Issuu on Google+

STRUJATA, PARNOTO I JAVNATA POTRO[UVA^KA GI PODGREVAAT CENITE SE [U[KA ME\U LEKARITE, BOLNICITE I PARTISKITE [TABOVI I MAKEDONIJA ]E SE MA^I SO INFLACIJATA?! SE PRAVAT SPISOCI ZA VRABOTUVAWA VO ZDRAVSTVOTO?! STRANA 2-3 STRANA 6 ponedelnik ...samo idejata e kapital, sè drugo e pari... ~len na grupacijata KAPITAL MEDIA GROUP NA ZATVORAWE, PETOK, 04.02.2011, 13.00~. MBI 10 MBID OMB 00,35% 0,38% 0 00,42% EVRO/DENAR DOLAR/DENAR EVRO/DOLAR 61,50 445,12 1,36 NAFTA BRENT EURORIBOR 99,83 9 1,68% ponedelnik. 07. fevruari. 2011 | broj 221 | godina 1 | cena 20 den. | tel. 2 55 14 41 | faks. 2 58 14 40 INDEKS NA MAKEDONSKA BERZA (04.02) IVANOV SVIKA Teteks o~ekuva dobivka od 3,6 milioni denari godinava STRANA 10 [estmese~nite zapisi }e gi namalat kamatite na {tedeweto STRANA 11 Srpskite nau~nici go osvojuvaat svetot STRANA 16 Kosor }e otvora 150.000 rabotni mesta STRANA 17 LIDERSKA!!! USLOVITE NA SDSM ZA VRA]AWE NAZAD: STRANA 12 12-13 NISKO NIVO NA SVEST I “SKR@AVOST” “SKR@AVO Firmite r ne n podgotvuvaat u ene energetski efikasni proekti! p STRANA 9 Komunaliit Komunaliite u za industrisk u r industriski objekti j }e bidat 5% od sega{nite! sega GRUEVSKI I VMRO-DPMNE VEDNA[ DA OBEZBEDAT I DA GARANTIRAAT NEPRE^ENO FUNKCIONIRAWE NA SITE MEDIUMI, A ZARADI AKTUELNATA SITUACIJA, OSOBENO NA A1, A2, VREME, [PIC I **** E RE USVOJUVAWE NA USTAVNI IZMENI SO KOI ]E SE OTSTRANI MINISTEROT ZA PRAVDA MIHAJLO MANEVSKI OD SUDSKIOT SOVET USVOJUVAWE NA ZAKON SO KOJ ZA SITE MEDIUMSKI KAMPAWI FINANSIRANI SO NARODNI PARI, RAMNOMERNO ]E SE RASPREDELAT NA SITE ELEKTRONSKI I PE^ATENI MEDIUMI KONSENZUALNO USOGLASUVAWE NA SITE IZMENI NA IZBORNIOT ZAKON SO VKLU^ENOST NA PRETSTAVNICITE NA OBSE I ODIHR SOBRANISKA KOMISIJA ZA PRO^ISTUVAWE NA IZBIRA^KIOT SPISOK 1 2 3 4 5 STRANA 8 ...POGLED POGLED NA DENOT... QUP^O ZIKOV PAJA@INATA ]E MORA DA SE [IRI! STRANA 4 KOLUMNA KIRIL NEJKOV HUMANISTI^KI KOMPANII: PRORO[TVO OD HARVARD STRANA 14 VOVEDNIK ALEKSANDRA SPASEVSKA DEN "D" ZA VELIJA & Co. SE MENAXIRA POLITI^KA RAZVRSKA ZA A1, VREME, [PIC **** E RE! Apetitot za rizik se vra}a na berzata! DOJDE I KRAJOT NA SVEDMILK! STRANA 12-13 STRANA 2


221 Kapital 07 02 2011

Related publications