Issuu on Google+

SOMNITELNA PONUDA NA INTERNET-PORTALITE VO MAKEDONIJA MAKEDONIJA SO UNIKATNI ZAKONI ZA REFORMA NA ADMINISTRACIJATA SE PRODAVAAT STARI "MOBILKI" ZA 10.000 EVRA ZA PROBIVAWE BANKOMATI?! SRBIJA GI KAZNUVA MINISTRITE AKO NE OTPU[TAAT, MAKEDONIJA AKO NE VRABOTUVAAT NOVI SLU@BENICI!  STRANA 4  STRANA 7 ponedelnik ...samo idejata e kapital, sè drugo e pari... ~len na grupacijata KAPITAL MEDIA GROUP VLADATA SÈ U[TE GO “RE[AVA” PROBLEMOT SO IZVOZOT NA VINO VO EU SE LEPAT NOVI ETIKETI NA VINOTO KOI NEMA DA JA NALUTAT GRCIJA?! ponedelnik.17. januari. 2011 | broj 207 | godina 1 | cena 20 den. | tel. 2 55 14 41 | faks. 2 58 14 40 DO 15 FEVRUARI VLADATA ]E GO DOSTAVI SVOJOT PREDLOG DO EVROPSKATA KOMISIJA ZA ZBOROT [TO ]E GO OZNA^UVA GEOGRAFSKOTO POTEKLO NA MAKEDONSKOTO VINO, A KOJ NE MO@E DA BIDE MAKEDONIJA. IAKO MINISTERSTVOTO ZA ZEMJODELSTVO NE O^EKUVA BLOKADI, SEPAK, NEKOI VINARNICI RE[IJA DA GI PREPAKUVAAT [I[IWATA.  STRANA 2-3 NA ZATVORAWE, PETOK, 14.01.2011, 13.00~. MBI 10 MBID OMB 1,40% 1 1,96% 1 00,06% EVRO/DENAR DOLAR/DENAR EVRO/DOLAR 61,50 46,59 1,32 NAFTA BRENT EURORIBOR 98,35 9 1,54% DALI ]E SE VRTAT POVE]E PARI NA MAKEDONSKATA BERZA VO 2011? MAKEDONIJA SE BRANI OD ODLIV NA DEVIZI Stranskite berzi i banki ostanuvaat nedostapni za gra|anite  STRANA 11 INDEKS NA MAKEDONSKA BERZA (14.01) 2.422 PRED SOBRANISKATA RASPRAVA ZA SOSTOJBITE VO MNR MBI 10 2.402 Milo{oski: sednicata e odli~na mo`nost za debata so pratenicite” 2.382 2.362 2.342 2.322 2.302 2.282 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 [tip }e proizveduva struja od veternici  STRANA 9 Stotina stranski kompanii }e otvorat 20.000 rabotni mesta  STRANA 17 VREDI LI DA SE INVESTIRA VO AKCII GODINAVA?!  STRANA 6 KOLUMNA KIRIL NEJKOV KAKVI ]E BIDAT ODBORITE NA DIREKTORI VO 2015?  STRANA 14 VOVEDNIK SPASIJKA JOVANOVA  STRANA 12-13 ISTOVREMENICI VO RAZLI^NO VREME  STRANA 2


207 Kapital 17 01 2011

Related publications