Issuu on Google+

Dinsdag 9 augustus 2011 // 134e JAARGANG // week 32 Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Fryslân // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers € 0,85 per stuk Informatiepagina Perfect fair weer tijdens flinke fair Pagina 2 Bespaar op uw verzekeringspremie! Topsport op mooi concours Riis Pagina 5 Een tien voor het SWH-skûtsje Pagina 6 Forse groei van de ‘suvelfabryk’ Pagina 7 Kijk ook op: www. .nl www.verzekeringsmaatwerk.nl Voor al uw feesten en partijen Jopie’s Húskeamer Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772 www.jopieshuskeamer.com Tevens Jopie’s hamburger en puntzak friet!!! www.jantegel.nl Fors minder doorvaarten ALLES OP HET GEBIED VAN GRAFISCHE VORMGEVING, ONTWERP EN UITVOERING VAN ONTWERP TOT EN MET DRUKWERK WIJ BIEDEN HET ALLEMAAL! Spoardyk 56 I 8711 CK Workum I 0515 - 541466 info@huniadrukkerij.nl I www.huniadrukkerij.nl OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING Noard 119 WORKUM Tel. 0515 542240 / 541852 De fijnste KOGELBIEFSTUK bij ons  Friesland Campina bouwt in Workum momenteel een nieuwe kaasproductiehal voor rechthoekige kazen met een capaciteit van 50.000 ton kaas. Deze rechthoekige kazen zijn vooral bedoeld voor de industriële verwerking van kaas. Ook gaat deze kaas naar pizzeria’s en dergelijke en is het product bestemd voor bijvoorbeeld voorverpakte kaas (met rechthoekige plakjes) in supermarkten. Verder wordt er in Workum een nieuw pekellokaal gebouwd (in een pekelbad - zout water - krijgt de kaas haar stevigheid, smaak en structuur en het bad is ook belangrijk voor de houdbaarheid). Daarnaast wordt er nog een nieuwe koelcel gebouwd voor de opslag van de kaas. Momenteel is de capaciteit 65.000 ton kaas per jaar. Daar komt 50.000 ton bij en het totaal wordt dus 115.000 ton. Het aantal medewerkers in vaste dienst bedraagt momenteel 117. Daar komen 20 bij. In totaal wordt dat dus 137. De verbouwing moet in oktober 2012 zijn afgerond, zo vertelt voorlichter Rob van Dongen. Foto Henk Gorter. € 1,95 per 100 gram! Specialiteit: EIGEN GEMAAKTE WORST!! BLOM SLAGERIJ Noard 115 - WORKUM Telefoon 0515 541354 Sinds 1854 Workumer kaatsroem op de PC di. wo. do. vrij. za. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uur 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemen Wind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen Súd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.boogaardinstallatie.nl Een ‘originele’ verrassing ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk of jubileum is: een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen. Maar dan wel ’s morgens vroeg. Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van. Dwarsnoard 21 Súd 128 Koudum: Hoofdstraat 11 Balk: V. Swinderenstr. 39 Bolsward: Marktstraat 4 Workum: 0515 0515 0514 0514 0515 541517 542507 521362 602201 572698 www.bakkerijvanderwerf.nl VOOR AL UW SNOEIWERK BEL NU! Begine 33-35, 8711 BG Workum Telefoon 0515 542775, Fax 0515 543376 Jacob Zaagemans: ‘lytse preemje’ Albert Schootstra Openingstijden: In de maand juli gingen slechts zevenduizend schepen door de Frisosluis van Stavoren; tweeduizend minder dan vorig jaar. De flinke afname is vooral te wijten aan het slechte weer van de afgelopen maand. Het weer is allesbepalend voor de passages bij de sluis. Zodra de zon schijnt is er een enorme toename, zo laat de provincie weten. Op slechte dagen gingen niet meer dan twintig vaartuigen door de sluis. De laatste jaren neemt het aantal passages gestaag af. Als oorzaak daarvoor wordt genoemd de economische recessie en de concurrentie van nieuwe vaargebieden in Duitsland. Juist om het tij te keren investeert de provincie met het Friese Merenproject fors in de infrastructuur voor watersporters. Niet alleen bij Stavoren was een forse afname. Ook bij de Sudergoabrug bij Workum passeerden in juli 941 schepen minder. Ontbijtservice bij uw bakker Kaatsroem voor de stad Workum op de PC in Franeker van afgelopen woensdag. Met zijn maten Michiel Scheepvaart uit Makkum (opslager) en Jan Sjoerd Tolsma uit Deinum (achterin) veroverde onze stadgenoot Jacob Zaagemans (25) namelijk de ‘lytse preemje’, oftewel een derde prijs. Een geweldige prestatie voor een eersteklas partuur, drie kaatsers die dus niet tot de elite van de hoofdklasse behoren. Zaagemans en zijn maten moesten pas in de halve finale het hoofd buigen voor een van de topparturen, dat van Martijn Olijnsma uit Hijum, Hylke Bruinsma uit Minnertsga en Marten Feenstra uit Feinsum. Maar ook in deze halve finale verweerden Zaagemans, Scheepvaart en Tolsma zich tot het uiterste: pas op 4-5 en 4-6 moesten ze de vlag strijken. “It wie in fantastyske dei, it gie