Issuu on Google+

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN TINGKATAN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5, murid dapat: 1. Mengelola pertandingan sukan dengan mengaplikas ikan pengetahuan pengurusan sukan; 2. Memahami maksud sosiologi sukan serta dapat membincangkan isu-isu dalam sukan; 3. Menerangkan fungsi sistem-sistem tubuh badan dalam pergerakan fizikal; 4. Menghubungkaitkan kesan fisiologi semasa pergerakan fizikal; 5. Menjelaskan kesan latihan terhadap fisiologi tubuh badan; 6. Mengelolakan ujian kecergasan yang bersesuaian mengikut komponen tertentu; 7. Menguruskan kecederaan sukan dalam situasi perlawanan; 8. Merancang program latihan berdasarkan periodisasi latihan; 9. Memahami konsep kemahiran motor dalam menguasai pembelajaran motor; dan 10. Mengaplikasikan aspek biomekanik dalam pergerakan fizikal. 47


Huraian Sukatan

Related publications