Issuu on Google+

8. razred 1. b) a = √12 cm c) a = 3√2 cm. d  √6 dm b) d  √24 cm Izračunaj površinu dijagonalnog presjeka kojoj je brid duljine: a) 4. a = 2 dm Izračunaj duljinu prostorne dijagonale kocke ako je duljina plošne dijagonale: a) 3. Stranica 1 Izračunaj duljinu prostorne dijagonale kocke s bridom duljine: a) 2. GEOMETRIJSKA TIJELA – kocka i kvadar a = 5 dm b) a  8√2 cm c) a  √50 cm. Pobršina dijagonalnog presjeka kocke je 49√2 cm . Kolika je dužina prostorne dijagonale te kocke? 5. 6. 7. Izračunaj duljinu prostorne dijagonale kvadra s bridovima: a) a = 3 cm, b =12 cm, c = 4 cm b) a = 4 cm, b = 2 dm, c = 0,5 dm c) a = 130 mm, b = 4 dm, c = 16 cm. Izračunaj duljinu trećeg brida ako su zadana druga dva brida i prostorna dijagonala: a) a = 2 cm, b = 23 cm, D = 27 cm b) a = 6 cm, c = 3 dm, D = 31 cm c) b = 6 dm, c = 17 dm, D = 3,5 m d) a = 3 cm, b = 6,5 cm, D = 83 mm. Izračunaj površinu dijagonalnog presjeka kvadra ( koji sadrži dijagonalu baze ) ako su njegovi bridovi duljine: 8. a) a = 28 cm, b = 45 cm, c = 0,5 m b) a = 33 mm, b = 0,56 dm, c = 4 cm c) a = 4,8 cm, b = 5,5 cm, c = 8 cm, Izračunaj oplošje i obujam kocke s bridom: a) 9. 12. 5 a  3 cm c) a = 0,2 dm. d = 2 cm b) d  5√2 cm c) d  √8 dm. c) O = 110,94 dm2. Izračunaj duljinu brida kocke kojoj je oplošje: a) 11. b) Izračunaj oplošje i obujam kocke s plošnom dijagonalom duljine: a) 10. a = 3 cm O = 294 cm2, b) O = 181,5 cm2, Izračunaj oplošje i obujam kvadra s bridovima duljine: a) a = 3 cm, b = 2,5 cm, c = 4 cm b) a = 4,6 cm, b = 3,2 cm, c = 5 cm c) a = 2,7 dm, b = 0,14 m, c = 3,5 dm. Bazen ima oblik kvadra dužine 50 m, širine 25 m i dubine 2,6 m. Taj bazen treba obložiti pločicama oblika kvadrata sa stranicom duljine 20 cm. Koliko pločica treba kupiti? 13. Izračunaj duljinu brida, duljinu prostorne dijagonale i obujam kocke čije je oplošje: a) O = 150 dm2 b) O = 1.350 cm2. Za pomoć u matematici zdravko.lezai@inet.hr


geometrijska tijela - kocka i kvadar

Related publications