Issuu on Google+

Prof. Dr. Figen Başaran DEMİRKAZIK Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı fdemirka@hacettepe.edu.tr TORAKS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DİREKT AKCİĞER GRAFİSİ Akciğer grafisi toraksı tutan hastalıkların varlığını araştırmak, nedenlerini ortaya koymak ve hastalık süreçlerini izlemek amacıyla çekilir. Dijital radyografi, diğer direkt grafilerde olduğu gibi akciğer grafisinde de konvansiyonel filmli akciğer grafisinin yerini hızla almaktadır. Rutin akciğer grafisi ayakta, posteroanterior pozisyonda çekilir: hastanın göğsü detektöre (veya kasete) temas ederken X- ışını sırttan verilir. Bu pozisyonda skapulalar akciğer alanları dışında kalacak şekilde yanda olmalı ve hasta bir tarafa dönük olmamalıdır (Resim 1). Yan akciğer grafisi eğer istek yaparken belirtilmediyse sol yan grafi olarak çekilir, hastanın sol yanı dedektöre temas eder, ellerini başının üstünde tutar. Çekim yapılırken hastaya derin insprium yaptırılmalıdır. Akciğer grafileri çekilirken tüp- detektör mesafesi 180 cm olmalıdır ve yüksek kilovoltaj tekniği (120- 150 kvP) uygulanmalıdır (1). “Computed radiography” (CR) göğüs radyolojisinde yaygın olarak kullanılan ilk dijital görüntüleme yöntemidir. Günümüzde de özellikle yatakta yapılan çekimlerde kullanılmaktadır. CR sisteminde analog grafiler için kullanılana benzer kaset içinde bulunan fosfor plaka üzerine çekim yapılır. Daha sonra bu kaset CR okuma sitemine yerleştirilir ve fosfor plaka ile laser ışını okutularak dijital görüntü elde edilir (1). CR sistemlerinden kullanılma başlanan “Flat- panel” teknolojisinde ise hastadan geçen X- ışınları sabit detektörler tarafından algılanır ve dijital görüntüye dönüştürülür. Bu sitemlerle CR sistemlerine oranla hastaya daha düşük doz verilmekte, kaset kullanılmadığı için kısa sürede çok sayıda çekim yapılabilmektedir (1) Dijital radyografi teknolojisi, bilgisayar yardımlı tanı, dual- enerjili çıkarmalı görüntüleme, zamansal (temporal) çıkarmalı görüntüleme ve tomosentez gibi tekniklerin geliştirilmesine olanak sağlamıştır (2). Dual enerjili çıkarmalı görüntüleme, kalsifik


Toraks Görüntüleme Yöntemleri - Dr. Figen Başaran Demirkazık

Related publications