gewoan super,” zo kijkt Jacob Zaagemans, die het voorperk verdedigde en de voorminst opslag voor zijn rekening nam, op de PC terug. “Yn ‘e heale finale hiene wy yn it begjin wat muoite mei harren opslach, mar geandewei gie it hieltyd better. Spitigernôch makken wy yn it lêst wat lytse foutsjes en dat brekt dy dan op tsjin sa’n partoer.” Workum liet zich dus terdege zien op de PC. Eerlijkheidshalve echter moet daar worden bijgezegd dat Jacob Zaagemans geen ‘echte’ Workumer is. Hij komt uit  Jacob Zaagemans verwerkt de bal stijlvol in het voorperk. Witmarsum en is een telg uit het beroemde kaatsgeslacht Zaagemans. Zonder overdrijving kan gezegd worden – en bestudering van de kaatsgeschiedenis leert dat ook terdege – dat dit geslacht altijd een grote rol heeft gespeeld in het spel met de kleine bal. Jacob Zaagemans staat dus echt in een traditie. Zo’n twee, tweeëneenhalf haar geleden kwam hij in Workum aan de Balkfinne wonen. Hij heeft hier zijn intrek genomen samen met zijn levenspartner Anneroos de Boer. Zij is wél een echte Workumse: dochter van Ivo de Boer en echtgenote Annemarie. Ivo is in Workum bekend van de auto’s en ook de sloepen. Het zal dus duidelijk zijn dat Jacob in onze stad meer dan stevig ‘verankerd’ is en dat de eer van zijn prachtige werk op de PC ook wel degelijk afstraalt op de stad Workum en haar inwoners. Jacob Zaagemans werkt in Witmarsum als werkvoorbereider in zaken als gipsplafonds en dergelijke. In de eerste omloop troffen Zaagemans en de zijnen een ander uit eersteklassers bestaand partuur: dat van JanPieter Dijkstra, Siebe Greidanus en Rudolf Soepboer. “Yn ‘e earste omloop stiene wy hieltyd achter,” zo vertelt Jacob, “mar by de wichtige punten wiene wy der.” En daar komt het bij het kaatsen natuurlijk in belangrijke mate op aan. Het leverde de Workumer en zijn maten de winst op: 5-4 en 6-6. Deze eindstand alleen toont al aan hoezeer Jacob en zijn maten er op belangrijke standen waren: hadden ze die laatste slag niet tot een winnende gemaakt dan was het 5 om 5 geworden en wie weet wat dat de tegenstanders weer aan moed had gegeven. In de tweede omloop wachtte het partuur van Rutmer van der Meer uit Sint Jacobiparochie, Karel Nijman uit Leeuwarden en Hendrik Kootstra uit Minnertsga. Voorwaar een drietal dat op deze PC als belangrijke outsider werd gezien. Rutmer van der Meer, de fantastische opslager, heeft de PC al twee keer gewonnen en Karel Nijman één keer. Tijdens deze partij speelde zich een vervelend incident af: in het vuur van het spel en uiteraard volstrekt per ongeluk knalden Jacob Zaagemans en Karel Nijman op elkaar. Het leverde de laatste een klaplong, een gebroken rib en ook nog een paar gekneusde ribben op. Erg voor Karel Nijman uiteraard, maar ook sneu voor Rutmer van der Meer die zijn laatste partij kaatste omdat hij zijn loopbaan op het hoogste niveau beëindigt. Van der Meer en Kootstra moesten nu verder – en dat gebeurde op 3-3 en 0-4 in het voordeel van onze stadgenoot en zijn maten – met Pier Piersma. Vervolg op pagina 5 Metty Graafsma powered by: Van week 32 t/m 35 maandags gesloten! OPRUIMING voor de thuisblijvers Kantoortijden Klameare Sanitiem Visser Het adres voor: iedere dinsdag van 10.30-12.30 uur Tel. 055-5762828 www.mettygraafsmareizen.nl metty@face2facetravel.nl Badkamers voor elk budget Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, Eigen service- en onderhoudsdienst Noard 186, 8711 AM Workum Tel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks op de hoogte van wat er zich in de regio afspeelt. Naam: .............................................................................................................................................................. Straat: ............................................................................................................................................................. Postcode & Plaats: ............................................................................................................................ Neem nu een abonnement en ontvang een GRATIS ORANJEKOEK* van Bakkerij Van der Werf Dwarsnoard 21 - Workum Tel. (0515) 54 15 17 O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart. Mijn abonnementsprijs is € 28,00 per jaar, postabonnement € 42,00 per jaar. Datum: ............................................ Handtekening:...................................................................... Stuur deze bon naar: Súd 128 - Workum Tel (0515) 54 25 07 of bezorg deze bon op: *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso. Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workum Spoardyk 56, 8711 CK Workum


friso 2011 week 32

Related publications