Issuu on Google+

Yurdışı Vatandaşlar Hollanda Danışma Grubu açıklandı İşte Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın (YTB) Danışma Kurulu'na Hollanda'dan seçilen 5 kişi Turgut Torunoğulları Onursal Üye Ejder Köse Üye Doç. Dr. Özcan Hıdır Üye Yusuf Altuntaş Üye 9'da Osman Elmacı Üye HABER OCAK 2013 JANUARI www. haber•nl Yıl/Jaar:4 Sayı/Nr: 31 ISSN:1879-9981 HABER GAZETESİ 4 YAŞINDA Asil ve de Aziz Okurlarımız, HABER Gazetesi 4. yaşına bastı. Geride bıraktığımız 31 sayı boyunca bize desteklerini esirgemeyen okurlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Okurlarımız bizim candamarlarımızdır. Sizden aldığımız güçle yaşıyoruz. 5. yıla sizin de desteğinizle yürüyoruz. 5 yaşına bastığımızda bunu seneye birlikte kutlamak istiyoruz. Şimdiden davetlisiniz efendim. Yüreğimiz size hep açık... una toplum llanda andırıyor er Ho kaz atıyCamil yon euro talim n ırıla nlığı’nın 150 mil ? or mu şleniy iler fi Cam ndığı, sini yeyi kulla takiy tle ilişki radu olan n devle iği, meto nları k isted ığı, veril- müslümaaltına alma aya çalışt diın yaym aldığı, da bilgi kontrol larını ların alınacağın ek dava öden iyelerleıyor. ası konu dikal alınm nasıl önlem ği yazıl iyelerdenrla ve beled i suçla yılı- mesi ve gösterilece is üyesi vani- beled luşla seklindek 2009 üzer ğer kuruçalıştığı işti. nlığı iyelere ve yollarınınlist Parti mecl te raporu işti. ri Baka Sosya ’nin bir gesi verm i- birlik yer verm İçişle ayında beleda yardımcıira AIVD kend öner mlar polit soru sele�ilerin tem- mala r Raak nın Mart kuru “ikiyüzlü n a meclise msal 3’te wijze tığı, ümanları toplu amacıyla rı” (Weg bro- ne raporund Sayfa müsl e çalış ın k a yolla adıyla bir ıya AIVD i ‘ılımlı’ olma rmey Şia’n tanım ) 9981 dışar ı lerin gibi göste olduğu, kayı litiek i 1879ri ürde farkl ISSN: silcis emle ndan Façadepo ladı. Broş kları kurumla- gizli günd er•nl şür yayın i oldu ve hab ilerin cami karşı önlem 6 kend sele�i a Sayı: Yıl:1 yansıtan ması, onlar MAYIS rın tanın MEI R HABE IN 2010 BESTE I A’ N KRANT rdam Rotte ana Cam Atill a Ayte ve Zehr Baka s’a yapt İçişleri ting Oiko çları sonu ç la Stich tırmanın r ilgin or bir araş an bir rapo u. Rap koyd umuna yayınlan ortaya topl bulgular n Hollanda az 150 . en yazıyor camileri n her yıl ğunu 4’te katkısınıeuro oldu Sayfa milyon kin a Doğa n rtajı Atillaa ları Bu röpo ve Zehr Oğul in rdik. Aytek çiftinin kleşti n ğinde i Doğa p’tak yeme are ile s’ta gerçe ddor t Softw e’da, Hoof 10 Mayı ’la (3) akşam , Exac Palac inde evler (9) ve Ozan i günü Çırağan iye’ye n ı. Ertes bul Türk ya da Arma onlar , İstan gi için m’ın yakaladıkişbirliğinin i brifin bunun telaşıa Hanı ekler Zehr en, li bir Türkiye verec rağm çay ve keyif medyayaolmalarına . Kahve, nde ak eşliği uçac bile yoktu 14’te izleri yaptığı kekyaptık. t bizza şi . SERİ R KON söyle ARA A ği FUND ERLAND VAN NED Sİ ZETE İ GA N İY NE BATI iFLASIN geldi ilk kez sefer bu n yıl Geçe nda’ya tekrar Holla er için ilk nda’da i bir kons ikinc . Holla ğimiz yıl geldi geçti veren erini ’da kons rdam k beğeni Rotte yine çok büyü Arar bu a ve De yan Fund rdam topla unu Rotte yine er salon bir yıl da kons mcı Doelen uran katılı keyifli dold ine çok yaşattı. kitles anlar yici dinle 23’te k özgürlü u şartsız kayıtsız rı ömür boysel Cin Batı’nın çocukla ediyor! ayan tutkusumahkum yaş or... azaba ile travma a inanmıy o z kalan istismar Hristiyanlığ e maru kları, taciz nın çocu kingençlik n kurzama yetiş ZLAR PAPA LiK L S iN C E OYASI OR N PARA DESTEK BEKLİY HOL D LAN BiM . iM HO “BEN OLMUŞ.. iŞiM EKLi BiLE M” EM OLMA ii Mevl Mi? EŞiĞiNDE