Issuu on Google+

Srpski vodic 9 - korice.qxd 2/9/2012 3:02 PM Page 1 VODI^ KROZ POTENCIJALNE IZVORE FINANSIRANJA Vlada Republike Srbije Tim za socijalno uklju~ivanje i smanjenje siroma{tva Publikacija je finansirana sredstvima [vajcarske agencije za razvoj i saradnju i Evropske unije kroz projekat TACSO kancelarije za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP, preduzetnika i pojedinaca u Srbiji februar 2012


Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

Related publications