Issuu on Google+

Zakristijonų kursų Utenoje dalyviai su kunigu Vladu Butvila. Fotografija M. Katinaitės Utenos miesto taryba 1934 m. rugsėjo 15 d. Priekyje iš kairės sėdi: antras – viceburmistras Abraomas Žuratas, trečias – burmistras Juozas Bertašius, ketvirtas – Žemės ūkio banko direktorius Baltuška Sietuvos 104


Sietuvos 2010 4

Related publications