbirine en yakındır. YANIT: B ilki sıfat, ikincisi zamirdir; D’de ilki zarf, ikincisi sıfattır; E’de ilki zarf, ikincisi bağlaçtır. B’de ise altı çizili sözcüklerin her ikisi de zarftır. YANIT: B 7. Parçada III. cümlede olumsuzluk taşıyan ifadelere yer verildiği için (sanatsal değerine gölge düşürmek) bu cümleden itibaren olumsuz nitelikli eleştiriye yer verilmiş olur. YANIT: C 14. Dönüşlülük zamiri, kişiye göre çekimi olan “kendi” sözcü- 8. ğüdür. Cümlede dönüşlülük zamiri yoktur. YANIT: E Parçanın IV. cümlesinde, sonraki yıllarda televizyonda, âşık edebiyatı ürünlerine daha fazla yer verildiği belirtilmektedir. Bu, dinleyici isteklerinin önemsendiği anlamına gelmez. YANIT: D 15. IV. cümlenin yüklemi (sığınırdık) belirli geçmiş zamanın değil, geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir. YANIT: D 1 Diðer sayfaya geçiniz.


2010 YGS Türkçe Çözümleri Uğur Dershanesi çözdü inceleyin

Related publications