Issuu on Google+

Dinsdag 23 augustus 2011 // 134e JAARGANG // week 34 UIS EDITIE HUIS-AAN-H Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk Informatiepagina De Gulden Leeuw gelauweerd Pagina 2 OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING Skûtsjesilen IFKS boeit velen Ringrijderij: schoonheid en gratie Pagina 5 Pagina 7 Gildebaren weer op hun basis Pagina 11 Kijk ook op: www. .nl Noard 119 WORKUM Tel. 0515 542240 / 541852 laminaat vloeren duoplank onderhoud zie onze waardebonnen!!! Floor House Houtdraaier 13 Heerenveen www.floorhouse.nl Voor al uw feesten en partijen Jopie’s Húskeamer Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com Bespaar op uw verzekeringspremie! Tevens Jopie’s hamburger en puntzak friet!!! Ontbijtservice bij uw bakker www.verzekeringsmaatwerk.nl Polyester & Epoxy Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van. --- Kunststoffen en 2 comp. verf ----- Polyurethaanlakken ----- Vloercoating voor betonvloeren --- www.workum.nl Hoekseize 3 - 8711 HR Workum - 0515-543556 info@polymat www.polymat.nl Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Marktstraat 4 Workum: 541517 542507 521362 602201 572698 www.bakkerijvanderwerf.nl  De gildebaren worden inderdaad met enig ‘ceremonieel’ vertoon naar de St. Gertrudis gedragen. Voorwaar een plechtige aangelegenheid. Foto Henk Gorter. Jan Pieter Dykstra Zaterdag werden de tijdelijk in de St. Werenfriduskerk op het Noard in Warkum geplaatste gildebaren van Boeren, Bakkers, Zeelieden en de zogenaamde Blindenbaar weer naar hun vaste expositieplaats in de vroegere parochiekerk op de Merk, de St. Gertrudiskerk, gebracht. Dat geschiedde zoals op bijgaande foto is te zien met enig ‘ceremonieel’ vertoon. De Warkumer gildebaren werden uitvoerig gedocumenteerd en beschreven in de wellicht nog antiquarisch verkrijgbare door oud-Warkumer Jacob Jansen geschreven monografie ‘Rijkdom uit Workums verleden, de beschilderde baren der gilden’. Deze unieke restanten van ons funerair verleden zijn ongeveer een jaar lang te gast geweest in de monumentale St. Werenfriduskerk in verband met de restauratie van de St. Gertru- Kinderen leggen stenen op de spoorrails www.jantegel.nl 0515 0515 0514 0514 0515 Een aantal kinderen heeft vorige week dinsdag stenen op de spoorrails ter hoogte van een camping vlakbij Hindeloopen gelegd. Een getuige zag de kinderen op het spoor bezig en belde via 112 de politie. De vier kinderen, van wie drie jonger zijn dan twaalf jaar, kregen een reprimande en moesten mee naar het bureau. De oudste, een veertienjarige inwoner van Nieuw-Dordrecht, kreeg een bekeuring omdat hij ouder is dan twaalf jaar. De boete bedraagt 50 euro. Met de ouders van alle vier kinderen is afgesproken dat ze die gezamenlijk betalen. diskerk, die in 1580 in handen van de protestanten kwam. Nu de ingebruikname van de gerestaureerde voormalige parochiekerk op de Merk nadert – de overdracht van het gebouw door de aannemer aan het kerkbestuur van de PKN-gemeente Warkum is bepaald op 10 september - werd het tijd om de gildebaren terug te halen. Voor de buitenstaander mag ter nadere informatie dienen dat deze gildebaren in vroeger tijden werden gebruikt door de gilden om hun overleden gildeleden naar hun laatste rustplaats – in of buiten de kerk, naar gelang hun financiële positie - te brengen. De overleden gildebroerder werd op de baar driemaal over het schelpenpad, it Skil, rondom de kerk gedragen. Door deze manoeuvre zouden volgens toen gangbaar geloof de boze geesten op afstand kunnen worden gehouden. Ook het tegenwoordig nog bij begrafenissen in gebruik zijnde luiden van de klokken wordt daarmee in verband gebracht. Sommige kerkhoven werden aansluitend via een ‘kjirrewjirre’ – een tegen de klok in draaiend kruisvormig tourniquet – betreden, bedoeld om de duivel en trawanten in verwarring te brengen. En hier en daar vindt men om dezelfde reden bij de toegangspoort een ijzeren rooster in de straat waarover men het kerkhof betreedt. De duivel immers was iemand die met zijn bokspoten door het roos- ter zou zakken en daardoor verongelukken. Om aan te geven van welk gilde iemand lid was (geweest) zijn deze baren met op het betreffende gilde van toepassing zijnde voorstellingen en spreuken, bijbelverzen, beschilderd. Ten aanzien van die schilderingen kan vermeld worden dat sommige afbeeldingen zijn ontleend aan gravures uit destijds bekende boekwerken, of dat er kopieën van schilderijen op zijn afgebeeld. Overigens is niet bekend wie de panelen met (soms ook allegorische) voorstellingen