Issuu on Google+

8. razred GEOMETRIJSKA TIJELA – PRIZME Stranica 1 ČETVEROSTRANA PRIZMA 1. Izračunaj oplošje i obujam pravilne četverostrane prizme čiji je osnovni brid dugačak 8 cm i visina 10 cm. 2. Izračunaj oplošje i obujam pravilne četverostrane prizme kojoj je duljina brida baze 6 cm, a duljina visine jednaka duljini dijagonale baze. 3. Dijagonala baze pravilne četverostrane prizme dugačka je √128 cm, a visina prizme 12 cm. Izračunaj oplošje i obujam te prizme. 4. Opseg baze pravilne četverostrane prizme je 26 cm, a površina plašta je 143 cm2. Koliki je obujam te prizme? 5. Oplošje pravilne četverostrane prizme je 1,9 dm2, a duljina njezinog brida baze je 5 cm. Izračunaj obujam te prizme. 6. Obujam pravilne četverostrane prizme je 192 cm3, a duljina dijagonale baze je 8 cm. Izračunaj oplošje te prizme. 7. Pravilna četverostrana prizma presječena je ravninom koja sadrži meñusobno usporedne dijagonale njezinih baza. Obujam te prizme je 137.500 mm3, a njezina visina 5,5 cm. Izračunaj površinu presjeka i oplošje te prizme. 8. Oplošje pravilne četverostrane prizme je 208 cm2, a površina njezinog plašta 176 cm2. Izračunaj obujam i površinu dijagonalnog presjeka te prizme. 9. Oplošje pravilne četverostrane prizme je 90 cm2, a površina njezine baze je 9 cm2. Izračunaj obujam te prizme. TROSTRANA PRIZMA 10. Izračunaj oplošje i obujam pravilne trostrane prizme s bridom baze duljine 6 cm i visinom 15 cm. 11. Opseg baze pravilne trostrane prizme je 12 cm, a njezina visina je 55 mm. Izračunaj oplošje i obujam te prizme. 12. Površina plašta pravilne trostrane prizme iznosi 264 cm2, a njegova je visina 11 cm. Izračunaj oplošje i obujam te prizme. 13. Oplošje pravilne trostrane prizme iznosi 44√3 cm2, a duljina brida baze je 0,4 dm. Izračunaj obujam te prizme. 14. Obujam pravilne trostrane prizme je 54 cm3, a njezina visina √12 cm. Izračunaj duljinu brida baze i oplošje te prizme. 15. Visina pravilne trostrane prizme je 21 cm, a duljina dijagonale njezine pobočke je 29 cm. Izračunaj oplošje i obujam te prizme. 16. Površina baze pravilne trostrane prizme je 9√3 cm2, a površina njezina plašta je 90 cm2. Izračunaj oplošje i obujam te prizme. Za pomoć u matematici zdravko.lezai@inet.hr


geometrijska tijela - prizme

Related publications