Issuu on Google+

ABONAMENTE prin HDS INMEDIO: Tel: 031.407.82.44, 031.407.82.50 Anul 2, Numãrul 18 - AUGUST, 2010 Tiraj mediu / ediþie: 30.000 ex. G R AT U I T PUBLICA}IE ACREDITAT~ DE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA Z I A R U L Abona]ii beneficiaz` de 5 CREDITE EMC C O M U N I T Ã Þ I I w w w. i n f o - s a n a t a t e . r o M E D I C A L E Publicaþie editatã ºi distribuitã de REÞEAUA INFO-SÃNÃTATE Multe legi sunt aplicate \n mod aberant Liliana Dobre, Director Marketing Nordic Import-Export: „Anul acesta ne propunem s` avem o cre[tere de vânz`ri, fa]` de anul trecut, cu cel pu]in 10%, de[i \n condi]iile economice actuale, cu siguran]` va fi o provocare s` atingem acest obiectiv“. PSIH. GINA GHEOCA Care a fost cea mai bun` campanie de produs? Cele mai bune campanii sunt cele cu gratuitate sau reduceri de pre]. Acestea au func]ionat cel mai bine \n ultima perioad`. Avem campanii promo]ionale la uleiul de m`sline Costa d'Oro, la conservele de ro[ii Cirio, dar [i la fri[c` Hulala sau brânz` Arla. VINO CU NOI PE FACEBOOK! Re]eaua Info-S`n`tate Cum procedãm când un pacient are simptomele trezirii energiei Kundalini? Pagina 20 Lector univ. Ovidiu Brazdãu, psiholog, doctor în medicinã – specialitatea antropoPagina 2 logie psihologicã. Reu[im s` perform`m gra]ie personalului foarte competent [i devotat Inova]ia este cheia succesului Bayer Dr. Vladimir Poroch, Manager Spitalul Clinic de Urgen]` „Sf. Ioan“, Ia[i. Pagina 9 Nu am \nchis din unit`]i [i nici n-am f`cut reduceri de personal Cristian Florea, Marketing Director, Bayer Schering Pharma România. Pagina 19 Medicina ca profesiune liberal`! Dr. Canciu Mihai, Director Medical, Spitalul de Psihiatrie „dr. Gh. Preda“, Sibiu. Pagina 10 CIPRIAN MARCU, Director Public Health & Corporate Affairs, GlaxoSmithKline România. Industria farmaceutic` este un finan]ator al sistemului de s`n`tate PSIH. GINA GHEOCA Nu exist` un sistem bazat pe performan]` sau eficien]` Ana Maria Plugaru, Director Comercial Medicover [i dr. Violeta Diaconi]`, Director Medical Medicover. Pagina 12 Care este cel mai vândut produs \n România? Produsele care au \nregistrat cele mai bune vânz`ri \n 2009 sunt Seretide (tratament pentru astm [i BPOC), Augmentin [i Zinnat (antibiotice) [i Omeran (un medicament care trateaz` ulcerul). GSK are un portofoliu extins [i diversificat de produse pe pia]a din România, care include atât o gam` extins` de vaccinuri, cât [i medicamente care trateaz` boli din arii precum respirator, diabet, urologie, neurologie, oncologie, HIV/SIDA. Ce vânz`ri estima]i pentru acest an? Conform Cegedim, vânz`rile \nregistrate de GSK \n România \n 2009 au fost de 517 milioane ron*, reprezentând o cre[tere de aproximativ 5% comparativ cu anul 2008. Pentru 2010, o estimare este dificil de realizat, având \n vedere dificult`]ile economice cu care ne confrunt`m [i lipsa de predictabilitate a anumitor politici din sistemul de s`n`tate. Pagina 18 Isabelle Iacob, Director General al lan]ului de farPagina 23 macii Help Net.


18 Ziarul Info-Sanatate pentru medici, august 2010

Related publications