Issuu on Google+

PĠSA SINAVINDA 8. ve 9.sınıf ÖĞRENCĠLERĠNE SORULAN FEN OKUR YAZARLIĞI SORULARI YGS, LYS, SBS Adaylarına incelemelerini öneririm. yararlı olabilir. www.kemalturkeli.com kemal_turkeli@yahoo.com PISA AÇIKLANAN SORULAR – FEN Sayfa 1


PİSA_Fen_sorulari_YGS

Related publications