Issuu on Google+

50e JAARGANG NO. 43 WOENSDAG 27 OKTOBER 2010 www.grenskoerier.nl Na jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs te Budel gaat Tinie Vlassak met FPU Er heerste veel meer rust in de klas. De luisterhouding van de leerlingen was meer vanzelfsprekend en hun concentratievermogen was groter. De informatiestromen vanuit de buitenwereld waren veel beperkter dan nu. Na school speelden ze meestal buiten waar ruimte in overvloed was. Juffrouw Tinie gaat met prepensioen De onderwijscarrière van Tinie Vlassak zit er bijna op. Op 1 november 2010 zal zij van haar welverdiende prepensioen gaan genieten. Ze heeft dan 42 jaar als onderwijzeres kinderen van de lagere school en later de basisschool in Budel begeleid. Een terugblik. Tinie Vlassak volgde van 1963 tot 1968 de Pedagogische Academie de Kempenhorst in Oirschot bij de zusters Franciscanessen, (de huidige Kempel in Helmond). In het begin te voet en op de fiets en ook met de auto is Tinie met heel veel plezier en enthousiasme 42 jaar naar de St.-Annaschool, de huidige Schatkist gegaan. Ze begon er in de 4e klas van de St.-Annschool in de Kerkstraat met 40! leerlingen. Dat kon, omdat zoals Tinie aangeeft, de tijden toen heel anders waren. De maatschappelijke verhoudingen lagen anders. Begin jaren 70 werd de meisjesschool een gemengde school en kwamen er meer mannen in het team. De jongens brachten meer leven in de brouwerij. Zo moest er eens een knaap uit Gastel voorzichtig uit de dakgoot naar beneden gepraat worden. Tussentijds nam Tinie ook adjunct directie taken op zich. In 1974 verhuisde de school naar de huidige locatie aan de Korenbloem. Er stond nog geen enkel huis in de omgeving en je keek uit over de korenvelden. Dat duurde niet lang want er verscheen een compleet nieuwe wijk met een prachtig park. De school werd een wijkschool. Onder leiding van zuster Generose was de school toen al heel vooruitstrevend. In 1980 werd het 125 jarig bestaan van de St.-Annaschool groots gevierd met een uitgebreide fototentoonstelling waar veel Budelse mensen herinneringen kwamen ophalen. In 1985 werd de basisschool een feit. De kleuterschool en de lagere school kwamen onder één dak en er werd gestreefd naar een ononderbroken leerlijn van 4 t/m 12 jaar. Een nieuw orgaan werd opgericht: de Medezeggenschapsraad. Tinie werd lid van de MR en was lange tijd secretaresse. Door de jaren heeft Tinie les gegeven in grote, in samengestelde en in kleine groepen. Lesgeven aan groep 8 beviel haar zeer omdat de leerlingen van deze leeftijd al meer van hun eigen persoonlijkheid kunnen laten zien. Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en er voor zorgen dat ze met plezier naar school gaan, is altijd het belangrijkste streven van Tinie geweest. Veel leerlingen kijken wellicht met plezier en tevredenheid terug op het leerjaar dat Juffrouw Tinie hen begeleidde. Want bij juf Tinie kon je boeiende verhalen verwachten. Ze ging met de tijd mee en volgde de onderwijsontwikkelingen op de voet. Voor moderniseringen stond ze altijd open, mits ze bewezen verbéteringen te zijn. De vele mogelijkheden van het digibord kreeg ze onder de knie. Hierdoor kan de actualiteit meteen in de klas gebracht worden. Tinie paste deze kennis toe in haar lesgeven. In 2006 vond er een fusie plaats tussen De Kleine Wereld ( 40 jaar )en de Annaschool (150 jaar!) en werd de naam De Schatkist gevonden voor de nieuw ontstane basisschool. • Officiële gemeentenieuws • Musique Spectaculaire Junior • E-reader in de bibliotheken van Budel en Maarheeze • Vrijwilligerscentrale Cranendonck gaat van start • Anders Samen: interactieve theatervoorstelling ook de nodige faciliteiten tegenover te stellen. Voor optimale aandacht, die elke leerkracht toch aan zijn leerlingen wil geven, zouden er meer handen in de klas mogen zijn. Op de Schatkist wordt daarom in miniteams van telkens 2 groepen gewerkt. Dat is heel leuk en verdeelt de verantwoordelijkheid voor de klas over meerdere mensen die elk iets toe kunnen voegen op hun geheel eigen wijze. Na meer dan 40 jaren gaat Tinie genieten van andere dingen die het leven interessant maken. Er zijn nog wat plannen die uitgevoerd willen worden en daar is nu alle tijd voor. Ook haar hobby’s, zoals lezen, heemkunde en sporten gaan meer aandacht krijgen. Op donderdag 21 oktober neemt ze afscheid van de kinderen en de school en start een nieuwe levensfase. De taak van de leerkracht is sterk veranderd vindt Tinie. Er komt in deze tijd veel meer op het bordje van de school en de leerkrachten terecht dan vroeger. Soms (zeg maar te vaak) vergeet de overheid daar Leerlingen Anita Leenders voor de vijfde keer op podium in ‘Students in Concert’ ‘Mensen kunnen tijdens zo’n optreden echt boven zichzelf uitstijgen’ DEZE WEEK Zie achterpagina Verkoop luxe showroomkeukens à 10.000,- euro/stuk www.schaeferkeukens.nl Het eerste lustrum op de planken is een feit. Inzet: Anita Leenders MAARHEEZE- Voor de vijfde keer staan de leerlingen van Anita Leenders op het podium van De Smeltkroes met ‘Students in Concert’. Zondag 7 november is het zover. ‘Een lustrum,’ zegt Anita. ‘Daarom gaat dit concert gepaard met de nodige glitter en glamour.’ De opbrengst van het concert gaat in zijn geheel naar de stichting ‘Doe een wens’. De entree is gratis maar... ‘Voor de pauze gaan we met de pet rond en ik hoop wel dat daar flink wat geld in komt.’ Alle artiesten hebben les van Anita Leenders. Lange tijd woonde ze in Maarheeze maar momenteel staat haar studio in Someren-Heide. (Lees verder op pagina 2) De deelnemende adverteerders zijn: • Beerten Haardendesign & Tegels • Slenders wooncomfort • Van Hunsel en Govers • Atep binnenhuisspecialisten • Schäfer keukens • vd Steen elektro • Decorette Budel • Gebr. van Dijk • Forma Verde • Meubel Nieuwe Stijl • EBM • Horta Emmers


Grenskoerier week 43 2010

Related publications