Issuu on Google+

Spotkanie po wakacjach scenariusz uroczystoœci dla wszystkich grup przedszkolnych Cele: • integrowanie dzieci ze wszystkich grup; • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia; • tworzenie wesołej i przyjaznej atmosfery. Adresaci: dzieci i personel przedszkola. Miejsce: ogród przedszkolny. Przebieg: 1. Brama radości: wszystkie dzieci zbierają się w ogrodzie przedszkolnym, przechodząc przez balonową „bramę radości” i zajmują miejsca zgodnie z oznaczeniami (znaki są przymocowane na kijkach): grupa I – słoneczko, grupa II – kwiatek, grupa III – muszelka, grupa IV – okulary, grupa V – wiaderko. 2. Wspólne powitanie a) piosenka „Witam dzieci” (sł. U. Nadolna, na melodię „Panie Janie”): Witam dzieci, witam dzieci i panie, i panie. Znów jesteśmy razem, znów jesteśmy razem. Witam was... Witam was... F 23 3. Zabawy zespołów (całe grupy lub mieszane – po kilkoro dzieci z każdej): • Budowanie figur piaskowych – piaskownice, łopatki, foremki, wiaderka itp.; • Slalom z piłką plażową – pachołki, piłki plażowe; • Układanie obrazków – stoły, ramki, muszelki, patyczki, kamyczki, piasek itp.; • Rzut do celu – kosze, piłki, koła; • Przeciąganie liny – między zespołami; • Konkurs wokalny. Po każdej konkurencji przydzielane są punkty-uśmiechy, które umieszcza się na sztaludze. 4. Tor przeszkód. W zabawie (muzyka z magnetofonu) biorą udział wszyscy uczestnicy – ustawiają się gęsiego za prowadzącym i podążając za nim, pokonują różne przeszkody, np.: • omijanie piaskownic; • przechodzenie przez drabinki; • przechodzenie pod ślizgawką; • przeskakiwanie kamieni lub obręczy; • przejście slalomem między drzewami; • bieg do oznaczonego miejsca (np. drzewa ze wstęgą lub dużego pluszowego misia). Po każdej konkurencji przydzielane są punkty-uśmiechy, które umieszcza się na sztaludze. wrzesieñ b) okrzyki kolejnych grup (np. „Piękne słońce, złota plaża, tak się wita grupa nasza!”, „Choć wakacje się skończyły, my i tak się bardzo cieszymy!”, „Dziś witamy wszystkich wkoło, bo nam bardzo jest wesoło!” itp.). 17


barwystrona1724

Related publications