Issuu on Google+

Espesyal na mga puntos ng interes: Volume 1, Issue 1  Ang Buhay ng Isang Bayani  Koneksiyon sa Kasalukuyan  Mga Nagawa at Sinulat ni Dr. Jose Rizal  Natutunan sa bawat yugto ng karanasan ni Dr. Jose Rizal  Paniniwala, Pilosopiya at Pagpapahalaga ni Dr. Jose Rizal APRIL 1, 2012 DR. JOSE RIZAL OPISYAL NA NEWSLETTER NG S14KASPIL JOSE RIZAL: sa daloy ng kanyang mga nasimulan ang piso ang simbolo ng ating bansa, ito ang nagdadala ng ating ekonomiya na tulad ni Rizal ay na kumatawan sa ating bansa upang makamit ang kalayaang minimithi nito. Sino nga ba si Dr. Jose Rizal pagkaraan ng isa’t kalahating siglo? Si Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda, Dr. Jose Rizal, ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Matataguriang isang henyo ng kanyang henerasyon at maipagmamalaki ng lahing Malay. Siya ay isang taong sany-sanay, isang arkitekto, pintor, negosyante, karikaturista, guro, ekonomista, etnolohista, eksperto sa siyensiya ng pagsasaka, historyador, imbentor, mamamahayag, lingguwista, musikero, mitolohista, nasyonalista, naturalista, nobelista, teologo, siyentipiko, iskultor, sikologo, sosyolohista, propagandista, makata at doktor. Si Rizal ay makikita rin natin sa piso kung saan nakalagay ang malaking numero “1” at ang katagang “Republika ng Pilipinas”, talagang sinadya ito dahil Mga Nilalaman ng Isyu: Ang Paghubog ng isang Bayani 2 Ang Pagkapantay-pantay 3 Ang Diskriminasyon 3 Ang Simula ng Lihim na Misyon 5 Ang Pagpapatuloy Laban Para sa Kalyaan 5 Ang Kasawian 7 Ang Pagtatapos 9 1


DR. JOSE RIZAL: The Continuing Relevance today

Related publications