Issuu on Google+

PO^NUVA PRIVATIZACIJATA NA KOSOVSKITE KOMPANII MAKEDONSKITE FIRMI NEKONKURENTNI NA RUSKIOT PAZAR KOSOVO ]E PRODAVA RUDNICI, MAKEDONIJA NE GI SAKA SPASOT E VO NISKI CARINI NA ODREDEN PERIOD? STRANA 10 WWW.KAPITAL.MK STRANA 2-3 sreda. 19 april. 2011 ...samo idejata e kapital, sè drugo e pari... ~len na grupacijata KAPITAL MEDIA GROUP ZO[TO CENTRALNATA BANKA JA SMENI POLITIKATA? NBM PE^ATI DESETDENARKI, A OBJAVI DEKA GI POVLEKUVA VO NARODNATA BANKA MOL^AT ZA TOA ZO[TO, IAKO NAJAVIJA, NE GO NAMALIJA IZDAVAWETO NA BANKNOTITE OD 10 I 50 DENARI, KOI IM BILE GOLEM TRO[OK ZA PE^ATEWE MBI 10 MBID OMB 0,02% 1,26% 0,05% EVRO/DENAR DOLAR/DENAR EVRO/DOLAR 61,53 43,10 1,43 NAFTA BRENT EURORIBOR 119,66 2,11% INDEKS NA MAKEDONSKA BERZA (19.04) 2.521 MBI 10 2.519 2.517 2.515 2.513 2.511 2.509 2.507 2.505 13.4 15.4 17.4 Stranci ne kupuvaat zemja i stanovi vo Makedonija STRANA 12-13 19.4 SKAP VLEZ NA DIJASPORATA VO SOBRANIETO TROJCA PRATENICI ISELENICI ^INAT KOLKU 27 DOMA[NI 780.000 EVRA ZA 50 IZBIRA^KI ODBORI VO STRANSTVO 580.000 EVRA ZA 2.976 IZBIRA^KI MESTA VO ZEMJAVA 360.000 EVRA ZA TRANSPORT I VIZI 300.000 EVRA ZA REKLAMA NA IZBORITE NA PET KONTINENTI STRANA 2-3 STRANA 6 STRANA 2-3 DENES, ^ITAJTE ^ sreda-20. april. 2011 | broj 273 | godina 1 | cena 20 den. | tel. 3 298 110 | faks. 3 298 111 NA ZATVORAWE, VTORNIK,19.04.2011, 13.00~. K1 ... .Ka Karieri ... Mudrite lu|e ne samo {to gi koristat prilikite, tuku i gi sozdavaat... HR PRAKTIKI PAM VELZBI BIZNIS-ETIKA SRE]NI VRABOTENI E EDNAKVO NA SRE]NI KLIENTI! POMALKU KONFLIKTI JA ZGOLEMUVAAT EFIKASNOSTA NA RABOTNOTO MESTO STRATEGII ZA POSTIGNUVAWE PREDNOST NA DELOVNITE SOSTANOCI STRANA 26 WWW.KAPITAL.COM.MK STRANA 25 KAPITAL / SREDA / 20. APRIL. 2011 TEMA NA BROJ KAKOV E PAZ PAZAROT AZ A ZARO AROT OT O T ZA ZA KONSALTING KON VO ZEMJAVA? Potrebata Potreba ata za konsalting konsa raste, no n ne i spremnosta spremn da se plati pl uslugata STRANA 24 P Pobaruva~kata za konsultantski uslugi vo Makedonija raste. Menaxerite s$ po~esto anga`iraat konsultanti kako svoja “desna raka” pri sproveduvawe zna~ajni reformi i organizaciski promeni vo kompaniite so koi upravuvaat. Gi konsultiraat i pri donesuvawe zna~ajni odluki koi se od presudno zna~ewe za uspehot vo biznisot. Tradicionalno najgolem e interesot za konsalting povrzan za zakonskata regulativa, za smetkovodstveni i finansiski uslugi i za me|unarodno priznatite standardi za kvalitet. Ekspertite od ovaa oblast velat deka raste interesot za ekolo{ki standardi, konkurentnost i energetska efikasnost, a o~ekuvaat deka vo idnina pogolem akcent na konsaltingot }e bide staven na mentoriraweto na celokupnite proekti na kompaniite vo sekoja faza. “Golema pobaruva~ka ima za IPARD programata, no