Issuu on Google+

THE e-NONGQAI Un-official Police Gazette for VETERANS of the former South African Police Force and for those interested in the history of our Police, Defence and our National Security January 2014; Vol 5 no 1 DIE e-NONGQAI Nie-amptelike Polisiekoerant vir VETERANE van die ou Suid-Afrikaanse Polisiemag en vir diegene wat belangstel in die geskiedenis van ons polisie, verdediging en nasionale veiligheid Januarie 2014; Vol 5 Nr 1 Geluk! Your national security history magazine without malice. malice. U nasionale veiligheidsgeskiedenistydskrif 1


eNONGQAI vol 5 no 1

Related publications