Issuu on Google+

 İş Hijyeni  Konunun genel amacı Katılımcıların, işyerinde hijyen tanımı, ölçüm metotları ve sorumluluklar konusunda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.  Öğrenme Hedefleri Bu dersin sonunda katılımcı;  İş hijyeninin tanımını yapar, kapsamı ve boyutlarını söyler.  İş hijyeni konusunda sorumlulukları ve ilişkileri sıralar (işyeri hekimi, iş hijyenisti, iş güvenliği uzmanı vb.).  Ölçüm ve kontrol yöntemlerini sıralar.  Konunun alt başlıkları  İş hijyeni tanımı,İş hijyeni konusunda işyeri hekiminin sorumlulukları,  İlgili mevzuat,  Ölçüm ve kontrol yöntemleri.


İş Hijyeni

Related publications