rı lükte from inin kötü şimd yaşadıkla tus “Bizi iver lanan leri iseanın, haya (Del a yayın tar” adıyl belgeselde travm ve ailelerini i evil) ı ady etkis ların unç bir r O’Gr nasıl kork yıltıhala ’de Olive 70’li ABD zın da bırak n papa yüzlercek altın zama yle adlı n beri l olara ğını kimibir ö�ke aşlak larda alın gözy anlabüyü ğu cinse si konupapaz zama çocu etme ayarak 6’da kimi e taciz Belgeseld ını kaSayfa rını tutam . nıyor lar. l yaptıklara utantıyor a Gene O’Gradykarşısınd Cinsel nda’d , ’da Holla adaylardan mera anlatıyor. 2010 aki adaya an aşağıd ığınız madan LAR ADAY sayfa » 23’te L ŞAHİN KEMA oruz Duyuy A. SUAT 9 Hazir ler’de inand ın. Seçim l ettiğine kullan sizi temsi oyunuzu ze Şener sıra A baktı. LLAND R UŞ: HO IYO OKUM AMINI AR İM YENİ mir n Akde Gülha - 62. sıra PvdA Çelik Metin - 25. sıra PvdA ni da Ye or noord’ Feije a Oluşuy nd Holla sanız de işsizliaz. Hemen nda oluşu a bakar Holla mahalleler esi a, Kop Aslın » 5’ta R E ŞENE NAFİZ Ben Sensiz am Yapam r. Yeni seviy buray yorla si Nasıl ydi. Bazı k, eğitim yapılıyor ersite eye çalışıları. Üniv isçi semti esi düşü yatırım yor. insan ları çekm seviy m VU de çalışı ü, ş yıldır Yeni insan gelir k olan n onbe la. Yeni yi yükse r hem de 66’sı Amsterda bölümün, Tefsir Usûl e heme mese düze eniyo sanız % k Okumuş İslam rü içind şı büyü yi, gelir oord yenil a bakar van Zuid Fatih ltesi’nin Hadise Giriş düze var. En nli. pa Kültü re Bakı n ve Eğitim hem Feijen Feijenoord’0 nüfusu Türk köke Avru ji Fakü de ce Teolo muş, Kur’a Tarihi, Diğer Dinle tezini da yor. 72.00 17bini Böyle ora Oku nda oluşu oord’un yaklaşık ve İslamve İslam’ınken dokt Hollanda’ aş n Holla Siret log cı. Feijen Bunu verir konusu çağd erini , Diya yaban Türkler. ların rı. dersl or. Tezin İslam da şımla imam grup yazıy n Türk lelere yakla yapa görev dini mese » 12’de FATİH ARI Kadro ma)mak Harca( arasında Nafi Een - 5. Adaylar olan 1983 Partij en gençu Gülhan a’ya Holland doğuml r, Hukuk ve Şener, 6 yaşında Akdemi i mezunu de yükNafıze gelen ldan sonra fakültes düzeyin bir emniyet i Amster- a ortaoku belediye n olarak ü 20 yıldır i olarak çalışan sek eğitimin okulund encüme ir yürüttüğ bölügörevlisÇelik, günlük dam yüksek anlamda dönemd İlişkiker olarak Metin Rotterdam ulusal Halkla mezun işleri, ettirmek nda hayatta mündenadı. 9 Haziran teşkilatı görev devam Kaya, polis Yerli Ünivers olarak yanı sıra tamaml rinde Partij Koşer istiyor. rode alan Yeşim NilgünEen - 14. komiser ta. Bununyılları Fatma yılında ara seçimle 5inci sıradan rak eğitim , 2006 olarak 010 yapmak Partij 2004 e meclise i Een’denkili adayı am Candan‘allochtoon’ hat Albay sıra 1998-2 de yılındakD66 Rotterd sinde dönemd milletve yerini aldı. Neba - 2. sıra yılında i yerine ‘bi-ini 2006 10 yaşında arasındat belediye a’ya geldiğin girdi. seçimlerde listede PvdA kelimes l’ kelimes ran k, ilk Holland ailesianaken arka arkaya Yücel genel en 6. sıradan ni culturee a’ya kazandır. 9 t Albayra ilk olarak d’a Keklik - 46. sıra 3 dönem encüme listesindtercih oylarıyla Nebaha1998 yılında sonra Holland tanınıyo iz döyle Frieslan belediyeçalıştı. Daha PvdA rine ği tekrar Geçtiğim olarak girdi. 2006 kişi olarakseçimle n Çörüz Maliye, yerleşti. am’a taşınan lisolarak 010 yılları seçildi. meclisePvda’nın r Haziran uğunu üstlendi Coşku- 19. sıra yüksek 2000-2 Amsterd k. Gençlik nem mecliste adı. burda Devente çeşitli yılında ikinci sıradan İşler, kurucul1 ile katılaca CDA arası Yerli, i tamaml sinde Sosyal Sağlık, Refah tesinden meclise Partij erine gazebelediye üstlenen eğitimin e Haarlem olup t Alve Aile, portföyl aday Parool 2006 1998’d encua rde görevlerYücel, Het Nebaha köşe ve Spor giren o seçimleda politikay belediye Keklik Pvda’dan tesinde ı yapan Yerli, olarak baktı. bayrak,oy oranıyla Bir meni Daha sonra yılında sıradan yazarlığ a’da yaptığı aldığı ilgi topladı. girdi. yılında meclise ama 49uncu Hollandkabare gösterile olmus büyük hükumette 2001 n giren Çörüz, yor. aday emişti. 