kompaniite ne se naviknati sami da si gi pokrivaat tro{ocite za konsalting”, objasnuva Risto Ivanov, pretsedatel na Grupacijata za konsalting pri Stopanskata komora na Makedonija. Spored nego, izminatiov period zgolemena e i pobaruva~kata na konsalting kaj javno-privatnite partnerstva, kade {to golem broj javni institucii i op{tini se javuvaat kako pobaruva~i na uslugite. Za zgolemenata pobaruva~ka na kompaniite za uslugite na konsultantite, Mihajlo Evrosimovski, sopstvenik na Evrosimovski konsalting i pretsedatel na Uslu`nata komora pri Sojuzot na Stopanski komori na Makedonija veli deka svesta na privatnite i javni kompanii za anga`irawe na konsultanti e zgolemena, no ograni~enite finansii za ovaa namena ne go dozvoluvaat posakuvanoto nivo na anga`iranost. Spored negovoto iskustvo makedonskite firmi s$ u{te ne se vo mo`nost da ja platat soodvetnata suma za konsalting, bidej}i tie se naviknati da bidat finansirani preku proektite na me|unarodnite organizacii. “Od druga strana, makedonskite kompanii koi podolgo vreme se izvozno orientirani ja razbiraat potrebata od voveduvawe standardi. Tie ve}e go prepoznavaat i na~inot na pregovarawe so partnerite ili klientite od svetot koga prethodno se steknale so potvrda od renomirana svetska sertifikaciska ku}a za svoeto rabotewe”, dodava toj i naglasuva deka mnogu ~esto standardot znae da se javi i kako uslov za u~estvo na odreden tender i kaj makedonskite dr`avni institucii. PRODOL@UVA NA STR.22 PROGRAMI ZA POFALBA P POFA ALBA NA VRABOTENI KOI RABOTAT STRANA 25 KOLUMNI BRAJAN TREJSI IRINA TULEVSKA-JOVANOVSKA PRVOT PRVOTO OT O TO T O PRAVILO NA U USP SPEHO HO H OT O T USPEHOT REGRUTACIJA I SELEKCIJA NA KADAR (2) STRANA 24 MISLA NA NEDELATA “ZLATNOTO PRAVILO ZA SEKOJ BIZNISMEN E SLEDNOVO: STAVETE SE NA MESTOTO NA VA[ITE KLIENTI!” ORISON SVET MARDEN (1850-1924) STRANA 24 BIZNISMEN, PISATEL I DOKTOR PO MEDICINSKI NAUKI K1- Karieri, r r , e redoven r dodatok vo Kapital - vo sreda! r Kako Kak da se postavat celite, da se pronajdat re{enijata, i kako da se vospostavi ramnote`a megu karierata i `ivotot! Za brzinata na na krizni situacii, i naso~enosta kon ostvaruvawe na rezultati, sposobnosta za u~ewe, kompetentnost i, se razbira, upravuvaweto so rreagirawe, r , na~inite na re{avawe r r u , motiviranosta m element od sekoja kompanija, koj konkurencijata ne mo`e da go kopira! vrabotenite. Zapomnete: Vrabotenite se edinstveniot su{tinski su{ KOLUMNA D-R QUBE TR TRPESKI (NE)NAU^EN (NE)NAU^ENITE LEKCII OD NAJNOVATA SVETSKA FINANF KRIZA SISKA KRI STRANA 14 KOLUMNA PITER FISK DESET MARKETINGSTRATEGII PRIMENLIVI VO TE[KI VREMIWA STRANA 14 VOVEDNIK BILJANA KRSTEVSKA NEREALNI OPTIMISTI STRANA 2 WWW.KAPITAL.MK SE ^ITAME...


273-20.04.2011

Related publications