Issuu on Google+

SEJARAH SPM 1249/3 Tema/Tajuk : 10.1 Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua SOALAN: Imperialisme Barat di Asia Tenggara sejak abad ke -16 didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi ekonomi. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diteladani oleh Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami kehendak tugasan soalan Memahami faktor-faktor imperialisme Barat Menganalisis perubahan sistem politik di Asia Tenggara Mengaplikasi matlamat Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi Isi dan Huraian negara Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi Mencipta/menjana idea dalam usaha-usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi Perincian 1 Pengenalan Jelaskan imperialisme Barat di Asia Tenggara 2 Faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara Bincangkan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara 3Huraikan perubahan sistem politik yang berlaku di negara-negara berikut: (a) Indonesia (b) Tanah Melayu 4 Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia memajukan ekonomi Negara. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi Negara. 5 Kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa Pada pendapat anda,sejauh mana kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa? Markah Penuh 5 markah 30 markah 15 markah 15 markah 10 markah 6 Cabaran dan langkah menhadapi cabaran pada abad ke-21 (a)Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh 10


NOTA BAB 1

Related publications