Issuu on Google+

DRAGANA 3 JEZIK 1. PREDIKAT U REČENICI Gramatička svojstva rečenice: predikat (predikatne kategorije) - Jedno od gramatičkih svojstava je članjivost (mogućnost da se podijeli na članove rečeničnog ustrojstva i to na samostalne i nesamostalne). Predikat: o Nije ovisan ni o jednom drugom članu rečeničnog ustrojstva. Zato se kaže da on sam sebi otvara mjesto u rečenici. Po njemu se izravno ili neizravno uvrštavaju svi ostali članovi. o Predikat ima svoje gramatičke kategorije kojima uspostavlja odnose s ostalim dijelovima rečenice, a one su: lice, vrijeme, vid i način.  Kategorija lica: služi za to da se glagolu pridruži oznaka onoga koji govori (1. lice), onoga s kim se govori (2. lice), onoga o kome se govori (3. lice), što se pojavljuje i u množini, npr.: Jednina 1. pišem 2. pišeš 3. piše Množina 1. pišemo 2. pišete 3. pišu  Kategorija vida: služi za razlikovanje svršenih i nesvršenih radnji, npr. ispitivao je – radnja u trajanju (nesvršeni), ispitao je – radnja završena (svršeni).  Kategorija vremena: razlikuju se 3 osnovne gramatičke oznake, za prošlost, sadašnjost i budućnost, ali one mogu biti u apsolutnoj ili relativnoj uporabi (npr. Sutra će biti kiše – apsolutna budućnost; Bit će da je tako – relativna budućnost).  Kategorija načina: sadrži gramatičke oznake imperativ, kondicional, optativ, indikativ. • Imperativom se izriče zapovijed. • Kondicionalom se izriče mogućnost. • Optativom se izriče želja u apsolutnoj sadašnjosti. • Indikativ je izjavni način. Njime se izriče stvarna radnja, stanje ili zbivanje. 2. SUBJEKT I PREDIKAT Subjekt - Subjekt je dio rečenice, tj. član rečeničnog ustrojstva kojemu mjesto otvara predikat. Odgovara na pitanje „tko?“ ili „što?“, a gramatička svojstva su mu rod, broj i padež. Najčešće službu subjekta vrše imenice, no to može biti bilo koja riječ. Kada je subjekt lična zamjenice, on se ne mora izreći, jer se iz oblika predikata pretkaziv. Postoje i rečenice u kojima subjekta nema. U njima kao predikat dolaze bezlični glagoli. Subjekt se s predikatom mora slagati u rodu i broju (povezani su sročnošću). 3. PISANJE VELIKOG I MALOG SLOVA Velikim početnim slovima se pišu vlastita imena, i to: - lična imena i prezimena: Rifet, Samir, Igor, Damir, Danijel, Nermina, Jelena, Bajrić, Čavkić, Zulić, Ivušić, Kosić; - nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli s imenom i postali njegov sastavni dio: Lela, Doda, Huska, Huki, Kralj Tvrtko, Kulin Ban, Ričard Lavljeg Srca, Kralj Boduven, Karlo Veliki; - imena božanstava: Allah, Jahve, Jehova, Jupiter, Zeus, Posejdon, Afrodita, Apolon; - imena životinja i građevina: Šarenka, Crvenka, Zelenka, Jablan, Aduna, Krivi toranj u Pizi; Ajfelov toranj u Parizu, Atomium u Briselu 1


jezik

Related publications