2010e çeşitli önceki bakanlık tanındı. oluşu en bir CDA’da e anayasa dönemd seçilem riyle insan nda , ara devlet yaptı. bu dönemd eskid hukuku rası Holla yılında meclise girdi. k, görevini oord ve idare ve uluslara a Yeni yinede yükse hakları portföylerine burad yor? Feijen k oranı hukuk an Cand sıra - 1. Yeşim Kaya Partij Een of Koşer School ional Fatma5. sıra Internat ics ve NyenD66 itesi’nde Econom » 4’te Gurur » 11’de ÖR GÜNG VEYİS n dikkat ana Oy verirke ğim üç edece kriter » 13’te T ÇAKIR SEDA da At Hollan nın Dünyaki pazarı içinde At pazarı önemi » 21’de IJN’e FEST MULTI ziyaretçi in 100b niyor bekle en da, tariht çeşitli ve ortam ljik bir r, sanat renkli kültü Nosta müze dolu 4 gün 16 Mayıs günü le likler -15 ve etkin ek. 13-14 gün akşam geçec e her ek olan ra” erind sürec lukla tarihl rine dek“Kalıcı Dostfuar i , saatle ht’tek in festijn Utrec Multi nıyla, bu yıl 100byor. sloga e ezind tçi bekli merk nda ziyare civarı » 20’de Ayın Okuru: Asiye Kördemirci-Madak Bu ayın okuru Leerdam’dan Asiye Kördemirci-Madak. Asiye Hanım, evlilik yoluyla Hollanda’ya sonradan gelmesine rağmen burada Hollandacayı çok iyi bir derecede öğrenmiş. Şu an özel bir okulda 12-18 yaş arası sosyal veya ailevi sorunlu olan çocuklara öğretmenlik yapıyor. Bu işinin yanında düğün ve nişan gibi farklı organizasyonlarda türban ve masa dekorasyonu yapıyor. Farklı yemek yapmaktan ve misafir ağırlamaktan hoşlanan Asiye Hanım, yakın etrafı tarafından da iyi niyeti ve yardımseverliğiyle biliniyor. HABER'i yakından da takip ettiğini bildiğimiz Asiye Hanım aynı zamanda evli ve iki çocuk annesi. R ŞEY E H R D Aİ PROJEKTÖRLER BAŞKANDA ! H AY A TA AÇIKLAMA YETERSİZ HOTİAD KENDİNİ SORGULUYOR... 10'da Hotiad tabela derneği mi? Turgut Torunoğulları Turgut Torunoğulları duygu yüklü bir konuşma yaparak HOTİAD başkanlığını bıraktı. Yeni Başkan Hikmet Gürcüoğlu rotayı Hollanda'ya çevireceğini ilan etti. Hikmet Gürcüoğlu Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeleri 1,5 senelik bir gecikmeyle açıklandı. 19 ülke ve bölgeden 79 vatandaşımızın seçildiği kurul üyeliklerine Hollanda'daki ilgililer temkinli yaklaşıyor. Başkan Kemal Yurtnaç sorularımızın çoğunu yanıtsız bıraktı. 9'da Kemal Yurtnaç Bekir Bozdağ Uğur Doğan YENİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR SORULARIMIZ YANITSIZDI Başbakanlık-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç bu aralar çok kritik bir koltuğu dolduruyor. 1,5 yıllık gecikmenin ardından açıklanan 79 kişilik listenin, 18 kişilik Almanya kontenjanından 3 kişi sessiz sedasız bir şekilde daha ilk haftalarda istifa etti. Hollanda'dan seçilmelerine garanti gözüyle bakılan bazı adayların, bilinmeyen son bir hamleyle üzerlerinin çizildiği konuşuluyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başbakanlık’a bağlı müsteşarlık düzeyinde bir kamu kurumu. 2012 Şubat ayı Hollanda ziyareti kapsamında YTB'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, De Doelen basın toplantısında, editörümüzün; Hollanda üyelerinin basına sızdırıldığı konuşulan isimlere dair sorusunu yanıtsız bırakmıştı. GİRİŞİMCİ BULUŞMALARI GELİYOR 12'de


HABER Gazetesi Hollanda Haberleri

Related publications