beschilderde. De oudste gildebaar – in bruikleen van de kerk van Hindeloopen - was eigendom van het bakkersgilde en dateert volgens het op de baar vermelde opschrift uit 1666; de andere zaterdag teruggebrachte ‘berjes’ dateren uit het eerste kwart van de 18e eeuw (de Boereberje), begin 19e eeuw (die voor de Zeelieden) en de zogenaamde Blindenbaar is waarschijnlijk vervaardigd eind 19e eeuw. In ons land is bijna geen vergelijkbaar en zo ’n gevarieerd overblijfsel van het middeleeuwse gildewezen bewaard gebleven. Begrijpelijk dat de overheid deze unieke collectie als Rijksmonument heeft erkend. Maar of deze kwalificatie toegang geeft tot plaatsing op de werelderfgoedlijst van de Unesco, een optie die de heer Landman van de Restauratiecommissie voor Drent trekt een mes op camping De Kuilart Een 18-jarige Assenaar is in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag in Koudum opgepakt, omdat hij met een mes dreigde op camping De Kuilart. De Drent was met twee anderen naar de discoavond geweest. Rond één uur kregen ze ruzie met een groepje dertien- en veer- tienjarigen uit Hemelum, Koudum en Bakhuizen. De Assenaar dreigde een van hen met een mes. Een zeventienjarige jongen uit Oudemirdum probeerde de ruzie te sussen, waarop de Drent ook hem met het mes bedreigde. De messentrekker werd aangehouden bij de cafetaria op de camping. de camera van Omrop Fryslân opperde, kan worden betwijfeld. Een tiental jaren terug, is uit betrouwbare bron bekend, is daarover contact geweest met de gemeente Nijefurd. Hoewel het idee de bestuurders aansprak is het daarna stil gebleven; het is vermoedelijk in de door de magistraten vaker gehanteerde doofpot gedeponeerd. Rechtstreeks contact met de Unesco (Amsterdam) leerde, dat de aanmeldingen van particulieren niet worden gehonoreerd. De belangrijkste reden van afwijzing was toen dat de collectie niet in aanmerking kwam omdat het een losse verzameling is, waar potentiële kandidaten geacht worden – in algemeenheid gesproken onder meer het begrip ‘aard- en nagelvast’ in het blazoen te voeren. ‘Reageer niet op e-mails met bedreigingen’ De politie adviseert inwoners van de provincie zich niet ongerust te maken over e-mails afkomstig van ene ‘Hitman’. Afgelopen week kwamen bij drie bedrijven in Workum bedreigende e-mails binnen waarin 5000 euro werd geëist en er vooral op werd aangedrongen de politie niet te waarschuwen. Naar aanleiding van soortgelijke verstuurde en eerder ontvangen e-mails heeft de politie in den lande onderzoek gedaan. In Amsterdam en Gelderland werden ook dergelijke e-mails ontvangen. Onderzoek op internet door digitale rechercheurs heeft uitgewezen dat de e-mail een vorm van spam is. Op internet zijn meldingen gevonden van soortgelijke emails, al daterend uit 2006. Meldingen komen uit Australië, Canada en Amerika. Het advies van de politie is niet op de mails te reageren, maar wél de politie in kennis te stellen. Openingstijden: di. wo. do. vrij. za. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU! Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376 Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl Metty Graafsma powered by: Tot en met week 35 maandags gesloten! OPRUIMING Kantoortijden Klameare iedere dinsdag voor de thuisblijvers van 10.30-12.30 uur Sanitiem Visser Het adres voor: Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl Badkamers voor elk budget Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt. Naam: .............................................................................................................................................................. Straat: ............................................................................................................................................................. Postcode & Plaats: ............................................................................................................................ Neem nu een abonnement en ontvang een GRATIS ORANJEKOEK* van Bakkerij Van der Werf Dwarsnoard 21 - Workum Tel. (0515) 54 15 17 O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart. Mijn abonnementsprijs is € 28,00 per jaar, postabonnement € 42,00 per jaar. Datum: ............................................ Handtekening:...................................................................... Stuur deze bon naar: Súd 128 - Workum Tel (0515) 54 25 07 of bezorg deze bon op: *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso. Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum


friso 2011 week 34

Related publications