Issuu on Google+

N z s a www.radioplusgryfice.pl bezpłatny tygodnik regionalny www.naszgloszwybrzeza.pl Stephen King Wiedział, ale postanowił nie wiedzieć. Czy człowiek ma prawo tak postępować?! lub www.ngzw.pl Nr 5(20) 22.03.2012 r. ISSN: 2084-1841 Niekonwencjonalna lekcja historii Uczcili pamięć “Dzieci z jeziora Resko” W siedzibie Fundacji Fort Rogowo w 67. rocznicę katastrofy samolotu Dornier Do 24, który do dzisiejszego dnia spoczywa na dnie jeziora Resko wraz z pasażerami, odbyła się inauguracja projektu pod nazwą – “Dzieci z Kamp”. str. 5 Superwyróżnienie dla Dyrektor Zofii Czasnowicz Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach została uhonorowana specjalną jubileuszową nagrodą kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Tytuł koordynatora 10-lecia akcji otrzymała Dyrektor MBP – Zofia Czasnowicz. Obchody z okazji wyzwolenia Gryfic z rąk armii niemieckiej rozpoczęły się w niedzielę 4 marca uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. WNMP z udziałem pocztów sztandarowych. Nie zabrakło naszej miejscowej orkiestry, która poprowadziła poczty sztandarowe z kościoła na plac Zwycięstwa. Po uroczystych przemówieniach mieszkańcy złożyli kwiaty pod “Pomnikiem Wdzięczności” na placu Zwycięstwa. str. 6 str. 9 Inwestycje na terenie Gryfic W Gryficach, nieprzerwanie trwa modyfikacja dróg. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach. str. 8 Prawo i organizacja rekolekcji Organizowanie rekolekcji szkolnych, oprócz swojej tradycji w poszczególnych szkołach, posiada również odpowiednią podbudowę prawną, która zawsze jest podstawą odwoływania się w konfliktowych sytuacjach. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, opierające się na wcześniejszych zapisach prawnych [Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z roku 1996: nr 67, poz. 329 oraz nr 106, poz. 496; Dz. U. z roku 1997, nr 28, poz. 153 oraz nr 141, poz. 943; Dz. U. z roku 1998: nr 117, poz. 759 oraz nr 162, poz. 1126)]. W tymże dokumencie znajdujemy podstawowe zapisy odnoszące się do kwestii organizacji wielkopostnych rekolekcji szkolnych (§ 10. 1-3). Pozwolę sobie przeanalizować niektóre z tych zapisów. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek (§ 10. 1). http://www.opoka.org.pl/biblioteka/K/katecheta/0201F_02.html Chcesz nas powiadomić o ciekawym wydarzeniu? - zadzwoń! Tel. 533333359!


Nasz Głos z... Wybrzeża nr20

Related publications