Issuu on Google+

NYT fra Nr. 1 – marts 2011 Nye tider – nye kanaler Hvad sker der med min skole? FOLKESKOLE Skolerne i Holbæk Kommune står over for store forandringer. Politikere, skolefolk og borgere er blandt dem, der gennem længere tid har debatteret antallet af skoler og indholdet i undervisningen. Nu har byrådet indgået forlig om fremtidens folkeskole. Politikerne har lyttet til debatten. På baggrund af borgernes input og en ny strategi på skoleområdet har byrådet indgået forlig om grundlaget for fremtidens folkeskole i Holbæk Kommune. Skolelukninger? – Den endelige organisering af skolerne er ikke på plads endnu. Men i byrådet er vi enige om, at der skal være undervisning i alle lokalområder. Det kan tilrettelægges forskelligt, eksempelvis ved at mindre skoler samarbejder med – eller bliver lagt ind under – større skoler, forklarer borgmester Søren Kjærsgaard. Hvor sund er du? Bedre kvalitet Byrådet er også enige om at styrke folkeskolen, så børnene i endnu højere grad kan trives og udvikle sig fagligt i takt med tidens krav. De skal altså ikke blot have gode færdigheder i fag som dansk og matematik, men også udvikle sig personligt og socialt. På den Test dig selv på https://sundhed.holbaek.dk baggrund peger strategien for skoleområdet på fem konkrete tiltag. I Holbæk Kommune har vi en masse på hjerte. Og derfor vil vi gerne blive endnu bedre til at levere nyttig information om vores kommunale service og aktiviteter til dig. Med det for øje lancerer vi nu denne avis, som fremover vil dumpe ind ad brevsprækken i alle kommunens husstande to gange årligt; nemlig her i marts måned og igen i starten af september. I avisen vil du få et overblik over, hvor og hvornår der afvikles dialogmøder i lokalområderne, og om hvad der er på dagsordenen i netop dit lokalområde. Det er også hensigten, at avisen vil vise den kulturelle mangfoldighed, der aktuelt udspiller sig i vores kommune: koncerter, udstillinger og teaterforestillinger m.v. for både børn og voksne. Og forhåbentligt giver det dig lyst til at tage del i nogle af disse oplevelser. fortsættes på side 2 >> D N VI ier te flot m præ Læs mere om tiltagene og fremtidens folkeskole på side 6 og 7. Træt af lange køer i Borgerservice? Find svaret på dit spørgsmål på http://selvbetjening.holbaek.dk


Nyt fra Holbæk Kommune, marts 2011

Related publications