Issuu on Google+

WWW.KAPITAL.MK ZAVR[IJA SO POLITI^KITE KARIERI ]E IM PRE@IVEAT LI PARTIITE? IDEJATA E STARA 10 GODINI, REALIZACIJA NEMA STRANA 6-7 STRANA 2-3 KOGA MAKEDONIJA ]E IZGRADI DISTRIBUTIVEN CENTAR VO RUSIJA? sreda. 15 juni. 2011 ...samo idejata e kapital, sè drugo e pari... ~len na na grupacijata grup gr upac upa acij ijat ata a KAPITAL KAPI KA PITA TAL TA L MEDIA MEDI ME EDI DIA GROUP G OUP GR NA ZATVORAWE, VTORNIK, 14.06.2011, 13.00~. MBI 10 MBID OMB 0,20% 0 00,08% 0,01% 0 EVRO/DENAR DOLAR/DENAR EVRO/DOLAR 61,64 6 442,94 1,43 NAFTA BRENT EURORIBOR 120,14 12 2,14% Na Grcija & e potrebna dopolnitelna pomo{ od 172 milijardi evra?! STRANA 17 Hrvatska gi zavr{i pregovorite pred Makedonija voop{to da gi po~ne! INDEKS NA MAKEDONSKA BERZA (14.06) MBI 10 2.668 2.663 2.658 2.653 STRANA 12-13 sreda-15. juni. 2011 | broj 308 | godina 2 | cena 20 den. | tel. 3 298 110 | faks. 3 298 111 2.648 2.643 2.638 07.6 09.6 11.6 13.6 Pravilnikot }e ka`e dali Zakonot za danok na dobivka }e padne na Ustaven?! STRANA 4 ALEKSANDAR I BUKEFAL DOJAVAA VO SKOPJE STRANA 8 Namesto na gr~ki planta`i na berba na pe~urki vo Makedonija STRANA 22 OD V^ERA BUXETOT POD KONTROLA NA MMF ]e se blokira proda`bata na proda` dr`avno zemji{te?! dr`avn STRAN STRANA 11 KOLUMN KOLUMNA M-R ZORAN ZORA JOVANO JOVANOVSKI [EST P PRA[AWA MISIJATA ZA MIS MMF NA MM STRAN STRANA 14 KOLUMN KOLUMNA D-R QUB QUBE TRPESKI PREDVR PREDVREMENATA OTPLATA NA OTPLAT NADVORE[NADVO NA NIOT DOLG D MAKEDONIJA MAKED STRA STRANA 14 VOVEDN VOVEDNIK D VERICA JORDANOVA JORDANO MAKEDONSKATA ZATAPENOST VS. EVROPSKATA IDEJA STRANA STRANA2-3 11 STRANA 2 WWW.KAPITAL.MK SE ^ITAME...


308-15.06.2011

Related publications